Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DOELGERICHTE WERKOMGEVING INNOVATIEDoelbepaling en vertalingMeten, analyseren en lerenConcept ontwikkelingActivatie    ...
DOELGERICHTE WERKOMGEVING INNOVATIE:                   Om organisaties doelgerichter, en        ...
inhoudsopgave                   3        INHOUD PRESENTATIE        Ons proces      ...
4Het innvire raamwerkVoorkom.. ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden.’                          ...
DOELGERICHTE WERKOMGEVING INNOVATIE RAAMWERK                                       ...
6Doelbepaling & vertaling‘If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.’            ...
DOELBEPALING                                                       7...
DOELVERTALING                                                   8Om doel...
‘evidence based design’Door de goede (online)meetinstrumenten wordtsteeds meer ‘uitgevraagd’aan gebruikers om zodoendebete...
10Meten, analyseren en lerenDe uitkomsten zijn zo goed als de data die er in gaat.                    ...
METEN, ANALYSEREN EN LEREN                                        11‘Een situatie ...
METEN, ANALYSEREN EN LEREN                                             12Kwant...
ONDERZOEK & ANALYSE | WORKPLACE ANALYTICS                                      13Waar...
METEN, ANALYSEREN EN LEREN                                          14Hoe vertaa...
METEN, ANALYSEREN EN LEREN                                                ...
METEN, ANALYSEREN EN LEREN                                       16het begrijpen van...
METEN, ANALYSEREN EN LEREN                                             17De d...
18‘Culture eats strategy for breakfast.’                  Peter Drucker.                 ...
19                     ICT & Facilitair                               ...
20Werkomgeving conceptFunction before fashion. But not without beauty.                          D...
WERKOMGEVING CONCEPT | VAN ONDERZOEK NAAR TASTBAAR DESIGN  21De werkomgeving moet een weerspiegeling vande cultuur en amb...
22Activeren, in plaats van veranderen.Activitie is ‘where the rubber hits the road’.                   ...
ACTIVATIE                                                        23...
ACTIVATIE                                                         ...
25innvire, doelgerichte werkomgeving innovatie             innvire             Overschieseweg 35...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation innvire bv2012

