Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TNS Emor. Eesti leibkondade maksekäitumine

517 views

Published on

TNS Emori uuringuekspert Jaana Helm tutvustas vastvalminud uuringut Eesti leibkondade maksekäitumisest. 6.11.2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TNS Emor. Eesti leibkondade maksekäitumine

 1. 1. Eesti leibkondade maksekäitumine Eesti Pank 6. november, 2013 Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS
 2. 2. Sissejuhatuseks  F-Monitor ehk Eesti leibkondade finantskäitumise kaardistus aastast 1998.  Käesoleva aasta uuringu teemad  leibkondade maksetavad  piiriülesed maksed  informeeritus 2014. aastal aset leidvatest arveldamiste ja maksetega seotud muutused.  Uuringus osales kokku 911 leibkonda ning vastajateks olid vähemalt 18 aastased leibkonna esindajad.  Eestis leibkondi 599 832  18+ elanikke 1 049 063  Valim on moodustatud juhuvaliku teel proportsionaalsena üldkogumile: kõigil elanikel on võrdne võimalus valimisse sattuda. Uuring on esinduslik vastavaealise elanikkonna suhtes.  Küsitlustöö toimus septembris 2013.  Küsitlus toimus CAPI meetodil, kus intervjueerija kasutab intervjuu läbiviimisel sülearvutit. Ankeet on programmeeritud, mis vähendab oluliselt intervjuu ja sisestuse käigus tekkida võivaid eksimusi. Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 2
 3. 3. Maksetavad: ostude ja maksete eest tasumine Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS
 4. 4. Sissetulekute laekumine: tasapisi tõuseb sissetulekute laekumine arvelduskontole sularahas makstavate tasude arvelt % kõikidest vastajatest, n=911 SAAB SISSETULEKUID sh töötasu sh pension sh muud riiklikud toetused sh muud sissetulekud 2013 97% 70% 30% 34% 13% 2011 97% 65% 35% 32% 12% 2009 94% 61% 35% 31% 14% 2008 96% 67% 33% 31% 16% SISSETULEKUTE LAEKUMISE VIIS (% kõikidest vastava KÕIK sissetuleku saajatest) SISSETULEKUD sularahas 4% 8% 9% 3% 6% 5% 97% 94% 93% arvelduskontole nii sularahas kui arvelduskontole sh töötasu 3% 3% 3% 1% 4% 7% 94% 92% 92% 3% 2% 3% sh muud riiklikud toetused sh pension 1% 17% 21% 30% 1% 4% 98% 96% 93% sh muud sissetulekud 100% 99% 96% 76% 65% 60% 8% 14% 10% 2013 2011 2009 Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 4
 5. 5. Ostude eest tasumine: maksekaardi osatähtsus jätkuvalt kasvab % kõikidest leibkondadest, n=911 ainult sularahas sagedamini maksekaardiga kui sularahas ei oska öelda Igapäeva-ostude eest tasumine 2013 12 2011 12 2009 sagedamini sularahas kui maksekaardiga ainult maksekaardiga 19 58 28 21 0% 2013 40% 18 2011 19 2009 60% 0% 2 60% 7 1 5 2 63 40% 100% maksekaardiga (deebet- või krediitkaart) pangaülekandega järelmaksuga 70 20% 1 80% 67 26 1 44 sularahas maksekaardiga internetis makstes muu makseviis ei oska öelda Suuremate ostude eest tasumine peamiselt 1 8 51 34 20% 10 5 13 6 80% 1 5 100% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 5
