Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מנהל מרכז הפסג"ה – מתי רגב‬
‫ריכוז תחום הערכה, עיצוב והכנת המצגת: אדוה גבאי - עפר‬
‫איסוף מידע אמפירי‬            ‫הבהרת הבעיה‬
                    ‫הנתונה להערכה והגדרתה‬


...
‫סיוע בתהליכי תיעוד,‬
          ‫ניהול ידע והערכה‬
          ‫למדורים השונים,‬
          ‫לצו...
‫אופק‬
  ‫חדש‬
           ‫הפקת לקחים,‬
 ‫מהלך הערכה‬              ‫מהלך הערכה‬
        ...
‫ניתנה האפשרות לכל מנחה להוסיף‬                        ‫השאלון כלל שמונה שאלות‬
 ‫שאלות רלוונטיות ...
‫מנחים שלא היו חייבים בחרו להשתתף – הטמעת התרבות ועירור‬
            ‫הצורך.‬


 ‫ניתוח התוצאות ושליחתן ישירו...
‫רישום תאריכי האמצע של ההשתלמות‬
    ‫כבר במעמד הרישום.‬ ‫יידוע רכזת הערכה בשינויים החלים‬
       ‫בתאריכים‬...
‫• מודעות לשילוב‬
                              ‫• הטרוגניות הקבוצות‬
‫השדה בהשתלמות –‬
  ...
‫מנחים‬         ‫משתלמים‬

‫2.5‬           ‫1.5‬
                           ...
‫מנחים‬        ‫משתלמים‬

‫2.5‬          ‫93.5‬
                             ...
‫מנחים‬    ‫משתלמים‬

‫8.5‬       ‫7.5‬
                              ‫האקלים בהשת...
‫מנחים‬        ‫משתלמים‬

‫56.5‬          ‫1.5‬
                             ...
‫מנחים‬     ‫משתלמים‬

‫84.4‬        ‫7.4‬
                                  ...
‫משתלמים‬

       ‫47.5‬
                                     ‫מוביל ההשתלמות‬
...
‫משתלמים‬

    ‫39.4‬
                        ‫ייצור ידע פרקטי והפצתו‬


 ‫5‬

‫5.4‬

 ‫4‬

‫5.3...
‫מנחים‬      ‫משתלמים‬

  ‫2.4‬        ‫6.4‬
                               ...
‫איור 21 - צרכים אזוריים עליהם עונה ההשתלמות שבהובלתך‬
‫איור 31 - הוכחות לכך שהמשתלמים מייחסים חשיבות ללמידת התכנים ויישומם‬
‫איור 41 - עשיות בשדה המהוות יישומים של הידע המצטבר מההשתלמות‬
‫איור 51 - דרכי משוב, הערכה ובקרה שהופעלו בהשתלמות‬
‫ניתוח עיסוקים‬

 ‫גיבוש תו‬
       ‫הבניית נהלי עבודה‬
‫איכות פנימי‬

        ‫בניית תוכנית‬
      ...
‫ניתוח עיסוקים‬       ‫מדד‬
               ‫תיאום‬       ‫סמכות‬      ‫תחומי‬
‫כלי הער...
‫הבניית נהלי עבודה‬

‫מתוך ____‬  ‫דף_____‬                     ‫שם הארגון:‬
‫מהדורה __ תחולה ___‬  ...
‫תהליך משמעותי שנמשך כשנתיים וחצי‬


