Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI jako jedna z kluczowych kompetencji życiowych (c) 2008 Fundacja Teraz Edukacja
Plan <ul><li>Globalizacja i rozwój rynków finansowych a edukacja finansowa </li></ul><ul><li>Zarządzanie finansami jako ko...
Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>Globalizacja, nowe rynki finansowe, nowe produkty = większe możliwości...
Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>Komisja Europejska zwraca uwagę na narastanie problemu wykluczenia fi...
Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>Wiedza z zakresu finansów osobistych – </li></ul><ul><li>„ jest ona najw...
Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>„ Zbyt mało młodych ludzi nabywa umiejętności finansowych. Rzadko uczą s...
Zarządzanie finansami jako kompetencja życiowa? <ul><li>Według definicji WHO kompetencje życiowe oznaczają zdolności umoż...
Co z tą edukacją finansową? <ul><li>Wyniki badań opinii publicznej (17+) dotyczące zarządzania finansami osobistymi nie są...
Co z tą edukacją finansową? <ul><li>Niski poziom świadomości finansowej społeczeństwa polskiego </li></ul><ul><li>Duża ...
Gdzie tkwią problemy? <ul><li>Brak edukacji finansowej na poziomie szkolnym , nie licząc pozarządowych inicjatyw okołoszk...
Gdzie jest miejsce na edukację finansową? <ul><li>Szkoła : standardy nowoczesnej edukacji to praktyczność i użyteczność na...
Gdzie jest miejsce na edukację finansową? <ul><li>W dużej mierze to niedostateczna edukacja finansowa społeczeństwa spra...
Kontakt Kontakt: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego TERAZ EDUKACJA Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa www.e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zarzadzanie finansami osobistymi

1,740 views

Published on

Zarządzanie finansami osobistymi jako podstawowa kompetencja życiowa. Zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju działań z zakresu edukacji finansowej przez instytucje sektora finansowego.

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zarzadzanie finansami osobistymi

