B2 SDi-1 vMemes Theory Dutch v1101 Part II Slideshare

352 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B2 SDi-1 vMemes Theory Dutch v1101 Part II Slideshare

 1. 1. StreefDrang(“StriveDrive”)<br />Zelfontplooiing en Rationaliteit<br />
 2. 2. StreefDrang(“StriveDrive”)<br />KernwaardenMATERIALISTISCH / AUTONOMIE / RESULTAATGERICHT<br />Paradigma SUCCES: “IK VERBETER MIJZELF” <br />Wereldbeeld De (maakbare) wereld is vol mogelijkheden en kansen<br />Levensmotto“Ik zet mezelf neer op een calculerende manier”<br />Levensthema Verkrijgen van materiële overvloed en individuele vrijheid, benutten van kansen<br />Levensinstelling Ik ben verantwoordelijk voor mijn welvaart en daarom ontplooi ik mijn talenten<br />Ontwikkeling Logische denkvermogen, scherp waarnemen en analyseren. Ontdekking van talenten.<br />
 3. 3. StreefDrang(“StriveDrive”)<br />GedragMensentesten de situatiepragmatisch op de meestsuccesvollemogelijkhedenomteslagen.<br />Kenmerken - Ambitieus, streven naar geld, status en erkenning<br /> - Resultaatgerichtzoekennaarvooruitgang<br /> - Doelgerichte planning en strategieombeterteworden<br /> - Materialistische focus op concurrentie en winnen<br /> - Willen = kunnen<br /> - Veelzijdig, ondernemend en gaatuitdagingenaan<br />Vandaag- Flexibel, maarookserieus<br /> - Gericht op resultaat, groei en efficiency <br /> - Het ‘spel’ spelen: van krantenjongennaarmiljonair<br /> - Imagogericht: ‘You never get a second change for a first impression’<br /> - ‘Leukedingendoen met leukemensen’<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.                                                   <br />
 10. 10. Freedom for all<br />
 11. 11.
 12. 12. Going Where No Man Has Gone Before<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. A World of Opportunities<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28. Progress <br />& Innovation<br />
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. You can get it if you really want<br />
 35. 35.
 36. 36. Corporate Energy<br />
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45. Succes is een keuze!<br />
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59. MensenBand(“HumanBond”)<br />Gemeenschapszin en Gevoelens<br />
 60. 60. MensenBand(“HumanBond”)<br />KernwaardenRELATIVISTISCH / SOCIO-CENTRISCH / GELIJKHEID<br />Paradigma GEMEENSCHAP: “WE WORDEN”<br />WereldbeeldDe wereld is eengedeeldeleefgemeenschapvoor de gehelemensheid die moederAardealshaarthuissamendeelt<br />Levensmotto“Ik offer mezelf op omgeaccepteerdteworden door de groep”<br />LevensthemaWelzijn, liefde, zingeving, persoonlijke groei en in harmonie leven met anderen en de aarde<br />LevensinstellingIk voel dus ik leef en iedereen is in essentie gelijk<br />OntwikkelingIntrospectie, innerlijke gevoelsleven, empathische vermogens, denken in processen<br />
 61. 61. MensenBand(“HumanBond”)<br />GedragMensensluitenzichaanbij de gemeenschapomzowelsamenalspersoonlijktegroeien<br />Kenmerken- Strevennaarharmonie, eenheid en consensus<br /> - Verwantschap, delen en aaneensluiting<br /> - Ecologisch en milieubewust<br /> - Egalitair, relativistisch en politiek correct<br /> - Idealistisch, humanistisch en pacifistisch<br /> - Tolerantie en acceptatie van verschillendeopvattingen<br /> - Emotioneel, sensitief en zorgzaam<br /> - Persoonlijkegroei, spiritueel & introspectie<br />Vandaag - Ideologisch en aandachtvoorleefomgeving en planeet<br /> - Ontwikkelen (mede)menselijkheid en socialenetwerken<br /> - Procesorientatie, communicatie en dialoog - Delen van kennis, decentralisatie en bottom up<br />
 62. 62.
 63. 63.
 64. 64. Opening of the Heart<br />
 65. 65.
 66. 66.
 67. 67. Love & Peace<br />
 68. 68.
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71. Jezelf Leren Kennen<br />
 72. 72.
 73. 73. Erbij Willen Horen<br />
 74. 74.
 75. 75. Gemeenschap Gelijkheid Humanise<br />
 76. 76.
 77. 77.
 78. 78.
 79. 79.
 80. 80.
 81. 81.
 82. 82.
 83. 83. Let’s get along<br />
 84. 84.
 85. 85. War is Over<br />
 86. 86.
 87. 87.
 88. 88. Save the Planet<br />
 89. 89. ECO addressing UN<br />
 90. 90.
 91. 91.
 92. 92.
 93. 93.
 94. 94.
 95. 95. 1st vs. 2nd Tier<br />2e Bandbreedte (2nd Tier)<br /><ul><li> Geel - ......
 96. 96. Overstijgen Persoonlijkheid
 97. 97. Verbinden met Leefomgeving
 98. 98. Bewustzijnsontwikkeling ‘Binnenkant’</li></ul>1e Bandbreedte (1st Tier)<br /><ul><li> Beige - Groen
 99. 99. Ontwikkeling Eigen Persoonlijkheid
 100. 100. Losmaken van Leefomgeving
