Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Object Oriented Programming
     voor webapplicaties
     Door Edwin Vlieg
•  Waarom OOP?

•  Basis uitleg over OOP

•  Design Patterns

•  ActiveRecord

•  Model View Controller

•  Extra in...
OOP


•  Object Oriented Programming
•  Alle code in classes
•  Classes hebben verantwoordelijkheden
•  Verantwoordeli...
Waarom OOP?


•  Structuur in je code
•  Herbruikbaarheid
•  Leesbaarheid
•  Sneller kunnen ontwikkelen
•  Design pat...
Maar ook in webapplicaties??


  Ja, want:
•  die hebben ook recht op structuur,
•  PHP laat je altijd alles opnieuw d...
1. Waarom OOP?

2. Basis uitleg over OOP

3. Design Patterns

4. ActiveRecord

5. Model View Controller

6. Extra informat...
Classes


Class is een definitie van functionaliteit door middel van:
 •  Eigenschappen: $bLustBier
 •  Queries: getNaam(...
<?php
class Persoon {
  private $sNaam;

   public function __construct($sNaam){
    $this->sNaam = $sNaam;
   }
...
Overerving


•  Door middel van overerving kan je in een overervende class gebruik
  maken van de functionaliteit van d...
<?php
class Persoon {
  private $sNaam;

   public function __construct($sNaam){
    $this->sNaam = $sNaam;
   }
...
Design by Contract


•  Classen geven een contract: “als jij mij zo gebruikt, dan zal ik dit voor je
  regelen”
•  Via...
<?php

class PHPFreak extends Persoon {

   private $iSchoenMaat;

   // ...

   /**
    * @desc Verander de scho...
Objecten


•  Objecten zijn instanties van een class,
•  Op een object kan je de bewerkingen uitvoeren die een class bie...
Voorbeeld

<?php
require quot;Person.phpquot;;
require quot;PHPFreak.phpquot;;

$oFreak = new PHPFreak(quot;Pietjequot;);
...
Class methods
      class Person {
       public static function find($sName){
        return new Per...
1. Waarom OOP?

2. Basis uitleg over OOP

3. Design Patterns

4. ActiveRecord

5. Model View Controller

6. Extra informat...
Design Patterns


  Een verzameling van klassen,
•  met een bepaalde onderlinge structuur,
•  die een oplossing bieden...
1. Waarom OOP?

2. Basis uitleg over OOP

3. Design Patterns

4. ActiveRecord

5. Model View Controller

6. Extra informat...
ActiveRecord


  ActiveRecord vormt een laag op een database en versimpelt het
  gebruik van een database. SQL queries...
Voorbeeld
<?php
require quot;ActiveRecord.phpquot;;

class User extends ActiveRecord {

}

// SELECT * FROM user WHERE sta...
ActiveRecord


•  ActiveRecord is te vinden in het CakePHP framework
•  Een variant op het ActiveRecord pattern is ook t...
1. Waarom OOP?

2. Basis uitleg over OOP

3. Design Patterns

4. ActiveRecord

5. Model View Controller

6. Extra informat...
MVC


  Het model, view en controller pattern is zeer goed toepasbaar binnen
  webapplicaties. Je maakt in je code een...
Zonder OOP


  Sommige zaken doe je dubbel als je meer acties krijgt:
•  Vertalen van een URL naar een aantal handeling...
Voorbeeld zonder OOP
<?php
if(isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == quot;showquot;){
  if(!isset($_GET['id']) || !...
Voorbeeld met OOP
// User.php
<?php
class User extends ActiveRecord {

}
?>

// UserController.php
<?php
class UserControl...
Model
  De verantwoordelijkheden van het model zijn:
•  Een abstractie bieden van de database
•  Automatische controle...
Controller


  De verantwoordelijkheden van de controller zijn:
•  De URL omschrijven naar een aanroep van een bepaalde...
Applicatie structuur


•  De mappen structuur van een MVC applicatie zal er bijvoorbeeld zo uit zien:
1. Waarom OOP?

2. Basis uitleg over OOP

3. Design Patterns

4. ActiveRecord

5. Model View Controller

6. Extra informat...
Frameworks


  De volgende frameworks zijn volledig OOP gebaseerd en kunnen je helpen
  bij je eerste stappen in OOP l...
Losse classes


  Op internet zwerven veel losse classes die je onderdeel van je code kan
  maken, enkele bekende:
• ...
Conclusie
Object Oriented Code is like sex.

 More people talk about it than are actually doing it.

The few who are doing it are: ...
1. Waarom OOP?

