Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bab 1 titas

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Titas ppg
Titas ppg
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Bab 1 titas

 1. 1. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 1
 2. 2. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 2 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
 3. 3. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 3 Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:  Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun.  Menerangkan hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa.  Menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah tamadun.  Menerangkan kesan pertembungan antara tamadun.  Menjelaskan interaksi antara tamadun.  Menghuraikan persamaan dan perbezaan antara tamadun.
 4. 4. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 4 Kandungan  Sejarah Tamadun dan Pengajian Ketamadunan  Konsep Tamadun  Ciri-ciri Asas Tamadun  Hubungan antara Tamadun  Faktor Kelahiran Tamadun  Faktor Kejatuhan Tamadun  Interaksi antara Tamadun; Maksud, Faktor, Kesan  Interaksi di Malaysia  Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun  Rumusan
 5. 5. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 5 Pengenalan Bab ini membincangkan konsep dan ciri-ciri tamadun dari sudut etimologi pelbagai bahasa. Seterusnya, bab ini menerangkan hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah tamadun. Perbincangan tentang interaksi, persamaan dan perbezaan antara tamadun turut diketengahkan dalam bab ini.
 6. 6. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 6 Sejarah Tamadun dan Pengajian Ketamadunan  Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (1332–1406 M) pada abad yang ke-14 M melalui kitabnya Mukaddimah.  Analisis beliau menepati kehendak al-Quran supaya menjadikan peristiwa sebagai pengajaran berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab- kitab yang sebelumnya dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu, serta menjadi hidayah dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman”. (Surah Yusoff: 111)
 7. 7. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 7 Konsep Tamadun Umran Hadharah Madaniyah Diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun. Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun. Diambil dari madinah – kota (city) sebagai pusat peradaban. • Membangun atau memakmurkan bandar (hadharah–urbanization). • Kawasan tanah yang didiami oleh sekumpulan masyarakat tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan yang berkembang subur lagi. • Suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. • Wujudnya kehidupan menetap. • Urbanisasi • Bandar • Kehidupan cara bandar
 8. 8. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 8 Tamadun Civilization Peradaban Diperkenalkan oleh Jurji Zaydan. Istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas dengan maksud tamadun. Muhammad Uthman El- Muhammadi Mempunyai maksud yang sama dengan civilization, iaitu keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Diambil merujuk kepada: i. Civitas (Latin) atau city yang bermaksud kota (kota sebagai pusat tamadun). ii. Civil society-masyarakat beradab. Pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat. Konsep Tamadun
 9. 9. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 9 Ciri-ciri Asas Tamadun Penempatan Kekal Kehidupan Berkualiti Stratifikasi Sosial Bahasa & Tulisan Organisasi Politik & Pemerintahan Teknologi & Reka Cipta Kreativiti Kehidupan Beragama CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
 10. 10. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 10 Hubungan antara Tamadun Hubungan dengan Agama Hubungan dengan Budaya Hubungan dengan Bangsa Hubungan antara Tamadun
 11. 11. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 11 Hubungan Tamadun dengan Agama Hubungan Tamadun dengan Budaya Hubungan Tamadun dengan Bangsa Kebanyakan tamadun berteraskan agama. Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama. Budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara meskipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti Cina dan India. Masyarakat bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia dan moral yang tinggi dan ia datang dari ajaran agama dan budaya. Masyarakat berbudaya tinggi mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri kehidupan bertamadun. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampai batasan kebangsaan. Hubungan antara Tamadun
 12. 12. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 12 Faktor Kelahiran Tamadun Lokasi Strategik Rangsangan Agama & Kerohaniaan Kestabilan Pemerintahan Kemantapan Ekonomi Keteguhan Sosial Toleransi terhadap Tamadun Lain Penghijrahan FAKTOR-FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN
