Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PHP & Wordpress Event
Arjan Burger
Even voorstellen…
• Wie zijn jullie?
• Wat verwacht je vandaag?
Belangrijkste
onderwerpen
• Inleiding PHP
• PHP & Wordpress
Wat is PHP
• Scriptingtaal
• PHP in relatie tot andere talen
PHP en de webserver
• PHP is een serverside scriptingtaal
• Draait op de webserver
• Code wordt geinterpreteerd op server ...
Scriptingtaal
• Basis scriptingtaal
• Gebruik HTML en PHP
<?php
echo “Hello World!”;
?>
Variabelen
• Een lade om een waarde te bewaren
• Bijvoorbeeld $waarde of $naam
$naam = “Arjan”;
$getal = 5;
Rekenvoorbeeld
<?php
$getal1 = 5;
$getal2 = 10;
echo “Resultaat : “.$getal1*$getal2;
?>
Naamvoorbeeld
<?php
$naam = “Arjan”;
echo “Ik heet “.$naam;
?>
Logische test: if
• Syntax:
if (conditie)
{
// code als conditie TRUE levert
}
voorbeel4.php
<?php
$count=15;
if ($count > 10)
{
echo “U heeft meer dan 10 artikelen”;
}
?>
Logische test: if…else
• Syntax:
if (conditie)
{
// code als conditie TRUE levert
} else
{
// code als conditie FALSE leve...
voorbeeld5.php
<?php
$naam = “Pietersen”;
if ($naam = = “Operator”)
{
echo “Welkom operator, wat wilt u wijzigen”;
} else
...
Logische test: if…elseif…else
• Syntax:
if (conditie1) {
// code als conditie1 TRUE levert
} elseif (conditie2) {
// code ...
Logische test: switch
• Syntax:
switch ($variabele)
{
case value1:
// code als $variabele = = value1
break;
case value2:
/...
Logische test: switch
• Voorbeeld:
switch ($dag)
{
case 1: $naam = “zondag”; break;
case 2: $naam = “maandag”; break;
….
d...
Conditie-opbouw
• Boolean expressie
• Vergelijken 2 waarden:
= =, !=, <, >, <=, >=, = = =.
• Combineren vergelijkingen:
an...
Lussen: while
• Syntax:
while (conditie)
{
// code die doorlopen moet worden zolang de
// conditie geldt.
}
voorbeeld6.php
<?php
$i = 0;
while ($i < 10)
{
echo $i.” is kleiner dan 10<br>”;
$i = $i + 1;
}
echo $i.”is groter of geli...
Lussen: do … while
• Syntax:
do {
// code die doorlopen moet worden zolang de
// conditie geldt.
} while (conditie)
Lussen: for
• Syntax:
for (initiele expr ; einde check ; loop expr)
{
// code die per lus wordt doorlopen
}
Lussen: for
• Voorbeeld:
for ($i=0; $i<10; $i = $i + 1)
{
echo $i;
}
Oefening 2.4
• Maak een PHP script, die de tafel van 4 op
het scherm schrijft. Zorg dat het getal ‘4’
maar 1 keer in de co...
Functies
• Aanroep:
– functienaam(expressie1, expressie2, …)
• Ingebouwde PHP functies
– Bijvoorbeeld: print, echo, is_int...
Ingebouwde functies
• Alle ingebouwde functies zijn vermeld in de
PHP documentatie die ook on-line
beschikbaar is op www.p...
Voorbeeld ingebouwde
functie
string substr(string str_in, int start[, int lengte]);
• Return type is string
• Minimaal 2 p...
Voorbeeld substr
• echo substr(“Een string”, 2);
• Geeft als uitvoer: n string
• echo substr(“Een string”, 2, 3);
• Geeft ...
Algemeen template
function functienaam(arg1, …)
{
//code van de functie
return $waarde;
}
Voorbeeld functie
function gemiddelde($getal1, $getal2, $getal3)
{
$resultaat = ($getal1 + $getal2 + $getal3)/3;
return $r...
Voorbeeld functie
function htmlHeader($title)
{
echo “<html>”;
echo “<head>”;
echo “<title>$title</title>”
echo “</head>”;...
Oefening 3.2
• Pas het script van voorbeeld 4 aan zodat er
een functie bijkomt:
• function ShowTafel($tafel, $lengte)
• En...
Wordpress en PHP
• Themes zijn te editen onder Appearance >
Editor
PHP Functie lijst
• http://codex.wordpress.org/Function_Referen
ce
PHP Code Widget
• https://wordpress.org/plugins/php-code-
widget/
Custom post types
• http://codex.wordpress.org/Post_Types
Plugins schrijven
• (advanced)
• http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PHP & Wordpress event - cursus php voor beginners

494 views

Published on

Inleiding PHP en de combinatie met Wordpress. Door Arjan Burger.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PHP & Wordpress event - cursus php voor beginners

