SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 
«Ταξίδι στο χρόνο στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη» 
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Επιμορφούμενη εκπ/κός ΠΕ 70: Βλάχου Ευθυμία 
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 1
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
1.1.ΤΙΤΛΟΣ 
«Ταξίδι στο χρόνο στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη» 
1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, ΤΠΕ 
1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. 
Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ εφόσον αποτελεί θέμα 
ενότητας στο βιβλίο της Ιστορίας, που αναφέρεται στην τοπική Ιστορία, της Δ΄ τάξης και 
στη Μελέτη Περιβάλλοντος(Ο τόπος μας: Μέρη με ιστορία) .Οι στόχοι που θέτονται είναι 
σύμφωνοι με αυτούς του αναλυτικού προγράμματος. Το Δ.Ε.Π.Π.Σ - ΑΠΣ του 2003 
προτρέπει την εφαρμογή διαθεματικών προγραμμάτων και την χρήση ΤΠΕ. 
1.5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
Το εκπαιδευτικό σενάριο, όσον αφορά την επεξεργασία των στοιχείων, θα 
πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, άρα είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν οι ανάλογοι υπολογιστές και ένας προβολικός υπολογιστής. Αναλυτικότερα 
απαιτείται: 
1. Εργαστήρι Η/Υ και έναν κεντρικό για το δάσκαλο 
2. Projector 
3. Πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
4. Χρήση του κειμενογράφου word 
5. Λογισμικό παρουσίασης 
6. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Γ΄& Δ΄ Δημοτικού 
7. Λογισμικό Google Earth 
1.6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Η διδασκαλία είναι ομαδοσυνεργατική και προσανατολίζεται στην ενεργοποίηση των 
μαθητών μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 2
Κάθε ομάδα αποτελείται από 2-3 μαθητές. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή 
εναλλάξ και πάλι εναλλάξ, θα καταγράφουν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Θα 
υπάρχει ένας αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα και ένας συντονιστής που θα τις συντονίζει. 
Ο αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα αναλαμβάνει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 
δράσεών τους. 
ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ 
Έπειτα από ένα καταιγισμό ιδεών σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη διαπίστωσα πώς τα 
παιδιά δε γνώριζαν την ιστορία και τα μνημεία της πόλης τους γι’ αυτό το λόγο επέλεξα τη 
συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Παράλληλα επεκτάθηκα εκτός από το μάθημα της Ιστορίας 
και με τη Μελέτη Περιβάλλοντος σε ιστορικές αναφορές και χώρους αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος και στη Μακεδονία. 
Με αυτή τη θεματική θέλησα να κατανοήσουν οι μαθητές την αλληλεπίδραση του 
ιστορικού παρελθόντος με το παρόν. Να κατανοήσουν και να συσχετίσουν την πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου τους με την καθημερινή πραγματικότητα. Να συνειδητοποιήσουν την 
ανάγκη διαφύλαξης, σεβασμού της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και αξιοποίησής της. 
Έτσι οι μαθητές έπειτα από ένα ταξίδι στο χρόνο και το χώρο του τόπου τους ήρθαν σε 
επαφή με την ιστορική κληρονομιά του τόπου τους. Έμαθαν να ερευνούν, με μια κριτική 
ματιά, για να αποκαλύψουν το παζλ της ιστορίας της πόλης τους, να παράγουν γραπτό και 
προφορικό λόγο για τα μνημεία της, που μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να τα συναντούσαν 
αδιάφορα και να μην είχαν προβληματιστεί γι’ αυτά. 
Στο τέλος να δημιουργήσουν τουριστικό οδηγό (που θα αναφέρεται στους κυριότερους 
ιστορικούς σταθμούς και μνημεία της πόλης τους που γνώρισαν), με σκοπό να 
προσελκύσουν τουρίστες-μαθητές άλλων σχολείων στην πόλη τους. 
1.7ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει οι μαθητές να: 
· ευαισθητοποιηθούν όσο αφορά ανάγκη διαφύλαξης, σεβασμού της πολιτιστικής 
τους κληρονομιάς και αξιοποίησής της. 
· διαπαιδαγωγηθούν ως αυριανοί πολίτες, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και κριτικά 
σκεπτόμενοι. 
Ειδικότερα σχετικά με το θέμα που εξετάζεται οι μαθητές: 
· ήρθαν σε επαφή και γνώρισαν ένα μέρος της ιστορίας της πόλης τους- σημαντικούς 
σταθμούς της ιστορίας της- έως τη Ρωμαιοκρατία το 313 μ.Χ.. Κατανόησαν το 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 3
σημαντικό ρόλο που έπαιξε η γεωγραφική της θέση στην επιλογή της ίδρυσής της, 
από τον Κάσσανδρο, και στη μετέπειτα ανάπτυξή της. 
· Ερεύνησαν είτε στο χώρο των μνημείων (μέσα από μια εικονική περιήγηση) 
παρατηρώντας καταγράφοντας, συγκρίνοντας φωτογραφίες του χθες με το σήμερα, 
είτε βρίσκοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο 
· Παρουσίασαν και συσχέτισαν τα δεδομένα τους 
· Παρήγαγαν υλικό: σύντομη ιστορική αναδρομή, ταυτότητες των μνημείων, παιχνίδι 
αναγνώρισής τους, λογισμικό παρουσίασης των μνημείων, παιχνίδια ρόλων, 
μακέτες μνημείων και εντοπισμός τους στο Google Earth (προσανατολισμός στο 
χώρο), τουριστικός οδηγός προβολής της πόλης τους. 
· Εμπέδωσαν τα στοιχεία τέχνης των μνημείων την ιστορική τους εξέλιξη μέσα στους 
αιώνες, αλλά και την αξία που τους έχει προσδώσει ο σύγχρονος Έλληνας 
· Γνώρισαν μουσεία που σχετίζονται με το ιστορικό παρελθόν της πόλης τους. 
Έμαθαν να παρατηρούν τα εκθέματα και να επιλέγουν από τις προθήκες τα 
στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Παράλληλα να προετοιμάζονται πριν την επίσκεψή 
τους στο μουσείο και να επιλέγουν από τα εκθέματα τις θεματικές που τους 
ενδιαφέρουν κάθε φορά. 
Β Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
· Α. Διαχειρίζονται το Word : 
· 1.α) γράφοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν μέσα από την ιστορική 
αναδρομή, β) αντιγράφοντας κάθε ερώτηση-απάντηση σε καρτέλες που υπάρχουν 
σε άλλο φάκελο. 
· 2.δημιουργώντας έγγραφο που αναφέρεται σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας 
της πόλης τους και αποθηκεύοντάς το στο φάκελο που δημιούργησαν 
· 3.δημιουργώντας τις ταυτότητες των μνημείων και εκτυπώνοντάς ες. 
· Β . Δημιουργούν λογισμικό παρουσίασης Power Poin t με τα μνημεία της πόλης τους 
και το παρουσιάζουν. 
· Αναζητούν κατάλληλες εικόνες και πληροφορίες από το διαδίκτυο για τα μνημεία 
προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν στο λογισμικό παρουσίασης που θα 
παρουσιάσουν οι ίδιοι. 
· Γ. Μέσα από το λογισμικό Google Earth περιηγούνται στην πόλη τους και 
γνωρίζουν τα μνημεία της. Τα βλέπουν σε τρισδιάστατη μορφή, συγκρίνουν τις 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 4
μεταβολές που έγιναν στη διάρκεια των χρόνων στο περιβάλλον χώρο γύρω απ’ 
αυτά και εξάγουν συμπεράσματα. 
· Μετρούν και συγκρίνουν αποστάσεις. 
· Δ. Μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας Γ΄-Δ μαθαίνουν να επιλέγουν 
από ένα κείμενο τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Παράλληλα μαθαίνουν να 
διαβάζουν τις προθήκες την εκθεμάτων ενός μουσείου και να εντοπίζουν στοιχεία 
ενδιαφέροντος 
Ασκούνται στην πολύπλευρη και πολυτροπική προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ενός μεγάλου φάσματος πηγών 
του διαδικτύου(video, εικόνες, κείμενα, τρισδιάστατη απεικόνιση και περιήγηση…) 
Συγκρίνουν, μέσα από φωτογραφικό υλικό που τους παρέχει το διαδίκτυο, το χθες με 
το σήμερα όσο αφορά τα μνημεία της πόλης τους και τις παρεμβάσεις που έκαναν οι 
άνθρωποι στο πέρασμα των χρόνων. 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
Οι ΤΠΕ σήμερα δίνουν νέες δυνατότητες στους μαθητές όπως: 
· Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και το διερευνητικό μοντέλο μάθησης. 
· Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
· Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης και 
· Να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα 
(παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία 
κ.ά. 
Γενικότερα οι μαθητές καταλαβαίνουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού 
λογισμικού ως μέσο. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης 
της διδασκαλίας με την τεχνολογική. 
Με το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο παρέχεται η ευκαιρία στους μαθητές να 
έρθουν σε επαφή με πλήθος πληροφοριών σχετικά με το θέμα που έχουν επιλέξει. Λόγω 
της αυξανόμενης διαθεσιμότητας διαφόρων πηγών, η ανάπτυξη της ικανότητας του 
παιδιού για ενεργό αναζήτηση και κριτική επεξεργασία των πληροφοριών είναι πολύ 
σημαντικό ζήτημα. Τα παιδιά χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πηγές με 
έξυπνο τρόπο και η αλληλεπίδρασή τους με αυτές να είναι αποτελεσματική. Είναι γνωστό 
ότι οι πληροφορίες από μόνες τους δεν είναι γνώση και η μετεξέλιξή τους σε γνώση 
προϋποθέτει την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και τεχνικών. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 5
Με το λογισμικό Google Earth έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην πόλη τους και 
γνωρίζουν τα μνημεία της να τα δουν σε τρισδιάστατη μορφή, να μετρήσουν και 
συγκρίνουν αποστάσεις. 
Διευκολυντής και διαμεσολαβητής όλων αυτών των διαδικασιών στο σχολικό πλαίσιο 
είναι ο δάσκαλος. Το φύλλο εργασίας δίνεται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, δουλεύεται όμως 
από όλη την ομάδα (έως 3 μαθητές). 
Ο ρόλος του δασκάλου όσο οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες είναι υποστηρικτικός, 
(καθοδηγητικός) δίνει σαφείς οδηγίες όπου κι αν χρειαστούν και ενημερώνει για το χρόνο 
που έχουν στην διάθεση τους οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Σε 
ερωτήσεις των μαθητών μπορεί να απαντά επίσης με ερωτήσεις που να οδηγούν σε 
παραπέρα διερεύνηση. 
2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το σενάριο μάθησης στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης (Κονστρουκτιβισμό (Piaget), 
ανακαλυπτική μέθοδο μάθησης (Bruner)) και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη 
μάθηση (Vygotsky). 
Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά είναι μια διαδικασία 
προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες 
γνώσεις, που τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να συζευχθούν με τη νέα γνώση. Ο 
μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του και να ανακαλύπτει τη γνώση 
Οι θεωρίες αυτές προσδίδουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση σε 
συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή 
διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία που τη διαμεσολαβούν (Jonassen 2000), στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό 
περιβάλλον που λαμβάνει χώρα (Vygotsky, 1978). 
Κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, τα παιδιά συζητούν, 
αναλύουν, διατυπώνουν αμφιβολίες, επιλύνουν προβλήματα (problem solving),. «Η 
προσοχή και η επίλυση ενός προβλήματος από κοινού, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία 
γνωστικής, κοινωνικής, και συναισθηματικής αλληλεπίδρασης.» (Hausfather, 1996). 
1.8 Χρόνος υλοποίησης 
Απαιτούνται 7 διδακτικές ώρες για την υλοποίηση αυτού του σεναρίου. 