     ‫התהליך הצריך הערכה מתמדת בכל אחד מהשלבים‬


     ‫האם הגדרת התפקיד ספצי...
‫חשיבה מחודשת על המרכז כמקדם סגלי הוראה‬

        ‫קידום סגלי הוראה‬                ‫חשיבה על המרכז...
‫ממוצע כניסות‬
  ‫בחודש:‬
  ‫000,04‬
‫הכנת טופס מקוון להרשמה‬   ‫•‬
                     ‫באתר‬
             ‫ביצוע חשיפה ר...
‫המשך הדרכת צוות הפסג"ה‬    ‫•‬
 ‫וסגלי ההוראה באזור ההזנה‬
     ‫של הפסג"ה בתחומי‬
          ‫התקשוב‬
‫סי...
‫חוסר שת"פ של המנחים‬  ‫•‬
  ‫קשיים טכניים של מנחים ומורים‬  ‫•‬
        ‫בשימוש בסביבה.‬
      ‫צורך בת...
‫החלק הראשון של ספר המבקרים כלל פרטים אינפורמטיביים:‬

  ‫האם קבעת פגישה מראש?‬    ‫באיזו עיר את עובדת?‬   ‫תפקיד...
‫• רוב המבקרות במרכז ההדרכה לגיל הרך עובדות בערים רמת גן וקריית אונו.‬
‫• התפלגות תפקידי המבקרות במרכז באחוזים [מתוך סך המ...
‫• הנושאים המבוקשים:‬

‫02‬
‫81‬
‫61‬
‫41‬
‫21‬
‫01‬                                   ...
‫אילו כלים נוספים‬
            ‫כדאי לפתח‬
          ‫להערכת השירות?‬

 ‫כיצד לקדם ערוץ‬
‫תקשורת וויר...
‫ניהול ידע‬       ‫ניהול ידע‬
‫חוץ ארגוני‬      ‫פנים ארגוני‬
             ‫תיעוד מהלכי מפגשים‬
 ...
מצגת מלווה דוח הערכה
מצגת מלווה דוח הערכה
מצגת מלווה דוח הערכה
מצגת מלווה דוח הערכה
מצגת מלווה דוח הערכה
מצגת מלווה דוח הערכה
מצגת מלווה דוח הערכה
מצגת מלווה דוח הערכה
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת מלווה דוח הערכה

