Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
+
 Cyfrowi
 imigranci
 i tubylcy
czyli spróbujmy zintegrować
dwa światy w polskiej szkole
+                                     2
  Dwa światy


     W pewnej szkole (jak...
+                                          3
  Dwa światy           ...
+                                     4
  Cyfrowi tubylcy


     Dzisiejsi uczni...
+                                     5
  Cyfrowi tubylcy


     Mark Prensky, b...
+                                    6
  Cyfrowi tubylcy
     Komputer, gry, ...
+                                                  7
  Cyfrowi tubylcy
...
+                                     8
  Cyfrowi imigranci
     Nauczyciel...
+
  Cyfrowi imigranci


     Nauczyciele, podobnie jak wiele osób dorosłych,
   
     byli często zaskakiwani...
+                                     9
  Cyfrowi imigranci


     Mark Prensky...
+                                           10
  Różnice


     Nauczycie...
+                                            11
  Różnice


     Nauczyci...
+                                           12
  Różnice


     Nauczycie...
+                                     13
  Integracja dwóch światów
  Próba konklu...
+                                    14
  Integracja dwóch światów
  Próba konkluz...
+                                                15
  Nowe technologie w...
+                                        16
  Bez obaw, technologie nie gryzą...
...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Źródła informacji archiwalnej
Next
Upcoming SlideShare
Źródła informacji archiwalnej
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Cyfrowi tubylcy i imigranci

Download to read offline

Porównanie dwóch światów - cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów (Mark Prensky). Prezentacja przedstawia różnice w odbiorze i korzystaniu z mediów cyfrowych przez osoby dorosłe (nauczycieli) i młodzież. Próba poszukiwania możliwości integracji dwóch światów w jednej szkole. Wykorzystano podkład muzyczny z http://music.podshow.com/.