Χώρος υλοποίησης 
Οι ομάδες των μαθητών θα εργαστούν στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 6
1.9Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 
Ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητες κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών. 
Μια εισαγωγή λίγων λεπτών ώστε να δείξει η δασκάλα τα βασικά εργαλεία των λογισμικών 
θα βοηθήσει τα παιδιά στην παρακάτω πορεία. 
Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία 
· Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών, όπου 
θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Google Earth Θα πρέπει να υπάρχει 
επίσης σύνδεση με το διαδίκτυο. 
· Βιβλίο Ιστορίας 
· Βιβλίο Μελέτη Περιβάλλοντος (. Ενότητα 1: κεφάλαιο 3,7) 
· Φύλλα χαρτιού και μολύβια ώστε οι μαθητές αν θέλουν να κρατούν πρόχειρες 
σημειώσεις πριν περάσουν στην επιφάνεια της οθόνης 
Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 
Είναι σκόπιμο να οργανώσουμε τους μαθητές σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων, 
προκειμένου να βιώσουν την εμπειρία της κατασκευής ομαδικών-συνεργατικών κειμένων 
και διαφανειών. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργηθεί συζήτηση, καθώς 
πρέπει οι μαθητές να διαπραγματευτούν μεταξύ τους τις έννοιες που θα χρησιμοποιήσουν 
(ενδοομαδική αλληλεπίδραση). Ο διάλογος αυτός απαιτεί επιχειρήματα από μέρους των 
μαθητών, γεγονός που με πολλούς τρόπους προάγει τη γλωσσική και νοητική 
επεξεργασία, βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις ιδέες του. 
Επιπλέον, η αλληλεπίδραση και ο διάλογος θα διευρυνθούν όταν η κάθε ομάδα 
παρουσιάσει το δικό της κείμενο και τη δική της παρουσίαση στις άλλες ομάδες. 
Δημιουργείται τότε ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων, στο οποίο οι μαθητές επικοινωνούν με 
τις ιδέες των άλλων, ξεκαθαρίζουν και αποσαφηνίζουν παρανοήσεις, συμπληρώνουν 
τυχόν κενά και ελλείψεις (διομαδική αλληλεπίδραση). Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του 
οργανωτή, του εμψυχωτή, του διευκολυντή και του καθοδηγητή στη μαθησιακή διαδικασία. 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Προετοιμασία 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 7
Η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές με τι θα ασχοληθούν, θέτει τα ερωτήματα που θα 
πρέπει να απαντηθούν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. Τους λέει πως 
θα αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που παίρνουν από το διαδίκτυο, αφού πρώτα 
διαβάσουν τις πηγές, συζητήσουν πάνω σ’ αυτές και απαντήσουν σε ερωτήματα που τους 
τέθηκαν. Το προτεινόμενο σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 4 φάσεις. 
ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Διευκρινήσεις: Στις ομαδικές δραστηριότητες οι μαθητές δουλεύουν ανά ομάδες με 
έναν υπολογιστή η κάθε ομάδα. Μετά την εργασία σε ομάδες τα αποτελέσματα 
ανακοινώνονται, συγκρίνονται και γίνεται ανακεφαλαίωση σε επίπεδο τάξης. 
Η διάρκεια της κάθε δραστηριότητας είναι μια ώρα, έτσι ώστε να καλύπτεται η ώρα της 
Ευέλικτης ζώνης και της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Ιστορίας στην αντίστοιχη ενότητα. 
Πριν ξεκινήσουν οι δραστηριότητες, χωρίζονται οι ομάδες και κάθε ομάδα επιλέγει το 
όνομά της. Βασικό είναι να προηγηθεί μια συζήτηση πριν την εφαρμογή του σεναρίου 
σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται ώστε να διερευνηθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις 
των μαθητών. Έπειτα εξηγούνται στους μαθητές οι στόχοι και οι προσδοκίες προς 
αυτούς, όπως και ο τρόπος που θα εργαστούν. 
Α΄φάση: Ιστορική αναδρομή (5000π.Χ.-313μ.Χ.). Γνωριμία με τα μνημεία της 
Θεσσαλονίκης. 
ΒΗΜΑ 1ο Ερωτήσεις. Θέτονται στα παιδιά ερωτήματα όσο αφορά την ιστορία της 
πόλης τους (από το 5000π.Χ-313μ.Χ.) και τα μνημεία της. Οι πηγές που θα ανατρέξουν 
είναι κείμενα σε ιστοσελίδες, video του Ο.Α.Σ.Θ με περιήγηση σε σημεία ιστορικού 
ενδιαφέροντος της πόλης τους, πρόσβαση σε ιστοριογραμμή από την ιστοσελίδα του 
μουσείου της πόλης τους στον Λ.Πύργο. 
ΒΗΜΑ 2ο Καταγραφή ερωταπαντήσεων Η κάθε ομάδα δημιουργεί στην επιφάνεια 
εργασίας του Η/Υ το δικό της φάκελο και του δίνει το όνομα της εργασίας της προκειμένου 
να μπορεί να τον βρίσκει κάθε φορά που μπαίνει στο εργαστήριο πληροφορικής Σε αυτό 
το φάκελο δημιουργεί δυο έγγραφα Word (η ερώτησή μας-απάντηση). Η κάθε ομάδα 
ασχολείται με το θέμα που επέλεξε, εντοπίζει στα κείμενα των υπερσυνδέσεων ανά 
παράγραφο, τις λέξεις κλειδιά. Λέξεις που θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 
παραγράφου, προετοιμάζοντας μ΄ αυτό τον τρόπο τις απαντήσεις των ερωτήσεων Στη 
συνέχεια γράφει την ερώτηση -απάντηση. Έπειτα μορφοποιεί το κείμενό της 
(γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα γραμματοσειράς) το αποθηκεύει. Τέλος παρουσιάζει 
κάθε ομάδα στις υπόλοιπες την απάντηση στο δικό της ερώτημα. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 8
Στο τέλος οι ομάδες αφού ακούσουν τα κομμάτια της ιστορικής διαδρομής στην ιστορία 
της πόλης τους, έχοντας σαν βάση την ιστοριογραμμή τα κατατάσσουν χρονικά και 
δημιουργούν ένα σύντομο κείμενο που αναφέρεται συγκεντρωτικά στην ιστορική 
αναδρομή της. 
Σε δεύτερη φάση δραματοποιούν φάσεις της ιστορίας της πόλης τους (μία ομάδα 
δραματοποιεί και οι άλλες ομάδες προσπαθούν να καταλάβουν πρόσωπα και ενέργειες, 
πού αναφέρονται) 
Παράλληλα αφού έχουν δει μέσα από τα κείμενα των υπερσυνδέσεων ποια μνημεία της 
πόλης τους αναφέρονται στη χρονική περίοδο που εξετάζεται, μέσα από τη περιήγηση με 
το video του Ο.Α.Σ.Θ σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης τους τα 
αναγνωρίζουν. 
ΒΗΜΑ 3οΣύγκριση του χτες με το σήμερα. Οι μαθητές συγκρίνουν τον περιβάλλοντα 
χώρο των μνημείων που εξετάζεται και τα ίδια τα μνημεία κατά τη διάρκεια των χρόνων και 
βγάζουν τα συμπεράσματά τους. 
ΒΗΜΑ 4οΔημιουργία ταυτότητας μνημείου. Με τα στοιχεία που έχουν για τα μνημεία που 
εξετάζονται δημιουργούν οι μαθητές την ταυτότητα του μνημείου με την εικόνα του. 
Β΄ φάση: Δημιουργία λογισμικού παρουσίασης Power Point Οι μαθητές 
κατασκευάζουν διαφάνειες και μέσω του λογισμικού παρουσίασης τις παρουσιάζουν στους 
συμμαθητές τους. Οι διαφάνειες αναφέρονται στα μνημεία που εξετάζονται. Οι μαθητές 
όπως είναι χωρισμένοι στις ομάδες επιλέγουν ένα μνημείο και φτιάχνουν την ταυτότητά 
του. Τους δίνονται οδηγίες για τον τρόπο που θα κατασκευάσουν τις διαφάνειες με εικόνα 
και κείμενο. Αυτές τις διαφάνειες στη συνέχεια θα τις εκτυπώσουν, θα χωρίσουν την εικόνα 
από το κείμενο και θα φτιάξουν το παιχνίδι «Βρες ποιο είναι». 
Γ΄ φάση: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Οι μαθητές μέσα από το εκπαιδευτικό 
λογισμικό της Γλώσσας Γ΄-Δ επιλέγουν από τα κείμενα που δίνονται τα στοιχεία που τους 
ενδιαφέρουν. Παράλληλα μαθαίνουν να διαβάζουν τις προθήκες την εκθεμάτων ενός 
μουσείου και να εντοπίζουν στοιχεία ενδιαφέροντος 
Δ΄ φάση: Λογισμικό περιήγησης Google Earth.Εικονικός περίπατος στο ιστορικό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές περιηγούνται στην πόλη τους και γνωρίζουν τα 
μνημεία της. Τα βλέπουν σε τρισδιάστατη μορφή, συγκρίνουν τις μεταβολές που έγιναν 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 9
στη διάρκεια των χρόνων στο περιβάλλον χώρο γύρω απ’ αυτά και εξάγουν 
συμπεράσματα. Μετρούν επίσης και συγκρίνουν αποστάσεις 
Στο τέλος οι μαθητές οργανώνουν μέρα αφιέρωσης στην πόλη σας, όπου με το 
λογισμικό παρουσίασης που δημιούργησαν παρουσιάζουν τα μνημεία της και μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή. Πλαισιώνουν τη μέρα αυτή με τραγούδια που αναφέρονται στη 
Θεσσαλονίκη και φαγητά 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Α) Οι ομάδες εκτυπώνουν τις διαφάνειες του λογισμικού παρουσίασης Power Point που 
δημιούργησαν κόβοντας την εικόνα και ξεχωρίζοντάς την από την ταυτότητα. Στη συνέχεια 
παίξουν το παιχνίδι γνώσεων με τους συμμαθητές τους «Βρες ποιο είναι» . 
Ένας αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα τραβάει μια καρτέλα-ταυτότητα. Οι ομάδες 
προσπαθούν να αναγνωρίσουν το μνημείο της καρτέλας κάνοντας ερωτήσεις του τύπου 
1. Ποιος το κατασκεύασε; 
2. Για ποια χρήση δημιουργήθηκε; 
3. Σήμερα ποια είναι η χρήση του; 
4. Ποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα έχει; 
Η ομάδα που θα αναγνωρίσει πρώτη το μνημείο παίρνει 10 μονάδες. Θα πρέπει τότε από 
τις κομμένες εικόνες των διαφανειών να ξεχωρίσει και να δείξει στους συμμαθητές της την 
εικόνα του μνημείου αυτού. Εάν κάνει λάθος χάνει 5 μονάδες, Οι αντιπρόσωποι από τις 
ομάδες που τραβάνε καρτέλα ταυτότητα εναλλάσσονται κυκλικά. Στο τέλος του παιχνιδιού 
νικήτρια είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες μονάδες. 
Β)Τέλος οι μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων δραματοποιούν με παντομίμα κομμάτια 
της ιστορίας της πόλης τους που γνώρισαν, ανά ομάδα. Όταν η μία ομάδα δραματοποιεί οι 
άλλες ομάδες προσπαθούν να βρουν σε τι αναφέρεται η ομάδα που δραματοποιεί. 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
http :/ / culture . thessalonik i . gr / gr / maps . asp ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ-Διάφορα Θεσσαλονίκης , 
μπορούν οι μαθητές παρατηρώντας το περιεχόμενο των εικόνων των καρτών να 
εντοπίσουν, να αναλύσουν, να σχολιάσουν και να ασχοληθούν με την πληθυσμιακή 
σύνθεση των κατοίκων της, με τα παλιά επαγγέλματα της πόλης… 
Επέκταση της δραστηριότητας 
Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν τουριστικό οδηγό της Μακεδονίας προτείνοντας 
να επισκεφτούν οι τουρίστες χώρους αρχαιολογικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Τους 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 10
τόπους αυτούς τους εντοπίζουν και στο Google Earth και τους βλέπουν σε τρισδιάστατη 
μορφή. 
Στο ίδιο λογισμικό μπορούν οι μαθητές να εντοπίσουν τους οικισμούς που υπήρχαν στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης πριν από την ίδρυσή της 
Μπορούν επίσης οι μαθητές να κατασκευάσουν αφίσα τουριστικής προβολής της 
Μακεδονίας ή της Θεσσαλονίκης. 
Στα τεχνικά να κατασκευάσουν μακέτα της περιοχής που γνώρισαν με τα μνημεία της, 
σημαντικούς δρόμους και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Σ’ αυτή θα εντοπίσουν το σχολείο 
τους σε σχέση με την περιοχή. 
Στα Θρησκευτικά θα επισημάνουν τις πόλεις της Μακεδονίας που ίδρυσε εκκλησίες ο 
Απόστολος Παύλος. Το ρόλο της Θεσσαλονίκης στην ίδρυση της δεύτερης εκκλησίας κατά 
την άφιξη του στην Ευρώπη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. Ράπτης,: «Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας» Α’ Τόμος και 
Β’ Τόμος, Αθήνα 2006 
· ΜΜατσαγγούρας Η., Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Γρηγόρης, Αθήνα 
2000. 
· Hausfather, Samuel J.,(1996) Vygotsky and Schooling: Creating a Social Contest 
for learning. Action in Teacher Education. (18) 1-10. Jonassen D. (2000). 
Revisiting Activity Theory as a Framework for Designing Student- Centered 
