Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opettajana sähköistyvässä koulussa Luentoni HOAY:n koulutusristelyllä 7.3.2015

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Opettajana sähköistyvässä koulussa Luentoni HOAY:n koulutusristelyllä 7.3.2015

 1. 1. Opettajana sähköistyvässä koulussa HOAY:n koulutusristeily 7.3.2015 Sähköposti: eenariina@ideaoppi.fi Blogi: www.ideaoppi.fi Twitter: @eenariina Slideshare.net/eenariinahamalainen
 2. 2. Ei joko-tai vaan sekä-että • Keskustelu tieto- ja viestintätekniikasta kouluissa polarisoituu usein akselille - teknouskovaiset vs. muutosvastaiset? • Vastakkainasettelu on turhaa – kyseessä on arkinen työväline! • Tvt:n opiskelukäytön haasteista ja ongelmista on pystyttävä puhumaan. • Lääke useimpiin tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäytön ongelmiin on – tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
 3. 3. UUSI (?) OPS SÄHKÖINEN YLIOPPILAS- TUTKINTO KUILU UMPEEN KOULUN JA MUUN MAAILMAN VÄLILTÄ TULEVAISUUS
 4. 4. • Tekniikka ei ole kiinnostavaa, oppiminen on. Jos tekniikka auttaa oppimista, sekin voi olla kiinnostavaa. • Oppilaiden oman aktiivisuuden lisääntyminen • Mahdollisuus oppilaiden tuotosten jakamiseen ja kommentointiin • Yhdessä tekeminen helpottunut • Oppimisen laajeneminen koulun ulkopuolelle, ajankohtaisuus • Kommunikaation tasa-arvoistuminen • Koko kurssin aikainen aktiivisuus arvioinnin kohteena (esim. sähköiset portfoliot ja oppimispäiväkirjat) + vertaisarvioinnin helpottuminen • Tvt:n tarjoama visuaalisuus, motivointi ja elävöittäminen • Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus • Ops:n taitotavoitteet helpompaa toteuttaa tvt:n avulla Minua on innostanut:
 5. 5. • Somen viihdekäyttö oppitunneilla • Tiedonhaun ja lähdekritiikin puutteelliset taidot • Plagiointi • Opiskelukulttuurin murros: opettajajohtoiseen oppimiskulttuuriin sosiaalistuneiden oppilaiden totuttaminen tekemään itse ja omistamaan oppimisensa Minua on huolestuttanut :
 6. 6. Ilmiö, jota ei voi ohittaa: BYOD • Bring your own device eli tuo oma laitteesi • Monissa lukioissa jo arkipäivää • Miten peruskoulussa? – tasa-arvo mietityttää – toisaalta esim. tiedonhaun perustaitoja voi opettaa ryhmissä oppilaiden älypuhelimia hyödyntäen • Hyödyt: – tvt:n opetuskäyttö mahdollistuu vaikka koululla ei varaa laitteisiin – oppilas tuntee laitteensa (toivottavasti) • Opettajan kannalta: – käytettävä laiteriippumattomia ohjelmia ja sovelluksia – Best to keep it simple! Eli valita muutama juttu, joita oppilaat laitteellaan osaavat tehdä, esim. kuvan/tekstin lisääminen oppimisympäristöön, jokin peli + testi – lukiossa mahdollisuus antaa vapauksia: esim. opettaja pyytää tekemään aikajanan tai käsitekartan, ja opiskelija valitsee, millä sovelluksella sen tekee
 7. 7. Miten opettajan työ muuttuu? • Opettaja ei ole oppimisen keskiössä, oppilas on > opettamisesta ohjaamiseen • Opettaja ei omista tietoa, mutta voi auttaa ohjaamisessa sen äärelle • Opettaja ei voi, eikä hänen tarvitse kontrolloida tai osata kaikkea: esim. BYOD – Valmius ratkoa ongelmia sitä mukaa kun niitä tulee, tai ainakin valmius hakea apua ja selvittää asioita • Tiedonhankinta- ja lähdekritiikin taitojen jatkuva opettaminen yhä tärkeämpää • Fakta: luokkahuoneen ovea ei voi enää sulkea – voiko/tarvitseeko kaikkea kontrolloida? – oppiminen yli oppiaineiden ja koulun rajojen
 8. 8. Ajankäyttö? • Aluksi aikaa saattaa kulua enemmän, mutta hyödyt kertautuvat pian (esim. itsestään korjautuvat monivalinnat, valmiit oppimispolut jne.) – esim. yksilöllisen oppimisen polkua käyttävät opettajat ovat kokeneet tuntien rauhoittuneen ja ajankäytön tulleen helpommaksi • Jos yrittää vetää samalla lailla valmisteltuja opettajajohtoisia tunteja kuin ennen JA suunnitella sähköisiä tehtäviä ja yksilöllisiä oppimispolkuja, niin tietenkään aika ei riitä
