Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Derste neler öğreneceğiz <ul><li>Değişkenler </li></ul><ul><li>Veri tipleri </li></ul><ul><li>Sabitler </li></ul><ul><li>Y...
Değişkenler <ul><li>Programcılıkta işler değişkelerle yapılır. Değişkenler programlama dillerinin olmazsa olmazlarındandı...
Değişken tanımlarken dikkat uyulması gereken kurallar <ul><li>Php’de değişken tanımlarken değişkenden önce &quot;$&quot; i...
Değişken tanımlarken dikkat uyulması gereken kurallar <ul><li>Değişkenler, harf, rakam veya alt çizgi (_) ile başlayabilir...
Veri türleri <ul><li>Php de altı tür değer vardır </li></ul><ul><ul><li>İnteger(tam sayı) 12365 </li></ul></ul><ul><ul><l...
Tür değiştirme <ul><li>Bir değişkenin türünü öğrenmek için gettype($degiskenadi); </li></ul><ul><li>Bir değişkenin türünü ...
Özel karakterlerden kaçmak <ul><li>PHP, bir değişken adını gördüğü zaman onun yerine o değişkenin tuttuğu değeri yazar. Ç...
Özel karakterler <ul><li>' Tek tırnak &quot; Çift tırnak Ters-bölü $ Dolar işareti 
 Yeni Satır (New Line) 
 Satır Başı (R...
Tek tırnak(‘’) çift tırnak (&quot;&quot;) ayrımı <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$degisken=456; </li></ul><ul><li>Echo 'bu...
Tek tırnak(‘’) çift tırnak (&quot;&quot;) ayrımı <ul><li><?php </li></ul><ul><li>Echo &quot;çift tırnak içinde tek tırnak...
Sabitler <ul><li>Sabitler tüm script boyunca değişmeyecek değerleri taşımak için kullanılır. </li></ul><ul><li>Sabit isiml...
ORNEK6 <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$Dolar_miktar = 125; </li></ul><ul><li>define ( &quot;DOLAR_KURU&quot;, 625675); </...
operatörler <ul><li>Aritmetik Operatörler </li></ul><ul><ul><li>-$a (işaret çevirme) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a+$b (top...
Operatörler <ul><li>Karşılaştırma operatörleri </li></ul><ul><ul><li>$a == $b (eşit midir?) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a...
İşlem Önceliği ++ ve -- / * % + - < <= => > == === | = && || = += -= /= %= .= and xor or
ARTIRMA OPERATÖRÜ <ul><li>Değerleri sadece 1 arttırmak veya azaltmak için PHP, bir kolaylık sağlar: $a++veya ++$a: $a'nın ...
örnek:4 <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$a=5; </li></ul><ul><li>$b=6; </li></ul><ul><li>Echo &quot;$a+$b :&quot;.$a+$b; </...
Örnek5 <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$a=5; </li></ul><ul><li>$b=6; </li></ul><ul><li>Echo &quot;$a+$b :&quot;.$a+$b; </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PHP Değişkenler-Sabitler

3,069 views

Published on

PHP'de değişken-sabit tanımlamaları ve kullanımları. Bu döküman Ramazan Kandemir tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PHP Değişkenler-Sabitler