Learning Environments, In D. Jonassen & S. Land (Eds). Theoretical foundations of 
Learning Environments, LEA. 
· Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental 
processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Gardner, H. (1983). Frames 
of Mind. New York: Basic Books Inc. 
· Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τόμος Α’, Αθήνα 2003. 
· Χρίστος Ζαφείρης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Εξάντας, Αθήνα 1997 
· Ελένη Σβορώνου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διαδρομές στην Ιστορία,Ι.Μ.Ε.Ερευνητές,2006 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 11
Πηγές: 
http :/ / www . i t . uom . gr / projec t / monuments / page . htm του Οργανισμού 
πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997: 
http :/ / www . thessalonik i . gr / porta l / page / porta l / TouristikosOdigos της ιστοσελίδας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Γνωρίστε την ιστορία της πόλης σας από την προϊστορία που υπάρχουν δείγματα 
οικισμών στην περιοχή μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή (313μ.Χ). 
Εντοπίσετε τα σημαντικότερα μνημεία αυτής της περιόδου. Συγκρίνετε το χθες με το 
σήμερα αυτών των μνημείων μέσα από εικόνες τους 
Γνωρίστε το μουσείο της πόλης σας που αναφέρεται σε αυτό το παρελθόν, μαζί με 
ορισμένα του εκθέματα. 
Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας μέσα από το λογισμικό Google Earth 
Περιηγηθείτε επίσης από την πολιτιστική γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ μέσα από το video που 
δημιούργησε με περιπάτους σε μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. 
Με τις γνώσεις που αποκομίσατε από το ταξίδι σας στην ιστορία της πόλης σας, στα 
μνημεία της (Ρωμαϊκά) και το μουσείο της, συντάξετε ένα τουριστικό οδηγό που θα 
απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της χώρας σας και θα τους προτείνει να επισκεφτούν 
την πόλη σας. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 12
Στο τέλος παρουσιάστε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας μέσα από ένα λογισμικό 
παρουσίασης Power Point.Καλέστε και τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου σας που δεν τα 
γνωρίζουν. Πλαισιώστε την παρουσίαση με τραγούδια που αναφέρονται στη 
Θεσσαλονίκη,..ίσως και με χαρακτηριστικά φαγητά της Θεσσαλονίκης!! 
Αν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που σας δίνονται, θα απαντηθούν όλα σας τα 
ερωτήματα. 
Χωριστείτε σε ομάδες δύο-τριών ατόμων και με τη βοήθεια της δασκάλας σας: 
Ορίστε ένα δραστήριο συντονιστή ο οποίος θα συντονίζει τις ομάδες σας και τις μεταξύ 
τους συζητήσεις και θα επικοινωνεί με την υπεύθυνη δασκάλα σας για τη διεξαγωγή των 
δράσεών σας όπως αυτές περιγράφονται στα επόμενα βήματα. 
Καλό θα ήταν να ορίσετε κι έναν αντιπρόσωπο για κάθε ομάδα ώστε να μη μιλάτε όλοι 
μαζί. Ίσως θελήσετε οι αντιπρόσωποι των ομάδων σας να εναλλάσσονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Αυτή θα ήταν πολύ καλή ιδέα! 
Οι εργασίες θα συμπληρώνονται κατόπιν συζήτησης με τα μέλη της ομάδας σας αρχικά 
και με τα μέλη των άλλων ομάδων στη συνέχεια, με τη βοήθεια του συντονιστή και των 
αντιπροσώπων. 
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 13
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
Ιστορική αναδρομή (5000π.Χ.-313μ.Χ.). 
Γνωριμία με τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. 
ΒΗΜΑ 1ο Ερωτήσεις 
Ενημερωθείτε για την ιστορία του τόπου σας και τα μνημεία της μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή 
(313μ.Χ). 
1. Α. Τι φύλο ήταν οι Μακεδόνες; 
2. Τι κοινό είχαν με τους Έλληνες του νότου; Τι συμπέρασμα βγάζετε; 
3. Σύμφορα με τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών ποιες πόλεις της 
Μακεδονίας αναπτύχθηκαν από τον 5ο π.Χ. αι.; 
Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: Οργανισμός πολιτιστικής πρωτεύουσας της 
Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997: τσεκάροντας τη θεματική: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (2.000 π.Χ.-148 π.Χ.) 
http :/ / www . i t . uom . gr / projec t / monuments / is t _ anad . htm #% CE %91% CE %9 D % CE %91% CE 
%94% CE % A 1% CE %9 F % CE %9 C % CE %97-% CE %91% CE %9 D % CE %91% CE % A 0% CE 
% A 4% CE % A 5% CE %9 E % CE %97%20% CE %9 F % CE %99% CE %9 A % CE %99% CE 
% A 3% CE % A 4% CE %99% CE %9 A % CE %97% CE % A 3%20% CE %94% CE % A 1% CE 
%91% CE % A 3% CE % A 4% CE %97% CE % A 1% CE %99% CE %9 F % CE % A 4% CE %97% CE 
% A 4% CE %91% CE % A 3%20% CE % A 3% CE % A 4% CE %97 
Με βάση την ίδια πηγή της ίδιας θεματικής και της θεματικής: ΑΝΑΔΡΟΜΗ- 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (5.000 π.Χ-2.000π.Χ), 
απαντήστε στις ερωτήσεις: 
1. Β. Ποιος ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη; Ποια ήταν τα πλεονεκτήματά της ώστε να την 
επιλέξει και να την ιδρύσει; 
2. Προϋπήρχαν άλλες πόλεις στην περιοχή; Αν, ναι, ποιες ήταν αυτές; 
3. Από πότε κατοικήθηκε οι ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των αρχαιολογικών ανασκαφών; 
4. Πότε έγινε η πρώτη της οχύρωση; Πόσα χρόνια μετά την ίδρυσή της; Με ποια 
αφορμή απειλής; 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 14
Με βάση την ίδια πηγή της θεματικής: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (148 
π.Χ.-313 μ.Χ.) απαντήστε στις ερωτήσεις: 
5. Πότε η Θεσσαλονίκη κυριεύτηκε από τους Ρωμαίους; 
6. Ποια και πόσα χρόνια ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας της Μακεδονίας; 
7. Με ποιους χαρακτηρισμούς της έδιναν όνομα; Τι δείχνει αυτό για την πόλη; 
8. Πότε διοικήθηκε με δημοκρατική μορφή αυτοδιοίκησης; Σε ποιους τομείς 
αναπτύχθηκε τότε; Ποια άλλη πόλη (της αρχαίας Ελλάδας) σας θυμίζει όσο αφορά 
τη διήκησή της και τους τομείς που αναπτύχθηκαν; Τι συμπέρασμα βγάζετε για το 
δημοκρατικό πολίτευμα; 
9. Ποιος οδικός άξονας βοήθησε στην ανάπτυξή της μέσω του εμπορίου; Υπάρχει 
σήμερα αντίστοιχος οδικός άξονας; 
10.Ποιες προσωπικότητες του χριστιανισμού ενώνουν το όνομά τους με τη 
Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο; 
11.Πότε γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της; Ποιος κυβερνήτης την έκανε κέντρο της 
εξουσίας του; Ποια κτίρια κατασκεύασε ώστε να αναδείξει την μεγαλοπρέπειάς της; 
Πληροφορίες για τα μνημεία της περιόδου αυτής θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 
http :/ / www . i t . uom . gr / projec t / monuments / monumen t . htm στη θεματική: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πληροφορίες για την ιστορική αναδρομή στην ιστορία της πόλης θα βρείτε και από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης- 
http :/ / www . thessalonik i . gr / porta l / page / porta l / TouristikosOdigos / Tourist _ Page 1 
Επιλέγετε Επισκέπτες-Ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη-Στιγμές στην ιστορία-Ρωμαϊκή 
εποχή ή Μνημεία-Ρωμαϊκά ή Γύρω από τη Θεσσαλονίκη(για αρχαιολογικούς χώρους της 
Μακεδονίας) ή Γαστρονομία ή Από και προς τη Θεσσαλονίκη(μεταφορικό δίκτυο από και 
προς την πόλη), ή Ανακαλύψτε την πόλη – Μουσεία για να γνωρίσετε τα μουσεία της 
πόλης. Επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Πληροφορίες για την ιστορική αναδρομή στην ιστορία της πόλης και τα μνημεία της θα 
βρείτε και στη Βικιπαίδεια στην ιστοσελίδα: 
http :/ / e l . wikipedia . org / wik i /% CE %98% CE % B 5% CF %83% CF %83% CE % B 1% CE % BB 
% CE % BF % CE % BD % CE % AF % CE % BA % CE % B 7 
Εδώ παρακολουθήστε την Ιστορική πορεία της πόλης σας τσεκάρετε τις υπερσυνδέσεις 
Λευκός Πύργος, Αψίδα Γαλέριου, Άγιος Δημήτριος κάτω στα περιεχόμενα Ρωμαϊκή Αγορά 
ή στην Αναζήτηση γράψτε το μνημείο που σας ενδιαφέρει. 
Καλύτερη εικόνα των μνημείων της πόλης μπορείτε να αποκτήσετε με την περιήγησή 
σας με την πολιτιστική γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ στο video: http :/ / oasth . gr /# e l / politistikh - 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 15
diadromh / Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τα μνημεία αυτά με το λογισμικό Google Earth 
(οδηγίες θα σας δοθούν σε φύλλο εργασίας που θα ακολουθήσει). 
Γνωρίστε την πόλη σας μέσα από το μουσείο της που βρίσκεται στο Λευκό Πύργο 
http :/ / www . lpth . gr / gr / πατήστε Χρονογραμμή, έτσι ώστε να δείτε σημαντικούς σταθμούς της 
ιστορίας της πάνω στην χρονογραμμή 
ΒΗΜΑ 2Ο Καταγραφή ερωταπαντήσεων 
ΕΝΟΤΗΤΑ:________________________________________________ 
Όνομα ομάδας: ______________________ 
Α. Οι ερωτήσεις-απαντήσεις που αναφέρονται στην ιστορική αναδρομή για να 
καταγραφούν: 
1.Πατήστε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε 
«δημιουργία» και κάνετε κλικ στη λέξη «φάκελος». 
2.Δώστε στο φάκελο το όνομα της ενότητάς σας: 
___________________________________________________________ 
3.Ανοίξτε το φάκελο και κάντε δεξί κλικ. Επιλέξτε την ένδειξη δημιουργία και στη συνέχεια 
έγγραφο. Ονομάστε «ερωτήσεις» το έγγραφό σας. 
4.Ο καθένας να σημειώσει τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις από τις ιστοσελίδες που έχει 
αναλάβει να επεξεργαστεί: 
………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………....... 
……………………………………………………………….......…… 
5.Αποθηκεύσετε το κείμενο: πάνω αριστερά επιλέξετε αρχείο στη συνέχεια αποθήκευση. 
6.Μαρκάρετε το κείμενο και από την γραμμή των εργαλείων επιλέξετε γραμματοσειρά, 
μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς. Στη συνέχεια αποθηκεύσετε. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 16
Μπορείτε επίσης όλες οι ομάδες να ενώσετε τα στοιχεία των σταθμών της ιστορίας 
που γνωρίσατε και να δημιουργήσετε μια σύντομη ιστορική διαδρομή της πόλης σας σε 
ένα νέο φύλλο που θα το δώσετε αυτό το όνομα και θα το καταχωρήσετε στο φάκελο που 
δημιουργήσατε. Σε αυτή σας την ενέργεια θα σας βοηθήσει και η ιστοριογραμμή που 
γνωρίσατε προηγουμένος. 
ΒΗΜΑ 3ΟΣύγκριση του χτες με το σήμερα 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης: 
http :/ / culture . thessaloniki . gr / gr / maps . asp αριστερά στο μενού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-- 
Περιοχές και Κτίρια και ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ-Διάφορα Θεσσαλονίκης βρείτε στοιχεία από 
φωτογραφίες και καρτ ποστάλ που αναφέρονται σε μνημεία της Θεσσαλονίκης που 
εξετάσατε (από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης μέχρι το 313μ.Χ.).Συγκρίνεται τον 
περιβάλλον χώρο του μνημείου. Υπάρχουν μεταβολές στο ίδιο το μνημείο και στο 
περιβάλλον γύρω του; 
Εικόνες από τη γειτονιά της Καμάρας-Ροτόντας από το χθες μέχρι σήμερα θα βρείτε και 
στην ιστοσελίδα: 
https :/ / www . youtube . com / watch ? v = wAlb 7 a 0 vmaQ Ρέκβιεμ για τη γειτονιά της Καμάρας 
Αντίστοιχα για την Καμάρα στην ιστοσελίδα: 
https :/ / www . youtube . com / watch ? v =_ Bimoor 9 u 6 U Καμάρα, Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη 
άλλαζε γύρω της.. 
Τι παρατηρείτε για τον περιβάλλον χώρο της περιοχής της Ροτόντας κατά το παρελθόν; 
Υπήρχε προβολή στο μνημείο; Μπορούσε το μνημείο της Καμάρας να «αναπνεύσει»; 
