Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6.SINIF ELEMENTLER,BİLEŞİKLER VE MOLEKÜLLER

13,438 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

6.SINIF ELEMENTLER,BİLEŞİKLER VE MOLEKÜLLER

 1. 1. Elementler ve Bileşikler Element ve bileşiklerin özelliklerini Molekül kavramını Molekül modelini Moleküller ve molekül olmayan maddeler olduğunu öğreneceğiz. Anahtar Kavramlar Element Molekül Bileşik 2
 2. 2. Yapısında tek tür tanecik (atom veya molekül) içeren maddelere saf madde denir. Saf maddelerin içinde yabancı madde bulunmaz. ALTIN DEMİR SAF MADDE ELEMENT BİLEŞİK
 3. 3. ELEMENT AYNI CİNS ATOMLARDAN OLUŞUR E • Maddeler atomlardan meydana gelmiştir. L Bakır cezve çok sayıda bakır atomundan oluşmuştur. Altın yüzük sayamayacağımız E kadar çok altın atomu içerir. M • Çok sayıda aynı atomun bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir. E Elementler tek çeşit atom içerirler ve saf maddelerdir. N T 4
 4. 4. • Bir element arka arkaya defalarca bölünürse , onu oluşturan tanecik (atom) elde edilir. ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ATOM 5
 5. 5. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu sebeple farklı elementler farklı özelliklere sahiptir. Altın Atomu Altın Elementi Altın Yüzük Gümüş Atomu Gümüş Elementi Gümüş Yüzük
 6. 6. B A K I R 7
 7. 7. A L T I N MERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O. 8
 8. 8. DEMİR AHMET HARMANBAŞI MERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O. 9
 9. 9. A L Ü M İ N Y U M MERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O. 10
 10. 10. KARBON 11
 11. 11. İYOT 12
 12. 12. ELEMENT YAPI MODELLERİ • Bazı elementler atomlarının bir birine bağlanmasıyla oluşur. ALÜMİNYUM DEMİR ALTIN BAKIR Demir, gümüş, altın, alüminyum gibi bazı elementlerin en küçük taneciği atomdur. Böyle elementler atomik yapıdadır. 13
 13. 13. • Bazı elementleri oluşturan aynı çeşit atomlar kümeler halinde bulunur. • Hidrojen, oksijen ve iyot elementini oluşturan atomlar doğada ikişerli kümeler halinde bulunur. Atomların oluşturduğu atom kümelerine MOLEKÜL denir. ELEMENT ATOMİK YAPILI MOLEKÜL YAPILI 14
 14. 14. ALÜMİNYUM Element Atom BAKIR Element Atom ÇINKO Element Atom 15
 15. 15. Bu demir tencere (demir), bakır çaydanlık (bakır) alüminyum pencere (alüminyum) adı verdiğimiz maddelerden üretilmiş. Onu da çok yakından incelersek aynı çeşit atomları görebiliriz. Çok sayıda aynı çeşit atomdan oluşan maddelere element denir.
 16. 16. Elementleri oluşturan atomlar her zaman ayrı ayrı durmazlar. Bazı maddelerin atomları kümeler halinde görülür. İyot molekülü Hidrojen molekülü Oksijen molekülü Ozon molekülü Atomların oluşturduğu bu atom kümelerine ise molekül denir.
 17. 17. Maddeleri oluşturan elementlerin en küçük birimi atom veya molekül olabilir. En küçük birimi atom En küçük birimi molekül En küçük birimi molekül En küçük birimi atom Bu, maddenin bünyesindeki atomların özelliğine göre değişir.
 18. 18. Atom kümelerine molekül adı vermiştik. Atom kümelerinin birleşimi ile oluşan yapı moleküler yapıdır. Bu moleküllerden oluşan bileşiğe ise moleküler yapılı bileşik denir.
 19. 19. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı özellik taşır. Bu özellikleri nedeni ile bilim insanları farklı elementlerden milyonlarca yeni bileşik hazırlayabilmektedir.
 20. 20. BİLEŞİK FARKLI CİNS ATOMLARDAN OLUŞUR. H H O H H N H NH3 (AMONYAK) İki ya da daha fazla çeşitte element atomlarının oluşturduğu saf maddelere bileşik denir. H2O (SU) 21
 21. 21. Çeşitli Molekül Örnekleri CaCO3 (Kalsiyum karbonat) CO2 (Karbondioksit) 22
 22. 22.  Elementler bileşik oluşturmak için bir araya geldiklerinde farklı özelliklere sahip yeni bir madde oluşturur.  Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı özelliklere sahiptirler.  Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuştur. Bir bileşiği oluşturan moleküllerin her biri diğerleriyle aynı sayıda atom içerir. 23
