PETA MINDA

1,334 views

Published on

  • Be the first to like this

PETA MINDA

  1. 1. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) 35900 TANJONG MALIM PERAK DARUL RIDZUAN EDU3046: PENGAJARAN, TEKNOLOGI dan PENAKSIRAN 1 TUGASAN INDIVIDU: ‘EFFECTIVE / CREATIVE TEACHING’ PENSYARAH PEMBIMBING: DR. TENG YAN FANG JANE NAMA EFFY HARIDTH BIN ROZHAN NO. MATRIK D20081033043 NAMA PROGRAM PENDIDIKAN MORAL ( AT41 ) SEMESTER 5 SESI 2010/2011 KUMPULAN Q
  2. 2. Pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai untuk capai objektif Penggunaan Kekurangan Pesediaan dan Teknologi Komputer Kelebihan komitmen guru Dalam Pengajaran Dapat membawa pelajar kepada hasil Bilangan komputer, kos Melebarkan lagi gerbang pembelajaran yang pembelian dan ilmu (internet) diinginkan pengurusan yang Proses Pengajaran tinggi,keberkesanan Alat pentadbiran, alat Berpusatkan pelajar Berkesan penggunaan, kemahiran penyelidikan dan media Menilai domain afektif, guru terhad. pengajaran-pembelajaran kognitif dan psikomotor Mempelbagaikan kaedah terhadap kesesuaian pengajaran (powerpoint) objektif Pembelajaran Berbantukan Interaksi sosial guru KE ARAH AMALAN PENGAJARAN Komputer (PBK) atau dengan pelajar GURU YANG BERKESAN: Computer Aided Instruction Memberi motivasi dan (CAI) (tutorial) PENGGUNAAN TEKNOLOGI Merangsang minat pelajar ABM yang sesuai PENGKOMPUTERAN ATAU Pendidikan kea rah BERGANTUNG KEPADA KREATIVITI generasi celik IT GURU Menghasilkan sesuatu yang kreatif dan dapat disesuaikan dalam P&P Rasional Menggunakan bahan- bahan tertentu mengikut situasi P&P (ABM) Kreativiti Guru Mewujudkan interaksi dua hala antara pelajar dan Mekanisme Daya kreativiti guru guru Pengajaran Berkesan mempengaruhi P&P berkesan Menggabungjalin isi Kreativiti guru untuk pelajaran dan aktiviti mempelbagaikan P&P tanpa pelajar bergantung sepenuhnya pada Mengaitkan isi pelajaran teknologi dengan isu semasa dalam P&P

×