Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Miks on täna majanduskasvu raskem
saavutada kui 10 aastat tagasi?
Ardo Hansson
Majanduskonverents Eesti majanduse kurss 20...
Järelejooksmisest on saanud
sörkimine
Allikas: Eurostat
• Perioodil 2000-2007, st enne kriisi ületas Eesti majanduskasv EL...
Eesti majandust on käigus hoidnud
kodumaise nõudluse suurenemine
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2010 2011 2012 2013 2014
Varud ja stat...
Eesti lähinaabrite majanduste
seis on eripalgeline
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Soome
Rootsi
-18%
-15%
-12%
-9%...
Maailmamajandus on järgmisel aastal
nõrk, kasv on ebaühtlane ja ebakindel
Allikas: IMF WEO
• Suured arenevad majandused on...
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3 kuu EURIBOR
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
2...
Eestil on ülejäänud ELi ja euroala
riikide ees palju eeliseid
• Efektiivne ja paindlik tööturg
• Ettevõtete jaoks head rah...
Mis siis piirab kiiremat kasvu?
Allikas: Eesti Statistika, Eesti Pank, Euroopa Komisjon
• Kasvuvõimekuse alustala on tehno...
Tööturul aktiivsete inimeste
osakaal on teinud läbi suure arengu
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
2000 2001 2002 2003 2004...
Eesti tööviljakuse eeliskasv üle-jäänud
ELi suhtes on kahjuks raugenud
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 200...
“Tipule” lähemal olles tuleb
edasiminek raskema vaevaga
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008...
Majanduse investeeringu-
mahukus on alanenud
5%
10%
15%
20%
25%
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Investeeringuteos...
Investeeringud ei jää kinni rahastamis-
võimaluste puudumise taha
Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli aastane muutus*
A...
Eesti ettevõtete finantsolukord
on seni püsinud tugev
Allikad: Krediidiinfo, Eesti Pank, Euroopa Keskpank
0%
20%
40%
60%
8...
Töötajate töökohale sobivus on seni
osutunud üle ootuste heaks
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2005 2006 2007 2008 200...
Saabumas on hetk, mil avaldub majan-
duse kohanemisvõime tööjõu nappusega
Allikas: Eesti Statistika
0
2
4
6
8
0
400
800
12...
Eesti majanduskasvu kiirenemine on
eelkõige potentsiaali tõstmise küsimus
• Nõudluse stimuleerimine ei võimalda sissetulek...
KOKKUVÕTTEKS
• Peamiste kaubanduspartnerite majandusolukorda hinnates on Eesti
praegune umbes 2% suurune kasv ootuspärane ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Miks on täna majanduskasvu raskem saavutada kui 10 aastat tagasi?

1,045 views

Published on

Ardo Hanssoni ettekanne majanduskonverentsil "Eesti majanduse kurss 2016. aastal" 11.11.2015

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miks on täna majanduskasvu raskem saavutada kui 10 aastat tagasi?