 23. 23. SU BİLEŞİĞİ Oksijen atomu Hidrojen atomu Atomlar Su molekülleri Atomların birleşmesiyle molekül, moleküllerin birleşmesiyle madde oluşur. su 24
 24. 24. BİLEŞİK MOLEKÜLLERİ 25
 25. 25. Moleküler yapıdaki: Şeker Moleküler yapıda olmayan: Tuz Çünkü bazı maddeler moleküler yapıda değildir. Tanecik yığınlarından oluşan bu bileşiklere ise moleküler yapıda olmayan bileşikler denir.
 26. 26. Bazı bileşikler moleküler yapıda iken bazı bileşiklerin molekülleri yoktur. Örneğin, tuz bileşiğinin molekülü yoktur. CaCl Tuz bir bileşiktir çünkü 2 farklı elementin birleşmesiyle oluşmuştur. Tuzda sodyum ve klor elementler atomları bulunur. 27
 27. 27. SAF MADDELER ELEMENTLER ATOMİK YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR BİLEŞİKLER MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLMAYANLAR
 28. 28. Atomlar elementleri, elementler ise bileşikleri oluşturur. ELEMENT BİLEŞİK Aynı cins atomlar Farklı cins atomlar Dünyamızda en az iki farklı elementin bir araya gelmesi ile oluşmuş milyonlarca bileşik vardır.
 29. 29. Bileşikleri oluşturan moleküller aynı sayıda atom içerir ve bu moleküller her zaman aynı yapıda bulunur. Molekül Bileşik Atom
 30. 30. Maddelerin özelliklerine göre bazı maddeler atomik, bazı maddeler ise moleküler yapıdadır. Atomik madde Moleküler madde Moleküler madde Atomik madde Moleküllerden oluşan maddelere moleküler madde, atomlardan oluşan maddelere atomik madde denir.
 31. 31. Atom kümelerine molekül adı vermiştik. Atom kümelerinin birleşimi ile oluşan yapı moleküler yapıdır. Bu moleküllerden oluşan bileşiğe ise moleküler yapılı bileşik denir.
 32. 32. Bileşikler Elementler 1.Atomik yapıda olan elementler 1.Molekül yapıda olan bileşikler Örnek:Demir, bakır, altın, gümüş Örnek: Su, şeker, karbondioksit 2.Molekül yapıda olan element 2.Molekül yapıda olmayan bileşikler Örnek:Hidrojen, oksijen, iyot Örnek:Tuz
 33. 33. SORU 1 I. Çok sayıda aynı çeşit atomun bir araya gelerek oluşturdukları maddeye bileşik denir. II. Farklı elementler farklı atomlardan meydana gelir. Yukarda verilen ifadeler için ne söylenebilir. A) Yalnız I doğrudur C) Her ikisi de doğru B) Yalnız II doğrudur D) Her ikisi de yanlış 34
 34. 34. SORU 2 SAF MADDELER ELEMENT BİLEŞİK Molekül yapıda olanlar …….K…… Yukarıda saf maddelerin sınıflandırılmasına ait bir şema verilmiştir. Buna göre şemada K harfi ile gösterilen bileşiğin tanecik modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir. A) B) C) D) 35
 35. 35. SORU 3 Şekildeki X maddesinin tanecik modeli verilmiştir. Buna göre X maddesi ile ilgili; a)Bir molekülde kaç tane atom vardır? b)Bir molekülde kaç farklı tür atom vardır? c)Şekildeki X maddesinde kaç tane atom vardır? a) 5 b) 3 c) 25 36
 36. 36. SORU 4 =Oksijen atomu =Hidrojen atomu =Karbon atomu Yukarıda verilen tanecik modellerine göre aşağıdakilerden hangisi bir bileşik değildir? A) C) B) D) 37
 37. 37. SORU 5 Tanecik modeli Yapısındaki atom çeşidi sayısı Yapısındaki toplam atom sayısı Yukarıdaki tabloda , , ve sembolleri ile gösterilen yerlere hangi seçenekte verilenler yazılabilir? A) 2 2 3 5 C) 3 3 4 3 B) 2 D) 8 3 4 4 3 5 4 38
 38. 38. Öğretmen, öğrencilerine bileşikler SBS-2010 konusunda kart oyunu oynatmaktadır. Kartların bir yüzünde bileşiklerin özellikleri, diğer yüzünde bu bileşiklerin tanecik modelleri bunmaktadır. •İki çeşit atom içerir. •Moleküllerden oluşur. •Molekülünde üç atom vardır. Buna göre, öğretmenin tuttuğu kartın diğer yüzünde, aşağıdaki modellerden hangisi vardır? A) B) C) D)
 39. 39. SORU 6
 40. 40. SORU 7
 41. 41. Fen ve Teknoloji Dersi Kaynak Sitesi Selçuk KARPUZ Fen ve Teknoloji Öğretmeni

×