Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MOBIILPOSITSIONEERIMISE ABIL KOGUTUDANDMETE KASUTAMINEMAKSEBILANSISTATISTIKAS       Jaanus Kroon      Statist...
Kava • Taust • Alternatiivsed andmeallikad • Mobiilpositsioneerimise meetod statistikas • Metoodikast   – Saabuvate ...
Taust (1)• Eesti Pank – riikliku statistika tegija Eestis,  – vastutusvaldkonnad     • raha- ja finantssektori stati...
Taust (2)• Piiriülestusstatistika andmeallikad  Administratiivselt     • Piiratus: baseerub kodakondsusel, mitte res...
Alternatiivsed andmeallikad (1)     Alternatiiv          Poolt               Vastu      ...
Alternatiivsed andmeallikad (2)     Alternatiiv             Poolt               Vastu   ...
Mobiilpositsioneerimiseolemus• Mobiilne positsioneerimine – mobiiltelefonide asukoha määramine raadiolainete alusel  – A...
Metoodilised aspektid (1)• Mobiiltelefoni omaniku eeldatav residentsus on määratud SIM-kaardi registreerimisriigiga• Meto...
Metoodilised aspektid (2)• Mobiiltelefonide omanikud esindavad suurt statistilist valimit, kelle käitumismustreid ajas ja...
Saabuvate reiside hindamisest (1)• Reiside arvu määramine  – Rändlustoimingutega seotud SIM-kaartide (mobiiltelefonide) a...
Saabuvate reiside hindamisest (2)• Piiriülene müra  – Müraga seotud mobiilimastide tuvastamine ja väljaarvamine    • ...
Saabuvate reiside hindamisest (3)• Transiitreisid  – Transiidikoridoride tuvastamine (10) ja väljaarvamine    • Sadam...
Saabuvate reiside hindamisest (4)• Tulemused
Saabuvate reiside hindamisest (5)• Andmete kvaliteet
Väljuvate reiside hindamisest (1)• Reiside arvu määramine  – Koduoperaatori klientide   rändlustoimingud välisriigi  ...
Väljuvate reiside hindamisest (2)• Piiriülese müra kõrvaldamine  – Ebaloogiliste kasutusmustrite kõrvaldamine  (piiriäär...
Väljuvate reiside hindamisest (3)  • Näide: külastuspäevade arv riigiti
Väljuvate reiside hindamisest (4)• Näide: hinnangute kvaliteet  – “Sinine” – ametlik statistika kuni 2009  – “Punane” – ...
Koostöömudel          • Andmete kogumine ja töötlemine (kuine)   Positium    • (Protsess on osa suuremast ...
Järeldused (1)• Eelised  – Andmed on operatiivsed    • Info on mobiilsideäri kaasproduktiks ning saadaval andmeallika...
Järeldused (2)• Väljakutsed  – Mobiilpositsioneerimisel kui andmeallikal oleks märksa laiem   kasutuspotentsiaal riikl...
Viited•  International Recommendations for Tourism Statistics 2008. United Nations 2010.•  Mobiilpositsioneerimisel põhi...