 13. 13. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 13 Faktor Kejatuhan Tamadun FAKTOR-FAKTOR KEJATUHAN TAMADUN Jurang Kaya & Miskin Pergolakan Dalaman Sikap Tertutup Malapetaka
 14. 14. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 14 Interaksi antara Tamadun MAKSUD FAKTOR JENISKESAN CONTOH INTERAKSI ANTARA TAMADUN
 15. 15. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 15 Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun. MAKSUD INTERAKSI Interaksi antara Tamadun
 16. 16. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 16 Faktor Interaksi Kepimpinan Agamawan Geografi Perkahwinan Perdagangan Misi Politik FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI Interaksi antara Tamadun
 17. 17. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 17 Kepimpinan Agamawan Geografi Peranan pemimpin melalui pelaksanaan visi dan misi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi Golongan agama memainkan peranan penting dalam interaksi Melalui motivasi agama dan dakwah Kedudukan yang strategik memungkinkan berlakunya interaksi Sempadan geografi menyebabkan berlakunya interaksi Perkahwinan Perdagangan Misi Politik Antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya menyebabkan berlaku interaksi Melalui proses hubungan dagang dua hala antara negara-negara yang berdagang menyebabkan berlakunya interaksi Melalui pelbagai pendekatan sama ada penaklukan, penjajahan atau kerjasama antara pelbagai negara Interaksi antara Tamadun
 18. 18. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 18 JENISINTERAKSI Budaya sama Hubungan budaya dalam rumpun kaum yang sama seperti budaya masyarakat Melayu dan Cina yang terdiri daripada pelbagai suku. Budaya berbeza Kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan saling berinteraksi seperti interaksi antara masyarakat Islam dan Hindu Buddha di Asia Tenggara. Kuat dengan lemah Interaksi antara kelompok yang lemah dengan yang kuat seperti mana interaksi antara kaum Yahudi dan Islam, Kristian dan Islam pada zaman kegemilangan tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab dan Andalus. Interaksi antara Tamadun
 19. 19. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 19 KESAN NEGATIF Wujudnya jurang perkauman Wujudnya jurang ekonomi Permusuhan dan peperangan •Buddha dan Konfucius •Penganut Islam dan Hindu •Peperangan Salib antara Islam dan Kristian Interaksi antara Tamadun
 20. 20. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 20 KESAN POSITIF Perpindahan Teknologi • Dari tamadun China ke India misalnya pembuatan kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas. • Dari tamadun India ke China seperti bidang astronomi dan teknologi membuat gula dari tebu. Perpindahan Ilmu • Penambahan kosa kata • Pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu • Pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu Peningkatan Hasil Kesenian • Pengaruh seni bina Islam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun
 21. 21. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 21 Interaksi di MalaysiaINTERAKSIDIMALAYSIA INDIA Pemerintahan Bahasa Kesenian Kesusasteraan CHINA Bahasa Kebudayaan Kesenian ARAB Bahasa Kesusasteraan Budaya Pendidikan Seni bina
 22. 22. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 22 Persamaan antara Tamadun Keagamaan • Semua tamadun berasaskan kepada ketuhanan dan kerohanian. • Peninggalan bangunan keagamaan. Nilai Etika • Semua tamadun menekankan etika dalam kehidupan. • Etika kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dll. Kepimpinan • Pemimpin yang adil dan bijaksana menjadi teras dalam semua tamadun. Nilai keilmuan • Semua tamadun menunjukkan wujud ketinggian ilmu. • Wujudnya teknologi, hasil kreativiti dan inovasi yang ditinggalkan.
 23. 23. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 23 Perbezaan antara Tamadun Keagamaan • Perbezaan wujud dalam aspek praktis keagamaan. • Dasar pegangan dan kepercayaan, contohnya dalam agama Islam dan Hindu. • Rujukan kitab agama juga berbeza antara tamadun. Nilai Etika • Nilai etika dalam Islam dirujuk kepada sumber yang diwahyukan.
 24. 24. Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 24 Rumusan  Ilmu ketamadunan pada hari ini penting kerana dapat membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesebuah masyarakat dan negara. Selain itu, ilmu ketamadunan ini membuka ruang kepada manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.  Pembangunan material semata-mata bukanlah jaminan kepada keutuhan dan kecemerlangan sesebuah tamadun.

×