TÖÖTURU ÜLEVAADE      1/2013Orsolya Soosaar, Natalja Viilmann     15. aprill 2013
Esitluse teemad  • Tööealine elanikkond ja tööjõus osalemine    – Taustateema: pikaajaline rahvastikuprognoos  • Hõiv...
2012. aastal vähenes Eesti elanikkond statistikaametihinnangul 0,6%, sealhulgas tööealine elanikkond EPhinnangul 1,2% • S...
Väljarände struktuuril on oluline mõju pikaajaliselerahvastikuprognoosile  Eeldused samad, mis statistikaameti rahvastik...
Hõive kasvas 2012. aasta teises pooles sisenõudlusetoel – suurenes teenindussektoris hõivatute osakaal• Välismaal töötajat...
… erinevad andmeallikad annavad töötlevatööstuse hõive arengu kohta erineva pildi• Eesti tööjõu uuringu (ETU) andmed viita...
Neljandas kvartalis langes töötuse määr 9,3%ni • Alanes nii lühi- kui ka pikaajaline töötus; heitunute arv ei kasvanud • E...
Töötute reservatsioonipalk kasvas• Tööle oleks nõus minema alates 600 eurosest palgast 29% töötutest• Alla 300 eurose palg...
Keskmise kuupalga kasv oli 2012. aasta teises pooles5,8% (a/a)• Palgakasv aeglustus Eesti eraettevõtetes• 2013. aastal näe...
Tööjõu tootlikkus kasvas märksa aeglasemalt kuitööjõukulud – tööjõu ühikukulu kasv kiirenes aastalõpus • Tööjõu osa SKPst ...
Kokkuvõte•  2012. aasta teisel poolaastal toetas hõive kasvu sisenõudlus ja suurenes   teenindussektoris hõivatute osa...
Täname tähelepanu eest!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orsolya Soosaar, Natalja Viilmann. Tööturu Ülevaate 1/2013 esitlus

807 views

Published on

Orsolya Soosaar, Natalja Viilmann. Tööturu Ülevaate 1/2013 esitlus ajakirjandusele

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orsolya Soosaar, Natalja Viilmann. Tööturu Ülevaate 1/2013 esitlus

