Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El so

1,823 views

Published on

Explicació tècnica d'aspectes referits al so.
Informació extreta del curs Dinamitzador de les TIC.

 • Be the first to comment

El so

 1. 1. Multimèdia UNITAT 2 – El So R. Catrisse, B. de Vicente
 2. 2. Principis bàsics del so <ul><li>Conceptes bàsics </li></ul><ul><li>El so és el moviment de l'aire de una determinada forma i amb una determinada freqüència. </li></ul>
 3. 3. Principis bàsics del so <ul><li>Conceptes bàsics </li></ul><ul><ul><li>Freqüència : La freqüència d’un so es el nombre de vegades que el senyal varia en un segon. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si la freqüència es molt baixa, el so serà greu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si la freqüència és molt alta, el so serà agut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La mida de la freqüència es el Hertz. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El rang de freqüències considerades audibles va des de 20 Hz fins 20.000 Hz, tot i que varia segons l’edat i les persones. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Principis bàsics del so <ul><li>Freqüències </li></ul>
 5. 5. Principis bàsics del so <ul><li>Conceptes bàsics </li></ul><ul><ul><li>Amplitud : L’amplitud és el anomenat volum sonor i dona major o menor intensitat al so. </li></ul></ul>
 6. 6. Digitalitzar el so <ul><li>Per poder utilitzar el so analògic, cal que el digitalitzem. Per això seguirem 2 etapes ben diferenciades: </li></ul><ul><ul><li>El mostratge. </li></ul></ul><ul><ul><li>La quantificació. </li></ul></ul>
 7. 7. Digitalitzar el so <ul><li>El mostratge </li></ul><ul><ul><li>Consisteix en prendre mostres del senyal a digitalitzar . </li></ul></ul><ul><ul><li>Com més mostres prenguem, més qualitat obtindrem. </li></ul></ul>
 8. 8. Digitalitzar el so <ul><li>El mostratge </li></ul><ul><ul><li>Les mostres es prenen un número determinat de cops per segon </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada mostra ha de durar el mateix temps i efectuar-se en el mateix interval. </li></ul></ul>
 9. 9. Digitalitzar el so <ul><li>El mostratge </li></ul><ul><ul><li>La freqüència adequada de mostreig ha de ser com a mínim, el doble de la freqüència màxima del nostre mostratge. </li></ul></ul><ul><li>Freq. Mostratge = 2 x Freq. Màx d’entrada </li></ul>
 10. 10. Digitalitzar el so <ul><li>El mostratge </li></ul><ul><ul><li>La freqüència màxima de l’oïda pot captar és de 20.000 Hz </li></ul></ul><ul><ul><li>La freqüència màxima de mostratge de senyals d'àudio s'ha estandaritzat en 44.100Hz (44,1Khz). </li></ul></ul>
 11. 11. Digitalitzar el so <ul><li>La quantificació </li></ul><ul><ul><li>Consisteix en prendre cada mostra i assignar-li un valor numèric que l'ordinador pugui entendre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinem quin número de bits definirà cada mostra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan la mostra no es correspon amb cap valor, la targeta de so pren el immediatament inferior. </li></ul></ul>
 12. 12. Digitalitzar el so <ul><li>La quantificació </li></ul><ul><ul><li>Usar un número elevat de bits per a quantificar les mostres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualment, en informàtica, como en els CD-Audio, s'usen 16 bits (65.536 valors). </li></ul></ul><ul><ul><li>En el so professional es fan servir 18, 20 i 24 bits de quantificació. </li></ul></ul>
 13. 13. Digitalitzar el so <ul><li>Cas pràctic 1 </li></ul><ul><li>En una comunicació telefònica, el rang de freqüències que presenta la veu humana es de 200-3.200 </li></ul><ul><ul><li>La freqüència de mostratge hauria de ser 6.400 Hz. S'assumeix 8.000Hz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si utilitzem un quantificador de 8 bits, el caudal de bits generats és: </li></ul></ul><ul><li>8.000 x 8 = 64 Kbps </li></ul>
 14. 14. Digitalitzar el so <ul><li>Cas pràctic 2 </li></ul><ul><li>Per al senyal de àudio d'alta fidelitat en CD, el rang de freqüències és 20-20.000Hz </li></ul><ul><ul><li>La freqüència de mostratge hauria de ser 40.000 Hz. S'assumeix 44.100Hz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si utilitzem un quantificador de 16 bits i el senyal és estèreo (2 canals), el caudal de bits generats és: </li></ul></ul><ul><li>44.100 x 2 x 16 = 1.410 Kbps </li></ul>
 15. 15. Formats d'àudio <ul><li>WAV </li></ul><ul><ul><li>És un format d’ona </li></ul></ul><ul><ul><li>Possiblement el format més utilitzat per guardar sons. </li></ul></ul><ul><ul><li>No té compressió. </li></ul></ul>
 16. 16. Formats d'àudio <ul><li>MP3 </li></ul><ul><ul><li>Tecnologia desenvolupada pel grup alemany de Moving Picture Experts Group (MPEG) conjuntament amb l’institut tecnològic Fraunhofer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden arribar als 44.1 kilohertz (KHz) de freqüència, como la que tenen els compact disc. </li></ul></ul>
 17. 17. Formats d'àudio <ul><li>WMA </li></ul><ul><ul><li>W indows M edia A udio es un format per arxius de música desenvolupat per Microsoft's Media Division. </li></ul></ul><ul><ul><li>La diferència principal amb l'MP3 és que es poden aplicar atributs als arxius per prevenir la copiar i la distribució il·legal de material subjecte a drets d'autor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les darreres versions comprimeixen els arxius a la meitat d'espai. que els MP3 </li></ul></ul>
 18. 18. Formats d'àudio <ul><li>MIDI </li></ul><ul><ul><li>L’acrònim MIDI correspon a Musical Instruments Digital Interface (Interface Digital per a Instruments Musicals). </li></ul></ul><ul><ul><li>No guarda ni transmet sons, sinó informació de com s’ha de reproduir la peça musical. </li></ul></ul><ul><ul><li>És l’equivalent informàtic de la partitura. </li></ul></ul>MIDI WMA

×