Service Manual Hp2 Enduro 2006

735 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
735
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Service Manual Hp2 Enduro 2006

 1. 1. Servicemanual för sportig terrängkörning HP2 Enduro
 2. 2. Fordons-/handlardata Fordonsdata Handlardata Modell Kontaktperson inom serviceområdet Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer Första registreringen Nummerskylt Handlaradress/telefon (firmastämpel)
 3. 3. Beroende på motorcy- kelns utrustnings- resp tillbehörsomfattning samt landsutförandet kan det förekomma avvikelser i bild- och textinnehållet. Sådana avvikelser kan inte läggas till grund för krav gentemot BMW Motorrad. Mått-, vikt- förbruknings- och effektuppgifter anges med motsvarande toleranser. Vi förbehåller oss rätt till änd- ringar i konstruktion, utrust- ning och tillbehör. För eventuella felaktigheter ansvaras ej. © 2005 BMW Motorrad Eftertryck, såväl helt som delvis, är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från BMW Motorrad, After Sales. Printed in Germany.
 4. 4. BMW recommends 9 BMW Motorrad Best nr: 01 45 7 698 325 08.2005 1:a upplagan S/RF När du älskar att köra
 5. 5. Servicemanual för På grund av det högre slitaget auktoriserad verkstad, helst och den högre belastningen din BMW Motorrad-verkstad. sportig terrängkörning av motorcykeln vid terräng- Skador på motorcykeln, Denna servicemanual riktar körning, måste mer omfattan- som är inte alls är eller sig till motorcyklister, som de kontroll- och servicearbe- är otillräckligt reparerade, kan även använder sin motorcykel ten genomföras, än vad som medföra följdskador. till sportig körning i terrängen. beskrivs i instruktionsboken. Om man upptäcker skador BMW Motorrad rekommen- Även dessa arbeten beskrivs. på motorcykeln, ska man så derar, att man alltid före ter- Alla arbeten som beskrivs i snart som möjligt uppsöka en rängkörning ska montera det denna servicemanual är en auktoriserad verkstad, helst medlevererade tillbehöret. komplettering till standardser- en BMW Motorrad-verkstad. Det skyddar effektivt motor- vicearbetena, som beskrivs cykelns utsatta områden. i kapitlet "Service" i instruk- Monteringen av tillbehöret tionsboken. samt demonteringen av num- Dessa underhållsarbeten är merskyltshållaren och back- en förutsättning för att mo- speglarna beskrivs i denna torcykeln ska fungera utan anvisning. problem vid sportig terräng- körning. Strålkastarskyddet får endast användas för ter- För att kunna genomföra vis- rängkörning. Det är inte tillå- sa av de beskrivna arbetena tet att köra med strålkastar- behövs det speciella verktyg skydd i allmän trafik. och grundläggande motorcy- kelkunskaper. Om något är oklart, ska du vända dig till en
 6. 6. Innehållsförteckning Montera 5 Skruvförband . . . . . . . . . 29 strålkastarskyddet . . . . . . . 10 Skruvförbandspunkter på Använd även nyckelordsför- Montera bakaxelväxelns motorn och teckningen i slutet av denna skydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 svingarmen . . . . . . . . . . . . . . 31 instruktionsbok, för att hitta Montera Skruvförbandspunkter på ett bestämt tema. cylinderskyddet . . . . . . . . . . 12 ramen och 1 Allmänna Montera fotbromsspakens monteringsdelarna . . . . . . . 32 anvisningar . . . . . . . . . . . . 3 avvisare . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Skruvförbandspunkter Anvisningar för denna Montera på handskydd till fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 servicemanual . . . . . . . . . . . . 4 vänster och höger . . . . . . . 13 Skruvförband framhjul . . . . 36 Förkortningar och Ramskyddsfolier till Kåpskruvar . . . . . . . . . . . . . . 36 symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 vänster och höger, 6 Tekniska data . . . . . . . . 37 byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Åtdragningsmoment för 2 översikt . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ombyggnader för 4 Underhåll . . . . . . . . . . . . . 17 monteringar . . . . . . . . . . . . . 38 terrängkörning . . . . . . . . . . . . 6 Arbeten före varje Åtdragningsmoment för Servicearbeten . . . . . . . . . . . 6 terrängkörning . . . . . . . . . . . 18 kontroll av Arbeten efter fem timmars skruvförband . . . . . . . . . . . . 40 3 Montering- körning i sand, damm och ar/demonteringar . . . . . . 7 slamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Demontera Arbeten efter tio timmars nummerskyltshållaren . . . . . 8 terrängkörning . . . . . . . . . . . 23 Montera nummerskyltshållare . . . . . . 9 Årliga arbeten . . . . . . . . . . . 27 Demontera spegel . . . . . . . 10 Montera speglarna . . . . . . . 10