2,738 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת מלווה דוח הערכה

 1. 1. ‫מנהל מרכז הפסג"ה – מתי רגב‬ ‫ריכוז תחום הערכה, עיצוב והכנת המצגת: אדוה גבאי - עפר‬
 2. 2. ‫איסוף מידע אמפירי‬ ‫הבהרת הבעיה‬ ‫הנתונה להערכה והגדרתה‬ ‫מדידת המידע‬ ‫בניית תוכנית‬ ‫האמפירי וניתוחו‬ ‫הערכה היא מרכיב מרכזי‬ ‫עבודה‬ ‫בתרבות ארגונית שבה‬ ‫תהליכי קבלת החלטות‬ ‫מבוססים על מידע, המשמש‬ ‫כבסיס לבניית תוכניות עבודה‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫הערכת המידע‬ ‫מערכתיות לשיפור‬ ‫הסקת הממצאים והמסקנות‬
 3. 3. ‫סיוע בתהליכי תיעוד,‬ ‫ניהול ידע והערכה‬ ‫למדורים השונים,‬ ‫לצוות הבית ולסגלי‬ ‫ההוראה‬ ‫הערכת הפעילות‬ ‫במרכז ההדרכה‬ ‫הערכת הפעילות‬ ‫לגיל הרך‬ ‫בתחום התקשוב‬ ‫המשתקפת מתוך‬ ‫ספר המבקרים‬ ‫תיעוד השבחת‬ ‫הערכת מרכיבי‬ ‫הפיתוח המקצועי‬ ‫האיכות‬ ‫בצוות הבית –‬ ‫בהשתלמויות‬ ‫לקראת קבלת תו‬ ‫איכות פנימי‬
 4. 4. ‫אופק‬ ‫חדש‬ ‫הפקת לקחים,‬ ‫מהלך הערכה‬ ‫מהלך הערכה‬ ‫דיאלוג עם‬ ‫מעצבת‬ ‫מסכמת‬ ‫מורי המורים‬ ‫• בחירת ההשתלמות‬ ‫• בחירת ההשתלמות‬ ‫להערכה עפ"י 2‬ ‫להערכה קריטריון‬ ‫קריטריונים‬ ‫היערכותן במרכז‬ ‫• מפגשים עם גופים‬ ‫• הוספת שאלות לשאלון,‬ ‫שונים להתאמת‬ ‫בהלימה לצרכים‬ ‫השאלונים‬ ‫• אפשרות לסיוע בניתוח‬ ‫• עיבוד הנתונים‬ ‫שאלונים של גופים אחרים‬ ‫ושמירתם באתר‬ ‫• יישום הלקח – השאלונים‬ ‫בקמפוס‬ ‫הועברו במפגש הלפני‬ ‫• יידוע המנחים‬ ‫אחרון‬
 5. 5. ‫ניתנה האפשרות לכל מנחה להוסיף‬ ‫השאלון כלל שמונה שאלות‬ ‫שאלות רלוונטיות להשתלמות שלו‬ ‫המתייחסות להשתלמות.‬ ‫א. היבטים כלליים של תרומת ההשתלמות עד כה:‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫משתלמים‬ ‫2‬ ‫מנחים‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫שביעות הרצון‬ ‫ההשתלמות‬ ‫ההשתלמות‬ ‫ההשתלמות‬ ‫שלי‬ ‫תורמת לעבודתי‬ ‫עונה לצרכים‬ ‫מעשירה אותי‬ ‫מההשתלמות‬ ‫שלי‬ ‫בידע מקצועי‬ ‫ב. שאלות הנוגעות להיבטים יישומיים של ההשתלמות עד כה:‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫משתלמים‬ ‫1‬ ‫מנחים‬ ‫0‬ ‫שולבו חומרים‬ ‫אני מיישם‬ ‫ניתנו‬ ‫המפגשים‬ ‫אותנטיים‬ ‫בעבודה תכנים‬ ‫מנוצלים ללמידת בהשתלמות‬ ‫מהשדה של‬ ‫או מתודות‬ ‫מטלות ליישום‬ ‫עמיתים‬ ‫המשתלמים‬ ‫שלמדתי‬