 9. 9. On siis tehtävä valintoja • oppitunteja valmistellaan aivan kuten ennenkin, mutta ehkä erilaisilla välineillä – siinä mielessä mikään ei ole muuttunut • tarvitseeko opettajan lukea ja tarkastaa aivan kaikki kurssilla tuotettu materiaali? • kuinka hyödyntää erilaisia arviointimalleja, itsearviointia, vertaisarviointia? • mitä oppituntiaikana voi tehdä? • kaikkea ei tarvitse tehdä itse – kannattaa hyödyntää rohkeasti valmiita materiaaleja ja kollegoiden ideoita! • muutamalla toimivalla välineellä pääsee pitkälle – ei siis kannata stressaantua uusien sovellusten tulvasta • muutos on pysyvä tila – kannattaako tapella vastaan?
 10. 10. Tvt-kouluttautuminen • Koulutuksista saa ideoita ja innostusta, mutta siirtovaikutus ei aina paras mahdollinen • Tehokkain oppiminen tapahtuu omassa työssä, itse testaten ja kokeillen • Oppimiskokeilut kehittävät opettajan ammattitaitoa • Parasta olisi saada tukea omassa koulussa – kollegavalmentajat – vertaismentorit
 11. 11. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse • Apua ja vinkkejä on tarjolla enemmän kuin koskaan! Verkosta saa valmista materiaalia, ideoita oppitunneille, nopeaa apua teknisissä pulmissa, vertaistukea ongelmiin, innostavia esimerkkejä muiden kokeiluista… – opettajien blogeja – Facebookin ryhmät – scoop.it – Esimerkiksi: Flipped classroom -kokemuksia • Erityisesti suosittelen Twitteriä ammatillisen verkostoitumisen välineenä • Kustantajien sähköiset materiaalit ja tehtävät
 12. 12. Pienet askeleet riittävät, mutta ne on otettava • Askel 1. Teetä jokin peli tai testi sähköisesti – Quizlet, Kahoot, Socrative, Answergarden… – hyödynnä kollegoiden tekemiä, valmiita pelejä • Askel 2. Laita oppilaat tuottamaan miellekartta, essee, video tai muu tuotos sähköisesti ja jakamaan se oppimisympäristössä • Askel 3. Etsi verkosta valmista sähköistä opetusmateriaalia, seuraa muiden blogeja / ideoita / verkostoja – Prezi – Youtube – Thinglink – Pearltrees – Scoop.it • Askel 4. Tuota itse jokin sähköinen materiaali tai tehtävä verkkoon • Askel 5. Käytä sähköistä arviointia – kurssikoe Abitissa tai oppimisympäristössä – sähköinen portfolio, essee, tutkielma, ryhmätentti, oppimispäiväkirja…
 13. 13. Miksi jakaa omaa materiaalia? • Miksi ei? Mitä haittaa siitä olisi? • Koulun muutos tarvitsee jakamisen kulttuuria – pyörää ei ole järkevä keksiä aina uudelleen ja uudelleen • Kun antaa niin saa  • Oman brändin luominen, tulevaisuuden työmahdollisuuksien varmistaminen • Jaa jotain –päivä 9.3.2015 – jaajotain.wordpress.com – Jaa jotain –ryhmä Facebookissa
 14. 14. Missä jakaa omaa materiaalia? • Oppilaille suljetussa oppimisympäristössä • Kollegoille esim. – Blogissa – Slidesharessa – videoita esim. Youtubessa – sovelluksissa tuotokset voi pitää julkisena, esim. Prezi, Thinglink, Pearltrees, Canva… • Ideoita ja linkkivinkkejä eli sosiaalista kuratointia – Scoop.it – Diigo • Opetalks
 15. 15. Reilua jakamista • Lähtökohta: tekijänoikeus on aina tekijällä, jos muuta ei ole sovittu • Creative commons on kansainvälinen lisenssi, jolla jaat osan tekijänoikeuksistasi ja annat itse rajaamasi vapaudet materiaalisi käyttäjille • Myös oppilaiden hyvä tuntea CC-lisenssejä (esim. kuvien käyttäminen koulutöissä) – huomaa myös esim. Googlen kuvahaun rajaus lisenssivapaisiin kuviin
 16. 16. Creative commons – reilua jakamista Nimeä (BY, ByAttribution) eli alkuperäinen tekijä mainittava EiKaupallinen (NC, NonCommercial), eli teosta saa käyttää ei-kaupallisissa yhteyksissä EiMuutoksia (ND, NoDerivatives) eli teos jaettava samanlaisena JaaSamoin (SA, ShareAlike) eli teoksesta muokattuja versioita saa julkaista vain samalla lisenssillä
 17. 17. Kysymyksiä? Kommentteja? Kiitos!

×