Efimatica presentació

584 views

Published on

Tots els serveis de Efimatica

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Efimatica presentació

 1. 1. La companyia ideal per les vostres solucions informàtiques<br />
 2. 2. Què és efimatica?<br /><ul><li>Una nova forma d’entendre el servei de TIC (tecnologies de la informació i comunicació)
 3. 3. Empresa de nova creació amb molta experiència.
 4. 4. Metodologia de treball certificada.
 5. 5. Més de 200 usuaris satisfets.</li></li></ul><li>Que oferim ?<br />Serveis i solucions en.....<br /><ul><li>Helpdesk suport informàtic
 6. 6. Desenvolupament projectes Web
 7. 7. Serveis i projectes per plataformes SAP
 8. 8. Business Intelligence
 9. 9. Projectes de reducció de paper.
 10. 10. Desenvolupament de programari a mida.
 11. 11. Assessorament i consultoria en TIC.</li></li></ul><li>A qui va adreçat ?<br />Per...<br />petites, mitjanes i grans empreses<br />qualsevol sector :industria, Hosteleria,comerç, assessories d’empreses......<br />Administracións públiques<br />… qualsevol tipus de negoci<br />
 12. 12. Helpdesk<br />Serveis per qualsevol tipus d'infraestructura............<br /><ul><li>SistemesOperatius (Windows, Linux……)
 13. 13. Citrix
 14. 14. Microsoft Exchange
 15. 15. Bases de dades (Sql server, Oracle.....)
 16. 16. Virtualització(VMWare)
 17. 17. Comunicacions: router, firewall, switch, línies...
 18. 18. Wifi
 19. 19. Seguretat
 20. 20. Telefonia empresarial (Blackberry, iphone, smartphone...)</li></li></ul><li>Helpdesk<br />Ens adaptem a la vostres necessitats...........<br />>Quantitat d’assistència:<br />El número d’hores al mes que calguin, ni més ni menys<br />>Servei web de suport: <br />Accés a registre personalitzat de solucions, peticions, estat, previsió o tècnic assignat<br />>Consultes per e-mail:<br />A més, possibilitat de realitzar consultes per correu electrònic<br />>Temps màxim de resposta garantit: <br />Els problemes tindran resposta en un temps màxim determinat <br />
 21. 21. Helpdesk<br />Principals avantatges<br />Atenció personalitzada, propera i efectiva <br />Optimització dels recursos informàtics<br />Estalvi en la despesa informàtica: productes i proveïdors<br />Darrere el tècnic assignat hi ha tot un equip professional<br />Detecció i implantació de millores de manera proactiva<br />Possibilitat de complementar el suport amb sessions informatives i formacions personalitzades.<br />
 22. 22. Helpdesk<br />Exemple de tarifes<br />Tarifes personalitzades segons els nivells de suport definits. Exemples:<br />
 23. 23. Projectes Web<br /><ul><li>Desenvolupament de pàgines Web
 24. 24. Motor de reserves
 25. 25. Comerç Electronic (e-commerce)
 26. 26. Gestor de continguts
 27. 27. Allotjament i suport</li></li></ul><li>Serveis i projectes per plataformes SAP<br />Mes de 5 anys administrant i creant nous projectes sobre plataformes SAP ens donen la experiència i la seguretat necessàries per oferir solucions.<br />
 28. 28. Business Intelligence<br /><ul><li>Reducció de incertesa en la presa de decisió.
 29. 29. Màxim rendiment de tota informació de la que disposa la seva empresa
 30. 30. Satisfà les necessitats de consulta lliura d’informació, informes i reporting legal, difusió, anàlisi multidimensional, quadres de comandament, simulacions, predicció, data mining, etc.</li></li></ul><li>Projectes de reducció de paper.<br /><ul><li> Gestió documental
 31. 31. Tràmits electrònics amb entitats bancàries, administracions públiques
 32. 32. Integració de processos amb altres empreses
 33. 33. Facturació electrònica</li></li></ul><li>Desenvolupament de programari a mida<br />Una vegada detectada la problemàtica comença la nostra feina<br /><ul><li>Anàlisis
 34. 34. Oferta
 35. 35. Desenvolupament amb diferents entorns de programació (Visual.net , java , PHP....)
 36. 36. Posada en Marxa
 37. 37. Formació </li></li></ul><li>Assessorament i consultoria en TIC<br />Planificació estratègica de Sistemes d’Informació<br /><ul><li>Una situació de partida: el Mapa de Sistemes actual, analitzat tècnica i funcionalment
 38. 38. Un calendari anual amb els projectes proposats i prioritzats
 39. 39. Avaluacions de recursos necessaris per al seu desenvolupament
 40. 40. Una sistemàtica de seguiment del proposat, actualitzada en tot moment.</li></li></ul><li>Assessorament i consultoria en TIC<br />Assessorament<br /><ul><li>Busquem la millor solució per les seves necessitats de forma independent .
 41. 41. Fem un seguiment exhaustiu del projecta.
 42. 42. Personal altament qualificat en:
 43. 43. Sistemes: aplicacions, bases de dades, sistemes operatius, ofimàtica, correu electrònic, antivirus, seguretat, còpies...
 44. 44. Infraestructura tecnològica: servidors, xarxes, comunicacions, routers, firewalls, PC’s, instal·lacions, emmagatzematge...
 45. 45. Altres: llei de protecció de dades LOPD, ajuts, subvencions...</li></li></ul><li>Alguns dels nostres clients....<br />
 46. 46. Gràcies per la sevaatenció…….<br />

×