Μέχρι που υπήρχαν κτίσματα; Ποιες διαφορές υπάρχουν στην περιοχή σήμερα; 
Τι συμπεράσματα βγάζετε για την αξία -σεβασμό που έδιναν οι άνθρωποι στα μνημεία κατά 
το παρελθόν; Πού πιστεύετε πως οφείλεται αυτό; 
ΒΗΜΑ 4ΟΔημιουργία ταυτότητας μνημείου. 
Όνομα ομάδας: ______________________ 
Β. Καταγράψτε τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα μνημεία που γνωρίσατε σε 
ταυτότητες: 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 17
…Όνομα μνημείου…………………………………………………………………………. 
…Χτίσθηκε (Πότε; Από ποιον; Για ποιο λόγο;) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
… Ποια τα υλικά κατασκευής του; 
………………………………………………………………………………………………… 
…Ποια είναι η χρήση του από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα; 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Στο τέλος θα παρουσιάσει η μία ομάδα στην άλλη τα αποτελέσματα της έρευνάς σας 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 18
Δημιουργία λογισμικού παρουσίασης Power Point . 
Παρουσίαση 
ΕΝΟΤΗΤΑ:________________________________________________ 
Όνομα ομάδας: ______________________ 
Έχετε γνωρίσει τα μνημεία Ρωμαϊκής εποχής της πόλης σας 
. Δημιουργήστε διαφάνειες στο λογισμικό παρουσίασης Power Point με τις εικόνες και τις 
ταυτότητες των μνημείων που επιλέξατε. Γράψτε για κάθε μνημείο που επεξεργάζεστε τα 
στοιχεία της ταυτότητάς του όπως δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη άσκηση. 
Σ’ αυτή την εργασία θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό παρουσίασης Power Point για να 
δημιουργήσετε τις διαφάνειές σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
1.Από την επιφάνεια εργασίας επιλέξτε το εικονίδιο του Power Point και ανοίξτε το. 
2.Στο κεντρικό μενού ανοίξτε: Δημιουργία διαφάνειας και επιλέξτε μια διαφάνεια όπου να 
μπορείτε να αντιγράψετε μέσα μια εικόνα και την ταυτότητα του μνημείου που επιλέξατε. 
3.Από τη γραμμή εργαλείων που έχετε επάνω επιλέξτε σχεδίαση και διαλέξτε το στυλ της 
διαφάνειάς σας. 
4.Στη διαφάνεια που δημιουργήσατε γράψτε πάνω τον τίτλο της εργασίας σας 
5.Για να εισάγετε μια εικόνα σας πατήστε πάνω στη διαφάνεια το εικονίδιο εικόνες από 
αρχείο και στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε επιφάνεια εργασίας το φάκελό σας 
την εικόνα εισαγωγή 
Αφού πρώτα έχετε δημιουργήσει ένα φάκελο που έχετε αποθηκεύσει εικόνες. 
6.Ανοίγετε ένα νέο φύλλο word κάνετε το αποθήκευση ως Ταυτότητες και γράφεται εκεί τις 
ταυτότητες που επιλέξατε. Το κείμενο αυτό αντιγράψτε το στη διαφάνεια του Power Point 
που δουλεύετε 
Σημειώστε: Έγγραφο Ταυτότητες 
1.Τίτλος διαφάνειας Νο 1: ………………………………………………………………… 
Περιεχόμενο διαφάνειας Νο 1 : 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
2.Τίτλος διαφάνειας Νο 2:…………………………………………………….. Περιεχόμενο 
διαφάνειας Νο 2: 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 19
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7.Μαρκάρετε την λέξη ή εικόνα ή κείμενο και πάνω στη γραμμή εργαλείων πατήστε 
κινήσεις προσαρμοσμένη κίνηση προσθήκη εφέ ( επιλέξτε ότι σας αρέσει) 
Για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της διαφάνειας επιλέξτε μόνοι σας ότι επιθυμείτε. 
Εάν επιθυμείτε να βρείτε μια εικόνα από το διαδίκτυο. 
· Από την επιφάνεια εργασίας επιλέξτε το εικονίδιο της συντόμευσης του Mozilla 
Firefox Στη μηχανή αναζήτησης επιλέξτε και πατήστε «Google». Στη γραμμή που 
αναβοσβήνει ο δείκτης γράψτε τη λέξη που επιθυμείτε, πατώντας «Εικόνες» και 
«Αναζήτηση εικόνων». 
· Στις εικόνες που θα βγουν κάνετε κλικ στην εικόνα που θέλετε. 
· Στο παράθυρο που ανοίγει πατήστε «Προβολή πλήρους εικόνας», μετά δεξί κλικ 
πάνω στην εικόνα και «Αποθήκευση ως» και επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε. 
· Δώστε ένα όνομα σχετικό με την εικόνα γράφοντάς το στο «Όνομα αρχείου» 
ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 20
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Όνομα ομάδας: ______________________ 
Ανοίξτε την ιστοσελίδα: 
_ http :/ / ts . sch . gr / repo / online - packages / dim - glossa - c - d / star t . htm lπου σας παραπέμπει μέσα 
από το λογισμικό της Γλώσσας Γ΄-Δ΄ Γνωρίζοντας τη χώρα μου Θεσσαλονίκη 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Γνωρίστε τα εκθέματα που σας παρουσιάζονται .Συμπληρώστε τα 
στοιχεία που λείπουν στις προθήκες των αγαλμάτων σχετικά με το: 
Υλικό…………………………………………………………………………………………….. 
Χρονολόγιο 
Τόπο που ανακαλύφθηκε …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Παρατηρείστε στο Google Earth τα σημεία που ανακαλύφθηκαν τα εκθέματα. 
Εντοπίζετε στα σημεία αυτά αρχαιολογικούς χώρους; 
Δείτε τα εκθέματα του Aρχαιολογικού Μουσείου μέσα από την ιστοσελίδα του 
http :/ / www . amth . gr / e l # Το μουσείο με μια ματιά - Ελληνικά. Δηλώστε την προτίμησή 
σας να επισκεφθείτε στην πραγματικότητα μία από τις θεματικές ενότητες του μουσείου 
Με τις γνώσεις που αποκομίσατε από το ταξίδι σας στην ιστορία της πόλης σας, στα 
μνημεία της(Ρωμαϊκά) και τα μουσεία της, συντάξετε ένα τουριστικό οδηγό που θα 
απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της χώρας σας και θα τους προτείνει να επισκεφτούν 
την πόλη σας. Σ’ αυτόν θα κάνετε σύντομη αναδρομή στην ιστορία της πόλης σας, θα 
προτείνετε μνημεία και μουσεία της (αρχαίων-Ρωμαϊκών χρόνων). Μπορείτε να προτείνετε 
και φαγητά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης. Μη ξεχάσετε να τους ενημερώσετε για τα 
μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να επισκεφτούν την πόλη σας . 
. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 21
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 
Google Earth 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 22
Εικονικός περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 
Όνομα ομάδας: ______________________ 
Εκκινήστε το Google Earth από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. 
Σημειώστε στο πλαίσιο της Αναζήτησης: Θεσσαλονίκη Πατήστε στην συνέχεια 
Αναζήτηση :.Λευκός Πύργος 
· Εστιαστείτε στην περιοχή κινώντας για κοντινό πλάνο +, για μακρινό - από τη 
μπάρα που είναι δεξιά. 
· Με πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού μπορείτε να κινηθείτε δεξιά- 
αριστερά. Με πατημένο το δεξί κουμπί αλλάζετε την κλίμακα του χάρτη. Με 
πατημένο το μεσαίο κουμπί μπορείτε να αλλάξετε οπτική γωνία και να περιστρέψετε 
την εικόνα. 
· Αν κάνετε διπλό κλικ σε κάποιο σημείο του χάρτη τότε γίνεται αυτόματη προήγηση 
σε αυτό. 
· Πατήστε το κουμπί (Placemark -πινέζα) ή επιλέξτε Placemark από το μενού Add. 
Ανοίγει τότε το πλαίσιο διαλόγου και εμφανίζεται μία πινέζα πάνω στο χάρτη. 
Μετακινείστε την πινέζα με την βοήθεια του ποντικιού σε όποιο σημείο θέλετε πάνω 
στο χάρτη. 
· Συμπληρώστε στο πλαίσιο διαλόγου το όνομα της Τοποθεσίας, την εικόνα με την 
οποία θα εμφανίζεται αυτή πάνω στον χάρτη, την περιγραφή της και το χρώμα. 
Αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία μπορούν να γίνουν με δεξί κλικ πάνω στην Τοποθεσία 
και επιλογή Properties. 
· Με την βοήθεια μίας γραμμής μετρήστε την απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία του 
χάρτη. Για να γίνει αυτό επιλέξτε το εργαλείο Ruler(χάρακας) Σας παραπέμπει σε 
πίνακα, επιλέξτε Line. Ορίστε τη μονάδα μέτρησης με την οποία θα γίνει η μέτρηση. 
Στην συνεχεία κάνετε κλικ στο πρώτο σημείο πάνω στο χάρτη. Εμφανίζεται η 
πράσινη τελεία. Κινείστε το ποντίκι σας στο τέλος της γραμμής που θέλετε να 
χαράξετε και ξανακάνετε κλικ. Η γραμμή οριοθετείται από δύο κόκκινες τελείες αρχή 
και τέλος που τις ενώνει μία κίτρινη γραμμή. Στην οθόνη εμφανίζεται η μέτρηση της 
απόστασης. Ο καθαρισμός της γραμμής μπορεί να γίνει με το κουμπί Clear. Με 
παρόμοιο τρόπο μπορείτε να επιλέξετε την διαδρομή η οποία μπορεί να συνδέει 
πολλά σημεία μεταξύ τους (τεθλασμένη γραμμή). Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε 
για να μετρήσετε το μήκος μία διαδρομής. Η χάραξη της διαδρομής γίνεται με 
διαδοχικά κλικ στα σημεία. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 23
· Μπορείτε να αποθηκεύσετε με την βοήθεια της επιλογής File_Save_Save places 
as. Τα αρχεία που δημιουργούνται είναι της μορφής*. KML 
Η δασκάλα σας έχει επισημάνει με κόκκινο χρώμα μια διαδρομή που μπορείτε να 
ακολουθήσετε, ώστε να μπορέσετε να δείτε τα μνημεία που έχετε ερευνήσει. Στη διαδρομή 
αυτή υπάρχουν δύο μνημεία νεώτερων χρόνων, αλλά είναι μνημεία που χαρακτηρίζουν 
την πόλη σας. Ποια είναι αυτά; Εντοπίστε τα. 
Α. Μπορείτε να σημειώσετε με την πινέζα τα Ρωμαϊκά μνημεία που μπορείτε να 
επισκεφτείτε και με τα οποία ασχοληθήκατε στις ταυτότητες σύμφωνα με τις οδηγίες που 
σας δόθηκαν. 
Β. Δείτε τρισδιάστατα τα μνημεία .Μετακινήστε το ανθρωπάκι που βρίσκεται κάτω από τη 
δεξιά μεσαία μπάρα στο μνημείο που θέλετε να δείτε τρισδιάστατο. Μετακινείστε το στο 
Λευκό Πύργο .Αν συγκρίνουμε την τρισδιάστατη εικόνα του με αυτή της κάρτας που 
έχουμε δει από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και από τις εικόνες που 
αναφέρονται στο παρελθόν από το You Tube. Τι συμπεραίνετε για τον προαύλιο χώρο του 
Λ.Πύργου; Ποιους λόγους εξυπηρετούσε κατά τη δημιουργία του και είχε αυτή τη 
διαμόρφωση; Ποιες οι διαφορές του χτες με το σήμερα; 
http :/ / culture . thessalonik i . gr / gr / maps . asp ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ- Διάφορα Θεσσαλονίκης 
(ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 111/002). 
https :/ / www . youtube . com / watch ? v = lDXUOnAs 5 Q I150 χρόνια φωτογραφιών του Λευκού 
Πύργου .σε 2 λεπτά 
Μπορείτε επίσης να ξεναγηθείτε στους χώρους της Αρχαίας Αγοράς από την 
ιστοσελίδα: https :/ / www . youtube . com / watch ? v = NV 1 Re 2 XYG 7 Q Η αρχαία αγορά 
Θεσσαλονίκης 
Μετρήστε με το χάρακα την απόσταση από το Λ. Πύργο μέχρι την Αψίδα του Γαλέριου 
όπως χάραξε η δασκάλα σας τη διαδρομή. Πόσα μέτρα είναι; Μπορείτε να κάνετε την 
απόσταση στην πραγματικότητα με τα πόδια; 
Εντοπίστε το σχολείο σας. Βρείτε την απόσταση από το Λ. Πύργο. Πόσο μακριά ή κοντά 
είναι; Μπορείτε να κάνετε την απόσταση με τα πόδια; 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 24
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 25
Για όποιες απορίες σας δημιουργήθηκαν σε σχέση με τα μνημεία μπορείτε να 
οργανώσετε περιήγηση σ’ αυτά και ενημέρωση από ένα ξεναγό. 
Τελική 
Έπειτα από όλο αυτό το ταξίδι που κάνατε στην πόλη σας τη Θεσσαλονίκη 
οργανώσετε μέρα αφιέρωσης στην πόλη σας, όπου με το λογισμικό παρουσίασης που 
δημιουργήσατε θα παρουσιάσετε τα μνημεία της και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. 
Μπορείτε να πλαισιώσετε τη μέρα αυτή και με τραγούδια που αναφέρονται στη 
Θεσσαλονίκη, να φέρετε φαγητά χαρακτηριστικά της πόλης σας… 
Μπορείτε να κάνετε μια τραγουδοέρευνα επιλέγοντας ως θέμα τη Θεσσαλονίκη 
βρίσκοντας τους στίχους στον ιστότοπο http :// www . stixo i . info / stixo i . php ? 
info = Lyrics & sort = alpha & order = asc & act = index & letter =% CE %98 και το 
βιντεοτράγουδο στο You Tube 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 26

