Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2015

468 views

Published on

Eesti Panga avatud seminar, 12.02.2015
Taavi Raudsaar

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2015

 1. 1. Majanduse rahastamise ülevaade Taavi Raudsaar Eesti Panga avatud seminar 12.02.2015
 2. 2. 9.03.2015 2 Esitluse teemad: • Euroala ja lähiriikide laenuturu areng • Eesti ettevõtete rahastamine • Eesti majapidamiste rahastamine • Laenupakkumine Eestis
 3. 3. Euroala ja lähiriikide laenuturu areng 9.03.2015 3
 4. 4. Kuigi laenuaktiivsus on euroalal viimase poole aasta jooksul mõnevõra suurenenud, on see siiski üsna väike Rootsi – laenuaktiivsus püsib suur Soome – laenuaktiivsus on vähenenud, kuid euroala keskmisest suurem Leedu – laenuaktiivsus kogub vaikselt hoogu Läti – laenuaktiivsus endiselt väga väike 9.03.2015 4 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2010 2011 2012 2013 2014 Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Läti keskpank, Leedu keskpank; Eesti Panga arvutused Ettevõtete pangalaenude portfelli aastakasv Euroala Soome Rootsi Läti Eesti -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2010 2011 2012 2013 2014 Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Läti keskpank, Leedu keskpank; Eesti Panga arvutused Majapidamiste eluasemelaenude aastakasv Euroala Soome Rootsi Läti Leedu Eesti
 5. 5. Laenustandardite leevendamine ja intressimäärade alanemine annavad lootust aktiivsuse kasvuks sellel aastal 9.03.2015 5 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 2010 2011 2012 2013 2014 Ettevõtete uute laenude intressimäär euroala Soome Rootsi Läti Leedu Eesti Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Läti keskpank, Leedu keskpank; Eesti Panga arvutused -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikas: Euroopa Keskpank Laenustandardeid karmistanud ja leevendanud pankade osakaalu vahe euroalal ettevõtete laenud majapidamiste eluasemelaenud
 6. 6. Ettevõtted on seni asendanud pangalaenud osaliselt võlakirjadega 9.03.2015 6 -200 -100 0 100 200 300 400 60 80 100 120 140 160 180 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 miljardeurot Allikas: Euroopa Keskpank; Eesti Panga arvutused Euroala mittefinantsettevõtete laenuportfelli ja emiteeritud võlakirjade kogumahu muutused laenuportfelli kvartalimuutus (parem telg) võlakirjade kvartalimuutus (parem telg) laenuportfelli kasv (IV kv 2007 = 100; vasak telg) võlakirjade kasv (IV kv 2007 = 100; vasak telg)
 7. 7. Eesti ettevõtete rahastamine 9.03.2015 7
 8. 8. Vähenenud kasumite tõttu on ettevõtete võõrkapitalivajadus suurenenud 9.03.2015 8 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mlneurot Ettevõtete kasum ja investeeringud (4-kvartali libisev keskmine) tegevuse ülejääk ja segatulu kapitali kogumahutus põhivarasse
 9. 9. Suurem võõrkapitali vajadus kajastub võlakohustuste kiiremas kasvus 9.03.2015 9 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III kv Panused ettevõtlussektori võlakohustuste aastakasvu laen Eesti pangandussektorist muu kodumaine laen välismaalt laenamine võlakirjad ümberklassifitseerimiste mõju kokku
 10. 10. Kodumaise pangandussektori osakaal ettevõtete võlakohustustes 2014. aastal endiselt vähenes 9.03.2015 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IIIkv Ettevõtete võlakohustuste struktuur välismaised võlakirjad välismaised laenud kodumaised võlakirjad muu kodumaine laen kodumaine pangalaen ja liising
 11. 11. Võlakohustuste kasvu veavad peamiselt jaekaubanduse, energeetika, kinnisvara ja tööstuse ettevõtted 9.03.2015 11 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2012 2013 IIIkv2014 2012 2013 IIIkv2014 2012 2013 IIIkv2014 2012 2013 IIIkv2014 2012 2013 IIIkv2014 tööstus ehitus ja kinnisvara kaubandus veondus ja laondus energeetika mldeurot Ettevõtete võlakohustused kodumaine välismaine
