Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Madis Müller "Majandusprognoos aastaks 2022"(20)

Advertisement

Madis Müller "Majandusprognoos aastaks 2022"

 1. MAJANDUSPROGNOOS AASTAKS 2022 Madis Müller
 2. 2 Endiselt aktuaalne
 3. 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OSTUJUHTIDE INDEKSID OSUTAVAD SELLELE, ET KASVU TIPP JÄI EELMISESSE KVARTALISSE 3 ÜK USA Jaapan Hiina euroala Allikas: Markit Economics. Ostujuhtide koondindeks
 4. TEISES KVARTALIS KASVAS EESTI MAJANDUS JÕUDSALT PIIRANGUTEST HOOLIMATA 4 5000 5500 6000 6500 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Allikas: statistikaamet. +12,9% +4,7% miljonites eurodes
 5. VÕRRELDES TEISTE EUROOPA LIIDU RIIKIDEGA ON EESTI MAJANDUS KIIREMINI TAASTUNUD 5 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Hispaania Malta Portugal Prantsusmaa Itaalia Tšehhi Saksamaa Bulgaaria Austria Slovakkia Kreeka Küpros Belgia Horvaatia Holland Soome Läti Taani Rumeenia Rootsi Ungari Poola Leedu Sloveenia Eesti Iirimaa Allikas: Eurostat. Majanduse maht 2021.a II kvartalis võrreldes 2019. a II kvartaliga +23,3% Eesti peamised eksporditurud
 6. PALJUD TEGEVUSALAD POLE SIISKI VEEL KRIISIEELSET TASET SAAVUTANUD 6 Allikas: statistikaamet. Käibe muutus 2021. a II kv võrreldes 2019. a II kv -50% -25% 0% 25% 50% majutus ja toitlustus kunst, meelelahutus ja vaba aeg mäetööstus haldus- ja abitegevused põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük haridus veondus ja laondus kaubandus tegevusalade keskmine töötlev tööstus kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus kinnisvaraalane tegevus ehitus energeetika info ja side tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
 7. SISENÕUDLUS ON TAASTUNUD KIIREMINI KUI ÜLEJÄÄNUD EUROOPAS. EKSPORDISEKTORI KÄEKÄIK SÕLTUB ÜLEJÄÄNUD MAAILMAST 7 70 80 90 100 110 120 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 2020 2021 Jaekaubandus Eesti EL 70 80 90 100 110 120 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 2020 2021 Tööstustoodang Allikas: Eurostat, Eesti Panga arvutused Aktiivsusindeksid (2019 IV kv = 100)
 8. EDASISE KASVU VÕTMEKÜSIMUS ON SELLES, KUIDAS LAHENEVAD PAKKUMISPOOLSED PIIRANGUD 8 Allikad: Euroopa Komisjon. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 rahastamine tööjõud nõudlus seadmete puudus Eestis Euroopas Kasvu piiravad tegurid tööstussektoris % (2021. a III kv)
 9. ÜHE HARU KITSASKOHT MÕJUTAB TEIST: MATERJALIPUUDUS EHITUSSEKTORIS ON TERAVNENUD KOOS TÖÖJÕUPUUDUSEGA TÖÖSTUSES 9 0 10 20 30 40 50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Peamised kasvu takistavad tegurid* materjalipuudus ehituses tööjõupuudus ehitusmaterjali tööstuses * Osakaal ettevõtjatest, kes peavad vastavat näitajat olulisimaks tootmist piiravaks teguriks. Allikas: Euroopa Komisjon.
 10. RAHAPOLIITIKA ON HOIDNUD LAENUTINGIMUSED SOODSAD 10 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pankade valmisolek laenu anda muude laenuandjate valmisolek laenu anda Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud vastajate osakaalu vahet. Ettevõtjate hinnang laenukeskkonnale Allikas: konjunktuuriinstituut.
 11. ESIMENE POOLAASTA MURDIS TÖÖTUNDIDE LANGUSE TRENDI 11 Allikad: Statistikaamet, Eesti Pank Töötunnid töötaja kohta 30 32 34 36 38 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 +10% Suurem töötundide arv selgitab valdava osa teise kvartali majanduskasvust
 12. UUSI TÖÖTAJAID PALGATA LOOTVAID ETTEVÕTTEID ON PALJU ENAM KUI KOONDADA PLAANIVAID 12 Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused. -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2017 2018 2019 2020 2021 tööstus kaubandus ehitus teenindus Hõive suurendamise ootus
 13. TOOLIMÄNG, KUS TOOLE ROHKEM KUI INIMESI 13 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 majutus ja toitlustus töötlev tööstus haldus- ja abitegevused mäetööstus ja energeetika muu veondus ja laondus ehitus kinnisvaraalane tegevus põllumajandus kunst, meelelahutus ja vaba aeg finants- ja kindlustustegevus kaubandus veevarustus haridus kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus tervishoid ja sotsiaalhoolekanne avalik haldus info ja side +12000 -22000 Allikas: EMTA. Hõive 2021. a II kv võrreldes 2019. a II kv Inimesed liiguvad uutele töökohtadele, kui nõutavad oskused vähegi klapivad. Kui kõik harud taastuma hakkavad, siis igale poole ei pruugi inimesi jätkuda.
 14. MAJANDUSE ÜLIKIIRE KASVUHOOG SAAB PEAGI LÄBI 14 Märkus: Majanduskasvu hinnang põhineb sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud aegreal. Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. -2.7 9.5 3.5 3.4 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 15. SUUREM TÖÖJÕUVAJADUS TOOB KAASA TÖÖPUUDUSE LANGUSE 15 Allikad: Statistikaamet, Eesti Pank. Tööpuuduse määr 6.6 5.5 4.6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 16. MAJANDUSE KIIRE KASVUGA KAASNEB INFLATSIOON 16 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. Inflatsioon % 3.6 3.6 2.5 -2 -1 0 1 2 3 4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 teenused tööstuskaubad toit energia THI kokku
 17. INFLATSIOON PANEB PALGATÕUSU KÜSIMA JA TÖÖJÕUPUUDUS TEEB KEELDUMISE KEERULISEKS 17 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. 1,542 1,656 1,768 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Keskmine kuupalk
 18. EELARVEPUUDUJÄÄK KIIRENDAB INFLATSIOONI 2023. AASTAL VÕIKS EELARVE OLLA TASAKAALUS 18 -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 2020 2021 2022 2023 2024 rahandusministeerium (suveprognoos) EP juuniprognoos (järsk kasv) rahandusministeerium (RES) EP prognoos Valitsemissektori nominaalne eelarvepositsioon (suhtena SKPsse) Allikad: statistikaamet, Rahandusministeerium, Eesti Pank.
 19. • Oluline osa elanikkonnast on vaktsineeritud, mis peaks vähendama pandeemiast tulenevat riski majandusele • Sellekevadine kogemus näitab, et suur osa ettevõtetest saavad hakkama ka riigisiseste piirangute korral • Eesti majanduse kasvuvõimalus sõltub sellest, kuidas kosub maailmamajandus, sh kui kiiresti lahenevad tarneprobleemid ja toormete nappus • Keskpangad teevad endast oleneva, et rahastamistingimused püsiksid soodsad 19
 20. Aitäh!

Editor's Notes

 1. Kasutatud foto: https://pixabay.com/photos/chairs-chair-circle-therapy-58475/
Advertisement