Tänan!jaanus.kroon@eestipank.ee              23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaanus Kroon. Mobiilpositsioneerimise abil kogutud andmete kasutamine maksebilansistatistikas

530 views

Published on

Eesti Panga statistikaosakonna juhataja Jaanus Krooni ettekanne Eesti Panga avalikul loengul 21.03.2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaanus Kroon. Mobiilpositsioneerimise abil kogutud andmete kasutamine maksebilansistatistikas

 1. 1. MOBIILPOSITSIONEERIMISE ABIL KOGUTUDANDMETE KASUTAMINEMAKSEBILANSISTATISTIKAS Jaanus Kroon Statistikaosakond Avalik loeng 21.03.2013
 2. 2. Kava • Taust • Alternatiivsed andmeallikad • Mobiilpositsioneerimise meetod statistikas • Metoodikast – Saabuvate reiside hindamisest – Väljuvate reiside hindamisest • Koostöömudel • Järeldused 2
 3. 3. Taust (1)• Eesti Pank – riikliku statistika tegija Eestis, – vastutusvaldkonnad • raha- ja finantssektori statistika • välissektori statistika• Maksebilanss - piiriüleste majandustehingute kokkuvõte konkreetse ajaperioodi kohta – Jooksevkonto • Teenuste väliskaubandus• Reisiteenuste arvestuse lihtsustatud algoritm – Eksport ja import riikide kaupa Piiriüleste Ettemakstud Päevased töötajate ja Reisijate Reisi teenused arv x kestvus x reisi- + (hotell, reisip + (üli)õpilaste kulutused kulutused akett jms) sihtriigis Piiriületusstatistika 3
 4. 4. Taust (2)• Piiriülestusstatistika andmeallikad Administratiivselt • Piiratus: baseerub kodakondsusel, mitte residentsusel registreeritud piiriületus • Ühinemine Schengeni viisaruumigaKvartaalsed piiriloendused • Katab siseneva ja väljuva reisimise ning reisi kestvuse (intervjuud) (SA) • Asendas Schengeniga liitumisel administratiivandmed Reisikorraldajate • Katab siseneva ja väljuva reisimise ning reisi kestvuse kvartaalne vaatlused (SA) reisikorraldajate vahendusel • Ainult väljuvad reisid Leibkondade küsitlus (SA) • Piiratus: ebapiisav kvaliteet• Muudatused väliskaskkonnas – 2004/2007 sisenemine Schengeni viisaruumi: piirikontrolli kaotamine – 2008… Kriis ja eelarvekärped valitsemissektoris (sh SA-s) 4
 5. 5. Alternatiivsed andmeallikad (1) Alternatiiv Poolt Vastu • Kogemused olemas •Aja ja tööjõumahukasSA piiriületusstatistika •Võimalus ühendada turistide •Ebaproportsionaalselt kallisrahastamine motivatsiooniuuringuga •Ebapiisav usaldusväärsus •Algandmed kuised •Kalibreerimiseks on vaja eraldiMajutusstatistikal •Geograafiline jaotus vaatlust (ühepäevakülastajad)baseeruva hindamismudeli •Lihtne rakendada •Ei kata residentide reisimistarendamine •Madalad kulud välismaale •Mudeli ebatäpsus/hindamisveadOsalemine Maanteeameti •Operatiivsed andmed •Mahukad investeeringudprojektis paigaldada •Võimalik täiendada sadama ja •Kalibreerimiseks on vaja eraldi lennujaama statistikaga vaatlust (struktuur/riigid jms)maismaapiiridele •Tulemuse kaheldav kvaliteet?maanteeloendurid •Operatiivsed andmed •Kalibreerimiseks on vaja eraldi •Lisavõimalus kulutuste ja vaatlust (ilma krediitkaarditaKrediitkaardi kasutuse geograafilise lõike hindamiseks reisijad)andmed •Üks teenusepakkuja •Ebaõnnestunud katsed(Pankade kaardikeskus •Ei tekita administratiivset naaberriikidesNETS) koormust •E-kaubandusega seotud “müra” •Madalad statistika kõrvaldamine küsitav. 5 koostamiskulud