 7. 7. Allmänna anvisningar Anvisningar för denna 1 servicemanual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Förkortningar och symboler . . . . . . 4 Allmänna anvisningar z
 8. 8. Anvisningar för denna Förkortningar och 1 servicemanual symboler 4 Arbetena som beskrivs i den- Kännetecknar varning- na servicemanual ska genom- ar, som du absolut bör föras vid de angivna inter- observera - för din egen och vallerna. Använd drifttimräk- andras säkerhet och för att naren, som beskrivs i kapit- skydda din motorcykel mot Allmänna anvisningar let "Manövrering" i instruk- skador. tiosnboken, för att räkna ut Särskilda anvisningar för hur många timmar du kört. att underlätta körning, underhåll och skötsel av mo- Arbeten som ska genomfö- torcykeln. ras före varje sportkörning. Arbeten som ska genomfö- Kännetecknar slutet ras efter fem timmars kör- på en anvisning. ning i lera, damm eller sand. Arbeten som ska genom- Åtgärdsbeskrivning föras efter tio timmars ter- z rängkörning. Åtgärdsresultat Årliga arbeten. Hänvisar till en sida Utförliga beskrivningar av med ytterligare infor- underhålls- och reparationsar- mation. beten finner du i reparations- handboken på CD-ROM som medföljer motorcykeln.
 9. 9. översikt Ombyggnader för 2 terrängkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 Servicearbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 översikt z
 10. 10. Ombyggnader för ter- Arbeten efter fem Kontrollera hjullagret betr 2 rängkörning timmars körning i sand, spel ( 24) damm och slamm Kontrollera teleskopgaf- 6 Demontera nummerskylts- felskyddet och glidringen hållaren ( 8) Kontrollera generatorrem- ( 24) Demontera spegel ( 10) men ( 18) Lufta teleskopgaffeln ( 25) Montera strålkastarskyddet Kontrollera luftfiltret betr Kontrollera att sidostödet är ( 10) smuts ( 19) lättrörligt ( 25) översikt Montera bakaxelväxelns Kontrollera att fotbromspe- Kontrollera sidostödskon- skydd ( 11) dalen är lättrörlig ( 21) taktens funktion ( 25) Montera cylinderskyddet Kontrollera att växelspaken Kontrollera fjäderbenslagret z ( 12) är lättrörlig ( 22) betr spel ( 25) Montera fotbromsspakens Rengöra glidrören ( 23) Kontrollera svingarmslagrets avvisare ( 12) spel ( 26) Arbeten efter tio timmars Montera på handskydd till Kontrollera damasken vänster och höger ( 13) terrängkörning ( 26) Kontrollera luftfiltret betr Kontrollera paralever-lagrets Servicearbeten smuts ( 19) spel ( 27) Kontrollera att fotbromspe- Arbeten före varje ter- Kontrollera att skruvförban- dalen är lättrörlig ( 21) rängkörning den sitter ordentligt ( 27) Kontrollera att växelspaken Kontrollera bromsskivornas är lättrörlig ( 22) slitage ( 18) Årliga arbeten Rengöra glidrören ( 23) Kontrollera bromsbeläggens Kontrollera styrhuvudslagret Byta teleskopgaffelolja slitage ( 18) ( 23) ( 27) Kontrollera ekrarna ( 18)
 11. 11. Monteringar/demonteringar Demontera 3 nummerskyltshållaren . . . . . . . . . . . 8 7 Montera nummerskyltshållare . . . . 9 Demontera spegel . . . . . . . . . . . . . 10 Monteringar/demonteringar Montera speglarna . . . . . . . . . . . . 10 Montera strålkastarskyddet . . . . 10 Montera bakaxelväxelns skydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montera cylinderskyddet . . . . . . . 12 Montera fotbromsspakens avvisare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Montera på handskydd till vänster och höger . . . . . . . . . . . . . 13 Ramskyddsfolier till vänster och höger, byta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 z
 12. 12. Demontera nummer- Stick in kabelstammens än- 3 skyltshållaren de för kontakten 1 i skydds- kontaktens hållare 2. 8 Parkera motorcykeln, kon- trollera att den står på jämnt och fast underlag. Demontera sadeln. Monteringar/demonteringar Skruva loss skruvarna 4 och skruven 5. Ta av nummerskyltshålla- ren och lirka ut de anslutna Skruva ur skruvarna 3 på kablarna. vänster och höger sida. Ta ut stickkontakten 1 ur hållaren och koppla loss den. Ta ut skyddskontakten 2 ur hållaren. z Stick ihop kontakten 1 med skyddskontakten 2. Skruva i skruvarna 4 igen.
