Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mihkel Nõmmela. Ühtne euromaksete piirkond SEPA

377 views

Published on

Mihkel Nõmmela, makse- ja arveldussüsteemide osakond, Eesti Pank 31.01.2013

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mihkel Nõmmela. Ühtne euromaksete piirkond SEPA

  1. 1. Ühtne euromaksete piirkond SEPA Mihkel Nõmmela Makse- ja arveldussüsteemide osakond Eesti Pank 31.01.2013Autor – Esitluse nimetus
  2. 2. EURO – meie raha
  3. 3. SEPA üldiselt – keskpankade roll Ühtne euromaksete piirkond elektroonilised kanalid Maksekeskkonna edendamine läbi koostöö ja poliitiliste seisukohtade avalikustamise (n SEPA eduraportid). Regulatsioonide väljatöötamisse Euroopa Keskpankade Süsteemi ühtse sisendi andmine. Eestis – Maksekeskkonna Foorum Euroopa Majanduspiirkonna riigid ühtne sularaha - euro ja aktiivne koostöö Pangaliidu ning Rahandusministeeriumiga.SEPA idee sai alguse juba 2002 – turu initsiatiivina“SEPA-le ülemineku määrus” võeti vastu 2012
  4. 4. SEPA eesmärk• Konkurentsivõimeline ja uuenduslik jaemakseteenuse turg – soodsamad maksevõimalused – tõhusamad tooted – parem kvaliteet• Ühtsed makselahendused üle Euroopa – 1+1 ehk üks pangakonto ja üks pangakaart
  5. 5. SEPA Eestis• SEPA tingimustele vastavate makseviiside kasutuselevõtt Eestis on toimunud järk-järgult: – ELiga liitumine 2004 → EU makse – euro kasutuselevõtmine 2011 → EU makse hind = kodumaine – SEPAle üleminek 2014 → kodumaine = SEPA makse• Muudatuste positiivsed mõjud: SEPA • Võrreldes krooni ajaga on eestimaalased säästnud maksekorraldused kahe aastaga ligi 15 miljonit eurot. • Riigisisesed ja piiriülesed maksed on sama lihtsad ja mugavad. • Piiriülesed maksed on kiiremad. SEPA • Võimalus tasuda piiriüleselt tarbitud toodete/teenuste otsekorraldused eest oma Eestis asuvalt pangakontolt. • Maksjate turvalisus on tagatud.
  6. 6. Eesti maksekeskkond peale SEPA-le üleminekut Praegu TulevikusRiigisiseselt: Riigisiseselt:• maksekorraldus • SEPA maksekorraldused• pangasisene ja pankadevaheline • pangasisene ja pankadevaheline e-arveotsekorraldus püsimakseteenus = e-arve internetipangas +• e-arve kliendi internetipangas + ühekordne soovi korral automaatne SEPA maksekorraldus IBAN ehkmaksekorraldus rahvusvaheline kontonumberPiiriüleselt: Piiriüleselt: IBAN ehk• SEPA rahvusvaheline kontonumber maksekorraldus • SEPA maksekorraldus• Otsekorralduse ja e-arve osas pole lahendust • SEPA otsekorraldus
  7. 7. Tänan tähelepanu eest!www.eestipank.ee/sepa;www.eestipank.ee/sepa/muutused-makseteenuste-kasutajatele;www.pangaliit.ee/et/maksefoorum;www.sepa.eu

×