Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Finansal Sistem ve Bankalar

6,814 views

Published on

 • Login to see the comments

1. Finansal Sistem ve Bankalar

 1. 1. FİNANSAL SİSTEM VE BANKACILIK
 2. 2. Finansal sistemin temel işlevini açıklayarak, finansal sistemin unsurlarını öğreneceğiz. Bankanın ne demek olduğunu ve bankaların işlevlerini öğreneceğiz. Banka türlerinin neler olduğunu anlayacağız. Türk finans sektöründe yer alan bankalarla ilgili sayısal veriler vereceğiz. 1 2 3 4 İÇERİK2
 3. 3. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR Fon fazlası verenlerle fon açığı verenler arasındaki fon akımını gerçekleştiren sisteme Finansal Sistem adı verilir. 3
 4. 4. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR Finansal Kurumlar Yatırımcılar Hane halkı İşletmeler Devlet Finansal Piyasalar Tasarrufçular Hane halkı İşletmeler Devlet Finansal Sistem ve Bileşenleri 4
 5. 5.  Ekonomik kaynakların zaman, sınır ve endüstriler arasında transferini gerçekleştirmek,  Kredi kullandırmak,  Tasarruf düzeyini belirlemek,  Ödemelerde kolaylık sağlamak, FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ5
 6. 6.  Para yaratımını mümkün kılmak,  Risk transferini gerçekleştirmek,  Likiditeyi sağlamak,  İşlem, bilgi ve araştırma maliyetlerini düşürmek. FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ6
 7. 7. FİNANSAL SİSTEMİ ANLAMAK Finansal Sistemin Unsurları Fon arz edenler Fon talep edenler Finansal kurumlar Finansal araçlar Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Fon arz edenler ile talep edenler arasındaki fon akışı doğrudan ya da dolaylı olabilir. 7
 8. 8. FON ARZ EDENLER Fon arz edenler, giderinden çok geliri olanlardır. Geliri fazla olanlar tasarruf ederek, bu tasarruflarını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isterler. 8
 9. 9. Fon talep edenler gelirinden daha fazla gideri olanlardır. Aradaki açığı borçlanarak ya da menkul kıymet ihraç ederek kapatırlar. FON TALEP EDENLER9
 10. 10. FİNANSAL KURUMLAR Fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren, fon transferini etkinleştirmek için kurulmuş olan kurumlara finansal aracı kurumlar denir. 10
 11. 11. Bankalar Factoring şirketleri Leasing şirketleri Tüketici finansman şirketleri Sigorta şirketleri Aracı kurumlar Yatırım fonları Yatırım ortaklıkları Borsalar FİNANSAL KURUMLAR11
 12. 12. Fon arz edenler bu fonlar karşılığında fon talep edenlerden bir belge almaktadırlar. Bu belgeye finansal araç, finansal varlık ya da menkul kıymet adı verilir. Finansal varlıkların arsa, bina, araç, gereç gibi reel varlıklardan farkı, değerlerinin fiziki bir yapıya değil gelecekte beklenen nakit akışlarına göre belirlenmesidir. FİNANSAL ARAÇLAR12
 13. 13. - Mevduat - Kredi - Hazine bonosu - Finansman bonosu - Varlığa dayalı menkul kıymet - Tahvil - Hisse senedi FİNANSAL ARAÇLAR13
 14. 14. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR Finansal sistemin faaliyetlerini düzenleyen hukuk kuralları yani yasalar ve faaliyetlerin yasalara uygunluğunu denetleyen kurumlar bulunmalıdır. Finansal sistemin düzenlenmesi ve denetimi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belirli ihtiyaçlara göre yapılandırılmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Finans sisteminin sağlığını ve güvenini sağlamak, • Tasarruf sahiplerini korumak, • Tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların edinebilecekleri bilgi düzeyini artırmak, • Para ve finans politikalarının hedefler çerçevesinde yürütülmesini temin etmek. 14
 15. 15. Hazine Müsteşarlığı Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İLGİLİ KURUMLAR15