 13. 13. Montera nummer- skyltshållare 3 9 Monteringar/demonteringar Skruva i skruvarna 4 och Montera skruvarna 3 till skruven 5. vänster och höger. Koppla loss nummerskylts- Skruva ur skruvarna 4. kontakten och skyddskon- Lirka in anslutna kablar och takten. sätt nummerskyltshållaren på plats. Ta ut kabelstammens ände z för kontakten 1 ur hållaren. Stick ihop kontakten 1 och stick in den i hållaren.
 14. 14. Stick in skyddskontakten 2 i Montera speglarna Montera strålkastar- 3 hållaren. skyddet Montera sadeln. 10 Strålkastarskyddet får Demontera spegel endast användas för ter- rängkörning. Det är inte tillå- tet att köra med strålkastar- skydd i allmän trafik. Monteringar/demonteringar Montera klämstycket 3. Klämstycke på klämbock 30 Nm Montera speglarna och ju- Skjut tillbaka gummimuf- stera dem. fen 1. Dra åt skruvförbandet 2. Lossa skruvförbandet 2 och Spegel på klämstycke ta av spegeln. Sätt strålkastarskyddet på 25 Nm Demntera klämstycke 3. plats med borrhålet 1 un- Skjut gummimuffen 1 över derifrån på instrumenthål- skruvförbandet. laren och montera fast den z med buntband 2.
 15. 15. Montera bakaxelväx- elns skydd 3 11 Monteringar/demonteringar Böj ner strålkastarskyddet Sätt an skyddet för bakhju- fram och sätt fast det med lets drivning 3 på fastsätt- buntbanden 3 på stänkskär- ningen och montera fast det mens fästen 4. Sätt in fastsättningen 1 med med skruven 4. den långa sidan bakåt i hu- Skydd bakhjulsdrivningens För att undvika skador set för bakhjulets drivning 2. hus ska kabelbandslåset vri- das bakåt. 8 Nm z
 16. 16. Montera cylinderskyd- Montera fotbromsspa- 3 det kens avvisare 12 Monteringar/demonteringar Sätt in förstärkningsplåten fram inifrån i cylinderskyd- det. Skruva ur skruven 1. Montera på cylinderskyd- Skruva in gängbulten 2 så det med de medlevererade långt i gängborrningen på skruvarna och hylsorna på fotbromsspaken, att mut- de demonterade skruvarnas tern 1 kan skruvas på. hål. Lås med muttern 1. Cylinderskydd på motorn Fotbromsspakens avvisare Säkringsmedel: Mekanisk på spaken gänglåsning Ordentligt för hand 8 Nm Stick in skruven 3 genom z Montera buntband 3. dragöglan 4 och skruva in den i ramen. Rikta dragög- För att undvika skador lan enligt bilden. Skruva loss skruvarna 2 ska kabelbandslåset vri- och 3. Fotbromsspak avvisare på das bakåt. ramen
 17. 17. 5 Nm Demontera avvisaren för fot- 3 bromsspaken igen efter ter- rängkörning. 13 Montera på handskydd till vänster och höger Monteringar/demonteringar Demontera spegel ( 10) Skruva i skruvarna 1 till spe- Positionera hållarna 3 på gelns klämbock för hand- så sätt, att kablarna styrs in skyddet, men dra inte åt genom ursparningen 4. Ge dem än. akt på märkningen RK för Rikta klämbocken så, att höger handskydd och LK tappen 2 till handtagsenhe- för vänster handskydd. ten sticker in i mellanrum- Skruva i skruvarna 5, men met till spegelns klämbock. dra inte åt dem än. Dra åt skruvarna 1 så, att mellanrummet mellan den Skruva loss skruvarna 1 och övre och undre klämbocks- ta av överdelen till spegelns halvan fram och bak är lika klämbock 2. Håll därvid stor. z fast kopplings- resp hand- Handarmatur på styret bromsarmaturen. 5 Nm
