Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte clockingit

758 views

Published on

Projecte Clockingit de l'assignatura L´aprenentatge basat en activitats col.laboratives virtuals de la UOC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte clockingit

 1. 1. Francesc FARRÉ Helena ILLA Basi JAEN Àlex MIR
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>ClockingIT és un servei gratuït amb característiques pròpies de l'anomena't WEB 2.0, però orientat a empreses. </li></ul><ul><li>És una excel·lent opció per gestionar les tasques d’un equip, controlar els treballs realitzats, el percentatge de cada activitat i centralitzar la documentació. </li></ul><ul><li>El sistema també prové d’un xat, una agenda i una eina wiki. </li></ul><ul><li>En definitiva, és una eina indispensable per un equip de treball i més quan es treballa a distància. </li></ul>
 3. 3. CARACTERÍSTIQUES socials <ul><li>Associat al fenònem social de la Web 2.0. </li></ul><ul><li>Promou la participació activa dels usuaris. </li></ul><ul><li>Generen col·laboració. </li></ul><ul><li>L’usuari pot crear i administrar els seus continguts. </li></ul><ul><li>Promou la interacció dels usuaris que: </li></ul><ul><ul><li>Participen dels continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Obren discussions </li></ul></ul><ul><ul><li>Emeten, intercanvien i construeixen informació </li></ul></ul>
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES tècniques <ul><li>Aplicacions basades en web i enfocades a l’usuari final. </li></ul><ul><li>Les pàgines són dinàmiques, inclouen recursos multimèdia que poden ser compartits. </li></ul><ul><li>Interfície de fàcil enteniment i interacció. </li></ul><ul><li>Estructura dinàmica, formats moderns i amplies funcionalitats. </li></ul><ul><li>La informació es presenta de forma visual, audiovisual, escrita... </li></ul>
 5. 5. PRIMER PAS: donar-se d’alta <ul><li>Apartat sign up, des d’aquí es crea el compte d’usuari. </li></ul>http://www.clockingit.com/signup <ul><li>Per accedir només fa falta introduir el nostre “username” i el password”. </li></ul>
 6. 6. SEGON PAS: visió general i creació d’un nou projecte 1. Li donem un nom i una petita descripció. 2. Donem d’alta els usuaris que volem incorporar al nou projecte. 3. El creador del projecte, i com administrador, assignarà els permisos a cada usuari.
 7. 7. Servei 1: creació i assignació de tasques Un cop ja tenim creat el projecte i els usuaris assignats al mateix, hem de crear una nova tasca per iniciar el treball col·lectiu. Podem gestionar les noves tasques a desenvolupar, indicar el seu responsable, establir prioritats, decidir temps estimat i data límit de resolució, entre altres.
 8. 8. Servei 2: compartició d’arxius Des d’aquí podem penjar arxius i compartir la informació amb els altres membres del grup. També es podem organitzar en carpetes per fer una distribució més organitzada.
 9. 9. Servei 2: compartició d’arxius A l’apartat del foro podem crear espais privats de debat, però també tenim dos espais públics de discussió, un de caire general i un altre de suport a l’usuari, tots dos oberts al conjunt d’usuaris de ClockingIT.
 10. 10. Servei 3: sala de xat El xat ens permet comunicar-nos amb altres companys per abordar qualssevol tema. Tenim l’opció de crear sales de xat privades i públiques. A la part inferior dreta podem veure quants companys són en línia i una finestra individual per cada membre amb el que establim una conversa.
 11. 11. Servei 4: wiki La wiki permet crear una i diverses pàgines web que poden ser editades pels diferents usuaris, el quals podran crear, modificar o esborrar un mateix text que comparteixen.
 12. 12. Servei 5: informes Podem generar informes per seguir l’evolució del desenvolupament de les tasques, el temps empleat, els arxius necessaris per cada projecte, etc.
 13. 13. Servei 6: programació Una agenda que permet veure les tasques pendents i les finalitzades en una visió per mesos. També es pot crear un diagrama de Gantt interactiu que permet mostrar gràficament el temps dedicat i previst per diferents tasques i/o activitats.
 14. 14. Servei 7: historial Aquí es recull tota la comunicació entre els membres dels diferents projectes. Es poden aplicar filtres per acotar la llista.
 15. 15. Servei 8: revisar Des d’aquí donar un cop d’ull a l’estat de totes les tasques. Aplicant els filtres disponibles podem limitar els resultats: per client, per data límit, pel nom de tasca, per usuari, pel seu estat.
 16. 16. Servei 9: visió general A la visió general tenim un gran conjunt d’informació en forma de resum. Podem veure les tasques assignades a un mateix, les de tot el grup, les que són obertes, veure el seu seguiment, el % del projecte finalitzat, les activitats obertes per cada membre del grup...
 17. 17. Punts forts <ul><li>Interfície neta, simple i intuïtiva. </li></ul><ul><li>Gestió simplificada d’usuaris. </li></ul><ul><li>Diagrama de Gantt funcional. </li></ul><ul><li>Gran nombre d’eines d’interacció: xat, wiki, foro... </li></ul><ul><li>Permet treball autònom i col·laboratiu. </li></ul><ul><li>Compartició de recursos i d’informació. </li></ul><ul><li>Planificació en base al temps i a les pròpies prioritats. </li></ul>
 18. 18. Punts febles <ul><li>Per el moment és gratuït. </li></ul><ul><li>Depenem d’una tercera empresa. </li></ul><ul><li>Hi ha altres eines que són més completes i flexibles, com dotProjec. </li></ul><ul><li>El xat és de base molt simple, no permet conversar amb més d’un usuari a la mateixa finestra. </li></ul>
 19. 19. Conclusions És una bona eina, i depenent dels recursos que disposem (servidors disponibles, temps de gestió, etc...) i les necessitats de control i de funcionalitats pot ser la nostra eina ideal per la gestió de projectes col·laboratius.

×