 12. 12. Võlakapitali osakaal ettevõtlussektori rahastamises tasapisi suureneb Rahvusvahelises võrdluses on Eesti ettevõtlussektori finantsseis ja laenuvõtmisvõime siiski üsna hea 9.03.2015 12 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% võla suhe SKPsse võla suhe omakapitali lühiajaliste võlakohustuste suhe likviidsetesse finantsvaradesse Ettevõtete võlakoormus, finantsvõimendus ja likviidsus (2014. aasta II kvartalis) Eesti euroala Allikas: Euroopa Keskpank 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mldeurot Ettevõtete omakapital ja võlakohustused omakapital välismaine laenamine kodumaine laenamine Eesti ettevõtete võlakordaja (parem telg)
 13. 13. Ettevõtete rahastamisolukord on endiselt üsna hea ega takista väga nende äri- ja investeerimistegevust 9.03.2015 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* %vastanutest Finantsolukord ja oodatav kasum kui jooksva aasta investeeringuid mõjutav tegur stimuleeriv piirav * ettevõtete prognoos Allikas: konjunktuuriinstituut
 14. 14. Pankadel on suur roll VKEde rahastamises eri laenutoodete kaudu Eesti VKEde hinnangud ettevõttevälise rahastamise kättesaadavusele on head 9.03.2015 14 0% 20% 40% 60% võlakirjad omakapitali- investeeringud faktooring toetused ja garantiid kaubanduskrediit muud laenud arvelduskrediit ja krediitkaart pangalaenud liising ja järelmaks % vastanutest* VKEde jaoks olulised ettevõttevälised rahastamisallikad* Eesti Euroopa Liit *need, kes on seda rahastamisallikat kasutanud või plaanivad lähiaastatel kasutada Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VKEde hinnang ettevõttevälise rahastamise kättesaadavusele* 2014 2013 * 1 – ei takista üldse äritegevust, 10 – takistab väga palju äritegevust Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring
 15. 15. Mikroettevõtete (1-9 töötajat) ligipääs rahastamisele on kehvem kui teistel ettevõtetel Peamine rahastamisele ligipääsu halvendav tegur oli 2014. aastal üldine majandusväljavaade 9.03.2015 15 0% 5% 10% 15% 20% 25% VKEd kokku mikro- ettevõtted väike- ettevõtted keskmise suurusega ettevõtted Ettevõtete osakaal, kelle jaoks ligipääs rahastamisele on suurim äritegevust takistav tegur Eesti, 2014 Eesti, 2013 Euroopa Liit, 2014 Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring -30% -15% 0% 15% 30% investorite valmisolek investeerida ettevõttesse äripartnerite valmisolek pakkuda kaubanduskrediiti pankade valmisolek anda laenu ettevõtte krediidiajalugu ettevõtte omakapital ettevõtte kasvu ja kasumlikkuse väljavaade riiklikud toetused ja garantiid üldine majandusväljavaade Ligipääsu ettevõttevälisele rahastamisele mõjutanud tegurid 2014. aastal* * teguri paranemisele ja halvenemisele viidanud ettevõtete osakaalu vahe Allikas: Euroopa Keskpanga ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring
 16. 16. Eesti majapidamiste rahastamine 9.03.2015 Teema 16
 17. 17. Majapidamiste kasvanud sissetulekud ja väga aeglane inflatsioon on suurendanud nende ostujõudu ja kindlustunnet 9.03.2015 17 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Tarbijate kindlustunne sissetulekurühmade kaupa 1. kvartiil 2. kvartiil 3. kvartiil 4. kvartiil punkti Allikas: konjunktuuriinstituut 0 50 100 150 200 250 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Majapidamiste sissetulekud, tarbimine ja investeeringud, I kv 2005 = 100 (4 kvartali libisev keskmine) keskmine brutokuupalk jaemüük investeeringud Allikas: statistikaamet
 18. 18. Suurenenud säästmisvõime toel on säästud kasvanud 72% majapidamistest on vajaduse korral võimelised iga kuu raha kõrvale panema (2007. aastal 77%) Suurenenud säästmisvõimalused on kasvatanud säästmist “igaks juhuks” 9.03.2015 18 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013 2012 2010 Leibkondade raha ülejääk pärast esmavajadusi ja laenumakseid ei jää üle kuni 45 eurot 46–130 eurot 131–255 eurot üle 255 euro ei oska öelda Allikas: TNS Emori Eesti leibkondade finantskäitumise uuring 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mldeurot Majapidamiste hoiused tähtajalised ja säästuhoiused (vasak telg) üleöö ja nõudmiseni hoiused (vasak telg) hoiuste aastakasv (parem telg)
