Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aklatang Pambata

5,228 views

Published on

Fact sheet on Aklatang Pambata project.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aklatang Pambata

 1. 1. Aklatang Pambata
 2. 2. Bakit kailangan ang AKLATANG PAMBATA? Sa Pilipinas, 350 lamang mula sa 43,000 barangay ang may aklatan. Pangunahing layunin ng isang aklatan na gaya ng Aklatang Pambata ang makatulong sa mga pampublikong paaralan at mga komunidad na salat sa mga babasahin at kagamitan. Layunin din na sa proseso ng pagbuo ng aklatan ay makatulong ang Eduk, Inc. sa personal/propesyunal na pagyabong ng katuwang na taga-baranggay.
 3. 3. Sino ang nagtataguyod ng AKLATANG PAMBATA? Mga Taga-Baranggay NGO, pribadong organisasyon/ indibidwal Eduk, Inc. at mga kaibigan
 4. 4. Sino ang makikinabang sa AKLATANG PAMBATA? Mga Kabata an Mga Pamily a Mga Taga- Barang ay
 5. 5. Ano ang mga gawain sa AKLATANG PAMBATA? Storytelling
 6. 6. Ano ang mga gawain sa AKLATANG PAMBATA? Games
 7. 7. Ano ang mga gawain sa AKLATANG PAMBATA? Arts and Crafts
 8. 8. Ano ang mga gawain sa AKLATANG PAMBATA? At marami pang iba
 9. 9. Ano ang mga gawain sa AKLATANG PAMBATA? Arts and Games Storytelling Tutorials Crafts At marami pang iba
 10. 10. Ano ang mga kailangan ng AKLATANG PAMBATA? Mga bata (na magbabasa!) Iba pang mga katuwang upang mapalago at maitaguyod ang aklatan Mga boluntir na bubuo, magpapalakad at mangangalaga sa aklatan Lugar na lalagyan ng mga libro at iba pang mga babasahin at gamit. Mga libro at iba pang babasahin para sa mga bata
 11. 11. Community Libraries Brgy. Paltok, SFDM, QC Aklatang Pambata Katuwang: Pamilya Abiad, Narcisa Abiad at iba’t ibang indibidwal/organisasyon Community Library (Nov 2005) GK Amparo I, Fairview, QC GK Amparo I Katuwang: GK Amparo Community, Aklatang Pambata Sibol School (Aug 2006) GK Aldaba Hills, San Jose del Monte, Bulacan GK Aldaba Hills Katuwang: JLCF, GK Aldaba Hills Bahay Karunungan Kapit-Bahayan, iba’t ibang indibidwal (Feb 2007) Brgy. 129 – Brgy. 129, Tondo, Manila Katuwang: Total Philippines, Brgy. 129 Aklatang Pambata (July 2007)

×