399 views

Published on

workplace innovation by innvire & wpa

Published in: Business
 • Be the first to comment

Presentation innvire bv2012

 1. 1. DOELGERICHTE WERKOMGEVING INNOVATIEDoelbepaling en vertalingMeten, analyseren en lerenConcept ontwikkelingActivatie innvire & Tollensfabriek, 3044EE, Overschieseweg 35c, Rotterdam
 2. 2. DOELGERICHTE WERKOMGEVING INNOVATIE: Om organisaties doelgerichter, en vooral prettiger te laten werken. innvire Met onze diensten en vaardigheden coachen we doelgericht, gebaseerd opeen heldere bewijslast, op het duurzaam verbeteren van werkomgevingen.
 3. 3. inhoudsopgave 3 INHOUD PRESENTATIE Ons proces 4 Doelbepaling & vertaling 8 Meten, analyseren en leren 18 Conceptontwikkeling 20 Activatie 22
 4. 4. 4Het innvire raamwerkVoorkom.. ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden.’ Het innvire raamwerk voor doelgerichte werkomgeving innovatie omvat alle elementen die belangrijk zijn om succesvol duurzaam, doelgerichte werkomgevingen te maken en die continu zich meet en meebeweegt met de organisatie.
 5. 5. DOELGERICHTE WERKOMGEVING INNOVATIE RAAMWERK 5 Doelbepaling en vertaling Meten, analyseren en leren Concept ontwikkeling Activatie en recirculatie Werkomgevingen en haar Om succesvol te investeren in Goede oplossingen ontstaan Verbeteringen vragen vaak mensen continu op een hoger toekomstige verbeteringen is door innovatie. Innovatie verandering van werken of plan brengen vraagt om het belangrijk om in de kern ontstaat waar creativiteit en organiseren. Nieuwe huisvesting, heldere doelen die langere te begrijpen hoe organisaties communicatie optimaal is. nieuwe werkwijzen zijn het meest termijn geldig blijven. werken. innvire heeft effectief als ze door iedereen innvire ontwikkelt in creatieve instrumenten ontwikkelt om worden begrepen en continu innvire helpt organisaties om omgevingen al meer dan 10 doeltreffend inzicht te krijgen in verbeterd worden. de bedrijfsdoelen tastbaar te doortastende oplossingen hoe de organisatie functioneert krijgen en deze te vertalen die door design thinking innvire helpt organisaties met en belangrijker, deze ook op zodat ze meetbaar en en prototyping zeer goed het activeren van de verbetering langere termijn in te zetten zodat bestuurbaar worden. toepasbaar zijn. en biedt gereedschappen organisaties leren van hun data. om cyclisch steeds weer te verbeteren
 6. 6. 6Doelbepaling & vertaling‘If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.’ Seneca. Doelbepaling ten aanzien van huisvesting & organisatie is een belangrijk ingrediënt voor een resultaat georiënteerde werkomgeving. Gastheerschap, Leiderschap & cultuur, IT en facilitair, Imago, Duurzaamheid, Gebouw & werkomgeving en uiteraard Ondernemerschap staan daarin centraal.
 7. 7. DOELBEPALING 7 ICT & Facilitair Imago & Duurzaamheid merkidenteit Workshops Doelbepaling Brainstorms ambitie Uitgangspunt is het doel van Het doel wordt vertaald naar convenant de onderneming over de randvoorwaarden en eisen die Leiderschap & toekomst en het behalen van passen bij de identiteit van de Gebouw & cultuur (maatschappelijke) resultaten organisatie. Dit gebeurt door het werkomgeving in de komende 5-10 jaar. doel uit te dagen met trends en maatschappelijke invloeden.In de intake wordt kennisgenomen van het organisatie doel. Gastheerschap OndernemerschapDaarna worden gezamenlijk inbrainstorms de randvoorwaardenen eisen bepaalt.In workshop(s) metbelanghebbenden bepalenwe ambitieniveau op zevenbelangrijke onderdelen.
 8. 8. DOELVERTALING 8Om doelen in de ICT & Facilitairorganisatie te duiden engoed te communiceren Demo’s en proefis overtuigende opstellingencommunicatie nodig. Imago & merkidenteit Duurzaamheid Schetsen en Besparings renderingen inzichten uitstraling Ambitie Gebouw & werkomgeving Leiderschap & cultuur toolkit. Voorbeeld Workshops & plattegronden rollenspel Gastheerschap Ondernemerschap Businesscase Pilotgroepen & opportunities. Pilotruimtes
 9. 9. ‘evidence based design’Door de goede (online)meetinstrumenten wordtsteeds meer ‘uitgevraagd’aan gebruikers om zodoendebeter inzicht te krijgenover de gedragingen enhet ontwerp beter te latenaansluiten op hetgewenste eindresultaat.