2. Basis uitleg over OOP

3. Design Patterns

4. ActiveRecord

5. Model View Controller

6. Extra informat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Object Oriented Programming for web applications

2,974 views

Published on

Object Oriented Programming voor web applicaties (PHP5)

Published in: Technology, Travel, Business
 • Be the first to comment

Object Oriented Programming for web applications

 1. 1. Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg
 2. 2. • Waarom OOP? • Basis uitleg over OOP • Design Patterns • ActiveRecord • Model View Controller • Extra informatie • Vragen
 3. 3. OOP • Object Oriented Programming • Alle code in classes • Classes hebben verantwoordelijkheden • Verantwoordelijkheden staan in het contract • Classes kunnen een Design Pattern vormen • PHP5 heeft een goede ondersteuning voor OOP
 4. 4. Waarom OOP? • Structuur in je code • Herbruikbaarheid • Leesbaarheid • Sneller kunnen ontwikkelen • Design patterns • Communicatie met collega’s
 5. 5. Maar ook in webapplicaties?? Ja, want: • die hebben ook recht op structuur, • PHP laat je altijd alles opnieuw doen, • er zijn goede design patterns voor. Waarschuwing: • OOP != procedurele code in classes gooien • OOP == een denkwijze
 6. 6. 1. Waarom OOP? 2. Basis uitleg over OOP 3. Design Patterns 4. ActiveRecord 5. Model View Controller 6. Extra informatie 7. Vragen
 7. 7. Classes Class is een definitie van functionaliteit door middel van: • Eigenschappen: $bLustBier • Queries: getNaam() • Commando’s: setSchoenMaat($iSize) Eigenschappen zijn de ‘oude’ variabelen. Queries en commando’s zijn de ‘oude’ functies, in OOP context vaak methoden genoemd.
 8. 8. <?php class Persoon { private $sNaam; public function __construct($sNaam){ $this->sNaam = $sNaam; } public function getNaam(){ return $this->sNaam; } } class PHPFreak extends Persoon { private $bLustBier; private $iSchoenMaat; public function __construct($sNaam){ parent::__construct($sNaam); $this->bLustBier = true; } public function setSchoenMaat($iSize){ if($iSize < 45){ throw new Exception(quot;Dit kan geen PHPFreak zijn!quot;); } $this->iSchoenMaat = $iSize; } } ?>
 9. 9. Overerving • Door middel van overerving kan je in een overervende class gebruik maken van de functionaliteit van de basis class. • In veel gevallen een generalisatie van een class: Persoon > PHPFreak Controller > HomeController • Je specificeert extra eigenschappen en functionaliteit die alleen voor die generalisatie gelden (en dus niet voor de basis klasse)
 10. 10. <?php class Persoon { private $sNaam; public function __construct($sNaam){ $this->sNaam = $sNaam; } public function getNaam(){ return $this->sNaam; } } class PHPFreak extends Persoon { private $bLustBier; private $iSchoenMaat; public function __construct($sNaam){ parent::__construct($sNaam); $this->bLustBier = true; } // ... public function setSchoenMaat($iSize){ // ... $this->iSchoenMaat = $iSize; } } ?>
 11. 11. Design by Contract • Classen geven een contract: “als jij mij zo gebruikt, dan zal ik dit voor je regelen” • Via de commentaar-regels kan je zien wat het contract van een class of methode is. • Een class kan exceptions gooien als jij je niet aan het contract houdt. • Eigenschappen vaak private om contract te kunnen uitvoeren.
 12. 12. <?php class PHPFreak extends Persoon { private $iSchoenMaat; // ... /** * @desc Verander de schoenmaat * @param $iSize integer */ public function setSchoenMaat($iSize){ if(!is_numeric($iSize)){ throw new Exception(quot;Dit is geen getalquot;); } if($iSize < 45){ throw new Exception(quot;Dit kan geen PHPFreak zijn!quot;); } $this->iSchoenMaat = $iSize; } } ?>
 13. 13. Objecten • Objecten zijn instanties van een class, • Op een object kan je de bewerkingen uitvoeren die een class biedt, • Aan een object kan je eigenschappen vragen.
 14. 14. Voorbeeld <?php require quot;Person.phpquot;; require quot;PHPFreak.phpquot;; $oFreak = new PHPFreak(quot;Pietjequot;); echo $oFreak->getNaam(); // Contract overtreding: methode verwacht een integer $oFreak->setSchoenMaat(quot;Klaasjequot;); // Dit werkt wel $oFreak->setSchoenMaat(46); ?>
 15. 15. Class methods class Person { public static function find($sName){ return new Person($sName); } } $oPerson = Person::find(“Pietje”); • Als je op een object een methode aanroept, roep je een instantie methode aan: $oPerson->setName(“Pietje”); • Je kunt ook statische methoden aanroepen: Person::find(“Klaas”); • Een statische methode voert iets op class niveau uit en heeft dus geen toegang tot eigenschappen van een object.
 16. 16. 1. Waarom OOP? 2. Basis uitleg over OOP 3. Design Patterns 4. ActiveRecord 5. Model View Controller 6. Extra informatie 7. Vragen