 18. 18. och undre hållarhalvan fram 3 och bak är lika stor. Slangklämma på klämbock 14 4 Nm Montera speglarna ( 10) Monteringar/demonteringar Montera på handskydds- Montera på handskydds- hållaren med skruvarna 6 hållaren med skruven 7 och och underläggsbrickorna underläggsbrickan på spe- på handskyddet. Använd gelns klämbock. handskyddshållare Hållare för handskydd på 7 684 575 för vänster sida spegelns klämbock och 7 684 576 för höger 3 Nm sida. Montera på handskyddet Handskydd på hållare för med skruven 8 och under- handskydd läggsbrickan på hållaren 3. 3 Nm Handskydd på klämbock 3 Nm z Dra åt skruvarna 5 till hål- laren på så sätt, att mel- lanrummet mellan den övre
 19. 19. Ramskyddsfolier till vänster och höger, by- 3 ta 15 1 Positioner för de skydds- folier, som ska kontrol- leras och ev bytas, till vänster och höger Monteringar/demonteringar z
 20. 20. z 3 16 Monteringar/demonteringar
 21. 21. Underhåll Arbeten före varje 4 terrängkörning . . . . . . . . . . . . . . . . 18 17 Arbeten efter fem timmars körning i sand, damm och slamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Underhåll Arbeten efter tio timmars terrängkörning . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Årliga arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 z
 22. 22. Arbeten före varje ter- Kontrollera ekrarna 4 rängkörning Dra med ett skruvmejsel- 18 handtag eller liknande över Kontrollera bromsskivor- ekrarna och observera där- nas slitage vid tonföljden. Läs mer om beskrivningen Hörs en ojämn tonföljd: av slitagekontroll av broms- Låt då en auktoriserad verk- skivor i följande dokumenta- Underhåll stad kontrollera ekrarna, tion: helst en BMW Motorrad- Reparationsanvisningen verkstad. Skruva ur skruvarna 1. på CD-ROM / Konstruk- Ta av generatorremmens tiongrupp 34 / Reparations- Arbeten efter fem tim- skydd. z anvisning mars körning i sand, Kontrollera bromsbeläg- damm och slamm gens slitage Kontrollera generator- Läs mer om beskrivningen remmen av slitagekontroll av broms- Parkera motorcykeln, kon- belägg i följande dokumen- trollera att den står på jämnt tation: och fast underlag. Reparationsanvisningen på CD-ROM / Konstruk- tiongrupp 34 / Reparations- Kontrollera remkåpan och anvisning generatorremmens områ- Bruksanvisning / Kapitlet de 1 betr smuts. Underhåll
 23. 23. Om smuts förekommer: Avlägsna smutsen. 4 19 Underhåll Sätt på generatorremmens Skruva ur skruven 1 på skydd. snorkelskyddet. Skruva i skruvarna 1. Ta av snorkelskyddet z Kontrollera om generator- Skruva ur skruvarna 2 på remmen 1 har sprickor eller Kontrollera luftfiltret betr sidokåpan. är nött. smuts Ta av höger sidokåpa. Vid sprickbildning eller kraftig Parkera motorcykeln, kon- nötning: trollera att den står på jämnt Låt en auktoriserad verkstad och fast underlag. byta ut generatorremmen, helst en BMW Motorrad- verkstad.
 24. 24. Kontrollera om luftfiltret är 4 smutsigt. Om luftfiltret är smutsigt: 20 Knacka ur luftfiltret, byt ut det vid behov. Underhåll Demontera hållarklämmor- Dra insugningssnorkeln 2 åt na 1. sidan ur hållaren 3 och dra ut den ur luftfilterlådan. z Sätt in luftfilterinsatsen 1 underifrån i luftfilterlådan. Tryck därvid på klammerns bakre ände pilen och dra ut Dra ut luftfilterinsatsen 1 denna. nedåt ur luftfilterlådan.