 1. 1. TÖÖTURU ÜLEVAADE 1/2013Orsolya Soosaar, Natalja Viilmann 15. aprill 2013
 2. 2. Esitluse teemad • Tööealine elanikkond ja tööjõus osalemine – Taustateema: pikaajaline rahvastikuprognoos • Hõive • Tööpuudus • Palk ja tööjõu tootlikkus 2
 3. 3. 2012. aastal vähenes Eesti elanikkond statistikaametihinnangul 0,6%, sealhulgas tööealine elanikkond EPhinnangul 1,2% • Statistikaameti andmetel muutus negatiivne rändesaldo 2012. aastal märksa suuremaks, enamuses puudutab see tööealisi • Tööealisi jääb iga aastaga vähemaks ka rahvastiku struktuurimuutuste tõttu 30 000 1 200 000 20 000 1 000 000 10 000 800 000 0 600 000 -10 000 400 000 -20 000 200 000 -30 000 0 1972 1978 1984 1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1975 1981 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Tööealine elanikkond, ps tööealise elanikkonna muutus, vs muutus koos rändega, vs 3 Allikas: statistikaamet
 4. 4. Väljarände struktuuril on oluline mõju pikaajaliselerahvastikuprognoosile Eeldused samad, mis statistikaameti rahvastikuprognoosi 1. variandis: • Summaarne sündimuskordaja jõuab 2ni 2050. aastaks • Eluiga pikeneb • Rändesaldo on tasakaalus Tööealine elanikkond 2012-2050 750 000 70 000 700 000 60 000 650 000 50 000 600 000 40 000 550 000 30 000 500 000 20 000 450 000 10 000 400 000 0 2031 2032 2033 2034 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Erinevus (ps) uus prognoos REL2011 andmetega Statistikaameti rahvastikuprognoos, variant 14 Teema Allikas: statistikaamet, EP arvutused
 5. 5. Hõive kasvas 2012. aasta teises pooles sisenõudlusetoel – suurenes teenindussektoris hõivatute osakaal• Välismaal töötajate arv kasvas kiiremini kui hõive Eestis• Mõnevõrra suurenes mittepalgatöötajate ehk peamiselt ettevõtjate osakaal• Märkimisväärset langust näitas töötleva tööstuse hõive, kuid … Hõive aastakasv ja tegevusalade panused sellesse 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 põllumajandus tööstus ehitus erasektori teenused avalik sektor kokku Allikas: statistikaamet 5
 6. 6. … erinevad andmeallikad annavad töötlevatööstuse hõive arengu kohta erineva pildi• Eesti tööjõu uuringu (ETU) andmed viitavad palgatöötajate arvu kahanemisele töötlevas tööstuses, kuid teised andmeallikad näitavad vaid kasvu aeglustumist Palgatöötajate arvu aastakasv töötlev tööstus 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ETU: palgatöötajad Eestis Palgauuring: täistööajale taandatud hõive Ettevõtlusstatistika: keskmine töötajate arv Allikas: statistikaamet6
 7. 7. Neljandas kvartalis langes töötuse määr 9,3%ni • Alanes nii lühi- kui ka pikaajaline töötus; heitunute arv ei kasvanud • Edaspidi alaneb tööpuudus senisest märksa aeglasemalt • Tööpuuduse struktuursele iseloomule viitavad suured erinevused töötuse määras piirkondade ja haridustaseme lõikes 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 vähem kui 6 kuud 6 kuni 11 kuud 12 kuni 23 kuud 24 kuud ja enam kokku Allikas: statistikaamet 7
 8. 8. Töötute reservatsioonipalk kasvas• Tööle oleks nõus minema alates 600 eurosest palgast 29% töötutest• Alla 300 eurose palgaga ehk miinimumpalgaga aga 14% töötutest• Kõige enam kasvas kõrgharidusega meeste keskmine reservatsioonipalk Reservatsioonipalk (eurot) Reservatsioonipalga kasv mehed naised kokku mehed naised kokku 1 I taseme haridus: kuni põhiharidus ja 571 436 531 -0,3% 10,4% 2,0% kutseharidus 2 II taseme haridus: keskharidus ja 653 486 581 13,5% 9,9% 12,7% kutseharidus 3 III taseme haridus: keskeriharidus ja 893 634 726 31,3% 12,8% 21,3% kõrgharidus Allikas: statistikaamet8
 9. 9. Keskmise kuupalga kasv oli 2012. aasta teises pooles5,8% (a/a)• Palgakasv aeglustus Eesti eraettevõtetes• 2013. aastal näeme kollektiivsete palgakokkulepete mõjul palgakasvu kiirenemist riigisektoris Keskmise brutokuupalga ja reaalpalga aastakasv 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 brutokuupalk reaalpalk Allikas: statistikaamet9
 10. 10. Tööjõu tootlikkus kasvas märksa aeglasemalt kuitööjõukulud – tööjõu ühikukulu kasv kiirenes aastalõpus • Tööjõu osa SKPst kasvab ja kasumiosa väheneb • Kas ja kuidas toimub kohanemine? 30% 54% 25% 52% 20% 50% 15% 10% 48% 5% 46% 0% 44% -5% 42% -10% -15% 40% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 palgafondi osakaal SKPs, 4 kv libisev keskmine, ps palgafond palgatöötaja kohta, a/a kasv nominaalne SKP hõivatu kohta, a/a kasv Allikas: statistikaamet
 11. 11. Kokkuvõte• 2012. aasta teisel poolaastal toetas hõive kasvu sisenõudlus ja suurenes teenindussektoris hõivatute osakaal• Rahvastiku vananemine ja väljaränne tähendab Eesti jaoks aasta-aastalt vähenevat tööjõu hulka. Pikemaajalist prognoosi muudab pessimistlikumaks noorte väljaränne, mille tulemusel väheneb sündide arv ja seejärel omakorda tööturule sisenevate noorte arv• Tööjõu ressursi vähenemine muudab senisest veelgi tähtsamaks tööturu- ja sotsiaalpoliitika rolli, et kõrvaldada töötute ja tööturult kõrvale jäänud inimeste takistusi töö leidmisel• Peamiseks pikaajaliseks eesmärgiks on suuremat lisandväärtust tootvad töökohad Eestis. Selle eelduseks on tööjõu areng – oskuste ja kvalifikatsiooni tõus läbi elukestva õppe, antava hariduse parem vastavus tööturu vajadustele läbi tõhusama koostöö tööandjatega ja suurem tööjõu mobiilsus, et majanduse struktuur saaks nihkuda suurema tootlikkusega tegevusalade suunas
 12. 12. Täname tähelepanu eest!

×