 17. 17. Design Patterns Een verzameling van klassen, • met een bepaalde onderlinge structuur, • die een oplossing bieden voor veel voorkomende software problemen. Voorbeelden: • Singleton • ActiveRecord • Model,View en Controller (MVC)
 18. 18. 1. Waarom OOP? 2. Basis uitleg over OOP 3. Design Patterns 4. ActiveRecord 5. Model View Controller 6. Extra informatie 7. Vragen
 19. 19. ActiveRecord ActiveRecord vormt een laag op een database en versimpelt het gebruik van een database. SQL queries zijn bijvoorbeeld nauwelijks nog nodig. Voorbeeld contract van class ActiveRecord: • find($iID) geeft de rij met het gegeven id terug • findAll($aConditions = null, $iLimit = null, $iOffset = null) geeft 1 of meer rijen terug die voldoen aan de gegeven condities.
 20. 20. Voorbeeld <?php require quot;ActiveRecord.phpquot;; class User extends ActiveRecord { } // SELECT * FROM user WHERE status > 5 LIMIT 10 User::findAll(array(quot;status > ?quot;, 5), 10) // SELECT * FROM user WHERE id=1 $oUser = User::find(1); $oUser->name = quot;Pietjequot;; // UPDATE user SET name = quot;Pietjequot; WHERE id=1 $oUser->save(); ?>
 21. 21. ActiveRecord • ActiveRecord is te vinden in het CakePHP framework • Een variant op het ActiveRecord pattern is ook te vinden in het Zend Framework
 22. 22. 1. Waarom OOP? 2. Basis uitleg over OOP 3. Design Patterns 4. ActiveRecord 5. Model View Controller 6. Extra informatie 7. Vragen
 23. 23. MVC Het model, view en controller pattern is zeer goed toepasbaar binnen webapplicaties. Je maakt in je code een splitsing tussen: • Model: je database; bijvoorbeeld een ActiveRecord pattern • View: je templates; bijvoorbeeld Smarty • Controller: het afhandelen van verzoeken van een client en het samenvoegen van het model en de view.
 24. 24. Zonder OOP Sommige zaken doe je dubbel als je meer acties krijgt: • Vertalen van een URL naar een aantal handelingen in PHP • Foutafhandeling bij missende parameters • Foutafhandeling bij SQL queries • SQL queries Sommige zaken zijn onoverzichtelijk: • HTML tussen je PHP code • Scheiding tussen de verschillende acties
 25. 25. Voorbeeld zonder OOP <?php if(isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == quot;showquot;){ if(!isset($_GET['id']) || !is_numeric($_GET['id'])){ exit(quot;Kan geen gebruiker ophalen zonder idquot;); } $rResult = mysql_query(quot;SELECT * FROM users WHERE id = quot;.intval($_GET['id'])); if(!$rResult){ exit(quot;Er ging iets fout: quot;.mysql_error()); } $oUser = mysql_fetch_assoc($rResult); echo quot;<h1>quot;.$oUser['name'].quot;</h1>quot;; echo quot;<p>quot;.$oUser['email'].quot;</p>quot;; } ?>
 26. 26. Voorbeeld met OOP // User.php <?php class User extends ActiveRecord { } ?> // UserController.php <?php class UserController extends ApplicationController { public function indexAction(){ $oUser = User::find($this->params['id']); $this->user = $oUser; } } ?> // index.phtml <h1><?= $this->user['name'] ?></h1> <p><?= $this->user['email'] ?><p>
 27. 27. Model De verantwoordelijkheden van het model zijn: • Een abstractie bieden van de database • Automatische controle op parameters • SQL injection tegengaan View De verantwoordelijkheden van de view zijn: • HTML weergave mogelijk maken • Variabelen beschikbaar maken die toegekend zijn in de controller
 28. 28. Controller De verantwoordelijkheden van de controller zijn: • De URL omschrijven naar een aanroep van een bepaalde methode • Parameters controleren en beschikbaar maken in een instantie variabele • Variabelen declareren voor de view De opbouw van een URL is bijvoorbeeld: /user/show/5 De basis class ApplicationController zal dit omschrijven naar een aanroep van de methode showAction in de class UserController.
 29. 29. Applicatie structuur • De mappen structuur van een MVC applicatie zal er bijvoorbeeld zo uit zien:
 30. 30. 1. Waarom OOP? 2. Basis uitleg over OOP 3. Design Patterns 4. ActiveRecord 5. Model View Controller 6. Extra informatie 7. Vragen
 31. 31. Frameworks De volgende frameworks zijn volledig OOP gebaseerd en kunnen je helpen bij je eerste stappen in OOP land: • Zend Framework (helaas nog steeds alpha status) • CakePHP • Symfony • CodeIgniter
 32. 32. Losse classes Op internet zwerven veel losse classes die je onderdeel van je code kan maken, enkele bekende: • PHPMailer: e-mail versturen via PHP • FormHandler: snel formulieren genereren en afhandelen • FPDF: PDF documenten genereren • Smarty: template engine Op phpclasses.org zijn veel classes te vinden
 33. 33. Conclusie
 34. 34. Object Oriented Code is like sex. More people talk about it than are actually doing it. The few who are doing it are: doing it poorly (sure it will be better next time) and not practicing it safely.
 35. 35. 1. Waarom OOP? 2. Basis uitleg over OOP 3. Design Patterns 4. ActiveRecord 5. Model View Controller 6. Extra informatie 7. Vragen

×