 19. 19. Hoiused kasvavad endiselt peamiselt suuremahuliste hoiuste toel, aga suurenenud on ka sääste omavate majapidamiste arv 9.03.2015 19 40% 45% 50% 55% 60% 65% 2008 2009 2010 2012 2013 2014 Rahalisi sääste omavate perede osakaal Allikas: TNS Emori Eesti leibkondade finantskäitumise uuring 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 - 4473 4474 - 12 782 12 783 - 40 000 40 001 - 100 000 üle 100 000 mldeurot Majapidamiste hoiuste maht hoiuse suuruse järgi 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
 20. 20. Majapidamiste laenuaktiivsus kasvab Kasvu toetavad peamiselt eluasemelaenud, aga suurenenud on ka pangandusväliste laenude ja järelmaksude kasutamine • 2014. aastal oli 25% majapidamistest laenukohustus mõne kaubandusettevõtte ees (2012. aastal 18% ja 2010. aastal 13%) • Kiirlaenuettevõtetest võetud laenukohustused kasvasid 2013. aastal 30 kuni 40 mln euro võrra ligikaudu 180 mln euroni • Ühisrahastusplatvormide kaudu laenamine on kasvanud samuti kiiresti 9.03.2015 20 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mldeurot Eluasemelaenude maht ja aastakasv eluasemelaenude maht (vasak telg) eluasemelaenude mahu aastakasv (parem telg)
 21. 21. Majapidamiste finantspositsioon seega küll endiselt paraneb, kuid märksa aeglasemas tempos 9.03.2015 21 -10 -5 0 5 10 15 20 25 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 III kv 2014 mldeurot Majapidamiste finantsvarad ja kohustused aktsiad ja muud osakud kindlustustehnilised eraldised muud saada-/makstaolevad arved laenud muud saada-/makstaolevad arved netofinantsvarad
 22. 22. Laenupakkumine Eestis 9.03.2015 22
 23. 23. Pankade laenupakkumise võime püsib hea (kõrge kapitaliseeritus ja soodne rahastamisolukord) Kodumaiste hoiuste kasvust ja laenude tagasimaksetest piisab endiselt praeguse laenunõudluse teenindamiseks 9.03.2015 23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 1 0 10 1 2 3 mldeurot mldeurot rahavoog (laenude tagasimaksed ja hoiuste kasv) laenukäive (ilma arvelduskrediidita) rahavoo ja laenukäibe vahe Pankade kodumaised rahavood 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Laenu-hoiuse suhtarv mittefinantssektor reaalsektor (residendid) mittefinantssektor (residendid)
 24. 24. Uute laenude intressimäärad alanesid 2014. aastal nii baasintressimäära languse kui väiksemal määral ka intressimarginaali kahanemise tõttu Majanduse halvenenud väljavaate tõttu karmistas siiski mõni pank ettevõtetele väljastatud laenude standardeid 9.03.2015 24 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII 2014201320122011 Ettevõtete laenustandardite muutust kajastav diffusiooniindeks ressursi hind riskitaju konkurents laenustandardid 1% 2% 3% 2010 2011 2012 2013 2014 Nelja suurema panga eluasemelaenude keskmine intressimarginaal miinimumi-maksimumi vahemik keskmine
 25. 25. Kokkuvõtteks Eesti ettevõtted • Rahastamisolukord on vähenenud kasumlikkuse tõttu veidi halvenenud, kuid on endiselt suhteliselt hea. Väiksemate ettevõtete olukord on mõnevõrra keerulisem • Vajadus võõrkapitali järele on suurenenud, mis kajastub ka võlakohustuste kasvus • Kodumaise pangandussektori osakaal ettevõtete võlakohustustes väheneb Eesti majapidamised • Kasvanud sissetulekute toel on suurenenud ostujõud ja säästud • Laenuaktiivsus on suurenenud: peamiselt eluasemelaenud, aga ka pangandusvälised laenud ja järelmaks Laenupakkumine Eestis • Pankade rahastamine, kasumlikkus ja kapitaliseeritus ei piira suurel määral laenupakkumist, st pankade laenupakkumise võime püsib hea Peamine risk rahastamisele on üldise majandusolukorra võimalik halvenemine • Halveneks ettevõtete ja majapidamiste võime oma tegevust rahastada • Halveneks pankade laenupakkumise võime ja riskihinnangud 9.03.2015 25

×