 25. 25. kelns styrning pilen och att gasspjället är vid anslaget. 4 21 Underhåll Skjut in insugningssnor- Tryck in hållarklämmorna 1. keln 2 från sidan i hållaren 3 Hållarklämmorna hakar i så och sedan in i styrningarna att det hörs. Skruva fast höger sidokåpa z på luftfilterlådan. Kontrol- lera därvid, att luftfiltret inte med skruvarna 2. trycks in i luftfilterlådan. Skruva fast snorkelskyddet med skruven 1. Se till att det sitter korrekt. Kontrollera att fot- bromspedalen är lättrörlig Parkera motorcykeln, kon- Kontrollera, att gasspjällsva- trollera att den står på jämnt jern sitter i insugningssnor- och fast underlag.
 26. 26. Kontrollera att växelspa- 4 ken är lättrörlig 22 Parkera motorcykeln, kon- trollera att den står på jämnt och fast underlag. Underhåll Kontrollera att spaklagret 1 Kontrollera att inte och fotplattsjusteringen 2 är fotbromsspakens avvisare lättrörliga. har böjda delar och att z Om spaklagret går trögt: fotbromsspaken fungerar Låt en auktoriserad verkstad korrekt. kontrollera spaklagret, helst Är delar på fotbromsspakens en BMW Motorrad-verkstad. avvisare böjda: Kontrollera att växelspaklag- Byt ut fotbromsspakens av- ret 1 är lättrörligt. Om fotplattsjusteringen går visare. Kontrollera att vändpunkter- trögt: na 2 och 3 är lättrörliga. Smörj fotplattsjusteringen. Är fotbromsspakens funktion Om de går trögt: Staburags NBU 30 PTM begränsad: Låt en auktoriserad verkstad Återupprätta fotbromsspa- kontrollera växelspaken, kens fulla funktion. helst en BMW Motorrad- verkstad.
 27. 27. Rengöra glidrören Arbeten efter tio tim- Parkera motorcykeln, kon- mars terrängkörning 4 trollera att den står på jämnt 23 och fast underlag. Redan beskrivna arbeten Kontrollera luftfiltret betr smuts ( 19) Kontrollera att fotbromspe- dalen är lättrörlig ( 21) Underhåll Kontrollera att växelspaken Skjut ner dammanschetter- är lättrörlig ( 22) na 1 till vänster och höger. Rengöra glidrören ( 23) Avlägsna smuts på dam- z Kontrollera styrhuvuds- manschetterna och glidrö- ren med en torr trasa. lagret Tvätta ur utrymmet mellan Fyll dammanschetternas Placera motorcykeln på gaffelskyddet och glidröret spår med fett. hjälpstödet (se instruktions- med mycket vatten. Molykote 111 boken). Rengör glidrören till väns- Skjut upp dammanschetter- ter och höger med en fuk- na. tig trasa. Dra trasan därvid på framsidan genom gaffel- skyddet och glidröret.
 28. 28. Kontrollera hjullagret Har hjullagret spel: 4 betr spel Låt en auktoriserad verkstad Placera motorcykeln på kontrollera hjullagret, helst 24 hjälpstödet (se instruktions- en BMW Motorrad-verkstad. boken). Kontrollera teleskopgaf- felskyddet och glidringen Underhåll Parkera motorcykeln, kon- trollera att den står på jämnt Skjut fram gaffeln nedtill på och fast underlag. gaffelrören och dra den se- dan tillbaka. z Är lagret inte utan spel: Låt en auktoriserad verkstad ställa in styrhuvudslagret, helst en BMW Motorrad- Lyft på framhjulet och låt verkstad. det rotera. Kontrollera där- Vrid styret ur läget "rakt vid hjullagrets spel. fram" åt vänster och höger. Registrera framhjulen up- Går styrutslaget trögt eller kan pe och nere, vrid dem mot man känna av ett mittläge: varandra åt vänster och hö- Kontrollera teleskopgaffel- Låt en auktoriserad verk- ger och observera därvid skyddets insidor 1 till väns- stad byta ut lagren, helst en hjullagrets spel. ter och höger samt glidring- BMW Motorrad-verkstad. arna 2 till vänster och höger betr slitage.
