Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Principis normatius d'Eduwiki

Primera part del tutorial pedagògic de l'Eduwiki.

  • Login to see the comments

Principis normatius d'Eduwiki

  1. 1. Un espai per a l'alumnat d'entre 6 i 16 anys http://eduwiki.cat/ --- un treball col·lectiu --- --- on participen moltes persones --- --- d'acord amb uns principis i normes ---
  2. 2. respecta a les persones presenta continguts senzills i entenedors i complerts ofereix contingut molt ben treballat està en continua millora col·labora i enriqueix el treball dels altres
  3. 3. ofereix i demana qualitat Els continguts estan ben redactats. Fem servir un vocabulari molt adequat. Mostrem una molt bona ortografia. Les entrades tenen un màxim de 30 línies. Per ampliar informació, enllacem les paraules clau.
  4. 4. ofereix i demana qualitat Quan hi ha diferents punts de vista en un contingut, els mostrem tots. Enllacem sempre a les fonts d'informació primàries. Els continguts son senzills, complerts i entenedors. Sempre que fem servir textos o imatges d'altres persones, indiquem el seu origen o l'autoria.
  5. 5. quan treballa els continguts... --- Mostra el rètol de provisional i el nom de la nostra escola, institut, biblioteca o centre educatiu de l'autor/a. Així, els interessats podran contactar amb nosaltres si volen col·laborar en la mateixa entrada. --- Si troba el rètol provisional, no modifica res i espera a que els autors posin tot el que volien col·locar. --- Els i les autores agraïm que es col·labori en l'entrada que nosaltres hem iniciat, perquè vol dir que és interessant. --- Això sí, només modificarem una entrada per millorar-la i no confondrem ampliar amb complicar.
  6. 6. Un espai per a l'alumnat d'entre 6 i 16 anys http://eduwiki.cat/ --- lawiki compta amb tu --- col·labora i enriqueix el treball!

×