Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menuntut ilmu

965 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Menuntut ilmu

  1. 1. Pengetahuan Agama Islam Sejarah Tajuk: khalifah Ali Abi Talib
  2. 2. Khalifah Ali bin Abi Talib <ul><li>Siapa dia Saidina Ali bin Abi Talib? </li></ul><ul><li> Ali bin Abi Talib bin Mutallib adalah khalifah yang keempat. </li></ul>01/28/11 copyright 2006 www.brainybetty.com
  3. 3. Khalifah Ali bin Abi Talib <ul><li>Nama sebenar  </li></ul><ul><li>Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutallib bin Hashim bin Abdul Manaf. </li></ul><ul><li> Beliau ialah sepupu Rasulullah S.A.W. </li></ul><ul><li> Ibunya bernama Fatimah binti Asad. </li></ul><ul><li> Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 602 Masihi, iaitu 32 tahun selepas keputeraan Rasulullah S.A.W </li></ul>01/28/11 copyright 2006 www.brainybetty.com
  4. 4. Khalifah Ali bin Abi Talib <ul><li>Berbangsa Arab Quraish </li></ul><ul><li>Ketika Nabi Muhammad S.A.W diutus menjadi Rasul, beliau berusia 8 tahun. Ketika itu beliau tinggal dalam peliharaan Nabi Muhammad S.A.W. </li></ul><ul><li>Kanak-kanak yang mula mengakui seruan Islam </li></ul>01/28/11 copyright 2006 www.brainybetty.com
  5. 5. keistimewaan <ul><li>Semasa kecilnya beliau terkenal sebagai kanak-kanak yang cekal, sabar, berani,patuh, petah dan isitiqamah. </li></ul><ul><li>Beliau mempunyai </li></ul>01/28/11 copyright 2006 www.brainybetty.com

×