 1. 1. PHP & Wordpress Event Arjan Burger
 2. 2. Even voorstellen… • Wie zijn jullie? • Wat verwacht je vandaag?
 3. 3. Belangrijkste onderwerpen • Inleiding PHP • PHP & Wordpress
 4. 4. Wat is PHP • Scriptingtaal • PHP in relatie tot andere talen
 5. 5. PHP en de webserver • PHP is een serverside scriptingtaal • Draait op de webserver • Code wordt geinterpreteerd op server en pas daarna naar client gestuurdrg
 6. 6. Scriptingtaal • Basis scriptingtaal • Gebruik HTML en PHP <?php echo “Hello World!”; ?>
 7. 7. Variabelen • Een lade om een waarde te bewaren • Bijvoorbeeld $waarde of $naam $naam = “Arjan”; $getal = 5;
 8. 8. Rekenvoorbeeld <?php $getal1 = 5; $getal2 = 10; echo “Resultaat : “.$getal1*$getal2; ?>
 9. 9. Naamvoorbeeld <?php $naam = “Arjan”; echo “Ik heet “.$naam; ?>
 10. 10. Logische test: if • Syntax: if (conditie) { // code als conditie TRUE levert }
 11. 11. voorbeel4.php <?php $count=15; if ($count > 10) { echo “U heeft meer dan 10 artikelen”; } ?>
 12. 12. Logische test: if…else • Syntax: if (conditie) { // code als conditie TRUE levert } else { // code als conditie FALSE levert }
 13. 13. voorbeeld5.php <?php $naam = “Pietersen”; if ($naam = = “Operator”) { echo “Welkom operator, wat wilt u wijzigen”; } else { echo “Welkom klant, u kunt hier ”; echo “een bestelling plaatsen”; } ?>
 14. 14. Logische test: if…elseif…else • Syntax: if (conditie1) { // code als conditie1 TRUE levert } elseif (conditie2) { // code als conditie2 TRUE levert } else { // code als conditie1 en conditie 2 beide FALSE leveren }
 15. 15. Logische test: switch • Syntax: switch ($variabele) { case value1: // code als $variabele = = value1 break; case value2: // code als $variabele = = value2 break; … default: // code als $variabele geen van eerder genoemde waarden is }
 16. 16. Logische test: switch • Voorbeeld: switch ($dag) { case 1: $naam = “zondag”; break; case 2: $naam = “maandag”; break; …. default: $errormsg = “foute dag ingegeven”; }
 17. 17. Conditie-opbouw • Boolean expressie • Vergelijken 2 waarden: = =, !=, <, >, <=, >=, = = =. • Combineren vergelijkingen: and, or, !, xor, &&, ||
 18. 18. Lussen: while • Syntax: while (conditie) { // code die doorlopen moet worden zolang de // conditie geldt. }
 19. 19. voorbeeld6.php <?php $i = 0; while ($i < 10) { echo $i.” is kleiner dan 10<br>”; $i = $i + 1; } echo $i.”is groter of gelijk aan 10”; ?>
 20. 20. Lussen: do … while • Syntax: do { // code die doorlopen moet worden zolang de // conditie geldt. } while (conditie)
 21. 21. Lussen: for • Syntax: for (initiele expr ; einde check ; loop expr) { // code die per lus wordt doorlopen }
 22. 22. Lussen: for • Voorbeeld: for ($i=0; $i<10; $i = $i + 1) { echo $i; }
 23. 23. Oefening 2.4 • Maak een PHP script, die de tafel van 4 op het scherm schrijft. Zorg dat het getal ‘4’ maar 1 keer in de code voorkomt en gebruik een lus.
 24. 24. Functies • Aanroep: – functienaam(expressie1, expressie2, …) • Ingebouwde PHP functies – Bijvoorbeeld: print, echo, is_int, sqrt, … – print(“Dit is een stukje tekst”); – sqrt($val*10/2); – print(sqrt($val/2+$getal*10)); – $stringlengte = strlen(“Een tekst”);
 25. 25. Ingebouwde functies • Alle ingebouwde functies zijn vermeld in de PHP documentatie die ook on-line beschikbaar is op www.php.net (nl.php.net) • Algemene vorm: return-type functienaam(type1 arg1, type2 arg2, …)
 26. 26. Voorbeeld ingebouwde functie string substr(string str_in, int start[, int lengte]); • Return type is string • Minimaal 2 parameters, 3e is optioneel • Types van parameters zijn gegeven • Betekenis van de parameters zijn gegeven • Parameter tussen ‘[‘ en ‘]’ zijn optioneel
 27. 27. Voorbeeld substr • echo substr(“Een string”, 2); • Geeft als uitvoer: n string • echo substr(“Een string”, 2, 3); • Geeft als uitvoer: n s
 28. 28. Algemeen template function functienaam(arg1, …) { //code van de functie return $waarde; }
 29. 29. Voorbeeld functie function gemiddelde($getal1, $getal2, $getal3) { $resultaat = ($getal1 + $getal2 + $getal3)/3; return $resultaat; } echo gemiddelde(10,10,40); Levert: 20
 30. 30. Voorbeeld functie function htmlHeader($title) { echo “<html>”; echo “<head>”; echo “<title>$title</title>” echo “</head>”; } Aanroep: htmlHeader(“Login”);
 31. 31. Oefening 3.2 • Pas het script van voorbeeld 4 aan zodat er een functie bijkomt: • function ShowTafel($tafel, $lengte) • En gebruik deze vervolgens ook.
 32. 32. Wordpress en PHP • Themes zijn te editen onder Appearance > Editor
 33. 33. PHP Functie lijst • http://codex.wordpress.org/Function_Referen ce
 34. 34. PHP Code Widget • https://wordpress.org/plugins/php-code- widget/
 35. 35. Custom post types • http://codex.wordpress.org/Post_Types
 36. 36. Plugins schrijven • (advanced) • http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin

×