Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brandcentrale FireNET Cm+

212 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brandcentrale FireNET Cm+

  1. 1. FireNET Beveiligingssystemen • BOSEC gekeurd TECHNISCHE SPECIFICATIES • 3,6 of 10 lussen • InstallateursvriendelijkBEHUIZING: • Eenvoudige bediening-Afmetingen: 340 x 266 x 93 mm (breedte x hoogte x • Overzichtelijke aanduidingendiepte) • Conform EN54-2/4-Kleur: lichtgrijs (RAL7004) • Moderne en compacte look-Materiaal: ABS / V0 • 2A voeding met hoog rendement-Bevestiging: 4 gaten diameter 5mm • Full option design-Kabelinvoer: centraal geplaatste invoerzone aan • Plaats voor batterijen tot 17Ahrugzijde van behuizing. De behuizing creëert een holle • Bijkomende bedieningspanelenruimte van 21mm tussen centrale en muur. Hierdoor mogelijkkunnen de kabels van bovenuit of van onderuittoekomen, achter de centrale verdwijnen en dan via de Uitgekiende hardware en software hebben een hoogtechnologische centralecentrale kabelinvoer in de centrale gebracht worden. opgeleverd.Kabel invoer wartels zijn overbodig. De centrale werkt met conventionele detectoren en handbrandmelders via-IP rating: IP30 tweedraadslijnen.-Temperatuur: -5°C … +40°C-Vochtigheid: 0 – 95% (non-condensing) Tot twee extra bedieningspanelen op afstand zijn mogelijk. De Argina CM+ kan gebruikt worden voor conventionele brandmeldinstallatiesVOEDINGSSPANNING van 1 tot 320 detectoren. Bovenop de 3 standaard uitgangen en de 3-Primair: 230Vac, zekering 1AT, standaard relais zijn optioneel verkrijgbaar: modules met 8x1A relais of met 4x vermogen: 7W tot 60W 1A + 4x5A relais.-Batterij: 24Vdc hermetische loodaccu (2x 12 V in serie) Een elfde bewaakte lus laat toe om externe bedieningselementen in te lezen,-Capaciteit batterij: 1,2Ah tot 7Ah vb. een driehoek sleutelschakelaar voor de brandweer.-Laadspanning batterij: temperatuursafhankelijkgeregeld voor maximale levensduur batterijen (tussen De centrale is uitgerust met een standaardprogrammatie, in optie kan het26 en 28 V) Argina CM+ programma besteld worden voor verdere configuratie.-Laadstroom batterij: max 0,86 A (intern begrensd) Bij het in dienst stellen of tijdens onderhoud kan een laptop of PC wordenAANSLUITING EXTERNE BEDIENINGSPANELEN: ingeplugd.- Kabeltype & lengte: XVB 3x1,5 150m maximum Eenvoudige instellingen zoals vertragingstijden kunnen via het bedieningspaneel zelf worden ingesteld.STANDAARD UITGANGEN:Sirene aansturing:- aantal: 2 kringen- max. stroom per kring: 0,7A- eindelus weerstand: 1KOhm/1W- elektronisch gezekerd en bewaakt op kortsluiting &lijnbreuk 1
  2. 2. FireNET Beveiligingssystemen Volgende EN54-2/4 opties zijn standaard aanwezig: TECHNISCHE SPECIFICATIES  7.8 Aansturing & bewaking sirenesVOEDING UITGANG:  7.9 Aansturing & bewaking alarm doormelder- spanning: 18,5 à 28V  7.10 Aansturing & bewaking brandbestrijdingsmiddelen (vb- maximum stroom: 0,5A deurmagneten)  7.11 Vertragingstijden op de aansturingen- elektronisch gezekerd  7.13 Alarmteller  8.4 signalisatie bij net én batterij uitgevallenRuststroom verbruik voor autonomie berekening:  8.9 Aansturing & bewaking storings doormelder- centrale zelf: 6mA  10 Proefstand- lussen: 5mA per lus  11 Gestandardiseerde I/O interface (aansturing bedieningspanelen- relais continu aan: 10mA op afstand)- bedieningspaneel extra: 3,5mABranddetectiezones:- aantal: 3,6 of 10- eindelus weerstand: 4K7- alarm weerstand: 1K/1W- kortsluit grens: 140mA- compatibel met laag verbruik herhaallampen AR/HHL (10mA per herhaallamp)RELAIS:- 3 relais van: 1 omschakelcontact 1A / 30V (standaard)- Relaisprint: 8 relais 1A (optie 1)- Relaisprint: 4 relais 5A + 4 relais 1A (optie 2)SCHAKELAARLUS:- bewaakte schakelaarlus: met weerstandsidentificatie voor het inlezen van 4 externe schakelaars (vb voor externe ‘reset’ en ‘silence’) 2

×