Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B2 SDi-1 vMemes Theory Dutch v1101 Part I Slideshare

473 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

B2 SDi-1 vMemes Theory Dutch v1101 Part I Slideshare

 1. 1. Spiral Dynamics 1
 2. 2. OverlevingsZin (“SurvivalSense”)Overleven & Eerste Levensbehoeften
 3. 3. OverlevingsZin (“SurvivalSense”)KernwaardenAUTOMATISCH / BASAAL / INSTINCTIEFParadigma OVERLEVING: “IK OVERLEEF”WereldbeeldDe wereld is natuurlijk en instinctiefLevensthemaBevredigenprimairelevensbehoeften&voortplantingsdriftLevensinstellingKunnenoverleven in de leefomgevingOntwikkelingMotorischevaardighedenGedragMensengedragenzich (natuurlijk) instinctief en leven in het hier-en-nuKenmerkenSterkereflexen&hoogontwikkeldefysiekezintuigenBiologisch, fysiologisch en gevoelsmatiggedreven
 4. 4. Live orDie
 5. 5. Survival
 6. 6. Fight orFlight
 7. 7. Doing whatever it takes, instinctively
 8. 8. GeestVerwantschap (“KinSpirits”)Verwantschap en Geborgenheid
 9. 9. GeestVerwantschap (“KinSpirits”)KernwaardenANIMISTISCH / DE STAM / MAGISCHParadigma GEBORGENHEID: “WE ZIJN VEILIG”WereldbeeldDe wereld is mysterieus, beangstigend en beheerst door natuurgeesten die bevredigd en behaagd moeten wordenLevensmotto“Ik offer mezelf op in het belang van de groep en de existentiëlerealiteit”LevensthemaVeiligstellen voortbestaan van de familieLevensinstellingZoeken naar harmonie en veiligheid in een mysterieuze wereld binnen de gemeenschap van de familie/stamOntwikkelingAssociatieve vermogens, verbeeldingsvermogen, spraakvermogen en sociale omgangsvormen
 10. 10. GeestVerwantschap (“KinSpirits”)GedragMensensluitenzichaaneenomveiligtezijn en levenvolgens (familie)tradities, rituelen en symboliekKenmerken- Bloedverwantschapstaatcentraal - Trouwaanouderen en voorvaderen - Binnen de stamheersteennatuurlijkeordening - Ledenbereid tot opoffering - Wij vs. zijgevoel - Mystiekegeesten en voortekenen - Magisch, bijgelovig, folkloristisch & animistischVandaag - Existentiëleidentiteit (“hierdoen we het voor”) - Emotionele binding (familiegevoel) mens en organisatie - Zorgtvoorveiligheid en vertrouwen - Stimuleertgevoelsmatig en intuïtiefdenken&handelen
 11. 11. The World is aMagical place...
 12. 12. Ancestors &Ways of the Old
 13. 13. Honor thy father & mother
 14. 14. Let’s Stick Together
 15. 15. THE ORANGE FACTOR
 16. 16. Ritual &Symbolism
 17. 17. In Touchwith Nature& the Spirits
 18. 18. The Circle of Life
 19. 19. MachtsGoden (“PowerGods”)Macht en Wilskracht
 20. 20. MachtsGoden (“PowerGods”)Kernwaarden EGOCENTRISCH / EXPLOITATIEF / IMPULSIEFParadigma MACHT: “IK BEPAAL”WereldbeeldDe wereld is een jungle, het recht van de sterkstegeldtLevensmotto“Ikzetmezelfneerzonderrekeningtehouden met anderen”Levensthema Direct bevredigen van driftsleven en opkomen voor eigen belangLevensinstellingIk vertrouw alleen mijzelf en wat ik wil, wil ik nuOntwikkeling Ik-besef, persoonlijke wilskracht en moed
 21. 21. MachtsGoden (“PowerGods”)GedragMensenvechtenomteoverlevenongeacht het belang van anderen. Rücksichtslos streven naar macht, bezit en seksuele bevrediging, afdwingen van respect.Kenmerken- Machtsimpulsen& - vertoon - Ik-besef, dominantie, kracht&overheersing - Strevennaarzelfbehoud en respect - Impulsief: vrij van schuldgevoel - Snelheid&actie - Lef (Guts „n Glory!) - Trouwaandiegenen die tot vriendenwordengerekendVandaag- Besluitvaardigheid&daadkrachtig - Handhaving door sancties - Passie: “We‟re on a mission!” - No-nonsens: “Als je nietvoorons bent, ben je tegenons”
 22. 22. Honor & Glory
 23. 23. Exploitation of the Weak
 24. 24. Daadkracht
 25. 25. I want it allI want it now
 26. 26. I do it my way
 27. 27. Impulsive DirectSatisfaction
 28. 28. WaarheidsKracht (“TruthForce”) Orde en Moraliteit
 29. 29. WaarheidsKracht (“TruthForce”)KernwaardenABSOLUTISTISCH / HEILIG / ZINVOLParadigma ORDE: “WE ZIJN GERED”WereldbeeldDe wereld is ordelijk, doelbewust en onderworpenaanheilige (Goddelijke) wettenwaarin het kwaadwordtgestraft en de “juiste” manier van levenwordtbeloondLevensmotto“Ik offer mezelf op omdaar later de vruchten van teplukken”LevensthemaBetekenis en doel in het levenontdekken en het zoekennaarorde, zekerheid en stabiliteitLevensinstellingLeven volgens dé leer en dé waarheid en het dienen van de leer en het gezag met het oog op een latere beloningOntwikkelingCausale denkvermogen, moraliteit, zelfbeheersing, rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel
 30. 30. WaarheidsKracht (“TruthForce”)GedragMensenzijngehoorzaam en loyaalaan de regels van het heersendesysteem en gezag, hebbenschuldgevoel en doen het juiste door de taaktevervullen die zegeachtwordentedoenKenmerken- Zoekennaarbetekenis, orde, regelmaat en zekerheid - Zelfbeheersing, discipline en loyaliteit - Absoluut en fundamentalistisch - Moraliteit, waarden en normen - Hierarchisch, gehoorzaam en opofferingsgezind - Controle en autoriteitsstructuur - Gehoorzaamheid op basis van plichtsbesef en schuldgevoelVandaag - Organiseren, ordenen, concretiseren en structureren - Zorgtvoorbetrouwbaarheid, loyaliteit en rechtvaardigheid - Waardeertinzet en verantwoordelijkheid en toont discipline - Hecht waardeaanregels, rechten en plichten
 31. 31. Sacrifice Self for Later
 32. 32. In God we trust
 33. 33. VastePrincipes
 34. 34. Waarden & Normen
 35. 35. Structuur & Regels
 36. 36. Order &Obedience

×