 6. 6. ‫מנחים שלא היו חייבים בחרו להשתתף – הטמעת התרבות ועירור‬ ‫הצורך.‬ ‫ניתוח התוצאות ושליחתן ישירות לדוא"ל המנחים תוך יומיים‬ ‫שיפור בכל הפרמטרים אצל המנחים‬ ‫יותר מנחים בחרו להתייעץ לגבי שדרוג ההשתלמות שלהם‬ ‫שיפור בשילוב חומרים אותנטיים בהשתלמות בעקבות השיח‬ ‫יותר מנחים לקחו ברצינות המהלך. גם בעקבות התמדת המנהל‬ ‫במשלוח דוא"ל אישי לכל מנחה. תחושת הערכה והוקרה‬
 7. 7. ‫רישום תאריכי האמצע של ההשתלמות‬ ‫כבר במעמד הרישום.‬ ‫יידוע רכזת הערכה בשינויים החלים‬ ‫בתאריכים‬ ‫קושי בהיערכות להערכה המעצבת בעקבות‬ ‫איחור באיתור הצרכים ע"י מטה משרד‬ ‫החינוך‬
 8. 8. ‫• מודעות לשילוב‬ ‫• הטרוגניות הקבוצות‬ ‫השדה בהשתלמות –‬ ‫• צרכים מורכבים‬ ‫התלבטות לגבי‬ ‫המתודה‬ ‫היבט‬ ‫היבט‬ ‫פדגוגי‬ ‫ארגוני‬ ‫מתודי‬ ‫תנאים מקדימים לקבלה‬ ‫הוצע לשלב יותר חקרי‬ ‫מקרים, מינון מספק בין‬ ‫להשתלמות, מיפוי צרכים‬ ‫הספק חומר לצורך‬ ‫בשלב התכנון ובניית‬ ‫אמיתי בדיאלוג.‬ ‫התכנית‬ ‫היבט טכני‬ ‫• הימצאות ברקו ומסך והיעדר‬ ‫צג מחשב .‬ ‫• בקשה לתוספת עמדות מחשב‬ ‫המנהל הוסיף צגי מחשב‬ ‫בכיתות‬ ‫לנוחות מורי המורים‬
 9. 9. ‫מנחים‬ ‫משתלמים‬ ‫2.5‬ ‫1.5‬ ‫אסטרטגיות הוראה למידה הערכה‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫משתלמים‬ ‫מנחים‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫שילוב דילמות למידת עמיתים‬ ‫זימון מגוון‬ ‫שימוש‬ ‫שילוב הערכה תהליכי חשיבה‬ ‫התייחסות‬ ‫אמצעי הוראה‬ ‫ובעיות‬ ‫במקורות מידע תהליכי למידה‬ ‫מאתגרים‬ ‫ומשוב‬ ‫לשונות‬ ‫מגוונים‬ ‫מגוונים‬ ‫בקבוצה‬
 10. 10. ‫מנחים‬ ‫משתלמים‬ ‫2.5‬ ‫93.5‬ ‫תוכנית הלימודים בהשתלמות‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫משתלמים‬ ‫3‬ ‫מנחים‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫השפעת המשתלמים על התוכנית‬ ‫זימון מגוון סוגי ידע‬ ‫הבהרת מטרות ההשתלמות‬
 11. 11. ‫מנחים‬ ‫משתלמים‬ ‫8.5‬ ‫7.5‬ ‫האקלים בהשתלמות‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫משתלמים‬ ‫3‬ ‫מנחים‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫אפשרות להבעת דעות ועמדות‬ ‫נוצרה אווירה פתוחה בקבוצה‬
 12. 12. ‫מנחים‬ ‫משתלמים‬ ‫56.5‬ ‫1.5‬ ‫קשר עם השדה‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫משתלמים‬ ‫3‬ ‫מנחים‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫שימוש בחומרים אותנטיים‬ ‫יישום הנלמד בשדה‬ ‫הפצת הידע לעמיתים‬ ‫מהשדה‬