More Related Content

What's hot

Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: ΕνέργειαΔιδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: Ενέργειαevakou56
 
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
 
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...Χρήστος Χαρμπής
 
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Χρήστος Χαρμπής
 
Οδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςvserdaki
 
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...Χρήστος Χαρμπής
 
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
πως περιγραφουμε ενα κτίσμα σαβαλας
πως περιγραφουμε ενα κτίσμα  σαβαλαςπως περιγραφουμε ενα κτίσμα  σαβαλας
πως περιγραφουμε ενα κτίσμα σαβαλαςpanaskapas
 
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - ΣημειώσειςΠεριγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσειςtheodora tz
 
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...
Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...
Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...Χρήστος Χαρμπής
 
διδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίαςδιδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίαςXyla Eleni
 
Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄
 Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄ Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 

What's hot (20)

Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: ΕνέργειαΔιδακτικό σενάριο: Ενέργεια
Διδακτικό σενάριο: Ενέργεια
 
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
 
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
Ιστορία Ε΄ 5.26. ΄΄Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων ...
 
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
 
Οδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου,ενότητα 11η - σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
 
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄- Επαναληπτικό 1ης Ενότητας ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
 
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
 
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄
 
πως περιγραφουμε ενα κτίσμα σαβαλας
πως περιγραφουμε ενα κτίσμα  σαβαλαςπως περιγραφουμε ενα κτίσμα  σαβαλας
πως περιγραφουμε ενα κτίσμα σαβαλας
 
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - ΣημειώσειςΠεριγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
 
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
 
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
Γλώσσα Ε΄. Επανάληψη 2ης ενότητας:΄΄Η ζωή στην πόλη΄΄
 
Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 3. 18. ΄΄Μετρώ το βάρος΄΄
 
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη Επανάληψη 11ης ενότητας: ΄΄Συγγενικές σχέσεις ΄΄
 
ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 
Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...
Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...
Γεωγραφία Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας:΄΄ Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτ...
 
διδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίαςδιδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίας
 
Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄
 Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄ Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.32. ΄΄ Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή ΄΄
 
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επανάληψη 9ης Ενότητας: ΄΄Βιβλία - Βιβλιοθήκες΄΄
 
Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 5.32. ΄΄ Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές ΄΄
 

Viewers also liked

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣΈφη Βλάχου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣΈφη Βλάχου
 
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειουδιδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειουmgpanousi1
 

Viewers also liked (6)

οι λίμνες μας
οι λίμνες μαςοι λίμνες μας
οι λίμνες μας
 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
 
Μακεδονία
ΜακεδονίαΜακεδονία
Μακεδονία
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
 
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειουδιδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
 
Θεσσαλονίκη
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
 

Similar to Σενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης

αισωπου 1
αισωπου 1αισωπου 1
αισωπου 1stratism
 
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...xspanaki
 
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...ekati
 
σενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίαςσενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίαςeustathia24
 
σεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσ
σεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσσεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσ
σεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσteodion
 
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα Kostas Vakouftsis
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"Dimitra Stagia
 
μικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριο
μικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριομικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριο
μικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριοΚατερίνα Μακριδάκη
 
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιουδιδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιουapgatis
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...Dimitra Stagia
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματαΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματαKostas Vakouftsis
 
4 Δεληγιαννίδου Άννα
4 Δεληγιαννίδου Άννα4 Δεληγιαννίδου Άννα
4 Δεληγιαννίδου Άνναalekosangela
 
το έργο του αλέξανδρου
το έργο του αλέξανδρουτο έργο του αλέξανδρου
το έργο του αλέξανδρουakoureli
 
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριοο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριοNota Rentoumi
 
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥe- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥΜaria Demirakou
 

Similar to Σενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (20)

αισωπου 1
αισωπου 1αισωπου 1
αισωπου 1
 
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
Ενετικά μνημεία της πόλης μας.Ένα ταξίδι στον χρόνο...Ν.Ελληνική γλώσσα γ γυ...
 
Crysanthakopoulou eleni pe70_b_glossa
Crysanthakopoulou eleni pe70_b_glossaCrysanthakopoulou eleni pe70_b_glossa
Crysanthakopoulou eleni pe70_b_glossa
 
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
 
σενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίαςσενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίας
 
σεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσ
σεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσσεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσ
σεναριο ιστοριασ μυκηναίκοσ πολιτισμοσ
 
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
Αγώνες και γυμναστική στην Οδύσσεια και στο διάστημα
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"
 
μυκηναικοσ πολιτισμοσ
μυκηναικοσ πολιτισμοσμυκηναικοσ πολιτισμοσ
μυκηναικοσ πολιτισμοσ
 
μικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριο
μικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριομικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριο
μικρασιατικη εκστρατεια δικό μου σεναριο
 
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιουδιδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
διδακτικο σεναριο ιστορια α γυμνασιου
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
 
Σενάριο τοπικής ιστορίας
Σενάριο τοπικής ιστορίαςΣενάριο τοπικής ιστορίας
Σενάριο τοπικής ιστορίας
 
Ξενάγηση στην ακρόπολη
Ξενάγηση στην ακρόποληΞενάγηση στην ακρόπολη
Ξενάγηση στην ακρόπολη
 
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Β
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΒΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Β
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Β
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματαΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
 
4 Δεληγιαννίδου Άννα
4 Δεληγιαννίδου Άννα4 Δεληγιαννίδου Άννα
4 Δεληγιαννίδου Άννα
 
το έργο του αλέξανδρου
το έργο του αλέξανδρουτο έργο του αλέξανδρου
το έργο του αλέξανδρου
 
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριοο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
 
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥe- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
e- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 

Σενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης

 • 1. ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ «Ταξίδι στο χρόνο στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη» Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Επιμορφούμενη εκπ/κός ΠΕ 70: Βλάχου Ευθυμία Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 1
 • 2. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.ΤΙΤΛΟΣ «Ταξίδι στο χρόνο στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη» 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, ΤΠΕ 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της Ιστορίας, που αναφέρεται στην τοπική Ιστορία, της Δ΄ τάξης και στη Μελέτη Περιβάλλοντος(Ο τόπος μας: Μέρη με ιστορία) .Οι στόχοι που θέτονται είναι σύμφωνοι με αυτούς του αναλυτικού προγράμματος. Το Δ.Ε.Π.Π.Σ - ΑΠΣ του 2003 προτρέπει την εφαρμογή διαθεματικών προγραμμάτων και την χρήση ΤΠΕ. 1.5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το εκπαιδευτικό σενάριο, όσον αφορά την επεξεργασία των στοιχείων, θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, άρα είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι ανάλογοι υπολογιστές και ένας προβολικός υπολογιστής. Αναλυτικότερα απαιτείται: 1. Εργαστήρι Η/Υ και έναν κεντρικό για το δάσκαλο 2. Projector 3. Πλοήγηση στο διαδίκτυο. 4. Χρήση του κειμενογράφου word 5. Λογισμικό παρουσίασης 6. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γλώσσας Γ΄& Δ΄ Δημοτικού 7. Λογισμικό Google Earth 1.6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η διδασκαλία είναι ομαδοσυνεργατική και προσανατολίζεται στην ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 2
 • 3. Κάθε ομάδα αποτελείται από 2-3 μαθητές. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή εναλλάξ και πάλι εναλλάξ, θα καταγράφουν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Θα υπάρχει ένας αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα και ένας συντονιστής που θα τις συντονίζει. Ο αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα αναλαμβάνει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δράσεών τους. ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Έπειτα από ένα καταιγισμό ιδεών σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη διαπίστωσα πώς τα παιδιά δε γνώριζαν την ιστορία και τα μνημεία της πόλης τους γι’ αυτό το λόγο επέλεξα τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Παράλληλα επεκτάθηκα εκτός από το μάθημα της Ιστορίας και με τη Μελέτη Περιβάλλοντος σε ιστορικές αναφορές και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και στη Μακεδονία. Με αυτή τη θεματική θέλησα να κατανοήσουν οι μαθητές την αλληλεπίδραση του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν. Να κατανοήσουν και να συσχετίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους με την καθημερινή πραγματικότητα. Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη διαφύλαξης, σεβασμού της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και αξιοποίησής της. Έτσι οι μαθητές έπειτα από ένα ταξίδι στο χρόνο και το χώρο του τόπου τους ήρθαν σε επαφή με την ιστορική κληρονομιά του τόπου τους. Έμαθαν να ερευνούν, με μια κριτική ματιά, για να αποκαλύψουν το παζλ της ιστορίας της πόλης τους, να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο για τα μνημεία της, που μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να τα συναντούσαν αδιάφορα και να μην είχαν προβληματιστεί γι’ αυτά. Στο τέλος να δημιουργήσουν τουριστικό οδηγό (που θα αναφέρεται στους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς και μνημεία της πόλης τους που γνώρισαν), με σκοπό να προσελκύσουν τουρίστες-μαθητές άλλων σχολείων στην πόλη τους. 1.7ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει οι μαθητές να: · ευαισθητοποιηθούν όσο αφορά ανάγκη διαφύλαξης, σεβασμού της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και αξιοποίησής της. · διαπαιδαγωγηθούν ως αυριανοί πολίτες, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και κριτικά σκεπτόμενοι. Ειδικότερα σχετικά με το θέμα που εξετάζεται οι μαθητές: · ήρθαν σε επαφή και γνώρισαν ένα μέρος της ιστορίας της πόλης τους- σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της- έως τη Ρωμαιοκρατία το 313 μ.Χ.. Κατανόησαν το ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 3
 • 4. σημαντικό ρόλο που έπαιξε η γεωγραφική της θέση στην επιλογή της ίδρυσής της, από τον Κάσσανδρο, και στη μετέπειτα ανάπτυξή της. · Ερεύνησαν είτε στο χώρο των μνημείων (μέσα από μια εικονική περιήγηση) παρατηρώντας καταγράφοντας, συγκρίνοντας φωτογραφίες του χθες με το σήμερα, είτε βρίσκοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο · Παρουσίασαν και συσχέτισαν τα δεδομένα τους · Παρήγαγαν υλικό: σύντομη ιστορική αναδρομή, ταυτότητες των μνημείων, παιχνίδι αναγνώρισής τους, λογισμικό παρουσίασης των μνημείων, παιχνίδια ρόλων, μακέτες μνημείων και εντοπισμός τους στο Google Earth (προσανατολισμός στο χώρο), τουριστικός οδηγός προβολής της πόλης τους. · Εμπέδωσαν τα στοιχεία τέχνης των μνημείων την ιστορική τους εξέλιξη μέσα στους αιώνες, αλλά και την αξία που τους έχει προσδώσει ο σύγχρονος Έλληνας · Γνώρισαν μουσεία που σχετίζονται με το ιστορικό παρελθόν της πόλης τους. Έμαθαν να παρατηρούν τα εκθέματα και να επιλέγουν από τις προθήκες τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Παράλληλα να προετοιμάζονται πριν την επίσκεψή τους στο μουσείο και να επιλέγουν από τα εκθέματα τις θεματικές που τους ενδιαφέρουν κάθε φορά. Β Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών · Α. Διαχειρίζονται το Word : · 1.α) γράφοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν μέσα από την ιστορική αναδρομή, β) αντιγράφοντας κάθε ερώτηση-απάντηση σε καρτέλες που υπάρχουν σε άλλο φάκελο. · 2.δημιουργώντας έγγραφο που αναφέρεται σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της πόλης τους και αποθηκεύοντάς το στο φάκελο που δημιούργησαν · 3.δημιουργώντας τις ταυτότητες των μνημείων και εκτυπώνοντάς ες. · Β . Δημιουργούν λογισμικό παρουσίασης Power Poin t με τα μνημεία της πόλης τους και το παρουσιάζουν. · Αναζητούν κατάλληλες εικόνες και πληροφορίες από το διαδίκτυο για τα μνημεία προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν στο λογισμικό παρουσίασης που θα παρουσιάσουν οι ίδιοι. · Γ. Μέσα από το λογισμικό Google Earth περιηγούνται στην πόλη τους και γνωρίζουν τα μνημεία της. Τα βλέπουν σε τρισδιάστατη μορφή, συγκρίνουν τις ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 4
 • 5. μεταβολές που έγιναν στη διάρκεια των χρόνων στο περιβάλλον χώρο γύρω απ’ αυτά και εξάγουν συμπεράσματα. · Μετρούν και συγκρίνουν αποστάσεις. · Δ. Μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας Γ΄-Δ μαθαίνουν να επιλέγουν από ένα κείμενο τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Παράλληλα μαθαίνουν να διαβάζουν τις προθήκες την εκθεμάτων ενός μουσείου και να εντοπίζουν στοιχεία ενδιαφέροντος Ασκούνται στην πολύπλευρη και πολυτροπική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ενός μεγάλου φάσματος πηγών του διαδικτύου(video, εικόνες, κείμενα, τρισδιάστατη απεικόνιση και περιήγηση…) Συγκρίνουν, μέσα από φωτογραφικό υλικό που τους παρέχει το διαδίκτυο, το χθες με το σήμερα όσο αφορά τα μνημεία της πόλης τους και τις παρεμβάσεις που έκαναν οι άνθρωποι στο πέρασμα των χρόνων. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Οι ΤΠΕ σήμερα δίνουν νέες δυνατότητες στους μαθητές όπως: · Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και το διερευνητικό μοντέλο μάθησης. · Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. · Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης και · Να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία κ.ά. Γενικότερα οι μαθητές καταλαβαίνουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού ως μέσο. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας με την τεχνολογική. Με το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο παρέχεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με πλήθος πληροφοριών σχετικά με το θέμα που έχουν επιλέξει. Λόγω της αυξανόμενης διαθεσιμότητας διαφόρων πηγών, η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού για ενεργό αναζήτηση και κριτική επεξεργασία των πληροφοριών είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα παιδιά χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πηγές με έξυπνο τρόπο και η αλληλεπίδρασή τους με αυτές να είναι αποτελεσματική. Είναι γνωστό ότι οι πληροφορίες από μόνες τους δεν είναι γνώση και η μετεξέλιξή τους σε γνώση προϋποθέτει την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και τεχνικών. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 5
 • 6. Με το λογισμικό Google Earth έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην πόλη τους και γνωρίζουν τα μνημεία της να τα δουν σε τρισδιάστατη μορφή, να μετρήσουν και συγκρίνουν αποστάσεις. Διευκολυντής και διαμεσολαβητής όλων αυτών των διαδικασιών στο σχολικό πλαίσιο είναι ο δάσκαλος. Το φύλλο εργασίας δίνεται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, δουλεύεται όμως από όλη την ομάδα (έως 3 μαθητές). Ο ρόλος του δασκάλου όσο οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες είναι υποστηρικτικός, (καθοδηγητικός) δίνει σαφείς οδηγίες όπου κι αν χρειαστούν και ενημερώνει για το χρόνο που έχουν στην διάθεση τους οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Σε ερωτήσεις των μαθητών μπορεί να απαντά επίσης με ερωτήσεις που να οδηγούν σε παραπέρα διερεύνηση. 2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το σενάριο μάθησης στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης (Κονστρουκτιβισμό (Piaget), ανακαλυπτική μέθοδο μάθησης (Bruner)) και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση (Vygotsky). Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις, που τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να συζευχθούν με τη νέα γνώση. Ο μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του και να ανακαλύπτει τη γνώση Οι θεωρίες αυτές προσδίδουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία που τη διαμεσολαβούν (Jonassen 2000), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα (Vygotsky, 1978). Κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, τα παιδιά συζητούν, αναλύουν, διατυπώνουν αμφιβολίες, επιλύνουν προβλήματα (problem solving),. «Η προσοχή και η επίλυση ενός προβλήματος από κοινού, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία γνωστικής, κοινωνικής, και συναισθηματικής αλληλεπίδρασης.» (Hausfather, 1996). 1.8 Χρόνος υλοποίησης Απαιτούνται 7 διδακτικές ώρες για την υλοποίηση αυτού του σεναρίου. Χώρος υλοποίησης Οι ομάδες των μαθητών θα εργαστούν στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 6
 • 7. 1.9Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών Ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητες κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών. Μια εισαγωγή λίγων λεπτών ώστε να δείξει η δασκάλα τα βασικά εργαλεία των λογισμικών θα βοηθήσει τα παιδιά στην παρακάτω πορεία. Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία · Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών, όπου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Google Earth Θα πρέπει να υπάρχει επίσης σύνδεση με το διαδίκτυο. · Βιβλίο Ιστορίας · Βιβλίο Μελέτη Περιβάλλοντος (. Ενότητα 1: κεφάλαιο 3,7) · Φύλλα χαρτιού και μολύβια ώστε οι μαθητές αν θέλουν να κρατούν πρόχειρες σημειώσεις πριν περάσουν στην επιφάνεια της οθόνης Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης Είναι σκόπιμο να οργανώσουμε τους μαθητές σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων, προκειμένου να βιώσουν την εμπειρία της κατασκευής ομαδικών-συνεργατικών κειμένων και διαφανειών. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργηθεί συζήτηση, καθώς πρέπει οι μαθητές να διαπραγματευτούν μεταξύ τους τις έννοιες που θα χρησιμοποιήσουν (ενδοομαδική αλληλεπίδραση). Ο διάλογος αυτός απαιτεί επιχειρήματα από μέρους των μαθητών, γεγονός που με πολλούς τρόπους προάγει τη γλωσσική και νοητική επεξεργασία, βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις ιδέες του. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση και ο διάλογος θα διευρυνθούν όταν η κάθε ομάδα παρουσιάσει το δικό της κείμενο και τη δική της παρουσίαση στις άλλες ομάδες. Δημιουργείται τότε ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων, στο οποίο οι μαθητές επικοινωνούν με τις ιδέες των άλλων, ξεκαθαρίζουν και αποσαφηνίζουν παρανοήσεις, συμπληρώνουν τυχόν κενά και ελλείψεις (διομαδική αλληλεπίδραση). Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του οργανωτή, του εμψυχωτή, του διευκολυντή και του καθοδηγητή στη μαθησιακή διαδικασία. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Προετοιμασία ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 7
 • 8. Η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές με τι θα ασχοληθούν, θέτει τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. Τους λέει πως θα αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που παίρνουν από το διαδίκτυο, αφού πρώτα διαβάσουν τις πηγές, συζητήσουν πάνω σ’ αυτές και απαντήσουν σε ερωτήματα που τους τέθηκαν. Το προτεινόμενο σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 4 φάσεις. ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Διευκρινήσεις: Στις ομαδικές δραστηριότητες οι μαθητές δουλεύουν ανά ομάδες με έναν υπολογιστή η κάθε ομάδα. Μετά την εργασία σε ομάδες τα αποτελέσματα ανακοινώνονται, συγκρίνονται και γίνεται ανακεφαλαίωση σε επίπεδο τάξης. Η διάρκεια της κάθε δραστηριότητας είναι μια ώρα, έτσι ώστε να καλύπτεται η ώρα της Ευέλικτης ζώνης και της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Ιστορίας στην αντίστοιχη ενότητα. Πριν ξεκινήσουν οι δραστηριότητες, χωρίζονται οι ομάδες και κάθε ομάδα επιλέγει το όνομά της. Βασικό είναι να προηγηθεί μια συζήτηση πριν την εφαρμογή του σεναρίου σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται ώστε να διερευνηθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Έπειτα εξηγούνται στους μαθητές οι στόχοι και οι προσδοκίες προς αυτούς, όπως και ο τρόπος που θα εργαστούν. Α΄φάση: Ιστορική αναδρομή (5000π.Χ.-313μ.Χ.). Γνωριμία με τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. ΒΗΜΑ 1ο Ερωτήσεις. Θέτονται στα παιδιά ερωτήματα όσο αφορά την ιστορία της πόλης τους (από το 5000π.Χ-313μ.Χ.) και τα μνημεία της. Οι πηγές που θα ανατρέξουν είναι κείμενα σε ιστοσελίδες, video του Ο.Α.Σ.Θ με περιήγηση σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης τους, πρόσβαση σε ιστοριογραμμή από την ιστοσελίδα του μουσείου της πόλης τους στον Λ.Πύργο. ΒΗΜΑ 2ο Καταγραφή ερωταπαντήσεων Η κάθε ομάδα δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ το δικό της φάκελο και του δίνει το όνομα της εργασίας της προκειμένου να μπορεί να τον βρίσκει κάθε φορά που μπαίνει στο εργαστήριο πληροφορικής Σε αυτό το φάκελο δημιουργεί δυο έγγραφα Word (η ερώτησή μας-απάντηση). Η κάθε ομάδα ασχολείται με το θέμα που επέλεξε, εντοπίζει στα κείμενα των υπερσυνδέσεων ανά παράγραφο, τις λέξεις κλειδιά. Λέξεις που θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικό στοιχείο της παραγράφου, προετοιμάζοντας μ΄ αυτό τον τρόπο τις απαντήσεις των ερωτήσεων Στη συνέχεια γράφει την ερώτηση -απάντηση. Έπειτα μορφοποιεί το κείμενό της (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα γραμματοσειράς) το αποθηκεύει. Τέλος παρουσιάζει κάθε ομάδα στις υπόλοιπες την απάντηση στο δικό της ερώτημα. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 8
