Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martti Randveer. Ülevaade euroala majanduse olukorrast

448 views

Published on

Eesti Panga avatud loeng 22.05.2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martti Randveer. Ülevaade euroala majanduse olukorrast

 1. 1. Ülevaade euroala majanduse olukorrastMartti RandveerEesti PankEesti Panga avatud loeng 22/05/2013
 2. 2. Euroopa Liidu elanike hinnang oma riigimajandusolukorrale on üldiselt kehv, kuidriigiti üsna erinev6.06.2013 2Allikas: Pew Research CenterHinnang majandusolukorrale% hea2007 2013 Muutus% %Hispaania 65 4 -61Suurbritannia 69 15 -54Itaalia 25 3 -22Tšehhi Vabariik 41 20 -21Prantsusmaa 30 9 -21Poola 36 27 -9Saksamaa 63 75 12Kreeka -- 1 --
 3. 3. Samas toetus eurole on jätkuvalt tugev6.06.2013 3Allikas: Pew Research CenterOma endist raha tagasi Jätkata euroga% %Kreeka 25 69Hispaania 29 67Saksamaa 32 66Itaalia 27 64Prantsusmaa 37 63
 4. 4. Majanduspoliitika teostamist mõjutabmajandusolukorra suured erinevused riigiti6.06.2013 40123456781999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Inflatsioon Majanduskasv Töötus Jooksevkonto tasakaal Eelarve tasakaalAllikas: Eurostat, IMF
 5. 5. Väliskeskkond6.06.2013 5
 6. 6. Maailmamajanduse taastumine onaeglane, kuid siiski euroala kasvu toetav
 7. 7. Euro vahetuskurss teiste valuutade suhteson alates eelmise aasta suvest tugevnenud
 8. 8. Viimastel kuudel on euroala majandusttoetanud toormete (eeskätt kütuste)hinnalangus
 9. 9. Finantsseerimistingimused6.06.2013 9
 10. 10. Rahapoliitilised ja rahaturgude intressid onajalooliselt madalal tasemelAllikas: Euroopa KeskpankRahapoliitiliste intresside vähendamised alates 2011. aasta IV kvartalist:1) novembris 2011, 0,25 protsendipunkti võrra;2) detsembris 2011, 0,25 protsendipunkti võrra;3) juulis 2012, 0,25 protsendipunkti võrra;4) mais 2013, 0,25 protsendipunkti võrra (uus koridori laius +-50bp);
 11. 11. Samuti on alanenud ka raskusteseuroala riikide riigivõla intressid
 12. 12. Raskustes euroala riikide rahastamine onparanenud, mistõttu on vähenenud kalaenamine euroala keskpankadeltAllikas: Euroopa Keskpank
 13. 13. Euroala ettevõtete võõrfinantseerimise hindalanemas, kuid selle vahe rahapoliitilisteintressidega on suurenenudAllikas: Euroopa Keskpank, Thomson Financial Datastream, Merrill Lynch, Consensus Economics ForecastMärkused: krediidiasutuste intressimäärade andmed kuni veebruarini 2013, omakapitali kulu ja turupõhiserahastuse kulu andmed kuni märtsini 2013.%
 14. 14. Hoolimata ettevõtete välise rahastamisehinna langusest on laenude maht vähenemasAllikas: EcoWin
 15. 15. Euroala pangad jätkavadlaenutingimuste karmistamistAllikas: Bank Lending SurveyPankade rahastamise kulukonkurentsriskide tajumineI II III IV I II III IV I2011 2012 2013%
 16. 16. Pangalaenude mahu vähenemine tulenebeuroalal ka väga madalast laenunõudlusestAllikas: Bank Lending Survey
 17. 17. Inflatsioon6.06.2013 17
 18. 18. Viimastel kuudel on inflatsiooneuroalal järsult alanenud18Euroala inflatsiooni aastakasv (%)Allikas: Eurostat
 19. 19. Turuosaliste hirm inflatsiooni ja deflatsiooniees on samaaegselt vähenenud19Allikas: Bloomberg
 20. 20. Majanduskasv ja tööturg6.06.2013 20