 10. 10. 10Meten, analyseren en lerenDe uitkomsten zijn zo goed als de data die er in gaat. ‘George Fuechsel’ De wereld om ons heen is veranderd. Technologie en gedrag hebben de uniforme werkplek veranderd in een palet van werkomgevingen met elk zijn eigen dynamiek. Maar welke afdeling heeft behoefte aan wat voor werkomgevingen en hoeveel tijd besteden ze daar? Hoe gaat het in het dagelijkse leven er aan toe? Waar zitten pijnpunten en verbeteringen?
 11. 11. METEN, ANALYSEREN EN LEREN 11‘Een situatie die innvire helaas nog te vaak tegenkomt.’ Wat de directie of Hoe de facilitair manager Wat de medewerkers Wat de architect manager zag.. het vertaalde.. hoopte... ontwierp.. Vanuit een doel een multidisciplinair vraagstuk neerleggen bij de architect is vaak gebaseerd op bestaande getallen en ervaringen. De realiteit is helaas dat na de verhuizing de eerste barsten in het concept komen omdat de afstemming van de vraag op het aanbod onvoldoende onderzocht is. Dat kan anders.
 12. 12. METEN, ANALYSEREN EN LEREN 12Kwantitatief & kwalitatief onderzoek als input voor programma van gebruik Heldere en tastbare Waarde Netwerk Analyse inzichten. Workplace Analytics ‘Fly on the Wall’ / DILO onderzoek innvire heeft een aantal bewezen onderzoeken om tot zorgvuldige input te komen voor een Programma van Eisen. Niet de bestaande gegevens zijn leidend, maar diepe inzichten in de dynamiek van de personen, de interacties met afdelingen en ook manieren en irritaties van de huidige werkwijzen. Gezamenlijk zorgen ze voor solide bewijzen hoe de nieuwe werkomgeving beter kan.
 13. 13. ONDERZOEK & ANALYSE | WORKPLACE ANALYTICS 13Waarom een Workplace Analytics? en hoe werkt het? tijdOpdracht vanuit beleidskeuze Inzicht vanuit onderzoekVertaling door architect Verfijning door managementGebruik door eindgebruikers Vertaling door architect faalkosten Verzamelen HR data in WA onderzoek wordt Analyse en Vertaling Excel formaat van uw online uitgestuurd visualisatie data werkplektypes gekozen populatie. totdat response in management & aantallen in representatief is. informatie. kostenbehoefte en type meubelen. ? ? FORMEEL VERGADEREN
 14. 14. METEN, ANALYSEREN EN LEREN 14Hoe vertaalt zich deze informatie en waarom is deze zo waardevol? 1400 U 28% GESLOTEN € 116K WERKPLEK We weten op basis van de Deze gegevens kunnen we afzetten FORMEEL VERGADEREN resultaten, hun wegingsfactoren tegen kengetallen over producten en onze benchmark gegevens over en kosten per benodigde ruimte: Naast volledige dynamiek van werkplek typologieën het volgende: Kosten per werkplek (meubelen) activiteiten, bieden we een De ruimtebehoefte o.a. per in verschillende prijscategorieën kostenmodel die als businesscase afdeling Voorbeeld meubelen die in input kan dienen en beïnvloedbaar Omgeslagen naar de gekozen aanmerking komen is voor verschillende scenario’s. ‘flexibele /thuiswerk’ factor Kostenindicatie bouwkosten en De benodigde beschikbaarheid beheer per werkplektype
 15. 15. METEN, ANALYSEREN EN LEREN 15Competing values framework als indicator voor doelgerichtheid organiatie current desired FLEXIBILITY AND DISCRETION 40 30 Clan EXTERNAL FOCUS AND DIFFERENTIATION Adhocracy INTERNAL FOCUS AND INTEGRATION 20 10 HIERARCHY Market 10 20 STABILITY AND CONTROL 30 Quinn & Rohrbaugh, Competing Values Framework Diagramm Naast de kwantitieve inzichten over de dynamiek van de organisatie, is Vanuit een competing value model kunnen we een andere belangrijke prestatie indicator de mate waarin de organisatie de organisatie(delen) in kaart brengen hoe in staat is om te acteren op de manier zodat het doel beter bereikt wordt. men nu werkt en hoe ze willen werken om Dit is een meetbaar en beheersbaar proces wat innvire in kaart brengt beter te presteren. Dit heeft ook effect hoe de voor organisaties en kan activeren voor het management. huisvesting wordt georganiseerd.
 16. 16. METEN, ANALYSEREN EN LEREN 16het begrijpen van de bloedsomloop van de organisatie. fysieke interactie virtuele interactie Marketing Sales Legal Finance Product IT development Welke voordelen ontstaan als bepaalde afdelingen fysiek Human dichter bij elkaar zijn? Resource Mgt Minder ruis door meer afstemming Facilities Minder gebruik van liftsystemen Sneller reageren op veranderingOrganisaties kunnen efficienter communiceren door vaker informeel Minder vaak e-mail of telefoonmet elkaar te kunnen bijpraten. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de indien dichtbij gesitueerdwaarde netwerken van de organisatie in elkaar grijpen en wie behoefte Meer begrip voor elkaars werkheeft aan meer fysieke interactie indien mogelijk.