 6. 6. Alternatiivsed andmeallikad (2) Alternatiiv Poolt Vastu •Operatiivne •Vähene (puuduv) kogemus •Esinduslik (peaaegu igaüks omab andmete kasutamiselTuletada piiriületusstatistika mobiiltelefoni) •Küsitav mobiilioperaatorite huvi •Omanik on tavaliselt resident koostöö vastumobiiltelefonide SIM-karti väljastanud riigis •Kalibreerimiseks on vaja eraldirändlusteenuse (roaming) •Usaldusväärsed andmed (sh vaatlust (mobiiltelefonideinfo alusel geograafiline jaotus) kasutusmustrid) •Ei tekita administratiivset •Kulukad IT arendused koormust andmetöötluseks• Mobiilpositsioneerimine kui lõplik valik – Kõrge andmete kvaliteet, kuluefektiivne, väike tööjõumahukus – Potentsiaalse koostööpartneri olemasolu ja kogemused (linnaplaneerimine, geomarketing jms) • TÜ inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool, spin-off firma Positium LBS (www.positium.ee) • Maastaabiefekt: töötav andmevahetuspraktika ja kalibreerimisvaatlused – Koostöölepingud metoodika väljatöötamiseks 6 • 2008-2010
 7. 7. Mobiilpositsioneerimiseolemus• Mobiilne positsioneerimine – mobiiltelefonide asukoha määramine raadiolainete alusel – Aktiivne mobiilpositsioneerimine – mobiiltelefonide liikumise jälgimine antennivõrgustikus reaalajas – Passiivne mobiilpositsioneerimine – kasutab info saamiseks operaatorfirma logifaile, kus registreeritakse erinevate teenuste osutamisega seotud toimingud kliendile (nt sisend arvete koostamiseks) Toimingud koduvõrgus või Andmefail rändlusvõrgus • SIM-kaardi ID (statistiline kood) • telefonikõned, • Kuupäev ja kellaaeg • SMS-id/MMS-id, • Antenni ID asukoha andmetega • 3D võrgu kasutamine, • Riigi ID • andmemahtude allalaadimised, • mobiilitoega GPS teenused jne. 7
 8. 8. Metoodilised aspektid (1)• Mobiiltelefoni omaniku eeldatav residentsus on määratud SIM-kaardi registreerimisriigiga• Metoodika põhineb mobiiltelefoni omaniku rändlustoimingute anonüümsel mustril – mitteresidendid residentse mobiilioperaatori võrgus (saabuvad reisid) – residentsele mobiilioperaatorile raporteeritud info tema klientide toimingutest välisriikide operaatorite võrkudes (väljuvad reisid)• Arvestusalgoritmid peavad arvesse võtma riigile ja regioonile iseloomulikke aspekte: – Ühepäevakülastused • Transiitreisijate väljaarvamine – Mitmepäevakülastused • Pikaajaliste eemalviibimiste väljaarvamine – “Piiriülese müra” eristamine ja väljaarvamine 8
 9. 9. Metoodilised aspektid (2)• Mobiiltelefonide omanikud esindavad suurt statistilist valimit, kelle käitumismustreid ajas ja ruumis võib laiendada kogupopulatsioonile• Laiendustegurid (kaalud) peavad arvestama – aruandlusega hõlmatud mobiilsideoperaatorite turuosa – Mobiiltelefonide kasutuspraktikaid erinevate vanuse- ja sotsiaalsete gruppide lõikes • residendid välisriikides (regioonides) • teiste riikide residendid Eestis 9
 10. 10. Saabuvate reiside hindamisest (1)• Reiside arvu määramine – Rändlustoimingutega seotud SIM-kaartide (mobiiltelefonide) arv• Reisi kestvuse määramine – Päevade arv esimese ja viimase rändlustoimingu vahel • Lähiriigid: 2 külastust - 2 ja 3 päeva • Teised riigid: 1 külastus 8 päeva Näide: konkreetse SIM- kaardi rändlustoimingud erinevatel reisipäevadel
 11. 11. Saabuvate reiside hindamisest (2)• Piiriülene müra – Müraga seotud mobiilimastide tuvastamine ja väljaarvamine • Laevaliiklus • Juhuslik ümberlülitumine
 12. 12. Saabuvate reiside hindamisest (3)• Transiitreisid – Transiidikoridoride tuvastamine (10) ja väljaarvamine • Sadamad • Lennujaamad • Maanteetrassid
 13. 13. Saabuvate reiside hindamisest (4)• Tulemused
 14. 14. Saabuvate reiside hindamisest (5)• Andmete kvaliteet
 15. 15. Väljuvate reiside hindamisest (1)• Reiside arvu määramine – Koduoperaatori klientide rändlustoimingud välisriigi mobiilivõrkudes kui samal perioodil toimingud Eestis puuduvad• Reisi kestvuse määramine – Päevade arv esimese ja viimase toimingu vahel – Külastuskorrale omistatakse Eestis algus, lõpp, kestus ning läbitud riikide nimestik Välismaal