 1. 1. Miks on täna majanduskasvu raskem saavutada kui 10 aastat tagasi? Ardo Hansson Majanduskonverents Eesti majanduse kurss 2016. aastal 11.11.2015
 2. 2. Järelejooksmisest on saanud sörkimine Allikas: Eurostat • Perioodil 2000-2007, st enne kriisi ületas Eesti majanduskasv ELi keskmist 5,5 protsendipunkti võrra (kasvuerinevus oli kolmekordne) • Viimasel kahel aastal edestas Eesti ELi keskmist kasvu umbes 1,5 protsendipunkti võrra -15 -10 -5 0 5 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 kasvu erinevus (pp) Euroopa Liidu riikide keskmine majanduskasv (%) Eesti majanduskasv (%)
 3. 3. Eesti majandust on käigus hoidnud kodumaise nõudluse suurenemine -4 -2 0 2 4 6 8 10 2010 2011 2012 2013 2014 Varud ja statistiline vahe Netoeksport Kapitali kogumahutus põhivarasse ja väärisesemed Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused Eratarbimiskulutused Majandukasv Allikas: statistikaamet • Tarbimine on kasvanud tänu paljudele teguritele: tööpuuduse vähenemisele, hõive suurenemisele, palkade ja sotsiaalsiirete tõusule, tulumaksu määra vähendamisele, tulumaksuvaba miinimumi tõusule ja hinnataseme alanemisele (%)
 4. 4. Eesti lähinaabrite majanduste seis on eripalgeline -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Soome Rootsi -18% -15% -12% -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% Venemaa Läti Leedu Allikad: Rootsi, Läti, Leedu ja Venemaa statistikaamet ja keskpank, Soome keskpank ja rahandusministeerium Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv • Konkurentsivõime taastamine on Soomele suureks väljakutseks • Venemaa majanduslangus ja rubla odavnemine piirab siinse piirkonna kasvuvõimet ka järgmis(t)el aasta(te)l
 5. 5. Maailmamajandus on järgmisel aastal nõrk, kasv on ebaühtlane ja ebakindel Allikas: IMF WEO • Suured arenevad majandused on silmitsi kasvuraskustega • Toormeeksportijaid rõhub madal toormehind • Arenevatele riikidele võib USA intressitõus tekitada lisaprobleeme Maailma majanduskasv 2016. aastal 10% või rohkem 6–10% 3–6% 0–3% SKP kahaneb andmed puuduvad IMFi prognoos aprillis 2015 IMFi prognoos oktoobris 2015
 6. 6. 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 kuu EURIBOR -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 euroala majanduskasv euroala inflatsioon Euroala majanduskasvu väljavaade on samuti tagasihoidlik Allikas: Euroopa Keskpank • Keskpangad saavad pakkuda leevendust, aga mitte lahendust • Kuni inflatsioon püsib allpool eesmärki, jäävad ka intressimäärad madalaks • Varaostukava jätkub plaani järgi septembrini 2016 prognoos prognoos
 7. 7. Eestil on ülejäänud ELi ja euroala riikide ees palju eeliseid • Efektiivne ja paindlik tööturg • Ettevõtete jaoks head rahastamisvõimalused, tugev pangandussektor • Oluliselt langenud erasektori laenukoormus • Võimalus olemasolevaid tehnoloogiaid üle võtta (konvergeeruva majanduse eelis) • Äritegemise lihtsus, vähene bürokraatia • Suhteliselt madalad tööjõukulud • Korras riigirahandus, sh madal riigivõlg
 8. 8. Mis siis piirab kiiremat kasvu? Allikas: Eesti Statistika, Eesti Pank, Euroopa Komisjon • Kasvuvõimekuse alustala on tehnoloogiline areng ja tootlikkuse tõus • ELi keskmisest kiirem majanduskasv on kriisijärgsel ajal saavutatud suures osas hõive tõusu arvel • Hõive jõud kasvuallikana on raugemas, sest elanikkond kahaneb -15 -10 -5 0 5 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tootlikkuse kasvu panus (pp) hõive kasvu panus (pp) SKP kasv (%)
 9. 9. Tööturul aktiivsete inimeste osakaal on teinud läbi suure arengu 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Euroopa Liidu keskmine Eesti Soome Rootsi Allikas: Eurostat Tööturul aktiivsete inimeste osakaal vanusegrupis 15-74 a (%) • Eesti osalusmäär edestab Soome näitajat, kuid Rootsiga võrreldes on veel arenguruumi – senisest veelgi aktiivsem tööturul osalemine aitaks kasvatada Eesti majanduse mahtu
 10. 10. Eesti tööviljakuse eeliskasv üle-jäänud ELi suhtes on kahjuks raugenud 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Eesti töötajate tootlikkus ELi keskmisega võrreldes (%)* Allikas: Eurostat • Ostujõuga korrigeeritult moodustab Eesti töötaja tunnitoodang keskmiselt 63% ELi vastavast näitajast * Arvutuse aluseks on töötunni jooksul loodav lisandväärtus, ostujõuga korrigeeritud