 16. 16. BANKA Tasarruf sahiplerinden mevduat adı altında topladıkları fonları ihtiyaç duyan kişi ya da kuruluşlara kredi olarak kullandıran yani fon fazlası bulunan kişi ya da kuruluşlar ile fon ihtiyacı olan kişi ya da kuruluşlar arasında finansal aracılık işlevi gören kuruluşlar banka olarak tanımlanmaktadır. 16
 17. 17. BANKALARIN İŞLEVLERİ  Bankalar kredi alış-verişinde güveni sağlayan kurumlardır.  Bankalar küçük, büyük ödünç verilebilir fonları toplayarak, büyük fonların birikmesine hizmet ederler. 17
 18. 18.  Bankalar, kendilerine yatırılan fonların vadelerinden daha uzun vadelerde kredi verebilirler.  Bankaların krediye aracı olmaları, firma ve bireylerin paraya olan gereksinimlerinin karşılanmasını kolaylaştırır.  Bankalar, halkı belli süre harcamadıkları paraları saklamak külfetinden kurtarırlar. BANKALARIN İŞLEVLERİ18
 19. 19. BANKA TÜRLERİ  Fon kabul şekline göre  Faaliyetlerine göre  Faaliyet gösterilen coğrafyaya göre  Tabi olunan düzenlemelere göre  Sermaye yapısına göre 19
 20. 20. FON KABUL ŞEKLİNE GÖRE BANKALAR Doğrudan fon toplamaya yetkili bankalar Mevduat (Ticaret) bankaları Katılım bankaları Dolaylı fon toplamaya yetkili bankalar Kalkınma bankaları Yatırım bankaları 20
 21. 21. MEVDUAT BANKALARI 1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 18 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. 2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 19 Burgan Bank A.Ş. 3 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 20 Citibank A.Ş. 4 Adabank A.Ş. 21 Denizbank A.Ş. 5 Akbank T.A.Ş. 22 Deutsche Bank A.Ş. 6 Anadolubank A.Ş. 23 Finans Bank A.Ş. 7 Fibabanka A.Ş. 24 HSBC Bank A.Ş. 8 Şekerbank T.A.Ş. 25 ING Bank A.Ş. 9 Tekstil Bankası A.Ş. 26 Odea Bank A.Ş. 10 Turkish Bank A.Ş. 27 Rabobank A.Ş. 11 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 28 Turkland Bank A.Ş. 12 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 29 Bank Mellat 13 Türkiye İş Bankası A.Ş. 30 Habib Bank Limited 14 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Intesa Sanpaolo S.p.A. 15 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 32 JPMorgan Chase Bank N.A. 16 Alternatifbank A.Ş. 33 Société Générale (SA) 17 Arap Türk Bankası A.Ş. 34 The Royal Bank of Scotland Plc. 21
 22. 22. KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 1 İller Bankası A.Ş. 8 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 2 Türk Eximbank 9 Taib Yatırım Bank A.Ş. 3 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 10 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 4 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 11 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 5 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 12 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 6 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 13 Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 7 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 22
 23. 23. KATILIM BANKALARI 1 Asya Katılım Bankası A.Ş. * 3 Kuveyt T. Katılım Bank. A.Ş. 2 T. Finans Katılım Bankası A.Ş. 4 Albaraka T. Katılım Bank. A.Ş. 23 * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.02.2015 tarihli ve 6187 sayılı kararı ile, Bank Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin imtiyazlı pay sahiplerinin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir
 24. 24. FAALİYETLERİNE GÖRE BANKALAR  Uzman bankalar - Faaliyetlerinin yoğunlaştığı alana göre uzman bankalar Tarım bankası Kooperatif bankası İpotek bankası Kalkınma bankası Yatırım bankası İhracat-ithalat bankası Takas saklama bankası 24
 25. 25.  Uzman bankalar - Müşterilerin niteliğine göre uzman bankalar Perakendeci banka Toptancı banka Evrensel banka FAALİYETLERİNE GÖRE BANKALAR25
