Successfully reported this slideshow.

Webinar bol.com usability 28 mei 2013

308 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar bol.com usability 28 mei 2013

 1. 1. 1Usability
 2. 2. Wie ben ik?
 3. 3. Dat je het weet• Vragen stellen via• Interactie tussen docent en deelnemers• Voorbeelden bekijken
 4. 4. Huishoudelijke zaken• Start 19 uur• Einde 21 uurVragen stellen a.u.b. wanneer ik dat aangeef.Dit i.v.m. overzichtAntwoord geven op vragen (overlap voorkomen)Niet met elkaar chatten tijdens webinar a.u.b.Graag vragen stellen over usability gerelateerdezaken a.u.b.
 5. 5. Programma• Introductie usability• De basis van gebruiksvriendelijke sites• Do’s and dont’s• Verhogen van conversie (verkoop, ..)• Responsive design, apps en mobile sites• Bijblijven over usability
 6. 6. 6Introductie usability
 7. 7. Introductie usability
 8. 8. Introductie usability
 9. 9. Gebruiksvriendelijkheid• Is de (potentiële) klant tevreden met de site?• Vinden er interessante acties plaats?• Worden ze een FAN?!• Mond - tot - Mond reclame!
 10. 10. Introductie usabilityAan wat voor een zaken kan je jezelf ergerenwanneer je een site, blog, webshop bekijkt?………………
 11. 11. Introductie usabilityAan wat voor een zaken kan je jezelf ergerenwanneer je een site, blog, webshop bekijkt?• Welkomstpagina• Uitzetten van de rechtermuisknop• Automatisch afspelen video, muziek, ..• Laadsnelheid (meer dan 2 sec.)• Veel (bewegende..) afbeeldingen• Stockfoto’s. Originele foto’s (beter)
 12. 12. Navigatie klikken• In content 43%• Bovenaan pagina 18%• Linkerkant 18%• Rechterkant 15%• Onderaan (de vouw) 6%
 13. 13. Navigatie klikken achterhalen in GoogleAnalytics
 14. 14. Navigatie klikken achterhalen inMouseflow
 15. 15. Navigatie klikken achterhalen inMouseflow
 16. 16. Navigatie klikken achterhalen inMouseflowhttp://www.youtube.com/watch?v=JSPF4I2vie8
 17. 17. 17Basis van gebruiksvriendelijke sites
 18. 18. Gebruiksvriendelijke site• Effectief -> doel bereiken -> contact opnemen• Efficiënt -> snel iets regelen via site• Makkelijk te leren -> geen handleiding nodig• Goed te onthouden
 19. 19. Effectief
 20. 20. Efficiënt
 21. 21. Efficiënt
 22. 22. Makkelijk te leren
 23. 23. Persona’s MBTI
 24. 24. Art. Raymond Klompsma
 25. 25. Persona’sDe competitieve bezoekerHebben de voorkeur om snel te beslissen op basis vanfeiten. Vragen zich af waarom ze juist hier zoudenmoeten zijn. Ben je geloofwaardig en hoe help je meom mijn doelen te bereiken?De spontane bezoekerKiezen snel op basis van emotie. Ze laten zich nietleiden door feiten maar door gevoel. Ze vinden hetbelangrijk dat je een product naar eigen wens kuntaanpassen. Goede service is belangrijk. Ze zijngevoelig aanbieden en acties.
 26. 26. Competitieve bezoeker
 27. 27. Spontane bezoeker
 28. 28. Spontane bezoeker
 29. 29. Persona’sDe humanistische bezoekerBeslist op basis van emotie maar zeker weldoordacht.Wil graag weten wie het bedrijf achter een website is.Ervaring van anderen zijn erg belangrijk. Hoe kan ikje vertrouwen en wie gebruiken je productenallemaal?De methodische bezoekerBeslist langzaam, op basis van feiten. Zijn benieuwdnaar het hele proces, naar de achtergronden van eenproduct, gaan niet over één nacht ijs. Maken bewustekeuzes en willen graag bewijzen en garanties zien.
