Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surat claim abm

3,135 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Surat claim abm

  1. 1. NAMA PEMOHON XXXXXXXXXXXXXXXNo. Pendaftaran UBD : 07B00000000000000Program 03 : Sarjana Muda Sastera PendidikanUniversiti Brunei DarussalamTarikh : 00 XXXXXXXX 0000Kepada,PengarahJabatan Pengajian IslamKementerian Hal Ehwal UgamaMelalui,Pegawai Kesejahteraan MahasiswaUniversiti Brunei DarussalamPER : MEMOHON TUNTUAN ELAUN LATIHAN ILMIAHDengan hormat sukacita dihadapkan permohonan mengenai perkara di atas yangberjumlah sebanyak BND ________ (Ringgit : ___________________________) bagikegunaan fotokopi dan menjilid kertas projek.Untuk pengetahuan pihak tuan bahawa pada masa ini saya mengikuti pengajian diUniversiti Brunei Darussalam selama lebih kurang empat tahun di bawah Skim CutiBelajar Dalam NegeriPerhatian dan pertimbangan daripada pihak Tuan tidak lupa diucapkan ribuan terimakasih. SekianDengan hormat, Disahkan oleh Penyelia/Penyelaras Kursus_________________ ____________________________No. Kad Pengenalan : 00-0000000

×