 21. 21. Euroala eksport kasvab jätkuvalt, kuidsisenõudluse kasv ei ole veel taastunud• Kõige enam on euroalal kannatanud investeeringud ja seeläbi ka tootmisvõimsused• Euroala majandus hakkab eeldatavasti elavnema 2013. aasta teises pooles-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Sisenõudlus Netoeksport Muu SKP AastaSKPprognoosivahemikEuroala (17 riiki) SKP, panused aastakasvu %Allikad:Eurostat, Euroopa Keskpank
 22. 22. Ettevõtete kindlustunne on euroalalvähenenud, mistõttu on suurenenud kasvupärssivad riskidAllikas: Euroopa Komisjon
 23. 23. Tööpuudus püsib euroalal jätkuvalt kõrgeja tööpuudus kasvab lähikuudel veelgi23Euroala töötuse – ja hõivemäär (%)Allikas: Eurostat
 24. 24. Rahapoliitika6.06.2013 24
 25. 25. Euroopa keskpanga erakorralised meetmed
 26. 26. Eelarvepoliitika6.06.2013 26
 27. 27. Euroala riikide (struktuursed)eelarvepuudujäägid on tuntavalt vähenenud6.06.2013 27-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Euroala EA-7 EA-10Allikas: Euroopa Komisjoni AMECO andmebaas%SKP-st
 28. 28. Kiire või aeglane eelarvetasakaaluparandamine: eelised ja puudusedKiire eelarvetasakaalu parandamise puudused:- liigkiire kohandamisega võib kaasneda jätkusuutlike ettevõtete pankrot ning liigne tööhõivevähendamise, mis alandab füüsilist kapitali ja töötajate kvalifikatsiooni;- poliitiliselt keerukas, kui valijad pole piisavalt informeeritud või on tõrksad muutuste suhtes;- kui tootmisvõimsused on osaliselt kasutamata/töötus kõrge ning finantssektor hästi eitoimi, võib eelarvetasakaalu saavutamine mõjutada majanduskasvu rohkem, kui hiljem, millalneed probleemid on lahendatud.Kiire eelarvetasakaalu parandamise eelised:- lühem ebakindluse periood, mis võib pärssida majanduslikku aktiivsust (eritiinvesteerimisotsuseid);- võimalik vältida reformidest väsimist;- võimalik vältida avaliku sektori võlakoormuse liigset kasvu;- riigivõla kiirem vähendamine võimaldab vältida isetekkivate negatiivsete ootuste kujunemist.6.06.2013 28
 29. 29. Eelarve tasakaalu saavutamisel tuleb silmaspidada euroala madalat kasvupotentsiaali6.06.2013 29-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%1999-2003 2004-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Euroala EA-7 EA-10 EestiAllikas: Euroopa Komisjon
 30. 30. Fiskaalpoliitika – EL elanikud pooldavadvalitsuste kulude vähendamist6.06.2013 30Parim viis oma riigimajandusprobleemide lahendamiseks …vähendada valitsuse kulusid suurendada valitsuse kulusidriigivõla vähendamiseks majanduskasvu toetamiseks% %Prantsusmaa 81 18Saksamaa 67 26Hispaania 67 28Itaalia 59 29Tšehhi Vabariik 58 26Suurbritannia 52 37Kreeka 37 56Poola 36 42Mediaan 59 29Allikas: Pew Research Center
 31. 31. KokkuvõteEuroala majanduskasvu toetab:- Maailmamajanduse taastumine;- Toormehindade langus;- Väga madalad rahapoliitilised intressimäärad;- Euroala pankade rahastamisprobleemide vähenemine;- Usalduse tõus seoses varasemate tasakaalustamatuste taandumisega.Euroala majandusaktiivsust pärsib:- Ettevõtete ja pankade poolne finantsvõimenduse vähenemine;- Ettevõtete ja eraisikuste madal kindlustunne;- Ettevõtete rahastamisega seotud probleemid.Suurimaks ohuks tulevikus: euroala riikide kasvupotentsiaali, vastupanuvõimeja paindlikkuse suurendamisele suunatud ümberkorraldusest taganemine.6.06.2013 31

×