 13. 13. ‫מנחים‬ ‫משתלמים‬ ‫84.4‬ ‫7.4‬ ‫מרחב הלמידה‬ ‫5‬ ‫5.4‬ ‫4‬ ‫5.3‬ ‫3‬ ‫משתלמים‬ ‫5.2‬ ‫מנחים‬ ‫2‬ ‫5.1‬ ‫1‬ ‫5.0‬ ‫0‬ ‫שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ע"י‬ ‫יצירת תוצר משותף מהידע שנוצר‬ ‫משתלמים‬ ‫בקבוצה‬
 14. 14. ‫משתלמים‬ ‫47.5‬ ‫מוביל ההשתלמות‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫משתלמים‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫המנחה גמיש ונענה לצרכי המשתלמים‬ ‫המנחה מגלה מקצועיות ומגיע מוכן למפגשים‬
 15. 15. ‫משתלמים‬ ‫39.4‬ ‫ייצור ידע פרקטי והפצתו‬ ‫5‬ ‫5.4‬ ‫4‬ ‫5.3‬ ‫3‬ ‫משתלמים‬ ‫5.2‬ ‫מנחים‬ ‫2‬ ‫5.1‬ ‫1‬ ‫5.0‬ ‫0‬ ‫תיעוד המפגשים ע"י המנחה‬ ‫תכנון להפצת הידע הנוצר בהשתלמות‬
 16. 16. ‫מנחים‬ ‫משתלמים‬ ‫2.4‬ ‫6.4‬ ‫אתר מלווה השתלמות‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫משתלמים‬ ‫מנחים‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫ארגון התכנים‬ ‫תקשורת בין‬ ‫עדכון האתר‬ ‫שימוש בקבוצת‬ ‫מעקב אחר כניסות‬ ‫הורדת חומרים או‬ ‫בהשתלמות‬ ‫המשתלמים‬ ‫בהתאם למהלך‬ ‫הדיון באתר‬ ‫המשתלמים‬ ‫צפייה בהם‬ ‫והמנחה‬ ‫ההשתלמות‬
 17. 17. ‫איור 21 - צרכים אזוריים עליהם עונה ההשתלמות שבהובלתך‬
 18. 18. ‫איור 31 - הוכחות לכך שהמשתלמים מייחסים חשיבות ללמידת התכנים ויישומם‬
 19. 19. ‫איור 41 - עשיות בשדה המהוות יישומים של הידע המצטבר מההשתלמות‬
 20. 20. ‫איור 51 - דרכי משוב, הערכה ובקרה שהופעלו בהשתלמות‬
 21. 21. ‫ניתוח עיסוקים‬ ‫גיבוש תו‬ ‫הבניית נהלי עבודה‬ ‫איכות פנימי‬ ‫בניית תוכנית‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫מה כללו המפגשים?‬ ‫‪ ‬סדנאות בהנחיית הגב' מלי עוז‬ ‫והנהלת המרכז‬ ‫‪ ‬דיונים בצוות הבית‬ ‫‪‬עבודה בצוותים קטנים‬ ‫‪‬משימות לעבודה עצמית‬ ‫‪ ‬הגשת תוצרים לפי התקדמות‬ ‫בתהליך הלמידה‬ ‫‪ ‬הערכה ומשוב ע"י חברי הצוות‬ ‫‪ ‬תיקון ושכתוב בהלימה להערות‬ ‫‪ ‬תיעוד מפורט של הישיבות‬ ‫והתוצרים באתר מיוחד בקמפוס‬
 22. 22. ‫ניתוח עיסוקים‬ ‫מדד‬ ‫תיאום‬ ‫סמכות‬ ‫תחומי‬ ‫כלי הערכה‬ ‫הצלחה‬ ‫עיסוק‬ ‫מועד‬ ‫ומעקב‬ ‫דיווח‬ ‫ביצוע‬ ‫אחריות‬ ‫מטרות‬
 23. 23. ‫הבניית נהלי עבודה‬ ‫מתוך ____‬ ‫דף_____‬ ‫שם הארגון:‬ ‫מהדורה __ תחולה ___‬ ‫מס' הנוהל:‬ ‫שם הנוהל:‬ ‫1. כללי / מטרות הנוהל:‬ ‫2. הגדרות / מינוחים / "קודים" פנימיים:‬ ‫3. תהליך / השיטה:‬ ‫כלים לבקרות‬ ‫מועד ביצוע‬ ‫אחריות‬ ‫שלבים‬ ‫אחריות כוללת לנוהל:‬ ‫4.‬ ‫בקרות, ישיבות, מעקבים, דיווחים: (מה עושים + מועד כללי) = רשומות איכות‬ ‫5.‬ ‫נהלים ואזכורים (חוזי מנכ"ל; הנהלה; רשות מקומית‬ ‫6.‬ ‫טפסים נלווים לנוהל:‬ ‫7.‬ ‫תפוצה:‬ ‫8.‬ ‫חתימה‬ ‫תאריך‬ ‫אישר/ה‬ ‫כתב/ה‬