 6. 6. Sissetuleku saamise kanal ja ostmise viisid on omavahel seotud % nendest, kes saavad vastaval viisil sissetulekut ainult või sagedamini sularahas maksekaart või muu makseviis ei oska öelda SISSETULEK VAID KONTOLE (n=862) igapäevaostude eest tasumine 2013 25 2011 suuremate ostude eest peamiselt tasumine 74 37 2013 62 15 2011 16 0% 4 81 20% 40% 3 60% 80% 100% sularahas maksekaart või muu makseviis ei oska öelda 2013 47 2013 2011 0% 50 64 2011 suuremate ostude eest peamiselt tasumine 1 81 SISSETULEK VAID VÕI OSALISELT SULARAHAS (n=65) igapäevaostude eest tasumine 1 33 41 56 39 20% 3 3 56 40% 60% 3 5 80% 100% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 6
 7. 7. Maksete eest tasumine: jätkub trend, kus sularaha kasutamine ja pangaväliste kanalite kasutamine väheneb % kõikidest leibkondadest, n=911 REGULAARMAKSED kõik kanalid (erinevad maksed) PANGAKANALID KOKKU püsi- või otsekorraldus maksekorraldus interneti teel (internetipank) kaardimakse teenuse osutajale tema kontoris maksekorraldus pangakontoris pangaautomaat ülekannete tegemiseks maksekorraldus telefoni teel (telefonipank) 5% 5% 6% 5% 8% 8% 5% 6% 5% 2% 1% 1% ülekanne maksekaardiga internetis PANGAVÄLISED KANALID KOKKU maksmine sularahas teenuse osutajale tema kontoris maksmine postkontoris sularahas või ülekandega palgast kinnipidamine 22% 26% 33% 16% 22% 27% 7% 8% 11% 1% 1% 1% 70% 68% 66% 62% 64% 52% MITTEREGULAARSED MAKSED peamine kanal 96% 96% 91% 8% 10% 5% 6% 6% 12% 5% 7% 4% 50% 51% 42% 1% 3% 13% 24% 26% 3% 3% 6% 2013 2011 2009 Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 7
 8. 8. Maksekanalite kasutajate profiil, regulaarmaksed (1) % sihtrühmast, kes kasutab seda maksekanalit vähemalt ühe regulaarmakse tegemiseks sularahas teenuse püsi-/otsekorraldus internetipank 2013 osutajale 2011 70% 62% 16% EESTI KESKMINE 68% 64% 22% PIIRKOND 70% 64% 7% Tallinn 64% 64% 15% 70% 66% 19% Põhja-Eesti 57% 69% 25% 77% 65% 18% Lääne-Eesti 80% 60% 21% 71% 64% 19% Kesk-Eesti 75% 62% 22% 71% 48% 22% Lõuna-Eesti 75% 59% 31% 64% 59% 22% Ida-Eesti 65% 66% 25% ASULATÜÜP 70% 64% 7% Tallinn 64% 64% 15% 83% 66% 19% Tartu ja Pärnu 78% 71% 13% 59% 56% 25% Ida-Viru linnad 65% 63% 25% 70% 64% 20% väikelinnad 70% 65% 24% 70% 59% 18% maa-asulad 69% 60% 29% LEIBKONNATÜÜP 64% 67% 15% tööealised 66% 68% 19% 64% 88% 13% lastega ja 1 tulutoojaga 63% 79% 23% 70% 86% 11% lastega ja 2 tulutoojaga 67% 88% 18% 77% 32% 20% pensionäripere 74% 33% 30% 73% 68% 16% muu pere 69% 66% 19% postkontor 7% 8% maksekorraldus pangakontoris 5% 8% 3% 4% 8% 9% 7% 10% 4% 7% 21% 13% 9% 9% 8% 11% 4% 10% 1% 7% 1% 5% 11% 6% 7% 6% 3% 4% 1% 3% 6% 8% 10% 10% 13% 12% 8% 11% 1% 4% 5% 7% 7% 10% 4% 5% 4% 7% 1% 10% 6% 3% 15% 12% 5% 8% 5% 7% 2% 6% 4% 5% 7% 11% 7% 8% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 8