Cyfrowi tubylcy i imigranci

 1. 1. + Cyfrowi imigranci i tubylcy czyli spróbujmy zintegrować dwa światy w polskiej szkole
 2. 2. + 2 Dwa światy W pewnej szkole (jakich wiele) uczniowie zrobili to, co zwykle   robią – sfilmowali fragment szkolnej lekcji (pewnie się przy tym trochę powygłupiali) i zamieścili film w YouTube. W odpowiedzi dyrekcja szkoły, przy wsparciu pedagogów,   wprowadziła kategoryczny zakaz przynoszenia lub korzystania na terenie szkoły z jakichkolwiek narzędzi nowoczesnej technologii: telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, odtwarzaczy mp3, iPodów, kamer wideo, laptopów i wszelkich innych urządzeń, które mogłyby coś (nie daj Boże) nagrać, albo, jeszcze gorzej, odtworzyć. Wydarzenie miało miejsce w XXI wieku w polskiej szkole, choć wiele osób twierdzi, że to jednak był wiek XIX...
 3. 3. + 3 Dwa światy VS Zadania do rozwiązania:   ? UDOWODNIJ, ŻE W TEJ SZKOLE SĄ OSOBY MYŚLĄCE... UDOWODNIJ, ŻE TO NIE BYŁA TWOJA SZKOŁA... Zadania powyższe nie mają sensu, podobnie jak wprowadzane w   szkołach zakazy używania tego, co jest przecież integralną częścią naszego życia. Nasuwają się pytania: Czy szkoła powinna zabraniać używania różnych narzędzi cyfrowej   technologii, czy też powinna ich używać w celach edukacyjnych? Czy chcemy, aby polska szkoła była technologicznym skansenem?   Czy uczniowie powinni czuć się w szkole, jak u siebie, czy jak „w gościach”?   Dla kogo jest szkoła?  
 4. 4. + 4 Cyfrowi tubylcy Dzisiejsi uczniowie należą do generacji, która dorastała w o   otoczeniu nowych technologii. Całe świadome życie spędzili oni w otoczeniu komputerów, gier wideo, odtwarzaczy mp3, aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych i wszystkich pozostałych cyfrowych zdobyczy XXI wieku. To jest ważna część ich życia.
 5. 5. + 5 Cyfrowi tubylcy Mark Prensky, badacz mediów cyfrowych i ich wykorzystania w   edukacji, podaje, że przeciętny absolwent amerykańskiego college’u spędził mniej niż 5000 godzin na czytaniu, ale więcej niż 10 000 godzin na graniu w gry wideo, 10 000 godzin rozmawiając przez telefon, a 20 000 godzin na oglądaniu telewizji (Prensky, 2001). Prawdopodobnie uczeń kończący polską szkołę ponadgimnazjalną   ma wcale nie gorsze „wyniki” niż jego amerykańscy rówieśnicy.
 6. 6. + 6 Cyfrowi tubylcy Komputer, gry, Internet, telefony komórkowe, SMS-y to   integralne części życia pokolenia urodzonego po 1983 roku. Generację, której udziałem są opisane powyżej doświadczenia, przyjęło się określać mianem digital natives, czyli cyfrowi tubylcy, urodzeni użytkownicy mediów cyfrowych.
 7. 7. + 7 Cyfrowi tubylcy Nazywamy ich cyfrowymi tubylcami, ponieważ żaden z nich nie   zna świata, w którym nie byłoby komputerów, 24-godzinnych wiadomości, łatwo i wszędzie dostępnego internetu oraz telefonów komórkowych. Dla cyfrowego tubylca jest naturalne, że z komórki nie tylko   się dzwoni, ale że również można na niej przechowywać filmy wideo, muzykę oraz że może służyć jako aparat fotograficzny. Ci młodzi ludzie sporadycznie odwiedzają tradycyjną bibliotekę   i wyszukują informacje w klasycznych encyklopediach - zamiast tego używają Google, Yahoo albo innych wyszukiwarek internetowych. Co istotne, każdy człowiek urodzony w ostatnich kilkunastu   latach w krajach rozwiniętych jest automatycznie cyfrowym tubylcem. Gary Small, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w rozmowie z redakcją Dziennika, 15.11.2008.
 8. 8. + 8 Cyfrowi imigranci Nauczyciele / edukatorzy – nie należą do generacji, która dorastała   w otoczeniu nowych technologii. Te pojawiały się w ich życiu stopniowo (w Polsce mniej więcej od połowy lat 80-tych). Można też powiedzieć, że raczej dowiadywali się o nich przypadkiem, często od swoich lub nie swoich dzieci.
 9. 9. + Cyfrowi imigranci Nauczyciele, podobnie jak wiele osób dorosłych,   byli często zaskakiwani (i nadal chyba są): coraz to nowszymi i wydajniejszymi komputerami,   rozwojem Internetu i interaktywnego oprogramowania,   popularnością gier komputerowych i wideo,   przerosło ich pojawienie się mp3 i odtwarzaczy multimedialnych (bo   przecież muzyka i nagrania, to tylko na płycie CD lub jeszcze lepiej, winylowej), na szczęście spodobały im się aparaty cyfrowe i kamery wideo,   ale gorzej już z nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi telefonami   komórkowymi (bo te dodatkowe funkcje to czarna magia)...
 10. 10. + 9 Cyfrowi imigranci Mark Prensky zauważył, że cyfrowi imigranci, podobnie jak imigranci   tradycyjnie rozumiani, uczą się lepiej lub gorzej drugiego języka - nowych mediów cyfrowych, którego jednak nigdy nie opanują równie dobrze jak ojczystego (Prensky 2001). Prensky wyciąga stąd wniosek, iż największym problemem dla   dzisiejszej edukacji jest to, że nauczyciele - cyfrowi imigranci, mówiący archaicznym językiem (ery precyfrowej) usiłują uczyć populację, która porozumiewa się zupełnie nowym językiem. Chcą uczyć starożytnym językiem, którym nie posługuje się już i nie   będzie się posługiwała większość społeczeństwa...