 1. 1. Derste neler öğreneceğiz <ul><li>Değişkenler </li></ul><ul><li>Veri tipleri </li></ul><ul><li>Sabitler </li></ul><ul><li>Yorum satırları </li></ul>
 2. 2. Değişkenler <ul><li>Programcılıkta işler değişkelerle yapılır. Değişkenler programlama dillerinin olmazsa olmazlarındandır. Değişkenlerin genel olarak işlevi programın çalışması esnasında bizim için lazım olan değerleri tutmaktır. </li></ul><ul><li>Örnek: </li></ul><ul><li>$gun=Cuma; </li></ul><ul><li>$ad=&quot;gökçen&quot;; </li></ul><ul><li>$yas=20; </li></ul><ul><li>$aylikgelir=5.000; </li></ul>
 3. 3. Değişken tanımlarken dikkat uyulması gereken kurallar <ul><li>Php’de değişken tanımlarken değişkenden önce &quot;$&quot; işareti konur: ($ad, $soyad); </li></ul><ul><li>Değişkeni başta tanımlamak gerekmez. </li></ul><ul><li>Değişkenin tipi tuttuğu değere göre değişir. </li></ul><ul><ul><li>Örnek1: </li></ul></ul><ul><ul><li><?php </li></ul></ul><ul><ul><li>$ad=&quot;ahmet&quot;; </li></ul></ul><ul><ul><li>echo gettype($ad); </li></ul></ul><ul><ul><li>$ad=123; </li></ul></ul><ul><ul><li>Print gettype($ad); ?> </li></ul></ul>
 4. 4. Değişken tanımlarken dikkat uyulması gereken kurallar <ul><li>Değişkenler, harf, rakam veya alt çizgi (_) ile başlayabilirler; bu karakterleri içerebilirler; ama içinde boşluk veya diğer işaretler bulunamaz. </li></ul><ul><li>örnek: </li></ul><ul><li>$12345 </li></ul><ul><li>$_degisken; </li></ul><ul><li>$bolum; </li></ul>
 5. 5. Veri türleri <ul><li>Php de altı tür değer vardır </li></ul><ul><ul><li>İnteger(tam sayı) 12365 </li></ul></ul><ul><ul><li>Double(ondalıklı) 3,14 </li></ul></ul><ul><ul><li>String(alfanümerik) &quot;Ayhan&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Boolean(mantıksal) true/false </li></ul></ul><ul><ul><li>Object (nesne) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dizi(array) </li></ul></ul>
 6. 6. Tür değiştirme <ul><li>Bir değişkenin türünü öğrenmek için gettype($degiskenadi); </li></ul><ul><li>Bir değişkenin türünü değiştirmek için settype($degiskenadi, &quot;tip&quot;) </li></ul><ul><ul><li>Örnek2: </li></ul></ul><ul><ul><li><?php </li></ul></ul><ul><ul><li>$deg=3.14; </li></ul></ul><ul><ul><li>echo gettype($deg); // değikenin değerini öğreniyoruz </li></ul></ul><ul><ul><li>echo &quot;<br/>&quot;; //alt satıra geçiyoruz </li></ul></ul><ul><ul><li>settype($deg, &quot;integer&quot;); // verinin türünü değiştiriyoruz </li></ul></ul><ul><ul><li>echo &quot;$deg <br>&quot;; </li></ul></ul><ul><ul><li>echo gettype($deg); </li></ul></ul><ul><ul><li>?> </li></ul></ul>
 7. 7. Özel karakterlerden kaçmak <ul><li>PHP, bir değişken adını gördüğü zaman onun yerine o değişkenin tuttuğu değeri yazar. Çünkü $ işareti php için özel bir anlam ifade eder. $ işareti gibi PHP için özel anlamı olan işaretlerin anlamlandırılmasını önlemek ve bu işaretleri düz metin saymasını sağlamak için bu işaretlerin önüne ters-bölü işareti koyarız. </li></ul><ul><li>Örneğin: <?php </li></ul><ul><ul><li>$degisken=123; </li></ul></ul><ul><ul><li>Echo &quot;$degisken&quot;; // 123 şeklinde çıktı verir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Echo &quot;$degisken”; // $degisken şeklinde çıktı verir </li></ul></ul><ul><ul><li>?> </li></ul></ul>
 8. 8. Özel karakterler <ul><li>' Tek tırnak &quot; Çift tırnak Ters-bölü $ Dolar işareti Yeni Satır (New Line) Satır Başı (Return) Sekme (Tab) karakteri </li></ul>