 9. 9. Maksekanalite kasutajate profiil, regulaarmaksed (2) % sihtrühmast, kes kasutab seda maksekanalit vähemalt ühe regulaarmakse tegemiseks 2013 2011 püsi-/otsekorraldus internetipank EESTI KESKMINE RAHVUS eestlane muu rahvus sularahas teenuse osutajale postkontor maksekorraldus pangakontoris 70% 68% 62% 64% 16% 22% 7% 8% 5% 8% 73% 71% 62% 61% 65% 64% 53% 63% 14% 22% 19% 21% 8% 9% 5% 6% 5% 7% 7% 10% 83% 83% 82% 83% 81% 78% 60% 58% 35% 36% 15% 15% 15% 19% 14% 20% 18% 23% 16% 27% VANUS 45% 50% 63% 25-34-a 61% 74% 35-49-a 70% 71% 50-59-a 72% 78% 60+ a 76% NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA 55% kuni 200 eurot 63% 74% 200,01-350 eurot 69% 72% 350,01-500 eurot 76% 72% üle 500 euro 69% ISIKLIK NETOSISSETULEK 60% kuni 250 eurot 65% 73% 250,01-350 eurot 68% 72% 350,01-650 eurot 73% 73% 650,01-900 eurot 77% 79% üle 900 euro 64% 18-24-a 57% 61% 48% 50% 60% 67% 81% 81% 31% 39% 17% 27% 11% 21% 10% 10% 47% 25% 49% 36% 43% 17% 49% 25% 67% 14% 67% 21% 82% 12% 83% 12% 88% 7% 94% 9% 1% 2% 1% 8% 5% 7% 8% 11% 13% 9% 5% 4% 4% 7% 4% 9% 5% 7% 8% 10% 15% 12% 11% 8% 6% 8% 1% 5% 5% 15% 6% 9% 6% 9% 4% 4% 19% 9% 10% 11% 4% 7% 6% 4% 1% 2% 4% 15% 7% 7% 6% 7% 1% 4% 5% 9% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 9
 10. 10. Maksevahendusteenuste (mida ei paku pank) kasutamine % kõikidest vastajatest, n=911 2013: Maksevahendusteenuse kasutamine % kõikidest vastajatest, n=911 Ettevõtted, kelle maksevahendusteenust on kasutatud % kasutajatest, n=67 45% 43% Eesti Post Ei 93% 22% 30% Tavid AS Jah 7% IIZI Kindlustusmaakler AS Eurex Capital muu 2% 2% 4% 2013 2011 12% 12% Muu all on nimetatud: Western Union, PayPal, MoneyGram, Monex. 2011: Maksevahendusteenuse kasutamine % kõikidest vastajatest, n=981 Maksevahendusteenuse kasutamise sagedus % kasutajatest, n=67 Ei 94% Jah 6% umbes kord kuus või sagedamini harvem kui kord kuus, kuid mitu korda aasta jooksul ühel korral 18% 17% 46% 48% 36% 35% 2013 2011 Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 10
 11. 11. Piiriülesed maksed Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS
 12. 12. Välismaiselt kaupmehelt ostmine internetis ja selle eest tasumine 2013: Välismaiselt kaupmehelt toodete/teenuste ostmine internetist % kõikidest vastajatest, n=911 Tasumise viis % välismaiselt kaupmehelt ostnutest, n=182 Jah, on ostnud 23% Ei 77% Ei 87% Jah 13% 36% 33% PayPal`i vahendusel maksekorraldusega 2011: Välismaiselt kaupmehelt toodete/teenuste ostmine internetist % kõikidest vastajatest, n=981 46% 49% maksekaardiga muu 20% 14% 2% 10% 2013 2011 Välismaistelt kaupmeestelt internetis ostjate osakaal on ootuspäraselt kasvanud, tasumise viisid aga jäänud valdavalt samaks, kus enamkasutatud on maksekaardiga tasumine. Internetist tellijad on sagedamini lastega pered ning suurematesse sissetulekugruppidesse kuulujad. Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 12
 13. 13. Kavatsus osta välismaiselt kaupmehelt tooteid/teenuseid internetis järgmise aasta jooksul % kõikidest vastajatest, n=911 Mõeldes järgmisele aastale, mis Te arvate, kas Te ostate või tellite internetist tooteid välismaistelt kaupmeestelt? kindlasti tellin/ostan 13% 5% 22% tõenäoliselt tellin/ostan 16% 23% tõenäoliselt ei telli/osta 23% 39% kindlasti ei telli/osta ei oska öelda 54% 3% 2013 3% 2011 Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 13
