Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar bol.com content en copy 11 juni 2013

504 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar bol.com content en copy 11 juni 2013

 1. 1. 1Content & copy
 2. 2. Wie ben ik?
 3. 3. Dat je het weet• Vragen stellen via• Interactie tussen docent en deelnemers• Voorbeelden bekijken
 4. 4. Huishoudelijke zaken• Start 19 uur• Einde 21 uurVragen stellen a.u.b. wanneer ik dat aangeef.Dit i.v.m. overzichtAntwoord geven op vragen (overlap voorkomen)Niet met elkaar chatten tijdens webinar a.u.b.Graag vragen stellen over content gerelateerdezaken a.u.b.
 5. 5. Programma• Introductie content• Hoe bekijken en lezen webbezoekers een site• De toegevoegde waarde van goede content /copy• Goede teksten schrijven• Sturen op meer conversie d.m.v. goedecontent• Bijblijven over content
 6. 6. 6Introductie content
 7. 7. ContentSoorten content:• Teksten• Foto’s• Filmpjes• Links• Reviews• ..
 8. 8. Content - tekst
 9. 9. Content - tekst
 10. 10. Content - tekst
 11. 11. Content - tekst
 12. 12. Content – foto’s
 13. 13. Content – foto’s tips• Bestandsnaam foto, rekening houden met SEO• Meerdere invalshoeken• De juiste afmeting
 14. 14. Bestandsnaam foto• Verwerk de productnaam en eventuelekeywords in de bestandsnaam• Gebruik koppeltekens (–) in plaats van spaties
 15. 15. Meerdere invalshoeken
 16. 16. De juiste afmeting• Max. 765 pixels hoog , max. 1020 pixels breed• Geen foto´s die kleiner zijn dan 190 breed bij143 pixels• Foto oprekken, leidt altijd tot lelijk resultaten
 17. 17. Content – filmpjes
 18. 18. Content – filmpjes
 19. 19. Content – links
 20. 20. Content – links
 21. 21. Content – links
 22. 22. Content - reviews
 23. 23. Content – reviews
 24. 24. Content – vragen en antwoorden
 25. 25. Content – vragen en antwoorden
 26. 26. Content eigenschappenEigenschappen van content:• Houd rekening met je doelgroep(en)• Wees duidelijk• Boeiend en bondig• Let op (taal)fouten• Verrijk content
 27. 27. Houd rekening met je doelgroep(en)
 28. 28. Art. Raymond Klompsma persona’s
 29. 29. AIDA• A : Attention• I : Interest• D : Desire• A : Action
 30. 30. AIDA-model
 31. 31. AIDA toepassingAttentionIntrestActionDesire
 32. 32. AIDA toegepast op Bol.com?
 33. 33. Wees duidelijk• Mensen hebben weinig tijd (scannen veel)• Goede koppen (H1, H2, ..)• Aansprekend
 34. 34. Wees duidelijk
 35. 35. Boeiend en bondig• Opsommingstekens• Informatief
 36. 36. Boeiend en bondig
 37. 37. Let op taalfouten• D’s en t’s• Onwaarheden• Laat tekst controleren
 38. 38. Verrijk content• Reviews• Vragen en antwoorden• Filmpjes
 39. 39. Reviews
 40. 40. Reviews
 41. 41. Reviews
 42. 42. Tips
 43. 43. Nuttig
 44. 44. Origineel
 45. 45. Geloofwaardig
 46. 46. Vriendelijk
 47. 47. Tips van Bol.com
 48. 48. SamenvattingContent: teksten, foto’s, plaatjes, links, reviews,vragen en antwoordenEigenschappen content: doelgroep(en),duidelijk, boeiend en bondig, (taal)fouten,verrijk content, nuttig, origineel, geloofwaardigen vriendelijk48
 49. 49. 49Hoe bekijken en lezen web-bezoekers een site
 50. 50. Kijken en lezen
 51. 51. Kijken en lezen
 52. 52. Kijken en lezen - Mouseflow
 53. 53. Kijken en lezen – Google Analytics
 54. 54. Kijken en lezen – Eyetracking
 55. 55. Kijken en lezen – Eyetracking•http://www.youtube.com/watch?v=ZKUNu-uOCtE
 56. 56. SamenvattingVan links naar rechtsOnderzoek: Mousetracking, Google Analytics,Eyetracking
 57. 57. 57De toegevoegde waarde van goedecontent