 11. 11. + 10 Różnice Nauczyciele – cyfrowi imigranci: Uczniowie – cyfrowi tubylcy:     Mają problemy z percepcją Potrafią wyobrażać sobie i     wirtualnej powierzchni widocznej rozumieć wirtualną powierzchnię przez przesuwane nad nią przez przesuwane nad nią okienko miniaturowego ekranu; okienko miniaturowego ekranu; Potrafią wyobrażać sobie i Mają problem ze zrozumieniem     rozumieć treść długiego, długiego i skomplikowanego linearnego tekstu czytanego z tekstu w książce. książki lub innego tradycyjnego źródła. Za: Edyta Nowak-Żółty, Nauczyciel przyszłości
 12. 12. + 11 Różnice Nauczyciele – cyfrowi imigranci: Uczniowie – cyfrowi tubylcy:     Lepiej rozumieją tekst drukowany Bez problemów, z powodzeniem     niż wyświetlany na ekranie czytają wszelkie teksty z komputera, komórki, iPoda, ekranów urządzeń telewizora; multimedialnych; Przedkładają tekst nad obraz i Przedkładają obraz i dźwięk nad     dźwięk; tekst; Preferują linearne myślenie i   Preferują swobodny   szeregowe przetwarzanie (hipertekstowy i hipermedialny) informacji; dostęp do źródeł informacji i równoległe przetwarzanie informacji z wielu źródeł; Za: Edyta Nowak-Żółty, Nauczyciel przyszłości
 13. 13. + 12 Różnice Nauczyciele – cyfrowi imigranci: Uczniowie – cyfrowi tubylcy:     Preferują cierpliwość i Preferują akcydentalne,     systematyczność; krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, Oczekują skumulowanych,   wielozadaniowość, oczekują odroczonych rezultatów; szybkich efektów; Wykorzystują podstawowe,   Szybko odkrywają bogate funkcje standardowe funkcje posiadanych   posiadanych urządzeń, wymyślają urządzeń mobilnych, które są nowe ich zastosowania; analogiczne do tradycyjnych; Traktują nowe technologie i Traktują nowe technologie ufnie,     nowinki z nieufnością. kreatywnie, zaś posiadane urządzenia mobilne to dla nich przedmioty osobiste. Za: Edyta Nowak-Żółty, Nauczyciel przyszłości
 14. 14. + 13 Integracja dwóch światów Próba konkluzji Polska szkoła powinna być przede wszystkim otwarta na innowacje   – nie tylko w świecie technologii, ale i w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się – niejednokrotnie odmiennych od tych, jakie pamiętają ze szkoły dzisiejsi (zwłaszcza starsi) nauczyciele; Nie może stać w opozycji do cyfrowego świata (życia), w którym   na co dzień funkcjonują uczniowie; Powinna mądrze korzystać – na wszystkich przedmiotach -   z dobrodziejstw nowych technologii i przyczyniać się do powiększania wirtualnych zasobów edukacyjnych, z których korzystać będą przecież zarówno cyfrowi tubylcy, jak i cyfrowi imigranci – jedni i drudzy będą zmuszeni uzupełniać swoją wiedzę przez całe życie;
 15. 15. + 14 Integracja dwóch światów Próba konkluzji W centrum szkoły XXI wieku znajduje się uczeń;   Przekaz kierowany do ucznia, powinien być spersonalizowany –   dopasowany do jego preferencji i stylów uczenia się. Nie nauczymy na siłę zabraniając używania tych rzeczy, które cyfrowym tubylcom służą także do edukacji; Polska szkoła potrzebuje nowych technologii, ale nie w rozumieniu   budowania infrastruktury, lecz w kontekście tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych, wykorzystywanych w procesie edukacji poprzez rozmaite mobilne i stacjonarne urządzenia cyfrowe; Dzięki nim nauka będzie bardziej atrakcyjna dla uczniów, będą   bardziej zmotywowani i skuteczniejsi w nauce i działaniu.
 16. 16. + 15 Nowe technologie wspierają proces edukacji w szkole Korzystajmy z doświadczeń innych krajów. W Wielkiej Brytanii już tysiąc   szkół posiada akredytację ICT Mark, potwierdzającą najlepsze wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji; Szkoły te wypadają lepiej w ocenach nadzoru pedagogicznego, niż   te, które nie stawiają na nowe technologie: 4-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii ogólna efektywność szkoły,   3-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii osiągnięcia i standardy,   3-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii kierownictwo i zarządzanie,   4-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii nauczanie i uczenie się.   Również uczniowie tych szkół osiągają lepsze rezultaty.  
 17. 17. + 16 Bez obaw, technologie nie gryzą... © 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone Fundacja Teraz Edukacja, Warszawa Autor: Marcin Polak; zdjęcia z serwisu http://www.sxc.hu Podkład muzyczny dzięki: http://music.podshow.com - by Angel Fair
 • GosiaMalgorzataPytel

  Aug. 18, 2021
 • AleksandraZota

  Jan. 19, 2018
 • lhojn

  Mar. 8, 2009

Porównanie dwóch światów - cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów (Mark Prensky). Prezentacja przedstawia różnice w odbiorze i korzystaniu z mediów cyfrowych przez osoby dorosłe (nauczycieli) i młodzież. Próba poszukiwania możliwości integracji dwóch światów w jednej szkole. Wykorzystano podkład muzyczny z http://music.podshow.com/.

Views

Total views

15,190

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4,418

Actions

Downloads

140

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×