 14. 14. Pangakonto olemasolu välismaal % kõikidest leibkondadest (n=911) ja vastavast sihtrühmast EESTI KESKMINE PIIRKOND Küsimus: kas Teil või kellelgi Teie perest on hetkel või on kunagi olnud välismaal avatud pangakonto? Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti Lõuna-Eesti Ida-Eesti ASULATÜÜP LEIBKONNATÜÜP on 10% ei ole 90% RAHVUS VANUS Valdaval enamusel on/on olnud välisriigis avatud pangakonto seoses töötamise või õppimisega väljaspool Eestit. Mõni vastaja tõi põhjuseks ka välismaalt tellitavate kaupade/teenuste eest tasumise mugavuse. 10% 12% 7% 13% 11% 6% 8% Tallinn Tartu ja Pärnu Ida-Viru linnad väikelinnad maa-asulad 12% 13% tööealised lastega ja 1 tulutoojaga lastega ja 2 tulutoojaga pensionäripere muu pere eestlane muu rahvus 18-24-a 25-34-a 35-49-a 50-59-a 60 + a NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni 200 eurot 200,01-350 eurot 350,01-500 eurot üle 500 euro ISIKLIK NETOSISSETULEK kuni 250 eurot 250,01-350 eurot 350,01-650 eurot 650,01-900 eurot üle 900 euro 3% 10% 8% 11% 13% 14% 4% 14% 5% 4% 12% 11% 15% 13% 10% 8% 5% 10% 15% 9% 6% 7% 15% 21% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 14
 15. 15. Huvitatus piiriülesest otsekorraldusest % kõikidest vastajatest (n=911) ja vastavast sihtrühmast EESTI KESKMINE PIIRKOND Küsimus: Uuel aastal (2014) võivad inimesed hakata välismaal tehtud ostude ja tarbitud teenuste eest tasumiseks kasutama piiriülest otsekorraldust. Näiteks makstes välismaalt Eestisse tellitud ajakirja eest või tasudes muid regulaarseid arveid, mis võivad tekkida tehes piiriüleseid internetioste või töötades/õppides välismaal. Mis te arvate, kas oleksite huvitatud sellise võimaluse kasutamisest? Ei 73% Jah 27% Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti Lõuna-Eesti Ida-Eesti ASULATÜÜP LEIBKONNATÜÜP RAHVUS VANUS 27% 41% 21% 24% 12% 15% 26% Tallinn Tartu ja Pärnu Ida-Viru linnad väikelinnad maa-asulad 41% 21% 26% 19% 18% tööealised lastega ja 1 tulutoojaga lastega ja 2 tulutoojaga pensionäripere muu pere eestlane muu rahvus 18-24-a 25-34-a 35-49-a 50-59-a 60+ a NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni 200 eurot 200,01-350 eurot 350,01-500 eurot üle 500 euro ISIKLIK NETOSISSETULEK kuni 250 eurot 250,01-350 eurot 350,01-650 eurot 650,01-900 eurot üle 900 euro 6% 30% 34% 37% 24% 26% 29% 35% 41% 35% 18% 6% 18% 21% 29% 35% 15% 15% 22% 42% 43% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 15
 16. 16. 2014. aastal aset leidvad muudatused Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS
 17. 17. Teadlikkus 2014 a. aset leidvatest muudatustest % kõikidest vastajatest, n=911 Kas olete teadlik et … otsekorraldused asendatakse e-arvetega, mida on võimalik automaatselt maksta (e-arve püsimakse) 25% Teie tänane kontonumber muutub 24% Eestis ei ole enam võimalik otsekorraldust kasutada lihtsustub teistes Euroopa Liidu riikides tarbitud toodete ja teenuste eest tasumine maksete tegemisel jõuab Eestis raha ühest pangast teise aeglasemalt Ei ole kuulnud/teadlik ühestki neist 20% 13% 11% 61% Vastajatest, kes hetkel kasutavad püsi- või otsekorraldust oma regulaarmaksete maksmisel 22% on kuulnud, et otsekorraldust pole enam võimalik kasutada ning 29% on informeeritud otsekorralduse asendamisest earvetega. Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 17