 • 9. Στο τέλος οι ομάδες αφού ακούσουν τα κομμάτια της ιστορικής διαδρομής στην ιστορία της πόλης τους, έχοντας σαν βάση την ιστοριογραμμή τα κατατάσσουν χρονικά και δημιουργούν ένα σύντομο κείμενο που αναφέρεται συγκεντρωτικά στην ιστορική αναδρομή της. Σε δεύτερη φάση δραματοποιούν φάσεις της ιστορίας της πόλης τους (μία ομάδα δραματοποιεί και οι άλλες ομάδες προσπαθούν να καταλάβουν πρόσωπα και ενέργειες, πού αναφέρονται) Παράλληλα αφού έχουν δει μέσα από τα κείμενα των υπερσυνδέσεων ποια μνημεία της πόλης τους αναφέρονται στη χρονική περίοδο που εξετάζεται, μέσα από τη περιήγηση με το video του Ο.Α.Σ.Θ σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της πόλης τους τα αναγνωρίζουν. ΒΗΜΑ 3οΣύγκριση του χτες με το σήμερα. Οι μαθητές συγκρίνουν τον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων που εξετάζεται και τα ίδια τα μνημεία κατά τη διάρκεια των χρόνων και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. ΒΗΜΑ 4οΔημιουργία ταυτότητας μνημείου. Με τα στοιχεία που έχουν για τα μνημεία που εξετάζονται δημιουργούν οι μαθητές την ταυτότητα του μνημείου με την εικόνα του. Β΄ φάση: Δημιουργία λογισμικού παρουσίασης Power Point Οι μαθητές κατασκευάζουν διαφάνειες και μέσω του λογισμικού παρουσίασης τις παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Οι διαφάνειες αναφέρονται στα μνημεία που εξετάζονται. Οι μαθητές όπως είναι χωρισμένοι στις ομάδες επιλέγουν ένα μνημείο και φτιάχνουν την ταυτότητά του. Τους δίνονται οδηγίες για τον τρόπο που θα κατασκευάσουν τις διαφάνειες με εικόνα και κείμενο. Αυτές τις διαφάνειες στη συνέχεια θα τις εκτυπώσουν, θα χωρίσουν την εικόνα από το κείμενο και θα φτιάξουν το παιχνίδι «Βρες ποιο είναι». Γ΄ φάση: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Οι μαθητές μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας Γ΄-Δ επιλέγουν από τα κείμενα που δίνονται τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Παράλληλα μαθαίνουν να διαβάζουν τις προθήκες την εκθεμάτων ενός μουσείου και να εντοπίζουν στοιχεία ενδιαφέροντος Δ΄ φάση: Λογισμικό περιήγησης Google Earth.Εικονικός περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές περιηγούνται στην πόλη τους και γνωρίζουν τα μνημεία της. Τα βλέπουν σε τρισδιάστατη μορφή, συγκρίνουν τις μεταβολές που έγιναν ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 9
 • 10. στη διάρκεια των χρόνων στο περιβάλλον χώρο γύρω απ’ αυτά και εξάγουν συμπεράσματα. Μετρούν επίσης και συγκρίνουν αποστάσεις Στο τέλος οι μαθητές οργανώνουν μέρα αφιέρωσης στην πόλη σας, όπου με το λογισμικό παρουσίασης που δημιούργησαν παρουσιάζουν τα μνημεία της και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Πλαισιώνουν τη μέρα αυτή με τραγούδια που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη και φαγητά ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α) Οι ομάδες εκτυπώνουν τις διαφάνειες του λογισμικού παρουσίασης Power Point που δημιούργησαν κόβοντας την εικόνα και ξεχωρίζοντάς την από την ταυτότητα. Στη συνέχεια παίξουν το παιχνίδι γνώσεων με τους συμμαθητές τους «Βρες ποιο είναι» . Ένας αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα τραβάει μια καρτέλα-ταυτότητα. Οι ομάδες προσπαθούν να αναγνωρίσουν το μνημείο της καρτέλας κάνοντας ερωτήσεις του τύπου 1. Ποιος το κατασκεύασε; 2. Για ποια χρήση δημιουργήθηκε; 3. Σήμερα ποια είναι η χρήση του; 4. Ποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα έχει; Η ομάδα που θα αναγνωρίσει πρώτη το μνημείο παίρνει 10 μονάδες. Θα πρέπει τότε από τις κομμένες εικόνες των διαφανειών να ξεχωρίσει και να δείξει στους συμμαθητές της την εικόνα του μνημείου αυτού. Εάν κάνει λάθος χάνει 5 μονάδες, Οι αντιπρόσωποι από τις ομάδες που τραβάνε καρτέλα ταυτότητα εναλλάσσονται κυκλικά. Στο τέλος του παιχνιδιού νικήτρια είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες μονάδες. Β)Τέλος οι μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων δραματοποιούν με παντομίμα κομμάτια της ιστορίας της πόλης τους που γνώρισαν, ανά ομάδα. Όταν η μία ομάδα δραματοποιεί οι άλλες ομάδες προσπαθούν να βρουν σε τι αναφέρεται η ομάδα που δραματοποιεί. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης http :/ / culture . thessalonik i . gr / gr / maps . asp ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ-Διάφορα Θεσσαλονίκης , μπορούν οι μαθητές παρατηρώντας το περιεχόμενο των εικόνων των καρτών να εντοπίσουν, να αναλύσουν, να σχολιάσουν και να ασχοληθούν με την πληθυσμιακή σύνθεση των κατοίκων της, με τα παλιά επαγγέλματα της πόλης… Επέκταση της δραστηριότητας Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν τουριστικό οδηγό της Μακεδονίας προτείνοντας να επισκεφτούν οι τουρίστες χώρους αρχαιολογικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Τους ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 10
 • 11. τόπους αυτούς τους εντοπίζουν και στο Google Earth και τους βλέπουν σε τρισδιάστατη μορφή. Στο ίδιο λογισμικό μπορούν οι μαθητές να εντοπίσουν τους οικισμούς που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης πριν από την ίδρυσή της Μπορούν επίσης οι μαθητές να κατασκευάσουν αφίσα τουριστικής προβολής της Μακεδονίας ή της Θεσσαλονίκης. Στα τεχνικά να κατασκευάσουν μακέτα της περιοχής που γνώρισαν με τα μνημεία της, σημαντικούς δρόμους και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Σ’ αυτή θα εντοπίσουν το σχολείο τους σε σχέση με την περιοχή. Στα Θρησκευτικά θα επισημάνουν τις πόλεις της Μακεδονίας που ίδρυσε εκκλησίες ο Απόστολος Παύλος. Το ρόλο της Θεσσαλονίκης στην ίδρυση της δεύτερης εκκλησίας κατά την άφιξη του στην Ευρώπη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ράπτης,: «Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας» Α’ Τόμος και Β’ Τόμος, Αθήνα 2006 · ΜΜατσαγγούρας Η., Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Γρηγόρης, Αθήνα 2000. · Hausfather, Samuel J.,(1996) Vygotsky and Schooling: Creating a Social Contest for learning. Action in Teacher Education. (18) 1-10. Jonassen D. (2000). Revisiting Activity Theory as a Framework for Designing Student- Centered Learning Environments, In D. Jonassen & S. Land (Eds). Theoretical foundations of Learning Environments, LEA. · Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books Inc. · Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τόμος Α’, Αθήνα 2003. · Χρίστος Ζαφείρης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Εξάντας, Αθήνα 1997 · Ελένη Σβορώνου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διαδρομές στην Ιστορία,Ι.Μ.Ε.Ερευνητές,2006 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 11
 • 12. Πηγές: http :/ / www . i t . uom . gr / projec t / monuments / page . htm του Οργανισμού πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997: http :/ / www . thessalonik i . gr / porta l / page / porta l / TouristikosOdigos της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γνωρίστε την ιστορία της πόλης σας από την προϊστορία που υπάρχουν δείγματα οικισμών στην περιοχή μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή (313μ.Χ). Εντοπίσετε τα σημαντικότερα μνημεία αυτής της περιόδου. Συγκρίνετε το χθες με το σήμερα αυτών των μνημείων μέσα από εικόνες τους Γνωρίστε το μουσείο της πόλης σας που αναφέρεται σε αυτό το παρελθόν, μαζί με ορισμένα του εκθέματα. Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας μέσα από το λογισμικό Google Earth Περιηγηθείτε επίσης από την πολιτιστική γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ μέσα από το video που δημιούργησε με περιπάτους σε μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τις γνώσεις που αποκομίσατε από το ταξίδι σας στην ιστορία της πόλης σας, στα μνημεία της (Ρωμαϊκά) και το μουσείο της, συντάξετε ένα τουριστικό οδηγό που θα απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της χώρας σας και θα τους προτείνει να επισκεφτούν την πόλη σας. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 12
 • 13. Στο τέλος παρουσιάστε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας μέσα από ένα λογισμικό παρουσίασης Power Point.Καλέστε και τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου σας που δεν τα γνωρίζουν. Πλαισιώστε την παρουσίαση με τραγούδια που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη,..ίσως και με χαρακτηριστικά φαγητά της Θεσσαλονίκης!! Αν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που σας δίνονται, θα απαντηθούν όλα σας τα ερωτήματα. Χωριστείτε σε ομάδες δύο-τριών ατόμων και με τη βοήθεια της δασκάλας σας: Ορίστε ένα δραστήριο συντονιστή ο οποίος θα συντονίζει τις ομάδες σας και τις μεταξύ τους συζητήσεις και θα επικοινωνεί με την υπεύθυνη δασκάλα σας για τη διεξαγωγή των δράσεών σας όπως αυτές περιγράφονται στα επόμενα βήματα. Καλό θα ήταν να ορίσετε κι έναν αντιπρόσωπο για κάθε ομάδα ώστε να μη μιλάτε όλοι μαζί. Ίσως θελήσετε οι αντιπρόσωποι των ομάδων σας να εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή θα ήταν πολύ καλή ιδέα! Οι εργασίες θα συμπληρώνονται κατόπιν συζήτησης με τα μέλη της ομάδας σας αρχικά και με τα μέλη των άλλων ομάδων στη συνέχεια, με τη βοήθεια του συντονιστή και των αντιπροσώπων. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 13
 • 14. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ιστορική αναδρομή (5000π.Χ.-313μ.Χ.). Γνωριμία με τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. ΒΗΜΑ 1ο Ερωτήσεις Ενημερωθείτε για την ιστορία του τόπου σας και τα μνημεία της μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή (313μ.Χ). 1. Α. Τι φύλο ήταν οι Μακεδόνες; 2. Τι κοινό είχαν με τους Έλληνες του νότου; Τι συμπέρασμα βγάζετε; 3. Σύμφορα με τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών ποιες πόλεις της Μακεδονίας αναπτύχθηκαν από τον 5ο π.Χ. αι.; Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: Οργανισμός πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997: τσεκάροντας τη θεματική: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (2.000 π.Χ.-148 π.Χ.) http :/ / www . i t . uom . gr / projec t / monuments / is t _ anad . htm #% CE %91% CE %9 D % CE %91% CE %94% CE % A 1% CE %9 F % CE %9 C % CE %97-% CE %91% CE %9 D % CE %91% CE % A 0% CE % A 4% CE % A 5% CE %9 E % CE %97%20% CE %9 F % CE %99% CE %9 A % CE %99% CE % A 3% CE % A 4% CE %99% CE %9 A % CE %97% CE % A 3%20% CE %94% CE % A 1% CE %91% CE % A 3% CE % A 4% CE %97% CE % A 1% CE %99% CE %9 F % CE % A 4% CE %97% CE % A 4% CE %91% CE % A 3%20% CE % A 3% CE % A 4% CE %97 Με βάση την ίδια πηγή της ίδιας θεματικής και της θεματικής: ΑΝΑΔΡΟΜΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (5.000 π.Χ-2.000π.Χ), απαντήστε στις ερωτήσεις: 1. Β. Ποιος ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη; Ποια ήταν τα πλεονεκτήματά της ώστε να την επιλέξει και να την ιδρύσει; 2. Προϋπήρχαν άλλες πόλεις στην περιοχή; Αν, ναι, ποιες ήταν αυτές; 3. Από πότε κατοικήθηκε οι ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ανασκαφών; 4. Πότε έγινε η πρώτη της οχύρωση; Πόσα χρόνια μετά την ίδρυσή της; Με ποια αφορμή απειλής; ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 14
 • 15. Με βάση την ίδια πηγή της θεματικής: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (148 π.Χ.-313 μ.Χ.) απαντήστε στις ερωτήσεις: 5. Πότε η Θεσσαλονίκη κυριεύτηκε από τους Ρωμαίους; 6. Ποια και πόσα χρόνια ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας της Μακεδονίας; 7. Με ποιους χαρακτηρισμούς της έδιναν όνομα; Τι δείχνει αυτό για την πόλη; 8. Πότε διοικήθηκε με δημοκρατική μορφή αυτοδιοίκησης; Σε ποιους τομείς αναπτύχθηκε τότε; Ποια άλλη πόλη (της αρχαίας Ελλάδας) σας θυμίζει όσο αφορά τη διήκησή της και τους τομείς που αναπτύχθηκαν; Τι συμπέρασμα βγάζετε για το δημοκρατικό πολίτευμα; 9. Ποιος οδικός άξονας βοήθησε στην ανάπτυξή της μέσω του εμπορίου; Υπάρχει σήμερα αντίστοιχος οδικός άξονας; 10.Ποιες προσωπικότητες του χριστιανισμού ενώνουν το όνομά τους με τη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο; 11.Πότε γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της; Ποιος κυβερνήτης την έκανε κέντρο της εξουσίας του; Ποια κτίρια κατασκεύασε ώστε να αναδείξει την μεγαλοπρέπειάς της; Πληροφορίες για τα μνημεία της περιόδου αυτής θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http :/ / www . i t . uom . gr / projec t / monuments / monumen t . htm στη θεματική: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες για την ιστορική αναδρομή στην ιστορία της πόλης θα βρείτε και από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης- http :/ / www . thessalonik i . gr / porta l / page / porta l / TouristikosOdigos / Tourist _ Page 1 Επιλέγετε Επισκέπτες-Ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη-Στιγμές στην ιστορία-Ρωμαϊκή εποχή ή Μνημεία-Ρωμαϊκά ή Γύρω από τη Θεσσαλονίκη(για αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας) ή Γαστρονομία ή Από και προς τη Θεσσαλονίκη(μεταφορικό δίκτυο από και προς την πόλη), ή Ανακαλύψτε την πόλη – Μουσεία για να γνωρίσετε τα μουσεία της πόλης. Επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Πληροφορίες για την ιστορική αναδρομή στην ιστορία της πόλης και τα μνημεία της θα βρείτε και στη Βικιπαίδεια στην ιστοσελίδα: http :/ / e l . wikipedia . org / wik i /% CE %98% CE % B 5% CF %83% CF %83% CE % B 1% CE % BB % CE % BF % CE % BD % CE % AF % CE % BA % CE % B 7 Εδώ παρακολουθήστε την Ιστορική πορεία της πόλης σας τσεκάρετε τις υπερσυνδέσεις Λευκός Πύργος, Αψίδα Γαλέριου, Άγιος Δημήτριος κάτω στα περιεχόμενα Ρωμαϊκή Αγορά ή στην Αναζήτηση γράψτε το μνημείο που σας ενδιαφέρει. Καλύτερη εικόνα των μνημείων της πόλης μπορείτε να αποκτήσετε με την περιήγησή σας με την πολιτιστική γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ στο video: http :/ / oasth . gr /# e l / politistikh - ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 15