 29. 29. Kan man se tecken på sli- Kontrollera sidostöds- tage: kontaktens funktion 4 Låt en auktoriserad verkstad Koppla ifrån motorn och fäll 25 kontrollera teleskopgaffel- ut sidostödet. skyddens och glidringar- Manövrera kopplingen och nas skick, helst en BMW håll den, koppla till tänd- Motorrad-verkstad. ningen och starta motorn. Underhåll Motorn startar. Lufta teleskopgaffeln Lägg i ettans växel. Parkera motorcykeln, kon- Skruva ut skruven 1 på gaf- Motorn stannar. trollera att den står på jämnt felbryggan till höger och Om motorn inte stannar: och fast underlag. skruva sedan i den igen. Låt en auktoriserad verk- z stad kontrollera sidostöds- Kontrollera att sidostö- kontakten, helst en BMW det är lättrörligt Motorrad-verkstad. Placera motorcykeln på hjälpstödet (se instruktions- Kontrollera fjäder- boken). benslagret betr spel Kontrollera sidostödets rör- Ställ motorcykeln på sido- lighet genom att fälla det ut stödet på ett jämnt och fast och in. underlag. Går sidostödet trögt: Demontera sadeln. Skruva ut skruven 1 på gaf- Låt en auktoriserad verkstad felbryggan till vänster och kontrollera sidostödet, helst skruva sedan in den igen. en BMW Motorrad-verkstad.
 30. 30. Kontrollera svingarm- Är lagren inte utan spel: 4 slagrets spel Låt kontrollera svingarm- Placera motorcykeln på slagret hos en auktorise- 26 hjälpstödet (se instruktions- rad verkstad, helst en BMW boken). Motorrad-verkstad. Kontrollera damasken Ställ motorcykeln på sido- Underhåll stödet på ett jämnt och fast För att kontrollera spelet, underlag. lägger man ena handen på det övre fjäderbenslagret 1 z och trycker motorcykeln mot sidostödet. Upprepa kontrollen av spe- let även på det undre fjäder- Fatta tag i svingarmslagret benslagret 2. och ramen till vänster med Är lagren inte utan spel: ena handen. Låt kontrollera fjä- Flytta bakhjulet åt vänster derbenslagren av en och höger och och kontrol- auktoriserad verkstad, helst lera därvid svingarmslag- Kontrollera att bälgen 1 sit- en BMW Motorrad-verkstad. ret 1 betr spel. ter ordentligt och inte har Upprepa kontrollen på det några sprickor. högra svingarmslagret.
 31. 31. Har bälgen lossnat eller upp- och kontrollerar därvid visar den sprickor: paralever-lagrets 1 spel. 4 Låt en auktoriserad verkstad Är lagren inte utan spel: 27 kontrollera bälgen, helst en Låt då en auktoriserad BMW Motorrad-verkstad. verkstad kontrollera paralever-lagren, helst en Kontrollera paralever- BMW Motorrad-verkstad. lagrets spel Underhåll Placera motorcykeln på Kontrollera att skruvför- hjälpstödet (se instruktions- banden sitter ordentligt boken). Kontrollera att skruvförban- den sitter ordentligt, se be- skrivningen i kapitlet "Skruv- z förband" Årliga arbeten Byta teleskopgaffelolja Låt en auktoriserad verkstad byta teleskopgaffeloljan, helst en BMW Motorrad- verkstad. För att kontrollera paralever- lagrets spel, fattar man tag i det med ena handen. Sedan flyttar man bakhjulet åt vänster och höger
 32. 32. z 4 28 Underhåll
 33. 33. Skruvförband Skruvförbandspunkter på motorn 5 och svingarmen . . . . . . . . . . . . . . . 31 29 Skruvförbandspunkter på ramen och monteringsdelarna . . . . . . . . 32 Skruvförband Skruvförbandspunkter fram . . . . 34 Skruvförband framhjul . . . . . . . . . 36 Kåpskruvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 z
 34. 34. z 5 30 Skruvförband
 35. 35. Skruvförbandspunkter på motorn och sving- 5 armen 31 1 Ramens bakdel på mo- torn uppe till vänster och höger 2 Ramens framdel på mo- Skruvförband torn till vänster och höger 3 Ramens bakdel på mo- torn nere till vänster och höger 4 Svingarm på ramens bakdel höger 5 Stag på ram z 6 Stag på bakhjulsdrivning- ens hus Om ett säkringsmedel anges i tabellerna för åtdragningsmoment för en skruvkoppling, ska man följa anvisningarna i respektive ka- pitel i reparationsanvisningen på CD-ROM-skivan.