 30. 30. Humanistische bezoeker
 31. 31. Methodische bezoeker
 32. 32. Vooronderzoek via bijv. Google Analytics
 33. 33. Vooronderzoek via bijv. Google Analytics
 34. 34. visueel ontwerpZaken om rekening mee te houdenOppervlakteGeraamteStrategieStructuurAfbakeningConcreetAbstractVoltooiingIdeegebruikerswensenorganisatiedoelenfunctionelespecificatiesinteractie-ontwerpinformatie-architectuurinterface-ontwerpnavigatie-ontwerpinformatie-ontwerpinhoudelijkespecificatiesApplicatie Informatie
 35. 35. ToelichtingFunctionele specificaties = welkefunctionaliteit nodig om doel bereiken? Bijv.contactformulier, print functie,..Inhoudelijk specificaties = welke informatieheeft bezoeker nodig om doel te bereiken?Interactie ontwerp: Hoe gaat bezoeker doorhet proces op de siteBeschrijf hoe de informatie zó geordend engepresenteerd wordt, dat de gebruiker daarsnel en makkelijk toegang tot kan krijgen
 36. 36. ToelichtingInformatie architectuur = beschrijf hoe deinformatie zó geordend en gepresenteerdwordt, dat de gebruiker daar snel en makkelijktoegang tot kan krijgen (navigatie opbouw, ..)Interface ontwerp =Wat kunnen bezoekers hier doen?Beschrijf hoe de gebruikte interface-elementen worden gepresenteerd zodat deinteractie met het systeem zo makkelijkmogelijk is.
 37. 37. ToelichtingInformatie ontwerp =Hoe presenteer je de informatie zó datonmiddellijk duidelijk is wat er op een paginastaat?Hoe moeten we de informatie presenterenzodat mensen het kunnen begrijpen engebruiken ?Wat is belangrijke informatie en wat isondersteunend
 38. 38. Navigeren, onderzoek d.m.v. cardsorting
 39. 39. Navigeren, onderzoek d.m.v. cardsorting
 40. 40. Indeling40
 41. 41. Indeling41
 42. 42. Indeling42
 43. 43. Indeling43
 44. 44. Wireframe ontwerp
 45. 45. Wireframe ontwerphttp://www.enexiscampagnes.nl/jem2/?Page=Wijk_resulaten
 46. 46. Wireframe ontwerp tool
 47. 47. Wireframe ontwerp tool
 48. 48. 48Do’s and dont’s usability
 49. 49. Top 7 meest gemaakte fouten• Geen of slechte zoekfunctie• Teksten slecht leesbaar. Bijv. te klein• Te lange teksten (te lange alinea’s)• Gebruik van woorden die onbekend zijn bijv.vaktermen, moeilijke woorden, …• Geen of slechte vindbare contact informatie• Niet beantwoorden van gebruikersvragen• Niet bruikbaar in internet browsers
 50. 50. Dont’s• Pop-ups• Welkomstteksten• Plug-ins installeren voor kunnen gebruikenbepaalde functionaliteiten• Belangrijke content eruit laten zien als eenbanner (banner blindheid)• Video’s die langer duren dan 60 seconden• Geen 404 pagina inzetten (verkeerde pagina)• Gebruik van Captcha’s bij formulieren• Niet geschikt voor tablets en smartphones
 51. 51. Rust d.m.v. witruimte
 52. 52. Namen in navigatie menu
 53. 53. Goede zoekmachine op de site
 54. 54. Goede zoekmachine op de site
 55. 55. Goede zoekmachine op de site
 56. 56. Lengte invoerveld zoekmachine op desite
 57. 57. Kruimelpad
 58. 58. Linktekst
 59. 59. Link naar homepage consistentgebruiken
 60. 60. Contactgegevens makkelijk vindbaar
 61. 61. Contactgegevens makkelijk vindbaar