 • 16. diadromh / Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τα μνημεία αυτά με το λογισμικό Google Earth (οδηγίες θα σας δοθούν σε φύλλο εργασίας που θα ακολουθήσει). Γνωρίστε την πόλη σας μέσα από το μουσείο της που βρίσκεται στο Λευκό Πύργο http :/ / www . lpth . gr / gr / πατήστε Χρονογραμμή, έτσι ώστε να δείτε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της πάνω στην χρονογραμμή ΒΗΜΑ 2Ο Καταγραφή ερωταπαντήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ:________________________________________________ Όνομα ομάδας: ______________________ Α. Οι ερωτήσεις-απαντήσεις που αναφέρονται στην ιστορική αναδρομή για να καταγραφούν: 1.Πατήστε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε «δημιουργία» και κάνετε κλικ στη λέξη «φάκελος». 2.Δώστε στο φάκελο το όνομα της ενότητάς σας: ___________________________________________________________ 3.Ανοίξτε το φάκελο και κάντε δεξί κλικ. Επιλέξτε την ένδειξη δημιουργία και στη συνέχεια έγγραφο. Ονομάστε «ερωτήσεις» το έγγραφό σας. 4.Ο καθένας να σημειώσει τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις από τις ιστοσελίδες που έχει αναλάβει να επεξεργαστεί: ………………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ……………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ………………………………………………………………....... ……………………………………………………………....... ……………………………………………………………….......…… 5.Αποθηκεύσετε το κείμενο: πάνω αριστερά επιλέξετε αρχείο στη συνέχεια αποθήκευση. 6.Μαρκάρετε το κείμενο και από την γραμμή των εργαλείων επιλέξετε γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς. Στη συνέχεια αποθηκεύσετε. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 16
 • 17. Μπορείτε επίσης όλες οι ομάδες να ενώσετε τα στοιχεία των σταθμών της ιστορίας που γνωρίσατε και να δημιουργήσετε μια σύντομη ιστορική διαδρομή της πόλης σας σε ένα νέο φύλλο που θα το δώσετε αυτό το όνομα και θα το καταχωρήσετε στο φάκελο που δημιουργήσατε. Σε αυτή σας την ενέργεια θα σας βοηθήσει και η ιστοριογραμμή που γνωρίσατε προηγουμένος. ΒΗΜΑ 3ΟΣύγκριση του χτες με το σήμερα Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης: http :/ / culture . thessaloniki . gr / gr / maps . asp αριστερά στο μενού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-- Περιοχές και Κτίρια και ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ-Διάφορα Θεσσαλονίκης βρείτε στοιχεία από φωτογραφίες και καρτ ποστάλ που αναφέρονται σε μνημεία της Θεσσαλονίκης που εξετάσατε (από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης μέχρι το 313μ.Χ.).Συγκρίνεται τον περιβάλλον χώρο του μνημείου. Υπάρχουν μεταβολές στο ίδιο το μνημείο και στο περιβάλλον γύρω του; Εικόνες από τη γειτονιά της Καμάρας-Ροτόντας από το χθες μέχρι σήμερα θα βρείτε και στην ιστοσελίδα: https :/ / www . youtube . com / watch ? v = wAlb 7 a 0 vmaQ Ρέκβιεμ για τη γειτονιά της Καμάρας Αντίστοιχα για την Καμάρα στην ιστοσελίδα: https :/ / www . youtube . com / watch ? v =_ Bimoor 9 u 6 U Καμάρα, Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη άλλαζε γύρω της.. Τι παρατηρείτε για τον περιβάλλον χώρο της περιοχής της Ροτόντας κατά το παρελθόν; Υπήρχε προβολή στο μνημείο; Μπορούσε το μνημείο της Καμάρας να «αναπνεύσει»; Μέχρι που υπήρχαν κτίσματα; Ποιες διαφορές υπάρχουν στην περιοχή σήμερα; Τι συμπεράσματα βγάζετε για την αξία -σεβασμό που έδιναν οι άνθρωποι στα μνημεία κατά το παρελθόν; Πού πιστεύετε πως οφείλεται αυτό; ΒΗΜΑ 4ΟΔημιουργία ταυτότητας μνημείου. Όνομα ομάδας: ______________________ Β. Καταγράψτε τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα μνημεία που γνωρίσατε σε ταυτότητες: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 17
 • 18. …Όνομα μνημείου…………………………………………………………………………. …Χτίσθηκε (Πότε; Από ποιον; Για ποιο λόγο;) …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… … Ποια τα υλικά κατασκευής του; ………………………………………………………………………………………………… …Ποια είναι η χρήση του από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα; ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Στο τέλος θα παρουσιάσει η μία ομάδα στην άλλη τα αποτελέσματα της έρευνάς σας ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 18
 • 19. Δημιουργία λογισμικού παρουσίασης Power Point . Παρουσίαση ΕΝΟΤΗΤΑ:________________________________________________ Όνομα ομάδας: ______________________ Έχετε γνωρίσει τα μνημεία Ρωμαϊκής εποχής της πόλης σας . Δημιουργήστε διαφάνειες στο λογισμικό παρουσίασης Power Point με τις εικόνες και τις ταυτότητες των μνημείων που επιλέξατε. Γράψτε για κάθε μνημείο που επεξεργάζεστε τα στοιχεία της ταυτότητάς του όπως δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη άσκηση. Σ’ αυτή την εργασία θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό παρουσίασης Power Point για να δημιουργήσετε τις διαφάνειές σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1.Από την επιφάνεια εργασίας επιλέξτε το εικονίδιο του Power Point και ανοίξτε το. 2.Στο κεντρικό μενού ανοίξτε: Δημιουργία διαφάνειας και επιλέξτε μια διαφάνεια όπου να μπορείτε να αντιγράψετε μέσα μια εικόνα και την ταυτότητα του μνημείου που επιλέξατε. 3.Από τη γραμμή εργαλείων που έχετε επάνω επιλέξτε σχεδίαση και διαλέξτε το στυλ της διαφάνειάς σας. 4.Στη διαφάνεια που δημιουργήσατε γράψτε πάνω τον τίτλο της εργασίας σας 5.Για να εισάγετε μια εικόνα σας πατήστε πάνω στη διαφάνεια το εικονίδιο εικόνες από αρχείο και στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε επιφάνεια εργασίας το φάκελό σας την εικόνα εισαγωγή Αφού πρώτα έχετε δημιουργήσει ένα φάκελο που έχετε αποθηκεύσει εικόνες. 6.Ανοίγετε ένα νέο φύλλο word κάνετε το αποθήκευση ως Ταυτότητες και γράφεται εκεί τις ταυτότητες που επιλέξατε. Το κείμενο αυτό αντιγράψτε το στη διαφάνεια του Power Point που δουλεύετε Σημειώστε: Έγγραφο Ταυτότητες 1.Τίτλος διαφάνειας Νο 1: ………………………………………………………………… Περιεχόμενο διαφάνειας Νο 1 : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2.Τίτλος διαφάνειας Νο 2:…………………………………………………….. Περιεχόμενο διαφάνειας Νο 2: ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 19
 • 20. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 7.Μαρκάρετε την λέξη ή εικόνα ή κείμενο και πάνω στη γραμμή εργαλείων πατήστε κινήσεις προσαρμοσμένη κίνηση προσθήκη εφέ ( επιλέξτε ότι σας αρέσει) Για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της διαφάνειας επιλέξτε μόνοι σας ότι επιθυμείτε. Εάν επιθυμείτε να βρείτε μια εικόνα από το διαδίκτυο. · Από την επιφάνεια εργασίας επιλέξτε το εικονίδιο της συντόμευσης του Mozilla Firefox Στη μηχανή αναζήτησης επιλέξτε και πατήστε «Google». Στη γραμμή που αναβοσβήνει ο δείκτης γράψτε τη λέξη που επιθυμείτε, πατώντας «Εικόνες» και «Αναζήτηση εικόνων». · Στις εικόνες που θα βγουν κάνετε κλικ στην εικόνα που θέλετε. · Στο παράθυρο που ανοίγει πατήστε «Προβολή πλήρους εικόνας», μετά δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και «Αποθήκευση ως» και επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε. · Δώστε ένα όνομα σχετικό με την εικόνα γράφοντάς το στο «Όνομα αρχείου» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 20
 • 21. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Όνομα ομάδας: ______________________ Ανοίξτε την ιστοσελίδα: _ http :/ / ts . sch . gr / repo / online - packages / dim - glossa - c - d / star t . htm lπου σας παραπέμπει μέσα από το λογισμικό της Γλώσσας Γ΄-Δ΄ Γνωρίζοντας τη χώρα μου Θεσσαλονίκη Αρχαιολογικό Μουσείο. Γνωρίστε τα εκθέματα που σας παρουσιάζονται .Συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν στις προθήκες των αγαλμάτων σχετικά με το: Υλικό…………………………………………………………………………………………….. Χρονολόγιο Τόπο που ανακαλύφθηκε …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… Παρατηρείστε στο Google Earth τα σημεία που ανακαλύφθηκαν τα εκθέματα. Εντοπίζετε στα σημεία αυτά αρχαιολογικούς χώρους; Δείτε τα εκθέματα του Aρχαιολογικού Μουσείου μέσα από την ιστοσελίδα του http :/ / www . amth . gr / e l # Το μουσείο με μια ματιά - Ελληνικά. Δηλώστε την προτίμησή σας να επισκεφθείτε στην πραγματικότητα μία από τις θεματικές ενότητες του μουσείου Με τις γνώσεις που αποκομίσατε από το ταξίδι σας στην ιστορία της πόλης σας, στα μνημεία της(Ρωμαϊκά) και τα μουσεία της, συντάξετε ένα τουριστικό οδηγό που θα απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της χώρας σας και θα τους προτείνει να επισκεφτούν την πόλη σας. Σ’ αυτόν θα κάνετε σύντομη αναδρομή στην ιστορία της πόλης σας, θα προτείνετε μνημεία και μουσεία της (αρχαίων-Ρωμαϊκών χρόνων). Μπορείτε να προτείνετε και φαγητά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης. Μη ξεχάσετε να τους ενημερώσετε για τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να επισκεφτούν την πόλη σας . . ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 21
 • 22. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Google Earth ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 22
 • 23. Εικονικός περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης Όνομα ομάδας: ______________________ Εκκινήστε το Google Earth από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Σημειώστε στο πλαίσιο της Αναζήτησης: Θεσσαλονίκη Πατήστε στην συνέχεια Αναζήτηση :.Λευκός Πύργος · Εστιαστείτε στην περιοχή κινώντας για κοντινό πλάνο +, για μακρινό - από τη μπάρα που είναι δεξιά. · Με πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού μπορείτε να κινηθείτε δεξιά- αριστερά. Με πατημένο το δεξί κουμπί αλλάζετε την κλίμακα του χάρτη. Με πατημένο το μεσαίο κουμπί μπορείτε να αλλάξετε οπτική γωνία και να περιστρέψετε την εικόνα. · Αν κάνετε διπλό κλικ σε κάποιο σημείο του χάρτη τότε γίνεται αυτόματη προήγηση σε αυτό. · Πατήστε το κουμπί (Placemark -πινέζα) ή επιλέξτε Placemark από το μενού Add. Ανοίγει τότε το πλαίσιο διαλόγου και εμφανίζεται μία πινέζα πάνω στο χάρτη. Μετακινείστε την πινέζα με την βοήθεια του ποντικιού σε όποιο σημείο θέλετε πάνω στο χάρτη. · Συμπληρώστε στο πλαίσιο διαλόγου το όνομα της Τοποθεσίας, την εικόνα με την οποία θα εμφανίζεται αυτή πάνω στον χάρτη, την περιγραφή της και το χρώμα. Αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία μπορούν να γίνουν με δεξί κλικ πάνω στην Τοποθεσία και επιλογή Properties. · Με την βοήθεια μίας γραμμής μετρήστε την απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία του χάρτη. Για να γίνει αυτό επιλέξτε το εργαλείο Ruler(χάρακας) Σας παραπέμπει σε πίνακα, επιλέξτε Line. Ορίστε τη μονάδα μέτρησης με την οποία θα γίνει η μέτρηση. Στην συνεχεία κάνετε κλικ στο πρώτο σημείο πάνω στο χάρτη. Εμφανίζεται η πράσινη τελεία. Κινείστε το ποντίκι σας στο τέλος της γραμμής που θέλετε να χαράξετε και ξανακάνετε κλικ. Η γραμμή οριοθετείται από δύο κόκκινες τελείες αρχή και τέλος που τις ενώνει μία κίτρινη γραμμή. Στην οθόνη εμφανίζεται η μέτρηση της απόστασης. Ο καθαρισμός της γραμμής μπορεί να γίνει με το κουμπί Clear. Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να επιλέξετε την διαδρομή η οποία μπορεί να συνδέει πολλά σημεία μεταξύ τους (τεθλασμένη γραμμή). Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε το μήκος μία διαδρομής. Η χάραξη της διαδρομής γίνεται με διαδοχικά κλικ στα σημεία. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 23
 • 24. · Μπορείτε να αποθηκεύσετε με την βοήθεια της επιλογής File_Save_Save places as. Τα αρχεία που δημιουργούνται είναι της μορφής*. KML Η δασκάλα σας έχει επισημάνει με κόκκινο χρώμα μια διαδρομή που μπορείτε να ακολουθήσετε, ώστε να μπορέσετε να δείτε τα μνημεία που έχετε ερευνήσει. Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν δύο μνημεία νεώτερων χρόνων, αλλά είναι μνημεία που χαρακτηρίζουν την πόλη σας. Ποια είναι αυτά; Εντοπίστε τα. Α. Μπορείτε να σημειώσετε με την πινέζα τα Ρωμαϊκά μνημεία που μπορείτε να επισκεφτείτε και με τα οποία ασχοληθήκατε στις ταυτότητες σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν. Β. Δείτε τρισδιάστατα τα μνημεία .Μετακινήστε το ανθρωπάκι που βρίσκεται κάτω από τη δεξιά μεσαία μπάρα στο μνημείο που θέλετε να δείτε τρισδιάστατο. Μετακινείστε το στο Λευκό Πύργο .Αν συγκρίνουμε την τρισδιάστατη εικόνα του με αυτή της κάρτας που έχουμε δει από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και από τις εικόνες που αναφέρονται στο παρελθόν από το You Tube. Τι συμπεραίνετε για τον προαύλιο χώρο του Λ.Πύργου; Ποιους λόγους εξυπηρετούσε κατά τη δημιουργία του και είχε αυτή τη διαμόρφωση; Ποιες οι διαφορές του χτες με το σήμερα; http :/ / culture . thessalonik i . gr / gr / maps . asp ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ- Διάφορα Θεσσαλονίκης (ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 111/002). https :/ / www . youtube . com / watch ? v = lDXUOnAs 5 Q I150 χρόνια φωτογραφιών του Λευκού Πύργου .σε 2 λεπτά Μπορείτε επίσης να ξεναγηθείτε στους χώρους της Αρχαίας Αγοράς από την ιστοσελίδα: https :/ / www . youtube . com / watch ? v = NV 1 Re 2 XYG 7 Q Η αρχαία αγορά Θεσσαλονίκης Μετρήστε με το χάρακα την απόσταση από το Λ. Πύργο μέχρι την Αψίδα του Γαλέριου όπως χάραξε η δασκάλα σας τη διαδρομή. Πόσα μέτρα είναι; Μπορείτε να κάνετε την απόσταση στην πραγματικότητα με τα πόδια; Εντοπίστε το σχολείο σας. Βρείτε την απόσταση από το Λ. Πύργο. Πόσο μακριά ή κοντά είναι; Μπορείτε να κάνετε την απόσταση με τα πόδια; ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 24
 • 25. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 25
 • 26. Για όποιες απορίες σας δημιουργήθηκαν σε σχέση με τα μνημεία μπορείτε να οργανώσετε περιήγηση σ’ αυτά και ενημέρωση από ένα ξεναγό. Τελική Έπειτα από όλο αυτό το ταξίδι που κάνατε στην πόλη σας τη Θεσσαλονίκη οργανώσετε μέρα αφιέρωσης στην πόλη σας, όπου με το λογισμικό παρουσίασης που δημιουργήσατε θα παρουσιάσετε τα μνημεία της και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μπορείτε να πλαισιώσετε τη μέρα αυτή και με τραγούδια που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη, να φέρετε φαγητά χαρακτηριστικά της πόλης σας… Μπορείτε να κάνετε μια τραγουδοέρευνα επιλέγοντας ως θέμα τη Θεσσαλονίκη βρίσκοντας τους στίχους στον ιστότοπο http :// www . stixo i . info / stixo i . php ? info = Lyrics & sort = alpha & order = asc & act = index & letter =% CE %98 και το βιντεοτράγουδο στο You Tube ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.Ε. 70, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ Σελίδα 26