 36. 36. Skruvförbandspunkter 5 på ramen och monte- 32 ringsdelarna 1 Ramens framdel på ra- mens bakdel till vänster och höger 2 Fjäderben på ramens Skruvförband bakre del 3 Fjäderben på bakre svingarm 4 Den bakre hållaren på ramens bakdel till vänster och höger z 5 Bakhjulet på hjulupp- hängning 6 Bakre ljuddämpare på ramens bakdel 7 Sidostöd på lagerbocken 8 Anslagsskruv förarens fotstöd vänster på sido- stödets lagerbock 9 Lagerbock sidostöd på ramens bakre del 10 Svingarm på ramens bakdel vänster
 37. 37. Om ett säkringsmedel anges i tabellerna för 5 åtdragningsmoment för en skruvkoppling, ska man följa 33 anvisningarna i respektive ka- pitel i reparationsanvisningen på CD-ROM-skivan. Skruvförband z
 38. 38. Skruvförbandspunkter 5 fram 34 1 Framskärm på strålkasta- ren till vänster och höger 2 Stänkskärmsfäste på gaf- felbryggan uppe till väns- ter och höger Skruvförband 3 Styre på styrklämbocken till vänster och höger 4 Styrklämbock på gaffel- bryggan 5 Gaffelbrygga på styrrör 6 Gaffelbrygga uppe på z gaffelrör till vänster och höger 7 Gaffelbrygga nere på gaf- felrör till vänster och hö- ger 8 Stänkskärmsfäste på gaf- felbryggan nedtill Om ett säkringsmedel anges i tabellerna för åtdragningsmoment för en skruvkoppling, ska man följa anvisningarna i respektive ka-
 39. 39. pitel i reparationsanvisningen på CD-ROM-skivan. 5 35 Skruvförband z
 40. 40. Skruvförband framhjul Kåpskruvar 5 Nedan uppräknade kåpskru- 36 var har säkrats med en nylon- tråd och dragits åt ordentligt för hand. Nylontrådens säkringseffekt och skruvarnas fastsättning Skruvförband ska kontrolleras. Kåpskruvar Vardera fem skruvar på si- 1 Klämförbindning axelfäs- dokåporna fram till vänster te till vänster och höger och höger. 2 Framhjulets axelskruv i Vardera två skruvar på bak- z axelfästet partiets kåpor till vänster och höger. Om ett säkringsmedel Fyra skruvar på bakljusets anges i tabellerna för skyddsplatta. åtdragningsmoment för en Nio skruvar på undre fram- skruvkoppling, ska man följa skärmen. anvisningarna i respektive ka- Fem skruvar på nummer- pitel i reparationsanvisningen skyltshållaren. på CD-ROM-skivan.
 41. 41. Tekniska data Åtdragningsmoment för 6 monteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 37 Åtdragningsmoment för kontroll av skruvförband . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tekniska data z
 42. 42. Åtdragningsmoment för monteringar 6 Åtgärd Skruvförbandstyp Åtdrag- 38 ningsmo- ment Speglar Tekniska data Klämstycke på klämbock M10 30 Nm Spegel på klämstycke M10 25 Nm Skydd bakaxelväxel Skydd bakhjulsdrivningens hus 8 Nm Cylinderskydd z Cylinderskydd på motorn M6 x 20, Mekanisk gänglåsning 8 Nm Avvisare fotbromspedal Fotbromsspakens avvisare på Mutter M5 Ordentligt för spaken hand Fotbromsspak avvisare på ramen 5 Nm
 43. 43. Åtgärd Skruvförbandstyp Åtdrag- ningsmo- 6 ment 39 Handskydd Handarmatur på styret M5 x 20 5 Nm Handskydd på hållare för hand- M5 x 14 3 Nm Tekniska data skydd Hållare för handskydd på spe- M5 x 14 3 Nm gelns klämbock Handskydd på klämbock M8 x 16 3 Nm Slangklämma på klämbock M5 x 12 4 Nm z