 26. 26. FAALİYET GÖSTERDİKLERİ COĞRAFYAYA GÖRE BANKALAR Yerel banka: Merkezi ve şubeleri ulusal sınırlar içinde bulunan, yurtdışında temsilcilik ofisi, şube, iştirak ya da bağlı ortaklık gibi herhangi bir örgütlenmesi bulunmayan, faaliyetleri yurtiçinde içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile sınırlı olan ve kuruluş, faaliyet ve diğer uygulamalar yönünden sadece merkez ve şubelerinin bulunduğu ülkenin düzenlemelerine tabi tutulan bankalar yerel banka olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası banka: Merkezlerinin bulunduğu ülke dışında temsilcilik, şube, iştirak ya da bağlı ortaklık gibi bir örgütlenmesi olan, bu türden örgütlenmelerin bulunduğu ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilere de hizmet sunan, merkezinin bulunduğu ülkenin düzenlemelerinin yanı sıra temsilcilik, şube, iştirak ya da bağlı ortaklığın bulunduğu ülkenin düzenlemelerine de tabi olarak faaliyet gösteren bankalar uluslararası banka olarak adlandırılmaktadır. 26
 27. 27. TABİ OLDUKLARI DÜZENLEMELERE GÖRE BANKALAR Sınır içi (On-Shore) banka: Kurulu bulunduğu ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden fon kabul etme veya bunlara hizmet sunma konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmayan, merkezinin ve şubelerinin bulunduğu ülkede ya da ülkelerde uygulanan kurallar bakımından herhangi bir ayrıcalığa tabi tutulmayan bankalar sınır içi banka olarak adlandırılmaktadır. Sınır dışı (Off-Shore) banka: Faaliyetleri kurulu olunan ülke harici ile sınırlı tutulan, kurulu olunan ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden mevduat veya bir başka şekilde fon kabul etme yetkisine sahip olmayan ve bu ülkede uygulanan ekonomik ve mali mevzuata tabi tutulmayan bankalar sınır dışı banka olarak adlandırılmaktadır. 27
 28. 28. ON-SHORE BANKALAR Banka adı Kuruluş adı Ülkesi Akbank Akbank ag Almanya Akbank Akbank Internatıonal n.v. Hollanda Anadolubank Anadolubank Nederland n.v. Hollanda Bankpozitif JCS Bankpozitiv Kazakistan Denizbank C.s.j.c dexıa bank Rusya fed. Denizbank Denizbank a.g wıen Rusya Şekerbank Şekerbank kıbrıs ltd. KKTC Ziraat Bankası Azer-Türk bank açık tip a.ş. Azerbaycan Ziraat Bankası Kazakhstan Ziraat International Bank Kazakistan Ziraat Bankası Turkısh Ziraat Bank Bosnıa dd. Bosna hersek Ziraat Bankası Turkmen Turkish Comm. Bank Türkmenistan Ziraat Bankası Uzbekıstan Turkish Bank Özbekistan Ziraat Bankası Ziraat Bank Internatıonal a.g. Almanya Ziraat Bankası Ziraat Bank Moscow cjsc Rusya fed. Ziraat Bankası Ziraat Banka ad skopje Makedonya Banka adı Kuruluş adı Ülkesi Türk Ekonomi B. The Economy Bank n.v. Hollanda T. Garanti B Garanti Bank Int.n.v Hollanda T. Garanti B. Garanti Bank Moscow Rusya fed. T. Halk B. Demir-Halk Bank n.v. Hollanda T. İş Bankası İşbank gmbh Almanya T. Vakıflar B. Kıbrıs Vakıflar Bankası ltd. KKTC T. Vakıflar B. Vakıfbank Internatıonal a.g. Avusturya Yapı ve Kredi B. Banque de commerce İsviçre Yapı ve Kredi B. Yapı kredi bank azerbaycan Azerbaycan Yapı ve Kredi B. Yapı kredi bank nederland nv Hollanda Yapı ve Kredi B. Yapı kredi moscow Rusya fed. 28
 29. 29. OFF-SHORE BANKALAR Banka adı Kuruluş adı Ülkesi Denizbank Euro Deniz Int. Bankıng Unıt lt. KKTC Kuveyt türk Kuveyt Türk Katılım B. Dubai Ltd. Bir.Arap Emirlik Şekerbank t. Şekerbank Int. Bank Unıt. Ltd. KKTC Tekstil B. The Euro Textıle Int. Bank. KKTC 29
 30. 30. SERMAYE YAPILARINA GÖRE BANKALAR Kamu sermayeli banka Özel sermayeli banka Yabancı sermayeli banka Müşterek kontrol edilen bankalar 30