 24. 24. ‫תהליך משמעותי שנמשך כשנתיים וחצי‬ ‫התהליך הצריך הערכה מתמדת בכל אחד מהשלבים‬ ‫האם הגדרת התפקיד ספציפית לאדם הממלא אותו?‬ ‫חשיבות גיבוש נהלים ובחינתם לאורך זמן לצורך שדרוג ושיפור‬
 25. 25. ‫חשיבה מחודשת על המרכז כמקדם סגלי הוראה‬ ‫קידום סגלי הוראה‬ ‫חשיבה על המרכז כמקום עבודה‬ ‫הבהרת התפקיד ומיתוג המרכז‬ ‫הבהרת משמעויות התפקיד‬ ‫באמצעות ניתוח דקדקני של עיסוקים‬ ‫פיתוח חשיבה מערכתית אצל הצוות‬ ‫היכרות מעמיקה עם תפקידי האחרים‬ ‫עבודה בצוותים קטנים, יצירת שיתופי‬ ‫צייד מוחות ליצירת שיתופי פעולה‬ ‫וכישוריהם‬ ‫פעולה‬ ‫ורעיונות לפרויקטים‬ ‫משמעות בפן החברתי‬ ‫גיבוש הצוות בעקבות הדיאלוג‬ ‫קבלת הכרה לפעילויות שלעיתים נעשות בדלתיים סגורות‬
 26. 26. ‫ממוצע כניסות‬ ‫בחודש:‬ ‫000,04‬
 27. 27. ‫הכנת טופס מקוון להרשמה‬ ‫•‬ ‫באתר‬ ‫ביצוע חשיפה רחב לאתר‬ ‫•‬ ‫בהשתלמויות ומול מדריכים‬ ‫קבועים‬ ‫תכניות‬ ‫הרחבה ועדכון החומרים‬ ‫•‬ ‫לשנה‬ ‫במדורים השונים‬ ‫פיתוח נושא השמירה על‬ ‫•‬ ‫הבאה,‬ ‫זנים נכחדים‬ ‫בעקבות‬ ‫המשך פיתוח אתר קדם‬ ‫•‬ ‫ממצאי‬ ‫יסודי על פי התפיסה‬ ‫החדשה‬ ‫ההערכה‬ ‫שדרוג נושא סופרים‬ ‫•‬ ‫ומשוררים באתר קדם יסודי‬ ‫הוספת מידע למדור אופק‬ ‫•‬ ‫חדש‬ ‫איור 81 - דוגמא‬ ‫לכותרות אחד העיתונים‬
 28. 28. ‫המשך הדרכת צוות הפסג"ה‬ ‫•‬ ‫וסגלי ההוראה באזור ההזנה‬ ‫של הפסג"ה בתחומי‬ ‫התקשוב‬ ‫סיוע בארגון מחדש של מרכז‬ ‫•‬ ‫המשאבים לשימוש רב יותר‬ ‫בקרב המבקרים במרכז‬ ‫תכניות‬ ‫הכנת פסגתון בנושא אופק‬ ‫•‬ ‫לשנה‬ ‫חדש‬ ‫הבאה,‬ ‫היערכות לקראת ניהול תוכן‬ ‫•‬ ‫בנושא זה‬ ‫בארכיון הקמפוס הווירטואלי‬ ‫הדרכת הצוות בתחומי‬ ‫•‬ ‫התקשוב השונים על פי‬ ‫צרכים אחת לחודש‬ ‫פיתוח תחום ניהול ידע בית‬ ‫•‬ ‫ספרי‬
 29. 29. ‫חוסר שת"פ של המנחים‬ ‫•‬ ‫קשיים טכניים של מנחים ומורים‬ ‫•‬ ‫בשימוש בסביבה.‬ ‫צורך בתמיכה מתמדת.‬ ‫•‬ ‫קשיים‬ ‫קושי בהגעה למפגשי ההשתלמות‬ ‫•‬ ‫אי ניצול האתרים שנפתחו‬ ‫•‬ ‫איחור בפתיחת ההשתלמויות (מטה)‬ ‫•‬ ‫• הרחבת הפעילות באתרים‬ ‫הקיימים‬ ‫• הוספת אתרים חדשים‬ ‫תכניות‬ ‫• בניית מאגר ידע פתוח מאתרים‬ ‫מלווי השתלמות מהשנים‬ ‫לשנה הבאה‬ ‫הקודמות‬