 18. 18. Profiil vastajatest, kes ei ole teadlikud ühestki 2014 aastal aset leidvast muudatusest % vastavast sihtrühmast EESTI KESKMINE 61% 61% EESTI KESKMINE RAHVUS PIIRKOND Tallinn Kesk-Eesti 70% 73% ASULATÜÜP Tartu ja Pärnu väikelinnad maa-asulad lastega ja 1 tulutoojaga lastega ja 2 tulutoojaga pensionäripere muu pere 35-49-a 48% 54% 65% 50-59-a 70% NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA 48% 77% 69% 63% LEIBKONNATÜÜP tööealised 25-34-a 60-74-a 54% Ida-Viru linnad 71% 18-24-a 59% Ida-Eesti Tallinn 78% VANUS 51% Lõuna-Eesti 53% muu rahvus 66% Põhja-Eesti Lääne-Eesti eestlane 54% 55% 59% 54% 71% 66% 77% kuni 200 eurot 70% 200,01-350 eurot 350,01-500 eurot üle 500,01 euro 56% 41% ISIKLIK NETOSISSETULEK 77% kuni 250 eurot 70% 250,01-350 eurot 60% 350,01-650 eurot 650,01-900 eurot 41% üle 900,01 euro 39% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 18
 19. 19. Maksete liikumise kiirus % kõikidest vastajatest, n=911 Mis Te arvate, kui kiiresti liiguvad praegusel hetkel Eesti riigisisesed maksed ühest pangast teise (võtame eelduseks tööpäeval tehtud makse)? 24% 1-2 tundi 13% 3-5 tundi 31% samal tööpäeval 19% järgmiseks tööpäevaks rohkem kui järgmiseks tööpäevaks ei tea 2% 10% Kui kiiresti peaks Teie arvates raha saajani jõudma? 49% paari tunniga (1–2 tundi) umbes poole päevaga (3–5 tundi) 11% 24% vähemalt samal tööpäeval hiljemalt järgmise tööpäeva hommikuks 3% hiljemalt järgmise tööpäeva lõunaks 1% hiljemalt järgmise tööpäeva õhtuks 1% kiiremini kui 1 tunniga muu ei tea 5% 1% 5% Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS 19
 20. 20. Kokkuvõtteks  Sularaha osatähtsus inimeste elus jätkuvalt väheneb – seda nii sissetulekute saamisel kui ka ostude eest tasumisel.  12% kasutab endiselt vaid sularaha, kuid nii sularaha kui kaardi kasutajad, kasutavad järjest sagedamini maksekaarti  Pangaväliste kanalite osatähtsus langeb (valdavalt kasutatakse maksete tegemiseks otsekorraldust (70%) või internetipanka (62%)  Interneti vahendusel välismaistelt kaupmeestelt ostmine kasvab ning peamine makseviis on maksekaart (46%) või PayPal (33%).  Piiriülesest otsekorraldusest on huvitatud 27% Eesti elanikest, kuid tegelikku vajadust on siiski raske hinnata kuna tegemist on hetkel mitteeksisteeriva teenusega.  Eesti elanikud ei ole väga informeeritud 2014. aastal asetleidvatest muudatustest seoses kontonumbrite ja otsekorraldustega. Teavitustöö inimeste informeerimiseks on vajalik. Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS
 21. 21. Tänan! Jaana Helm jaana.helm@emor.ee Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS

×