 31. 31. KAMU SERMAYELİ BANKALAR Banka Adı Kontrol Eden İller Bankası Belediyeler T.C. Ziraat Bankası Hazine Müsteşarlığı Türk Eximbank Hazine Müsteşarlığı T. Kalkınma Bankası Hazine Müsteşarlığı Türkiye Halk Bankası Özelleştirme İdaresi Başk. T. Vakıflar Bankası Vakıflar GM Temsil Ettiği V. 31
 32. 32. ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR Banka Adı Kontrol Eden Adabank TMSF Aktif Yatırım B. Çalık Holding A.Ş. Alternatifbank Commercıal Bank of Qatar Anadolubank Habaş Sın. ve Tıb. Gaz. A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. TMSF Diler Yatırım B. Yazıcı Dem. Çel. S. ve T. A.Ş. Gsd Yatırım B. GSD Holding A.Ş. Nurol Yatırım B. Nurol Holding A.Ş. Fibabanka A.Ş. Fiba Grup Tekstil Bankası GSD Holding A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Borsa İstanbul Türkiye İş Bankası T.İş Bankası A.Ş. Men. Mun. Vakfı Asya Katılım Bankası * TMSF - Forum İnşaat Dekorasyon Turizm Akbank Sabancı Holding Türkiye Sınai Kalkınma Bankası T.İş Bankası A.Ş. Turkish Bank Özyol Holding 32 * BDDK’nın 03.02.2015 tarihli ve 6187 sayılı kararı ile, Bank Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin imtiyazlı pay sahiplerinin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmiştir
 33. 33. YABANCI SERMAYELİ BANKALAR Banka Adı Kontrol Eden T.Finans Katılım. B. National Commercial Bank Bankpozitif Tarshish-Hapo. Hold. and Inv.Ltd. Albaraka T. Kat. B. Albaraka Banking Group Arap Türk Bankası Libyan Foreign Bank Kuveyt Türk Kat. B. Kuveyt Finans Kurumu Taib Yatırım B. Aksoy Holding A.Ş Burgan Bank Burgan Bank Grubu Finansbank National Bank of Greece Denizbank Sberbank of Russia Citibank COIC Standart Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ. Standard Charter Bank Deutsche Bank Deutsche Bank AG Hsbc Bank HSBC Bank Plc Ing Bank ING Bank NV Merrill Lynch Yat. B Merrill Lynch Eur. As Hold. Inc. Turkland Bank Bankmed Sal. ve Arab Bank Plc. Bank Mellat Bank Mellat İran Habib Bank Limited Habib Bank HBL Jp Morgan C. B. N.A. JPMorgan Chase Bank Socıete Generale S.A. Societe Generale SA Paris The Royal Bank of Scotland The Royal Bank of Scotland NV Odea Bank AŞ. Bank Auidi 33
 34. 34. MÜŞTEREK KONTROL EDİLEN BANKALAR Banka Adı Kontrol Eden T. Ekonomi Bankası A.Ş. TEB Holding ve BNP Paribas Yatırımlar Holding T. Garanti Bankası A.O. Doğuş Grubu ve BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) Şekerbank T.A.Ş. BTA Securities JSC Sec. ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yapı ve Kredi Bankası Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve UniCredit 34
 35. 35. BANKALARIN FAALİYETLERİ Mevduat Bankası Katılım Bankası Kalkınma ve Yatırım Bankası Bankacılık İşlemleri Mevduat kabulü √ Katılım fonu kabulü √ Kredi verme islemleri √ √ √ Ödeme, fon transferi ve tahsilât işlemleri √ √ √ Kambiyo senetlerinin istirası işlemleri √ √ √ Saklama hizmetleri √ √ √ Ödeme vasıtalarına ilişkin işlemler √ √ √ Kambiyo işlemleri; para piyasası araçları, kıymetli maden alımı, satımı, emanete alınması √ √ √ Garanti işleri √ √ √ Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık √ √ √ Sermaye Piyasası İşlemleri Vadeli islem ve opsiyon sözlesmelerinin, finansal araçların alımı, satımı ve aracılık √ (17/32)* √ √(3/13)* Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü √(29/32)* √ √(11/13)* Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satısına aracılık işlemleri √ √ √(5/13)* İhraç edilmis olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemleri √(30/32)* √ √(11/13)* Yatırım danısmanlığı işlemleri √ √ √(4/13*) Portföy isletmeciliği ve yönetimi √ √ √(5/13)* Piyasa yapıcılığı √ √ √ Saklama hizmetleri √ √ √ Sigortacılık İşlemleri Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri √ √ √ Diğer Faktöring ve forfaiting işlemleri √ √ √ Finansal kiralama işlemleri √ √ 35

×