 17. 17. METEN, ANALYSEREN EN LEREN 17De dagelijkse manieren en irritaties begrijpen. Ik heb last van geluid uit coffee corner. Extreme programming met mijn collega gaat NIET aan een bureautje van 140cm. De printerhoeken zijn een troep! Naast kwantitatief onderzoek wil je graag weten welke ‘pijnpunten’ en manieren van werken belangrijk zijn voor de organisatie. Hoe kan dit verbeterd worden en wat is de kern van het probleem. Vaak kunnen hele organisaties hun voordeel doen van een verbetering van één afdeling.
 18. 18. 18‘Culture eats strategy for breakfast.’ Peter Drucker. Met nieuwe inzichten over de kostenbesparingen en opbrengsten van een nieuwe werkomgevingen is de basis gelegd voor resultaat. Het echte resultaat komt uit de managers en medewerkers die goed gebruik maken van de voordelen.
 19. 19. 19 ICT & Facilitair Imago & Duurzaamheid merkidenteit Workshops Alle input uit de ambities, het onderzoek ambitie en het voorliggende programma van convenant Gebouw & Leiderschap & eisen komen nu samen cultuur werkomgeving Wat wordt het beleid ten aanzien van flexibel werken / bureau’s delen Welke management stijl ondersteunt Ondernemerschap Gastheerschap welke keuzes Wie krijgt wat voor verantwoordelijkheden en hoe kan hier op gestuurd worden Wat wil de organisatie bereiken en hoeRMEELRGADEREN INFORMEEL VERGADEREN kan iedereen hieraan meewerken 1400 U 28%NLAND ARBO GESLOTEN € 116KRKPLEK WERKPLEK WERKPLEK FORMEEL INFORMEEL VERGADEREN VERGADERENNCENTRATIE LOUNGEPLEK AANLAND ARBO GESLOTEN PLEK WERKPLEK WERKPLEK WERKPLEK
 20. 20. 20Werkomgeving conceptFunction before fashion. But not without beauty. De werkomgeving is traditioneel het onderwerp waar iedereen graag een mening over heeft. Dat is vaak om het uiterlijk te doen. innvire zorgt dat naast een inspirerende werkomgeving het vooral ook een goed doordachte werkomgeving wordt voor succesvolle organisaties.
 21. 21. WERKOMGEVING CONCEPT | VAN ONDERZOEK NAAR TASTBAAR DESIGN 21De werkomgeving moet een weerspiegeling vande cultuur en ambities zijn. Is het zo duurzaam als je wilt zijn? Is het flexibel genoeg om mee te bewegen met de organisatie die we willen zijn? Past het budget en uitstraling ook bij ons als organisatie? Ondersteunen de verschillende zones ook de gedragingen die we in die zones willen hebben? Wat nemen we mee en wat schrijven we af als we naar een nieuwe organisatie gaan?
 22. 22. 22Activeren, in plaats van veranderen.Activitie is ‘where the rubber hits the road’. De meerwaarde van een nieuwe werkomgeving rendeert beter als men van de nieuwe mogelijkheden gebruikt maakt. innvire zorgt er niet alleen voor dat het een goed doordachte en inspirerende werkomgeving is maat dat de organisatie er ook echt beter van wordt door de organisatie te begeleiden bij de mogelijke veranderingen.
 23. 23. ACTIVATIE 23 Betrekken in een vroeg stadium What is in it for me? Krijg ik dan ook Maakt dit Juiste ondersteuning een iPad? mijn werk niet bij hardnekkige lastiger? problemen Veranderingen vroeg latenDeze realistische vragen en hun vele varianten moeten geuit worden en zijn deinput voor effectieve ‘gebruikers gecentreerde’ communicatie. doorlevenMensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden. Daarom maken weeen op maat gemaakt programma waarin de medewerkers de ruimte krijgen omin beweging te komen. Hou het simpel.Het aanpakken van hardnekkige problemen (bv: parkeer frustratie, rommel, het tastbaar. TIP: Maakslechte telefonische bereikbaarheid, sturen op aanwezigheid), zijn hierin de rodedraad. Door ze te bezien vanuit de mogelijkheden van de nieuwe werkstijlenwordt de organisatie echt beter.Het doel: Alle medewerkers snappen waarom. Zoveel mogelijk mensen vinden het leuk, iedereenreageert op een ander tempo, maar de beweging is op gang gekomen en wordt zelfstandig gedragen.
 24. 24. ACTIVATIE 24 De touchpoints in het transitie processINITIATIE DEFINTIE FASE ONTWERP FASE REALISATIE FASE OPLEVER FASE NIEUW BEGIN MATE VAN DOORLEEFD HEBBEN VAN DE VERBETERDE WERKWIJZE ONDERWEG Bezoeken Werkomgeving Visie document Inloop Informatie VERHUIZING & Werkstijl publiceren Sessies Bulletins maken Boek Opening MT Coaching Train de Trainers Workshops LOSLATEN REALISATIE PROJECT TRANSITIE TRAJECT
 25. 25. 25innvire, doelgerichte werkomgeving innovatie innvire Overschieseweg 35c II 3044 EE Rotterdam Netherlands +31 348 486 580 info@innvire.com www.innvire.com

×