Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bilgisayar Destekli Eğitimde Animasyonun Önemi

4,429 views

Published on

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Ödevi...
Bu döküman Efe Dincer tarafından hazırlanmıştır.
http://blog.efedincer.com/

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bilgisayar Destekli Eğitimde Animasyonun Önemi

  1. 1. BÖTE 1 Efe Dincer 45070001704 Eğitimde Bilişim Teknolojileri Dersi Ödevi ANİMASYON NEDİR? Çeşitli animasyon tanımları: • Bir şeye canlılık ve coşku verme aktivitesi. (http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=animation) • Bir dizi çizilebilen, resmedilebilen, bilgisayar grafikleri, fotoğraflanabilir veya modellenebilir görüntüler. Bunlar hareketin yanılsamasını yaratmak için hızlıca sırayla gösterilir. Genelde çizgi film olarak adlandırılır.(http://www.psfp.nsw.edu.au/resources/cineliteracy_vcd/glossary.html) • Animasyon, birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntüdür. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Animasyon) Animasyonların BDE’ye Katkısı Arama algoritmaları, bilgisayar programlamanın temel konularından birisidir. Üniversitelerde ve mesleki-teknik eğitim veren liselerin bilgisayar bölümlerinde programlama derslerinde okutulmaktadır. Bu konunun geleneksel yollarla öğretiminde algoritmaların işleyiş mantığının açıklanması sırasında bilgisayar belleğinde ve CPU’da gerçekleşen soyut iş adımlarının görselleştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunun için öğretici onlarca tablo hazırlamak zorunda kalmakta, öğrenci ise olayları kafasında canlandırmakta ve bütünleştirmekte zorlanmaktadır. Hâlbuki bilgisayar belleğinde ve CPU’da gerçekleşen işlemlerin animasyon teknikleriyle görselleştirilmesi konunun açıklanmasını ve anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. BDE’de Animasyon Tekniği ve Faydaları Animasyon genel anlamı ile bir nesneye hayat ve canlılık verme sanatı olarak tanımlanabilir (Stephenson, 1973). Eliot ve Miller (1999) ise animasyonu, “bir nesneyi hareket halinde gösteren birçok durağan görüntü oluşturmak ve bu görüntüleri hızla arka arkaya oynatarak nesnenin gerçekten hareket ettiğini düşünmemizi sağlamak” şeklinde tanımlamışlardır. Bu anlamda animasyon görsel etkileri olan bütün dönüşümleri ve hareketlilikleri içine alır (Çalışkan, 2002). Bilgisayar animasyonu ise, bilgisayarlarda grafik araçlar kullanılarak görsel etkilerin oluşturulmasıdır (3). Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin animasyon alanına da yansımış olması bilgisayarda animasyon uygulamalarını kolaylaştırmıştır. Özellikle çoklu ortam (Multimedya) teknolojileri ile bütünleşik olan bilgisayar ortamında gerçek görüntüleri, grafikleri, metinleri, gerçek ses ve animasyonları birleştirme imkânları eğitim yazılımı geliştirme sürecinde pek çok fayda sağlamaktadır. Aşağıda bu faydalar örneklerle açıklanmaktadır: Animasyon tekniğinin kullanıldığı eğitim yazılımları sayesinde öğrencilere öğretilmek istenen soyut olayları veya varlıkları somutlaştırma ve zihinde canlandırma güçlükleri ortadan kaldırılabilmektedir. Böylece öğrenci için zengin bir öğrenme ortamı oluşturmak mümkün olabilmektedir. Örneğin bir biyoloji dersinde alyuvarların hücreye oksijen taşıması, bir senaryo çerçevesinde çizgi film karakteriyle anlatılabilmektedir. Alyuvarların görevi anlatılırken, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı vücudun savunmasını vurgulamak için, vücuttaki organların garip ve çirkin yaratıklar tarafından saldırıya uğraması, hasta ve titreyen bir çocuk görüntüsü verilmesinin ardından bu saldırıya karşılık veren vücuttaki askerlerin savunması ve düşman kuvvetlerini yok etmeleri, ardından yüzü gülen sağlıklı bir çocuk yüzü ekrana gelecek biçimde ilginç bir animasyon ile gösterilebilmektedir (Çakır, 1999). Dünyanın manyetik çekimi ve ozon tabakası gibi gözle görünmeyen şeylerin fiziksel temsili bilgisayar animasyonları ile gösterilebilmekte ve analiz edilebilmektedir. Yine dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü göstermek bir yıl sürmekte, ancak dönüşün bilgisayar animasyonu ile görselleştirilmiş halinin incelenmesi sadece birkaç dakikada tamamlanabilmektedir. Güneş tutulması ve güneş sisteminin oluşumu gibi nadir gerçekleşen olaylar da son derece makul bir süre içinde bilgisayar animasyonları ile incelenebilmektedir. Küresel ısınma etkileri ve derin okyanus akıntıları, bilgisayar animasyonları ile görselleştirilebilen diğer alanlar olmaktadır. Kaynakça: Nursal ARICI, Elif DALKILIÇ (2006) ANİMASYONLARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİME KATKISI: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ www.ksef.gazi.edu.tr/dergi/pdf/Cilt-14-No2-2006Ekim/421-430_ %20Nursal.pdf (2008) BDE’de Animasyon Kullanımı Gelişmiş ülkelerde Datashow (Bilgisayar projektörü) cihazı ve uygun coğrafya dershanelerinde çeşitli bilgisayar programları yardımıyla ders sunumu hazırlanarak coğrafyadaki görsel anlatım yöntemleri birleştirilmiş; karartılan sınıfta bunlar datashow cihazından perdeye yansıtılarak ders için gerekli metin, şekil, grafik, resim, animasyon, video ve seslerle desteklenerek dersin daha verimli, anlaşılır ve kalıcı olması sağlanmaya buna bağlı olarak ta eğitim ve öğretimin kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır (Güngördü, 2002). Yapılan birçok araştırmada coğrafya derslerinin animasyon ile desteklenerek anlatılmasının öğrenmeye etki derecesi tam düzeyde öğrenciler tarafından kabul görmüştür.

×