 16. 16. Väljuvate reiside hindamisest (2)• Piiriülese müra kõrvaldamine – Ebaloogiliste kasutusmustrite kõrvaldamine (piiriäärsed külastusriigid)• Reisi sihtpunktide ja transiitriikide eristamine – Põhineb päeva jooksul külastatud riikide arvu ja viibimise kestvuse analüüsil • kõige kaugem külastatud riik (kaugus Tallinnast riigi pealinnani), • viibitud vähemalt kahel päeval ainult selles riigis, • viibitud vähemalt kolmel arvestuslikul päeval• Pikaajalised külastused (nt pikaajaline töötamine või õppimine välismaal) – Välismaal viibitud päevade arv ületab kokku 183 päeva viimase 12 kuu jooksul
 17. 17. Väljuvate reiside hindamisest (3) • Näide: külastuspäevade arv riigiti
 18. 18. Väljuvate reiside hindamisest (4)• Näide: hinnangute kvaliteet – “Sinine” – ametlik statistika kuni 2009 – “Punane” – mobiilpositsioneerimise andmed Egiptus Türgi
 19. 19. Koostöömudel • Andmete kogumine ja töötlemine (kuine) Positium • (Protsess on osa suuremast andmemudelist) LBS, lepingupar • Aegridade arvutamine tner • Metoodika aktuaalsena hoidmine • Kalibreerimise ja mobiilikasutuse vaatlused • Andmete kontroll ja valideerimine • Võrdlus kaudsete andmeallikatega (sadama ja lennujaamastatistika, EU Eesti riigipiiri statistika, Eesti Pank majutusstatistika, pressiinfo jms.) ja loogiline kontroll • Sisendi koostamine kuise ja kvartaalse välissektori statistika jaoks • Avaldamine EP veebilehel alates 2012 19
 20. 20. Järeldused (1)• Eelised – Andmed on operatiivsed • Info on mobiilsideäri kaasproduktiks ning saadaval andmeallikana operaatorite andmebaasides – Kuluefektiivsus • Kulud vaatluste läbiviimiseks puuduvad • Külastajatele kui potentsiaalsetele vastajatele ei laiene administratiivset koormust• Puudused – Universaalset metoodikat ei ole olemas, vaid see on riigispetsiifiline – Võimalikud õiguslikud ja privaatsusega seotud küsimused – Keeruline andmetöötlusprotsess ja suured andmehulgad – Puudub rahvusvaheline mobiilioperaatoritega koostööd puudutav praktika) – Valikvaatluse ja kalibreerimise küsitavused - üldkogum ei ole teada! • Mudelid vajavad pidevat ümberhindamist tänu väliskeskkonna muutustele – Ebaselge tulevik / tehniline progress (wifi levik, internetitelefonid jne.) 20
 21. 21. Järeldused (2)• Väljakutsed – Mobiilpositsioneerimisel kui andmeallikal oleks märksa laiem kasutuspotentsiaal riikliku statistika tegemisel: • Külastusstatistika regionaalses lõikes • Siseriiklik reisimine • Konkreetse eesmärgiga uuringud • jne. – Eestis on õiguslik alus mobiilpositsioneerimise andmete kasutamiseks riiklikus statistikas olemas: • RStS 29 lg 1. Riikliku statistika tegija kasutab riikliku statistika tegemisel eelkõige andmekogudesse kogutud andmeid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikute tegevuse käigus loodud või nende kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat riiklikku statistikat. 21
 22. 22. Viited• International Recommendations for Tourism Statistics 2008. United Nations 2010.• Mobiilpositsioneerimisel põhinev väliskülastajate turismistatistikute uuring. OÜ Positium LBS, Eesti Pank; Tartu 2009.• Mobiilpositsioneerimisel põhinev väliskülastajate turismistatistikute uuring: penetratsioonimudeli kirjeldus. OÜ Positium LBS, Eesti Pank; Tartu 2009.• Mobiilpositsioneerimisel põhinev Eesti residentide välisturismistatistikute uuring. OÜ Positium LBS, Eesti Pank; Tartu 2010.• Tiru, M. & Ahas, R., “Using mobile positioning data for tourism statistics: methodological and legal issues”. 10th International Forum on Tourism Statistics, Portugal 2010.• Ahas, R., Tiru, M., Saluveer, E. & Demunter, C., “Mobile telephones and mobile positioning data as source for statistics: Estonian experiences” Conference on New Techniques and Technologies for Statistics, 2011.• Ahas, R. Aasa, A., Roose, A., Mark, Ü., Silm, S. 2008. Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An Estonian case study. Tourism Management 29(3): 469–486. 22
 23. 23. Tänan!jaanus.kroon@eestipank.ee 23

×