Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taula de programació dels projectes full 1

64 views

Published on

taula de programació dels projectes

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taula de programació dels projectes full 1

  1. 1. NOM PROJECTE ETAPA/CICLE DESCRIPCIÓ PROJECTE CRITERIS D'AVALUACIÓ INDICADORS D'AVALUACIÓ
  2. 2. CONTINGUTS COMPETÈNCIES
  3. 3. Pregunta essencial Per què ens agraden tant els contes? Pregunta/es d'unitat Com podem fer un conte? PREGUNTES ORIENTADORES Preguntes de contingut OBJECTIUS D'APRENENTATGE
  4. 4. PROPÒSIT MÉTODE SEQÜÈNCIA ACTIVITATS AVALU
  5. 5. INSTRUMENT AGENT AVALUADOR TEMPORALITZACIÓ AVALUACIÓ
  6. 6. PROCES RECURSOS

×