 62. 62. Laadsnelheid Google Page Speed
 63. 63. Laadsnelheid Google Page Speed
 64. 64. Laadsnelheid Google Analytics
 65. 65. Koppen voor teksten gebruiken
 66. 66. Koppen voor teksten gebruiken
 67. 67. Mensen kijken van links naar rechts
 68. 68. Consistentie
 69. 69. Buttons met contrast
 70. 70. Relevante foto’s
 71. 71. Kleur verschil links
 72. 72. Gebruik waarnodig thumbnails
 73. 73. Vuistregels Jakob Nielsen• Zichtbaarheid systeem status• Matcht met echte wereld & systeem• Gebruikers controle en vrijheid• Consistentie en standaarden• Foutmeldingen voorkomen• Esthetisch en minimalistisch ontwerp• Help bij foutmeldingen• Help en documentatie
 74. 74. Zichtbaarheid systeem status
 75. 75. Matcht met echte wereld
 76. 76. Matcht met echte wereld
 77. 77. Matcht met echte wereld
 78. 78. Gebruikers controle en vrijheid
 79. 79. Consistentie en standaarden
 80. 80. Consistentie en standaarden
 81. 81. Foutmeldingen voorkomen
 82. 82. Foutmeldingen voorkomen
 83. 83. Esthetisch en minimalistisch ontwerp
 84. 84. Help bij foutmeldingen
 85. 85. Help bij foutmeldingen
 86. 86. Help bij foutmeldingen
 87. 87. Help en documentatie
 88. 88. Help en documentatie
 89. 89. 89Verhogen van conversie
 90. 90. Zaken om te testen• Teksten (kopteksten, subkopteksten, vet,cursief, onderstreept, ..)• Afbeeldingen (formaat, positie, ..)• Buttons (formaat, plaats, kleur)• Kleurgebruik (buttons, links, ..)
 91. 91. Verhogen van conversie d.m.v.Mouseflow
 92. 92. Verhogen van conversie d.m.v. GoogleAnalytics experimenten
 93. 93. 93Responsive, Apps en mobile sites
 94. 94. Responsive design
 95. 95. Voordelen responsive• Goed zichtbaar op ieder formaat en iederapparaat• Content onderhouden via één site
 96. 96. Nadeel responsive• Grote websites met veel content kaningewikkelder zijn
 97. 97. Responsive templates
 98. 98. Mobiele site
 99. 99. Mobiele site
 100. 100. Mobiele sitehttps://m.bol.com/nl/
 101. 101. Voordelen mobiele site• Snelle laadtijd• Speciaal ontworpen voor smartphone en tablet
 102. 102. Nadelen mobiele site• Lange ontwikkeltijd• Een hele nieuwe site vanaf de grond opbouwen• Vindbaarheid in zoekmachines
 103. 103. App
 104. 104. App
 105. 105. App• Bied met een app toegevoegde waarde -> bijv.ondersteunend bij lezen magazine (Ikea),tijdens shoppen (Amazon)• Ontwikkel nooit een app die eigenlijk hetzelfdeis als de website, maar dan in de vorm van eenapp
 106. 106. Voordelen App• Eenmaal gedownload, makkelijk en snelbereikbaar• Ook te gebruiken zonder internetbereik• Beleving
 107. 107. Nadelen App• Hoge ontwikkelingskosten• Voor ieder platform een andere app• Informatie niet vindbaar zonder installatie
 108. 108. 108Bijblijven over usability
 109. 109. Blogs
 110. 110. Blogs
 111. 111. Blogs
 112. 112. Blogs
 113. 113. Blogs
 114. 114. Boeken
 115. 115. Boeken
 116. 116. Boeken
 117. 117. Zijn er nog vragen?!E-mail: bob@soethart.nlLinkedin:http://nl.linkedin.com/in/bobvandevoorenTwitter:http://twitter.com/soethartFacebook:http://www.facebook.com/soethart

×