 30. 30. ‫החלק הראשון של ספר המבקרים כלל פרטים אינפורמטיביים:‬ ‫האם קבעת פגישה מראש?‬ ‫באיזו עיר את עובדת?‬ ‫תפקיד‬ ‫תאריך הביקור‬ ‫שם ומשפחה‬ ‫החלק השני של ספר המבקרים עסק בהיבטים פדגוגיים:‬ ‫הנושא המבוקש‬ ‫האם עשית שימוש בחומרי הלמידה שבמדור?‬ ‫מה מטרת הביקור שלך היום?‬ ‫החלק השלישי של ספר המבקרים התייחס לשירות שניתן במרכז ולטיבו:‬ ‫/‬ ‫הערות כלליות‬ ‫האם היו תחומים שביקשת ולא מצאת או קיבלת מענה?‬ ‫האם קיבלת מענה מקצועי?‬ ‫רציתי להוסיף ש....‬ ‫קושי‬ ‫מבקרות‬ ‫למדריכות‬ ‫כותבות‬ ‫לא‬ ‫המרכז‬ ‫כתיבה לא‬ ‫משתפות‬ ‫קשיים‬ ‫לאכוף את‬ ‫מפורטת‬ ‫פעולה‬ ‫הכתיבה‬
 31. 31. ‫• רוב המבקרות במרכז ההדרכה לגיל הרך עובדות בערים רמת גן וקריית אונו.‬ ‫• התפלגות תפקידי המבקרות במרכז באחוזים [מתוך סך המשיבות לשאלה זו]:‬ ‫54‬ ‫04‬ ‫53‬ ‫03‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫תפקיד המבקרות במרכז‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫גננת‬ ‫גן טרום‬ ‫גן פרטי‬ ‫גננת‬ ‫סייעת בגן‬ ‫גן ח"מ‬ ‫סטודנטית‬ ‫סבתא‬ ‫חובה‬ ‫מחליפה‬ ‫08‬ ‫06‬ ‫מטרת הביקורים‬ ‫04‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫הדרכה וייעוץ‬ ‫עיון בחומרים‬
 32. 32. ‫• הנושאים המבוקשים:‬ ‫02‬ ‫81‬ ‫61‬ ‫41‬ ‫21‬ ‫01‬ ‫הנושאים המבוקשים‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫חגים ומועדים‬ ‫ספרות ילדים‬ ‫בעלי חיים‬ ‫דו"חות כספיים‬ ‫עיצוב סביבה‬ ‫הכנת עבודות‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫הנושאים המבוקשים‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫סל תרבות‬ ‫פרחים‬ ‫אסיפת הורים‬ ‫תלקיט‬ ‫סוף שנה‬ ‫חברות‬
 33. 33. ‫אילו כלים נוספים‬ ‫כדאי לפתח‬ ‫להערכת השירות?‬ ‫כיצד לקדם ערוץ‬ ‫תקשורת ווירטואלי‬ ‫עם הגננות?‬ ‫כיצד ניתן להעריך‬ ‫פעילויות אחרות‬ ‫שאלות‬ ‫במרכז?‬ ‫ותהיות‬ ‫כיצד ניתן להגיע‬ ‫למספר רב יותר של‬ ‫כיצד להעריך את הפעילות‬ ‫מקבלי שירות?‬ ‫באתר הקדם יסודי?‬
 34. 34. ‫ניהול ידע‬ ‫ניהול ידע‬ ‫חוץ ארגוני‬ ‫פנים ארגוני‬ ‫תיעוד מהלכי מפגשים‬ ‫ניהול ומיפוי הידע‬ ‫וסדנאות לצורך תקשורת‬ ‫מההשתלמויות‬ ‫פנימית והתייעלות בעבודה‬ ‫(קמפוס ווירטואלי)‬ ‫ניהול הידע‬ ‫ניהול הידע הארגוני שהוא‬ ‫ממשובים וכלי‬ ‫תוצר של פעילות המדורים‬ ‫הערכה שונים‬ ‫השונים (אתר הפסג"ה)‬ ‫תיעוד וניהול‬ ‫יישומים מהשדה‬ ‫איור 42 - דוגמאות לביטויי ניהול הידע‬

×