 11. 11. “Tipule” lähemal olles tuleb edasiminek raskema vaevaga 0 5 10 15 20 25 30 35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saksamaa Soome Eesti Masinaid ja seadmeid töötaja kohta (tuhat eurot) Allikas: Eurostat • Praeguseks välja kujunenud tootmisstruktuuri, -sisseseadet ja - tehnoloogiat on varasemaga võrreldes keerulisem ja kulukam täiendada • Mahajäämus tootmise sisseseade osas on rikkamate riikidega võrreldes jõudsalt vähenenud, kuid siiski ulatuslik
 12. 12. Majanduse investeeringu- mahukus on alanenud 5% 10% 15% 20% 25% 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 InvesteeringuteosakaalSKP-s Ostujõuga korrigeeritud SKP elaniku kohta (EUR) Eesti (2000-2007) Allikas: Eurostat Eesti praegune positsioon • Võrreldes varasemaga kulutatakse investeeringutele väiksema osa tuludest • Stimuleerimata muutuseid majandusstruktuuris toimub Eesti tulutaseme ühtlustumine üha aeglasemas tempos Mittefinantsettevõtete investeeringud ja sissetulekutase ELis (2000-2007 keskmine)
 13. 13. Investeeringud ei jää kinni rahastamis- võimaluste puudumise taha Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli aastane muutus* Allikas: Eesti Pank • Eesti ettevõtete hinnang laenu-keskkonnale pole oluliselt muutunud • Eesti ettevõtete võõrfinantseerimise aktiivsus on suurenenud • Laenuaktsiivsus kinnitab suuri konjunktuurierinevusi tegevusalade vahel * august 2015 võrreldes augustiga 2014 16.3% 4.2% 7.8% 6.5% 9.2% -3.4% -21.9% -300 -200 -100 0 100 200 kaubandus kinnisvara ja ehitus muud sektorid tööstus taristu primaarsektor logistika miljon eurot
 14. 14. Eesti ettevõtete finantsolukord on seni püsinud tugev Allikad: Krediidiinfo, Eesti Pank, Euroopa Keskpank 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% võlg/SKP võlg/omakapital lühiajalised võlakohustused/ likviidsed finantsvarad Eesti euroala 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 viivislaenude osakaal laenuportfellis maksuvõlgadega ettevõtete osakaal • Ülejäänud euroalaga võrreldes on Eesti ettevõtetel suhteliselt vähem võlakohustusi ning maksevõime on hea
 15. 15. Töötajate töökohale sobivus on seni osutunud üle ootuste heaks 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vabade ametikohtade arv Eestis Allikas: Eesti Statistika • Vabade ametikohtade arv ei viita veel tööjõunappuse järsule süvenemisele, kuid järgmise viie aasta jooksul väheneb tööealiste arv peaaegu 30 tuhande inimese võrra ning probleem süveneb
 16. 16. Saabumas on hetk, mil avaldub majan- duse kohanemisvõime tööjõu nappusega Allikas: Eesti Statistika 0 2 4 6 8 0 400 800 1200 1600 I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ettevõtlussektori tööjõukulud mln eurot tuhat eurot kogukasum tööviljakus hõivatu kohta mln eurot • Eesti ettevõtete kasum suhtena lisandväärtusesse on seni veel Euroopa Liidu keskmise juures, kuid kasumite vähenemine on murettekitav • Kui majanduses ei toimu senisest kiirem moderniseerimine, siis võib tekkida stagnatsioon
 17. 17. Eesti majanduskasvu kiirenemine on eelkõige potentsiaali tõstmise küsimus • Nõudluse stimuleerimine ei võimalda sissetulekutaset kestlikult tõsta • Eestil on senisest enam võita kasvu soodustavatest struktuurireformidest -16% -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Eesti majanduskasv Allikad: Eesti Statistika, Eesti Pank prognoos2000.–2007. a keskmine aastakasv 8%
 18. 18. KOKKUVÕTTEKS • Peamiste kaubanduspartnerite majandusolukorda hinnates on Eesti praegune umbes 2% suurune kasv ootuspärane tulemus. Lähinaabrite majandusolukord paraneb aegamisi ning seda ümbritseb suur ebakindlus. • Eesti majandusel on võimekust kasvada praegusest kiiremini, pikemas perspektiivis on jõukohane 3-4% suurune kasv. Selle ületamiseks ilma, et majandus üle kuumeneks, on tarvis täiendavaid struktuurseid reforme. • Nii ettevõtted kui ka kodumajapidamised ja valitsus peaks pikaajaliste plaanide tegemisel arvestama, et majanduse kasvupotentsiaal on ja jääb märksa aeglasemaks kui oli olnud enne kriisi. • Sisenõudluse jõud kasvuallikana järgmisel aastal raugeb. Ettevõtete jaoks muutub üha olulisemaks konkurentsivõime suurendamine, põhirõhk peaks olema hinnavälisel konkurentsieelisel. • Tööturg seab ettevõtetele järjest karmimaid tingimusi: kui majanduses ei toimu senisest kiirem moderniseerimine, võib tulemuseks olla stagnatsioon.

×