 44. 44. Åtdragningsmoment för kontroll av skruvförband 6 Åtgärd Skruvförbandstyp Åtdrag- 40 ningsmo- ment Ram Tekniska data Ramens framdel på ramens bakre M8 x 20 19 Nm del Ramens framdel på motorn fram / M12, Mikroinkapslad 66 Nm bak Ramens bakdel på motorn nedtill M12 x 50 55 Nm Ramens bakdel på motorn upptill M10 x 40 38 Nm z Bakre hållare på ramens bakre del M6 x 25 8 Nm Stag Stag på bakhjulsdrivningens hus M10 x 55 10,9, Mekanisk gänglåsning 43 Nm Stag på ramens bakdel M10 x 50 10,9 38 Nm
 45. 45. Åtgärd Skruvförbandstyp Åtdrag- ningsmo- 6 ment 41 Bakaxelbärarm Svingarm på ramens bakdel till M24 x 1,25 145 Nm vänster, låsmutter Tekniska data Svingarm på ramens bakdel till M24 x 1,25 7 Nm vänster, lagertapp Svingarm på ramens bakdel till M6 9 Nm höger Bakhjul Bakhjul på hjulupphängning M10 x 53 x 1,25 60 Nm z Fjäderben Fjäderben på bakre svingarm M12 66 Nm Fjäderben på ramens bakre del M12 66 Nm Sidostöd Sidostöd på lagerbocken M10 x 1, Loctite 603 41 Nm Lagerbock sidostöd på ramens M8 x 16, Mikroinkapslad 19 Nm bakre del Anslagsskruv på förarens fotstöd M8, Mikroinkapslad 19 Nm på sidostödets lagerbock
 46. 46. Åtgärd Skruvförbandstyp Åtdrag- 6 ningsmo- 42 ment Bakre ljuddämpare Bakre ljuddämpare på ramens M8 x 45 19 Nm bakdel Tekniska data Styre Styrklämbock på gaffelbryggan M10 x 100, fetta in gängan, Optimoly TA 38 Nm Styre på styrklämbocken M8 x 30, fetta in gängan, Optimoly TA 19 Nm Gaffelbrygga uppe på styrrör M8 x 30 24 Nm Framskärm z Stänkskärmsfäste på gaffelbryg- M6 x 16 A2-70 rostfritt stål, blankt, Opti- 10 Nm gan upptill moly TA Stänkskärmsfäste på gaffelbryg- M6 x 16 A2-70 rostfritt stål, blankt, Opti- 10 Nm gan nedtill moly TA Framskärm på strålkastarfästet M8 x 20 20 Nm Fastklämning glidrör Gaffelbrygga upptill på gaffelröret M8 x 30 24 Nm Gaffelbrygga nedtill på gaffelröret M8 x 30 10 Nm
 47. 47. Åtgärd Skruvförbandstyp Åtdrag- ningsmo- 6 ment 43 Framhjul Framhjulets axelskruv i axelfästet M22 x 1,5 - Elox H, Optimoly TA 50 Nm Klämförbindning axelfäste M6 x 30 8 Nm Tekniska data z
 48. 48. B G R 7 Bälg Generatorrem Kontrollera, 18 Ramskyddsfolie översikt, 15 Kontrollera, 26 44 Bakaxelskydd Glidring Montera, 11 Kontrollera, 24 S Bromsbelägg Glidrör Sidostöd Rengöra, 23 Kontrollera, 25 Kontrollera, 18 Kontrollera kontakten, 25 Bromsskivor Nyckelordsförteckning Kontrollera, 18 H Skruvförband Handskydd Kontrollera, 27 C Montera, 13 Kåpdelar, 36 Cylinderskydd Hjullager Motor och svingarm, 31 Montera, 12 Kontrollera, 24 Översikt fram, 34 Översikt framhjul, 36 E L Ram och monteringsde- Ekrar Luftfilter Kontrollera, 19 lar, 32 Kontrollera, 18 Speglar F N Demontera, 10 Fjäderben Nummerskyltshållare Montera, 10 z Kontrollera, 25 Demontera, 8 Strålkastarskydd Förkortningar och symboler, 4 Montera, 9 Montera, 10 Fotbroms Styrhuvudslager Kontrollera, 21 P Kontrollera, 23 Fotbromsspakens avvisare Paralever Svingarm Kontrollera lager, 27 Montera, 12 Kontrollera lager, 26
 49. 49. T Teleskopgaffel 7 Byta olja, 27 45 Kontrollera skydd, 24 Lufta, 25 Tillbehör Montera, 6, 7 Nyckelordsförteckning U Underhåll Efter fem timmars terräng- körning, 6, 18 Efter tio timmars terrängkör- ning, 6, 23 Före varje terrängkörning, 6, 18 årligen, 6, 27 V Växelspak z Kontrollera, 22 Vridmoment, 38

×