 9. 9. Tek tırnak(‘’) çift tırnak (&quot;&quot;) ayrımı <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$degisken=456; </li></ul><ul><li>Echo 'bu ifade tek tırnakla yazılmıştır <br>'; </li></ul><ul><li>Echo &quot;bu metin çift tırnakla kullanılarak yazılmıştır. <br> <br>&quot;; </li></ul><ul><li>Echo&quot; çift tırnak içinde değişkenler işlenir: $degisken <br>&quot;; </li></ul><ul><li>Echo 'tek tırnakta değişkenler işlenmez: $degisken'; </li></ul><ul><li>?> </li></ul>
 10. 10. Tek tırnak(‘’) çift tırnak (&quot;&quot;) ayrımı <ul><li><?php </li></ul><ul><li>Echo &quot;çift tırnak içinde tek tırnak (‘)&quot;; </li></ul><ul><li>Echo ‘tek tırnak içinde çift tırnak (&quot;&quot;)’; </li></ul><ul><li>?> </li></ul>
 11. 11. Sabitler <ul><li>Sabitler tüm script boyunca değişmeyecek değerleri taşımak için kullanılır. </li></ul><ul><li>Sabit isimleri gelenek olarak büyük harfle verilir. </li></ul><ul><li>Sabitlerde sadece skaler veri tipleri saklanabilir (integer, string, boolean, float) </li></ul><ul><li>Sabitler define() fonksiyonu ile tanımlanır </li></ul><ul><li>define(PI, 3.14); </li></ul><ul><li>define(“AD&quot;, &quot;iskender&quot;); </li></ul>
 12. 12. ORNEK6 <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$Dolar_miktar = 125; </li></ul><ul><li>define ( &quot;DOLAR_KURU&quot;, 625675); </li></ul><ul><li>$TL_Tutar = $Dolar_miktar * DOLAR_KURU; </li></ul><ul><li>print ($TL_Tutar); </li></ul><ul><li>?> </li></ul>
 13. 13. operatörler <ul><li>Aritmetik Operatörler </li></ul><ul><ul><li>-$a (işaret çevirme) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a+$b (toplama) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a*$b(çarpma) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a/$b(bölme) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a%$b (mod alma) </li></ul></ul>
 14. 14. Operatörler <ul><li>Karşılaştırma operatörleri </li></ul><ul><ul><li>$a == $b (eşit midir?) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a === $b (eşit ve aynı veri tipinde midir?) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a != $b (eşit değildir) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a <> $b (eşit değildir) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a !== $b (eşit değildir ve veri tipleri farklıdır) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a < $b ($b büyüktür) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a > $b ($a büyüktür) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a <= $b ($b eşit ya da büyüktür) </li></ul></ul><ul><ul><li>$a >= $b ($a eşit ya da büyüktür) </li></ul></ul>07/02/10
 15. 15. İşlem Önceliği ++ ve -- / * % + - < <= => > == === | = && || = += -= /= %= .= and xor or
 16. 16. ARTIRMA OPERATÖRÜ <ul><li>Değerleri sadece 1 arttırmak veya azaltmak için PHP, bir kolaylık sağlar: $a++veya ++$a: $a'nın değerini 1 arttırır; $a--veya --$a: $a'nın değerini 1 eksiltir. </li></ul><ul><li>++ veya -- işaretinin değişken adından önce veya sonra olmasının sonucu farklı olur. İşaretler değişkenin adından önce ise PHP önce değişkenin değerini bir arttırır veya eksiltir, sonra bu yeni değeri işleme katar; işaretler değişken adından sonra ise, PHP değişkenin o andaki değerini işleme kadar, sonra değeri bir arttırır veya eksiltir. </li></ul>
 17. 17. örnek:4 <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$a=5; </li></ul><ul><li>$b=6; </li></ul><ul><li>Echo &quot;$a+$b :&quot;.$a+$b; </li></ul><ul><li>Echo &quot;<br>&quot;; </li></ul><ul><li>Echo ++$a+$b; </li></ul><ul><li>?> </li></ul>
 18. 18. Örnek5 <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$a=5; </li></ul><ul><li>$b=6; </li></ul><ul><li>Echo &quot;$a+$b :&quot;.$a+$b; </li></ul><ul><li>Echo &quot;<br>&quot;; </li></ul><ul><li>Echo $a+$b++; </li></ul><ul><li>?> </li></ul>

×