 58. 58. Toegevoegde waarde• Zoekmachinevriendelijk• Gebruiksvriendelijk• Sturen op verleiden (conversie)
 59. 59. Zoekmachinevriendelijk• Titels. Max 65 karakters (incl. spaties)• Metadescription. Max 150 karakters• Bodytekst. Let op keyword density. Max 3%.Focus en thema gerelateerde keywords• Koppen. H1 is het belangrijkst• Alttekst.• Geen duplicate content. Canonical URL
 60. 60. Zoekmachinevriendelijk
 61. 61. Zoekmachinevriendelijk
 62. 62. Zoekmachinevriendelijk
 63. 63. Alttekst
 64. 64. Keyword density – SEO Book
 65. 65. Thema gerelateerde woorden
 66. 66. Canonical URL
 67. 67. Canonical URL
 68. 68. GebruiksvriendelijkWat hij gemakkelijk moet kunnen vinden?Wat de organisatie onder de aandacht wilbrengen?Welke indruk hij moet krijgen?Welke handelingen hij makkelijk moet kunnenuitvoeren?Wat hij of zij moet gaan doen?• Koppen• Witruimte• Lezersniveau
 69. 69. Koppen, witruimte, lezersniveau
 70. 70. Gebruiksvriendelijk - leesniveau
 71. 71. Gebruiksvriendelijk - leesniveau
 72. 72. Gebruiksvriendelijk - leesniveau
 73. 73. Sturen op verleiden• Woord gebruik• Kleuren• Vormen• Buttons• Positie
 74. 74. Sturen op verleiden
 75. 75. SamenvattingVoordelen: zoekmachine en gebruiksvriendelijk,sturen op verleidenZoekmachine optimalisatie: Max. 65,metadescription. max 150, keyword density.max 3%, H1 is het belangrijkst, geen duplicatecontent, wel: Canonical URL (!)Gebruiksvriendelijkheid: koppen, witruimte,scannen, lezersniveau
 76. 76. 76Goede (web)teksten schrijven
 77. 77. Goede webteksten tips• De belangrijkste boodschap eerst• Informatieve titel• Elk onderwerp eigen alinea• Informatieve lead• Opsommingen en tabellen• Gemarkeerde woorden• Informatieve links
 78. 78. De belangrijkste boodschap eerstWaarom belangrijk:• Lezen van een beeldscherm langzamer is• Webbezoekers ongeduldig zijn• Bovenaan het scherm scannen en lezen• Hoe verder naar beneden, hoe minder scannenen lezen
 79. 79. De belangrijkste boodschap eerst
 80. 80. Informatieve titel• Vat de kern van je verhaal in de titel samen• De lezer bepaalt of hij of zij het hele stuk wilverder lezen• Gebruik de titel ook als linktekst op anderepagina’s• Voorbeeld titel: De biggetjes overlevenconfrontatie met de boze wolf• Minder woorden in je titel: beter• Schrijf belangrijke woorden waarop jegevonden wilt worden zo veel mogelijk vooraan
 81. 81. Informatieve titel
 82. 82. Elk onderwerp eigen alinea• Tussenkoppen vatten de kern van de alinea• Door tussenkoppen te lezen, begrijpt de lezerde inhoud van de hele webtekst• Tussenkoppen moeten stuk voor stuk de kernraken van de alinea waar ze bij horen• Tussenkoppen zijn informatief
 83. 83. Elk onderwerp eigen alinea
 84. 84. Informatieve lead• De lead, of inleiding van je tekst, vertelt jehele verhaal nog een keer• Geef een samenvatting van je tekst• Gebruik je iets meer woorden en misschienwat meer details
 85. 85. Informatieve lead
 86. 86. Opsommingen en tabellen• Informatie in opsommingen is gemakkelijk ensnel te scannen• Scannen zonder een hele alinea te hoevenlezen
 87. 87. Opsommingen en tabellen
 88. 88. Opsommingen en tabellen• Tabellen bieden snel overzicht in complexe(re)data
 89. 89. Opsommingen en tabellen
 90. 90. Gemarkeerde woorden• De scannende lezer informatie gemakkelijkfilteren door gemarkeerde woorden• Niet te vaak gemarkeerde woorden gebruiken!• Kernpunten uit alinea’s die je zijn extrazichtbaar voor degenen die woord voor woordlezen• Goed hulpmiddel om informatie ‘op te breken’in behapbare stukjes tekst