 101. 101. Van Onbewust naar Bewust
 102. 102. Bewustzijnsontwikkeling ‘Buitenkant’
 103. 103. Overlevings- en angstgericht</li></li></ul><li>FlexStroom(“FlexFlow”)<br />Synergie en Authenticiteit<br />
 104. 104. FlexStroom(“FlexFlow”)<br />KernwaardenSYSTEMISCH / INTEGRAAL / EMERGENT<br />Paradigma SYNERGIE: “IK LEER”<br />WereldbeeldDe wereld is een complex, zelf-organiserendnatuurlijk systeem, datintegraleoplossingenvereist<br />Levensmotto“Ikzetmezelfneer, maarniet ten koste van anderen”<br />LevensthemaEffectieve actie ten goede van het geheel<br />LevensinstellingIkzoekvrijheid, omarm (integrale) ruimte en complexiteit<br />Ontwikkeling Authenticiteit, systemisch(“en-en”) denken, vaardigheden ontwikkelen om zichzelf als instrument voor het grotere geheel in te zetten, toegang tot vrij bewustzijn<br />
 105. 105. FlexStroom(“FlexFlow”)<br />GedragMensenlerenmanierenomvrij (van conditioneringen) en tegelijkprincipieeltezijn (“fully engaged & totally free”), congruent, intellectueel, individualistisch, “just do it”<br />Kenmerken - Overkoepelende visie van levende systemen<br /> - Integratieve structuren en evolutionaire stromen<br /> - Behoefte om natuurlijke leefomgevingen te ontwikkelen die menselijke evolutie staps- en fasegewijs kunnen ondersteunen <br /> - Integratie van hoofd, hart en onderbuik <br /> - Gericht op proces én inhoud<br /> - Kan zich vrij bewegen in verschillende waardesystemen<br />Vandaag -Verandering is de norm:emergent en lange termijn denken<br /> - “Acupunctuur-interventies”: kleine prikjes, grote impact<br /> - Persoonlijke vrijheid zonder anderen of de natuur schade te doen<br /> - Denkt en handelt vanuit innerlijk geleide kern<br />
 106. 106. CONTROL<br />ORDER<br />CHAOS<br />Living systems thrive between chaos and order<br />Chaordic (kay-ord)<br />
 107. 107.
 108. 108.
 109. 109. I Want to Know<br />
 110. 110.
 111. 111.
 112. 112.
 113. 113.
 114. 114. You have to be the change you wish to see in the world<br />
 115. 115.
 116. 116. Meshworks<br />
 117. 117. Meshworks<br />
 118. 118.
 119. 119.
 120. 120.
 121. 121.
 122. 122.
 123. 123.
 124. 124.
 125. 125.
 126. 126.
 127. 127. WereldVisie(“WholeView”)<br />Holisme & Synthese<br />
 128. 128. WereldVisie(“WholeView”)<br />KernwaardenWERELDOMVATTEND / VERNIEUWEN<br />ParadigmaHOLISME: “WE ZIJN”<br />WereldbeeldDe wereld is eennetwerk van onderlingafhankelijkeeenheden, die eenholistischorganismevormen<br />Levensmotto“Ikzetmezelf in ten behoeve van de existentiëlerealiteit”<br />LevensthemaDynamischebalanstussenzijn en worden: het is goedzoals het is en tegelijkertijdmoet het natuurlijkhelemaalanders<br />LevensinstellingEnergetischeverbindingenzijnnodigomheelheid en eenheidteervaren en tebelichamen<br />OntwikkelingSpiritueleintelligentie, energetischevelden, presentie, ‘rusten in zijn’<br />
 129. 129. WereldVisie(“WholeView”)<br />GedragMensenzoekenervaringsgerichtnaarmanierenom de schijnbare chaos van het leventeherordenen, hierbijvertrouwend op natuurlijkewijsheid en dienendaan de realiteitom de gewenste impact temaken<br />Kenmerken -Synergietussenallevormen en krachten van leven<br /> - Overgave, acceptatie en natuurlijkevreugde<br /> - Instinct, intuïtie en cognitiegeïntegreerd<br /> - Energetischverbindingenleggen<br /> - Contemplatief, helderbewustzijn en wezenlijke rust<br /> - Holistisch en collectiefbewustzijn<br /> - Kosmischespiritualiteit en transpersoonlijk<br /> - Wereldlijkeperspectievenzijnbelangrijkerdan die van lokale, kleine en specialistischegroeperingen; het geheel-zijn is even belangrijkals het deel-zijn<br />
 130. 130.
 131. 131.
 132. 132.
 133. 133.
 134. 134.
 135. 135.
 136. 136. ConclusieTheorievMemes<br /><ul><li> 1e cyclus is ego-georiënteerd
 137. 137. 2e cyclus is ego-overstijgend
 138. 138. Bij regressie kunnen treden worden overgeslagen
 139. 139. Bij progressie kan geen trede worden vergeslagen
 140. 140. Elk wMeme in 1e cyclus is een afgesloten
 141. 141. wereldbeeld
 142. 142. Hoger wMeme herkent lager wMeme
 143. 143. Lager wMeme herkent niet een hoger wMeme</li></li></ul><li>ConclusieTheorie<br /><ul><li>wMemesbepalen hoe wijdenken en doen
 144. 144. Iedereendenkt, voelt, ziet en handelt op eigenuniekemanier
 145. 145. Het voorkeurswaardepatroonwisseltcontinu
 146. 146. Allewaardesystemenzijnnodig
 147. 147. Het enewaardesysteem is nietbeterdan het andere; het gaatom de toepassing en situatie
 148. 148. Waardesystemenzijn context, content en neurologischgerelateerd</li></li></ul><li>

×