Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordinador periferics

1,659 views

Published on

Descripció i exercicis de les parts d'un ordinador i dels tipus de perifèrics

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ordinador periferics

 1. 1. L’ORDINADOR I ELS PERIFÈRICS
 2. 2.  Què és la Informàtica Parts d’un ordinador: HW i SW Història de l’ordinador Hardware  La caixa o bastidor ▪ Placa base ▪ La font d’alimentació ▪ El microprocessador ▪ La memòria RAM ▪ Sistemes d’emmagatzematge  Els Perifèrics ▪ Definició ▪ Tipus: entrada, sortida, d’entrada i sortida
 3. 3.  La informàtica és la branca de la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació mitjançant ordinadors
 4. 4.  SOFTWARE HARDWARE  El formen el sistema El formen totes operatiu i els les parts físiques i programes. electròniques de  Ex: Processadors de l’ordinador. textos, jocs Ex: unitats de disc, cables, monitor
 5. 5.  1642: Pascalina Segle XX: vàlvules de buit 1945: ENIAC 1948: transistor i circuit integrat 1975: Altair 1977: Apple (S.Jobs i S. Wozniac) 1981: IBM-Personal Computer 1981 fins l’actualitat...
 6. 6. LA PLACA BASE (MotherBoard)Integren un conjunt de circuits,elements de control i connectors ones poden acoblar els dispositiussegüents:Font d’alimentacióMicroprocessadorMemòria RAMSistema d’emmagatzematgePerifèrics
 7. 7.  FONT D’ALIMENTACIÓ  Aporta corrent elèctric a tots els dispositius de l’ordinador integrats a la caixa. La font d’alimentació subministra els diversos voltatges que requereixen els diferents components. MICROPROCESSADOR  És el cor de l’ordinador. Es tracta d’una càpsula petita, connectada directament a la placa base i col·locada sota un ventilador. Al seu interior hi ha milions de transistors comunicats entre ells amb fils. S’hi fan múltiples operacions matemàtiques i lògiques.
 8. 8.  MEMÒRIA RAM (Random Access Memory)  S’hi emmagatzemen temporalment les dades que l’ordinador necessita per operar d’una manera correcta, sense haver de precedir als bytes anteriors  És la memòria que utilitzen el sistema operatiu, programes i la major part del software.
 9. 9.  SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE  1 Bit: unitat més petita d’informació que usa l’ordinador.  1 Byte: 8 bits  1 KiloByte (Kb): 1024 Bytes  1 MegaByte (Mb): 1024 KB  1 GigaByte (Gb): 1024MB  1 TeraByte (Tb): 1024GB
 10. 10.  Els perifèrics són els elements que permeten que el microprocessador es comuniqui amb l’entorn. Poden classificar-se segons el flux d’informació:  D’entrada: ratolí, lector codi de barres…  De sortida: impressora, altaveus…  D’entrada i de sortida: llapis USB, tarja de memòria…
 11. 11.  Perquè el microprocessador i la memòria es puguin comunicar amb els perifèrics es necessiten uns camins intermedis anomenats ports pels quals circulen les dades.  Per exemple: ▪ Sèrie, Paral·lel ▪ VGA ▪ USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0.
 12. 12.  Ordena de major a menor els següents arxius:  dibuix 1,2MB,  cançó 5,4MB  document de text 134KB  presentació 0,4MB  vídeo 0,1GB Quants kilobytes caben en un CD-ROM de 700MB? Quants gigabytes són 20MB? Quants kilobytes són 2GB?
 13. 13.  Fes una taula de 4 columnes i 7 fileres  On apareguin: ▪ nom, capacitat, característiques(si és de lectura-escriptura), què emmagatzema)  dels següents dispositius: Nom Capacitat Característiques Què emmagatzema ▪ disquet ▪ targeta de memòria ▪ disc dur ▪ CD-ROM ▪ CD-RW ▪ DVD-ROM ▪ DVD±R
 14. 14.  De la següent imatge, indica els noms dels components que assenyalen els nombres damunt el dibuix. 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. -
 15. 15.  Calcula el número de bytes què hi ha en :  512 Mb  30 Gb  128 Kb. Investiga com està constituït un disc dur i explica, amb l’ajuda de dibuixos:  Quines parts el composen?  Com es graven les dades que contenen?  Quan es va fabricar el primer disc dur, com era i quanta informació emmagatzemava? Afegeix una imatge ▪ Informació sobre discs durs: ▪ http://www.scoop.it/t/tecnologia-a-1r-d-eso/p/1611721569/com-funciona-un-disc-dur-per-dins-part-1-2 ▪ http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1118826941.pdf
 16. 16. http://support.dell.com/support/edocs/systems/d_gx1p/sp/ref_mt/computer.htm
 17. 17.  Busca a Internet, diaris o revistes anuncis de venda d’ordinadors. Fes una taula comparativa de 3 ofertes amb les següents característiques i indica d’on has tret la informació. a. Les característiques del microprocessador b. La quantitat de memòria RAM que pot allotjar c. La capacitat del disc dur d. Els sistemes d’emmagatzematge e. El tipus i la mida del monitor f. L’existència d’altres perifèrics g. Sistema operatiu h. El preu

×