 91. 91. Gemarkeerde woorden
 92. 92. Informatieve links• Goede link vertelt de lezer wat hij of zijerachter vindt• De link valt namelijk op in een lopende tekst
 93. 93. Informatieve links
 94. 94. Goede webteksten tips• Een inleiding van maximaal 50 tot 70 woorden(liefst korter)• Alinea’s van maximaal vijf regels lang• Bijvoorkeur niet meer dan drie tot vier alineas• Zinnen die niet langer zijn dan 11 tot 15woorden (hou rekening met bekijken site opmobiel). Kort en bondig!94
 95. 95. Goede webteksten tips
 96. 96. Goede webteksten tips
 97. 97. Goede webteksten tips• Vermijd bijzinnen• Schrijf actief. Vermijd de lijdende vorm• Gebruik zo min mogelijk afkortingen• De kunst van het weglaten (van woorden,zinnen etc.)97
 98. 98. Samenvatting• De belangrijkste boodschap eerst• Informatieve titel• Elk onderwerp eigen alinea• Informatieve lead• Opsommingen en tabellen• Gemarkeerde woorden• Informatieve links
 99. 99. Samenvatting• Inleiding van maximaal 50 tot 70 woorden• Alinea’s van maximaal vijf regels lang• Bijvoorkeur niet meer dan drie tot vier alineas• Zinnen niet langer zijn dan 11 tot 15 woorden• Vermijd bijzinnen• Schrijf actief. Vermijd de lijdende vorm• Gebruik zo min mogelijk afkortingen• De kunst van het weglaten (van woorden,zinnen etc.)99
 100. 100. 100Sturen op meer conversie
 101. 101. VertrekpuntMenselijke behoeftes:• Geld verdienen• Geld uitsparen• Slim om gaan met tijd, weinig moeite hoevendoen• Goed zijn voor een ander• Geborgenheid• Indruk maken• Plezier ervaren• Erbij willen horen101
 102. 102. Tips• Voeg emotie toe• Bied rationele rechtvaardiging• Voorkom jargon• Beschrijf de klantvoordelen• Leg uit wat je ermee kan• Bevestig102
 103. 103. Voeg emotie toe• Mensen kopen met hun hart, niet met hunhoofd103
 104. 104. Voeg emotie toe104
 105. 105. Bied rationele rechtvaardiging• Rationele argumenten om de aankoop terechtvaardigen• Reviews• Vragen en antwoorden• Korting• Service gerelateerde zaken. Bijv. vandaagbesteld, morgen in huis105
 106. 106. Bied rationele rechtvaardiging106
 107. 107. Bied rationele rechtvaardiging107
 108. 108. Bied rationele rechtvaardiging108
 109. 109. Voorkom jargon• Let zoveel mogelijk woorden die mensen(her)kennen• Niet iedereen is een specialist• Verplaats je in de klant109
 110. 110. Beschrijf de klantvoordelen• Kunst is doorvertalen via productvoordelennaar het voordeel voor de koper• Vertaal eigenschappen. Bijv. viscose voelt koelaan bij warm weer.• Toepassing: “Dankzij de viscose blijft eenwarme zomerdag aangenaam”110
 111. 111. Leg uit wat je ermee kan• Door te vertellen wat je met het product kunt,verander je de mindset van de potentiële kopernaar de fase dat het product al is gekocht111
 112. 112. Leg uit wat je ermee kan112
 113. 113. Bevestig• Bevestiging helpt klanten over de streep tetrekken• Best getest, best beoordeeld, trend van ..113
 114. 114. Bevestig114
 115. 115. Samenvatting• Voeg emotie toe• Bied rationele rechtvaardiging• Voorkom jargon• Beschrijf de klantvoordelen• Leg uit wat je ermee kan• Bevestig115
 116. 116. 116Bijblijven over content
 117. 117. Blogs – Jungleminds.nl
 118. 118. Blogs – Frankwatching.com
 119. 119. Blogs – Twinklemagazine.nl
 120. 120. Boeken – HandboekConversieoptimalisatie
 121. 121. Boeken – Verleiden op internet
 122. 122. Zijn er nog vragen?!E-mail: bob@soethart.nlLinkedin:http://nl.linkedin.com/in/bobvandevoorenTwitter:http://twitter.com/soethartFacebook:http://www.facebook.com/soethartE-mail Bol.com: partner@bol.com

×