Successfully reported this slideshow.

Simpozioane eugen popescu

196 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Simpozioane eugen popescu

  1. 1. ACTIVITĂłI METODICO- ŞTIINłIFICENr.crt. Nume şi prenume Denumire simpozion/conferinŃă/masă rotundă Nivel(jud./interjud./naŃional/interjud.) Data 1 Popescu Eugen Masă rotundă "Păstrarea obiceiurilor pascale" judeŃean 04.04.2009 2 Popescu Eugen Simpozion "Un mediu curat - oameni sănătoşi" judeŃean 15.05.2010 3 Popescu Eugen ConferinŃa Softnews naŃional 09.05.2010 Simpozion "Sănătatea pământului - Sănătatea 4 Popescu Eugen noastră" naŃional 25.04.2009 5 Popescu Eugen ConferinŃa Softnews naŃional 15.05.2010 Simpozion "ProtecŃia vitalităŃii, diversităŃii şi frumuseŃii pămîntului prin programul mondial Eco- 6 Popescu Eugen Scoală" naŃional 14.05.2010 7 Popescu Eugen Masă rotundă "Păstrarea obiceiurilor pascale" naŃional 25.04.2010 Masă rotundă "Rolul şi locul disciplinelor 8 Popescu Eugen informatice în proiectul legii educaŃiei naŃionale" 14.05.2010 ConferinŃa "Integrarea noilor tehnologii informaŃionale şi de comunicare în activitatea 9 Popescu Eugen didactică" internaŃional 18.10.2008 ConferinŃa "Integrarea noilor tehnologii informaŃionale şi de comunicare în activitatea 10 Popescu Eugen didactică" internaŃional 20.03.2010 Simpozion "ModalităŃi şi mijloace de includere a problemelor de mediu în cadrul diferitelor arii 11 Popescu Eugen curriculare" naŃional 20.04.2011 Simpozion "Strategii didactice inovative în procesul 12 Popescu Eugen instructiv-educativ al elevilor în dificultate" judeŃean 04.06.2011 13 Popescu Eugen Simpozion "Violence in our lives" internaŃional 08.05.2011 14 Popescu Eugen ConferinŃa "Teaching the Google Generation" naŃional 24.03.2012

×