Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Simpozioane eugen popescu

200 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Simpozioane eugen popescu

  1. 1. ACTIVITĂłI METODICO- ŞTIINłIFICENr.crt. Nume şi prenume Denumire simpozion/conferinŃă/masă rotundă Nivel(jud./interjud./naŃional/interjud.) Data 1 Popescu Eugen Masă rotundă "Păstrarea obiceiurilor pascale" judeŃean 04.04.2009 2 Popescu Eugen Simpozion "Un mediu curat - oameni sănătoşi" judeŃean 15.05.2010 3 Popescu Eugen ConferinŃa Softnews naŃional 09.05.2010 Simpozion "Sănătatea pământului - Sănătatea 4 Popescu Eugen noastră" naŃional 25.04.2009 5 Popescu Eugen ConferinŃa Softnews naŃional 15.05.2010 Simpozion "ProtecŃia vitalităŃii, diversităŃii şi frumuseŃii pămîntului prin programul mondial Eco- 6 Popescu Eugen Scoală" naŃional 14.05.2010 7 Popescu Eugen Masă rotundă "Păstrarea obiceiurilor pascale" naŃional 25.04.2010 Masă rotundă "Rolul şi locul disciplinelor 8 Popescu Eugen informatice în proiectul legii educaŃiei naŃionale" 14.05.2010 ConferinŃa "Integrarea noilor tehnologii informaŃionale şi de comunicare în activitatea 9 Popescu Eugen didactică" internaŃional 18.10.2008 ConferinŃa "Integrarea noilor tehnologii informaŃionale şi de comunicare în activitatea 10 Popescu Eugen didactică" internaŃional 20.03.2010 Simpozion "ModalităŃi şi mijloace de includere a problemelor de mediu în cadrul diferitelor arii 11 Popescu Eugen curriculare" naŃional 20.04.2011 Simpozion "Strategii didactice inovative în procesul 12 Popescu Eugen instructiv-educativ al elevilor în dificultate" judeŃean 04.06.2011 13 Popescu Eugen Simpozion "Violence in our lives" internaŃional 08.05.2011 14 Popescu Eugen ConferinŃa "Teaching the Google Generation" naŃional 24.03.2012

×