 1. 1. ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI jako jedna z kluczowych kompetencji życiowych (c) 2008 Fundacja Teraz Edukacja
 2. 2. Plan <ul><li>Globalizacja i rozwój rynków finansowych a edukacja finansowa </li></ul><ul><li>Zarządzanie finansami jako kompetencja życiowa? </li></ul><ul><li>Co z tą edukacją finansową? </li></ul><ul><li>Gdzie tkwi problem? </li></ul><ul><li>Gdzie jest miejsce na taką edukację? </li></ul>2
 3. 3. Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>Globalizacja, nowe rynki finansowe, nowe produkty = większe możliwości konsumenta finansowego </li></ul><ul><li>Oznacza to m.in. k onieczność nowego spojrzenia na edukację finansową młodzieży i dorosłych - zaniedbania w zakresie edukacji finansowej społeczeństwa – zwłaszcza młodych ludzi, mogą prowadzić do wykluczenia finansowego </li></ul>3
 4. 4. Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>Komisja Europejska zwraca uwagę na narastanie problemu wykluczenia finansowego , rozumianego jako niekorzystanie lub niemożliwość skorzystania z podstawowych instrumentów finansowych – np. kont bankowych, kart płatniczych, funduszy emerytalnych </li></ul><ul><li>Według Komisji w Polsce wykluczonych finansowo jest 40% osób – w tym młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne </li></ul>4
 5. 5. Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>Wiedza z zakresu finansów osobistych – </li></ul><ul><li>„ jest ona najważniejszym fundamentem, na którym rozwijamy inne nasze umiejętności w życiu (…) Wiedza, jak tworzyć budżet, oszczędzać i mądrze używać kredytów są finansowym ekwiwalentem kierowania pojazdem, używania pasów bezpieczeństwa i zatrzymywania się na czerwonym świetle” Douglas Michelman, VISA </li></ul>5
 6. 6. Globalizacja i rozwój rynków finansowych… <ul><li>„ Zbyt mało młodych ludzi nabywa umiejętności finansowych. Rzadko uczą się tego od rodziców, a jeszcze rzadziej otrzymują odpowiednią edukację w szkole(…) Nie chodzi o to, aby uczyć, jak wykorzystać zwyżkę na giełdzie aby zarobić, ani jak zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Tu chodzi o zupełne podstawy – budżet domowy, zrównoważone wpływy i wydatki, oszczędzanie na ważne cele życiowe takie jak mieszkanie czy emerytura, umiejętność racjonalnego korzystania z karty kredytowej” Douglas Michelman, VISA </li></ul>6
 7. 7. Zarządzanie finansami jako kompetencja życiowa? <ul><li>Według definicji WHO kompetencje życiowe oznaczają zdolności umożli- wiające człowiekowi pozytywne zacho- wania przystosowawcze, dzięki którym skutecznie radzi sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia </li></ul><ul><li>Liczenie i gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi – to umiejętność funkcjonalna, którą można zaliczyć do umiejętności podejmowania decyzji </li></ul>7
 8. 8. Co z tą edukacją finansową? <ul><li>Wyniki badań opinii publicznej (17+) dotyczące zarządzania finansami osobistymi nie są najlepsze (SMG/KRC 2007) : </li></ul><ul><ul><li>Polacy nie potrafią regularnie oszczędzać - zdecydowana większość z nas (64%) wszystkie dochody przeznacza na życie i bieżące potrzeby, jedynie 27% „coś” odkłada w ciągu roku. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chętnie zadłużamy się biorąc kredyty zarówno mieszkaniowe, jak i konsumpcyjne, nie myśląc o tym, co może zdarzyć się jutro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nie potrafimy skutecznie inwestować własnych zasobów, gdyż niemal 62% Polaków za najlepszą formę przechowywania ciągle uważa oprocentowane konto, a 35% - obligacje skarbowe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nadal zbyt wielu z nas nie ma konta bankowego (wg. Komisji Europejskiej aż 56%), zaś gotówkę często trzyma w domu, nie zdając sobie sprawy z tego, że w ten sposób pieniądze tracą na wartości z powodu inflacji. </li></ul></ul>8
 9. 9. Co z tą edukacją finansową? <ul><li>Niski poziom świadomości finansowej społeczeństwa polskiego </li></ul><ul><li>Duża niechęć do dobrych praktyk : planowania swoich finansów, oszczędzania, inwestowania; reaktywny sposób radzenia sobie z problemami finansowymi, ograniczone zaufanie do instytucji finansowych, ograniczone korzystanie z usług oszczędnościowych i kredytowych (badania Microfinance Center 2005) </li></ul>9
 10. 10. Gdzie tkwią problemy? <ul><li>Brak edukacji finansowej na poziomie szkolnym , nie licząc pozarządowych inicjatyw okołoszkolnych </li></ul><ul><li>Uczenie się gospodarowania finansami na błędach – główna metoda zdobywania wiedzy </li></ul><ul><li>Brak programów edukacyjnych kierowanych do osób dorosłych </li></ul><ul><li>Brak świadomości potrzeb podejmowania edukacji finansowej po stronie władz oświatowych i instytucji rynku finansowego ( sic! ) </li></ul>10
 11. 11. Gdzie jest miejsce na edukację finansową? <ul><li>Szkoła : standardy nowoczesnej edukacji to praktyczność i użyteczność nabywanej wiedzy </li></ul><ul><li>Media: edukacja finansowa „od przedszkola do domu spokojnej starości” ( Lifelong learning ) </li></ul><ul><li>Większa aktywność edukacyjna instytucji publicznych i sektora finansowego </li></ul><ul><li>Programy : promocja przedsiębiorczych i aktywnych postaw w połączeniu z edukacją finansową jako metoda na poprawę sytuacji finansowej tysięcy rodzin </li></ul>11
 12. 12. Gdzie jest miejsce na edukację finansową? <ul><li>W dużej mierze to niedostateczna edukacja finansowa społeczeństwa sprawia, że tak słabo wypadamy w raportach Komisji Europejskiej dotyczących rozwoju społecznego </li></ul><ul><li>Konkluzja, która nie dotyczy tylko USA: „Cały sektor finansowy ma obowiązek promocji wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania osobistymi finansami – na problemach finansowych i niewypłacalności Amerykanów nikt bowiem nie skorzysta” Douglas Michelman, VISA </li></ul>12
 13. 13. Kontakt Kontakt: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego TERAZ EDUKACJA Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa www.edunews.pl [email_address] (c) 2008 Marcin Polak 13

×