Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tööturu Ülevaade 2/2013, infotund ajakirjanikele

561 views

Published on

9. oktoobril toimus Eesti Panga muuseumi pressiruumis infotund, kus keskpanga ökonomistid Natalja Viilmann ja Orsolya Soosaar andsid ülevaate Eesti tööturu arengust.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tööturu Ülevaade 2/2013, infotund ajakirjanikele

 1. 1. TÖÖTURU ÜLEVAADE 2/2013 Orsolya Soosaar, Natalja Viilmann 9. oktoober 2013
 2. 2. Teemad • Tööealine elanikkond, tööjõus osalemine ja mitteaktiivsus • Hõive, tööpuudus ja vakantsid • Palk ja tööjõukulud, tööjõu ühikukulu 9.10.2013 2Tööturu ülevaade 2/2013
 3. 3. Eesti välisrände saldo suurenes 2012. aastal märgatavalt, kuid 2007.-2011. aasta ränne on tõenäoliselt alahinnatud 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 3
 4. 4. Maakondade tööturgu mõjutab lisaks välisrändele ka hoogne siseränne 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 4 • Siseränne oli kõige suurem 25-30 aastaste vanusegrupis • Peamine tõmbekeskus oli Tallinn
 5. 5. Aeglasest majanduskasvust hoolimata kasvas hõive kiiresti 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 5
 6. 6. Hõive määr kerkis kõrgemale kui enne kriisi 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 6 Sellesse panustas vanemaealiste hõive määra kasv ja noorte osakaalu vähenemine rahvastikus
 7. 7. Hõive kasv töötlevas tööstuses jätkus 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 7 Eesti Tööjõu-uuringu (ETU) hinnangu kõikumine on võrreldes teise andmeallikatega väga suur
 8. 8. 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 8 Tööpuudus langes II kv 8,1%ni, alla hinnangulise loomuliku tööpuuduse määra Regioonide lõikes oli tööpuuduse langus laiapõhjaline, Kirde-Eesti eristus endistviisi märkimisväärselt kõrgema töötuse tasemega
 9. 9. Tööjõu pakkumise reservid: osaajaga vaeghõivatud ja tööle asuda soovivad mitteaktiivsed 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 9
 10. 10. Keskmise brutopalga kasvu kiirenemine oli vastuolus majandusaktiivsuse pidurdumisega 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 10
 11. 11. Töötute palgaootused suurenesid jätkuvalt võrdlemisi tempokalt • Keskmisest enam kasvasid kõrgema haridustasemega naiste ning kesk- ja kutseharidusega meeste reservatsioonipalgad • Vähenes erinevus töötute palgaootustes sugude lõikes 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 11
 12. 12. Tööjõu ühikukulu kasvas kiiresti 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 12 • Nominaalne kasv kiirenes 6,9%ni, II kvartali seisuga ületas 3-aastane kasv 9%, mis on Euroopa Komisjoni häiremehhanismi piirväärtuseks • Reaalne tööjõu ühikukulu kasvas aastaga 1,9%
 13. 13. SKP kasvu pidurdumine oli kitsapõhjaline 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 13 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2010 2011 2012 2013 Lisandväärtus veonduses Palgakulud veonduses -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2010 2011 2012 2013 Lisandväärtus kokku v.a. veondus Palgakulud kokku v.a. veondus Kui kogu majandusest lahutada maha veonduse ja laonduse tegevusala, siis palgakulutuste kasv ei ületanud lisandväärtuse kasvu
 14. 14. Palgakasvu ja teenuste inflatsiooni seos on tugev 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 14
 15. 15. Kokkuvõte • Majandus aktiivsuse pidurdumine ei ole tööturule veel mõju avaldanud • Ametlik hõive kasvu hinnang on ülespoole nihkes, aga isegi seda arvesse võttes kasvas hõive kiiresti • Töötuse määr on alanenud allapoole hinnangulist palgasurveid esile kutsuvat taset • Kiire palgakasv kandub üle teenuste hindadesse • Nominaalse tööjõu ühikukulu 3 aasta kasv ületas 9% piiri ja seega ületas Euroopa Komisjoni häiremehhanismi piirväärtust 9.10.2013 Tööturu ülevaade 2/2013 15

×