Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manage Engine Desktop Management Sunumu

760 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manage Engine Desktop Management Sunumu

 1. 1. Masaüstü Merkez MSP 8
 2. 2. Birleşmiş Masaüstü ve Yönetilen ServisSağlayıcıları için Mobil Cihaz YönetimiMasaüstü Merkez MSP birleşmiş Masaüstü ve yönetilen servissağlayıcıları verimli merkezi bir noktadan müşterilerininmasaüstü bilgisayarlar, sunucular, dizüstü bilgisayarlar ve mobilcihazlar yönetmenize yardımcı olur Mobil Cihaz Yönetimiyazılımıdır.Masaüstü Merkez - MSP: ÖzelliklerMasaüstü Merkez MSP yönetilen servis sağlayıcıları etkin müşterilerinin masaüstüve sunucuları yönetmek için yardımcı olan bir web tabanlı Windows MasaüstüYönetimi yazılımıdır. Bu Yazılım Dağıtım, Yama Yönetimi, BT Varlık Yönetimi, UzaktanKumanda, Yapılandırmaları ve Sistem Araçları gibi entegre masaüstü yönetimfonksiyonları sunuyor.
 3. 3. Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)Şirketler şirketin içine girmek cihazlar ince eleyip sık dokumakgerekir. Bir şirket sahibi ya da kişisel cihaz (KEAGdir) olabilir.Masaüstü Merkez yardım işletmelerin merkezi bir yerden mobilcihazlar yapılandırmak ve güvenliğini sağlamak için mobil cihazyönetimi gerçekleştirmek. Onları tek bir konsol kullanarakmasaüstü yönetimi ve mobil cihaz yönetimi de yerine yaparakyöneticilerin iş kolaylaştırır.Masaüstü Merkez en Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) aşağıdakiyapmanıza olanak sağlar:• Cihazların Kayıt• Profil Yönetimi• Varlık yönetimi• Uygulama Yönetimi• Güvenlik Yönetimi• Denetim ve Raporlar
 4. 4. Desteklenen Mobil CihazlarApple iPhone, iPad ve iOS 4 ve üzeri çalışan iPod Touch.Akıllı telefonlar ve Android 2.2 ve üzeri çalışan Tablet.Kayıt:• Cihazların Over-the-Air (OTA) kayıt• El yönetimi mobil cihazlar kayıt• CSV dosyası kullanarak mobil cihazların toplu kayıt• Bir kerelik şifre ve / veya kullanıcının Active Directory kimlik ilekayıt kimlik doğrulaması.
 5. 5. Profil Yönetimi:• Politikaları / Profiller Yapılandırma - kurumsal kaynaklaraerişmek için ilke ayarları yapılandırır.• Sınırla - kamera kullanımı, youtube, safari tarayıcı, vb... sınırlar.• Kurumsal erişimi - e-posta gibi şirket hesaplarına erişimsağlar, Wi-Fi, VPN.• Cihaz Grubu - departmanı, yere göre cihazların mantıksal birgrup oluşturun veya kurumsal ve KEAGdir. Uygulamapolitikalarını ayırt etmek ve gruptaki kısıtlamaları dağıtmakiçin tüm cihazlara Apps. dağıtır.
 6. 6. Varlık Yönetimi:• Cihaz bilgileri, sertifikaları, yüklü Apps, vb... gibi cihazhakkında tam bilgi alır.• Out-of-the-box raporları ile cihazlar hakkında tam bir şeffaflıkalır.Uygulama Yönetimi :• Yönet ve içi ve App Store Apps hem dağıtmakTicari Apps sorunsuz dağıtımı için Apple Ses Alım Programı (VPP)ile bütünleşir.• Kendilerini seçin ve Apps kurmak için kullanıcıları için AppKataloğunda Apps yayınlar.
 7. 7. Güvenlik Yönetimi:• Şifre : yetkisiz erişimi önlemek için sıkı şifreyi zorlar.• Uzaktan Kilit : yanlış / kayıp cihazların kötüye önler.• Wipe tamamlayın : kayıp / hırsızlık yeni gibi yapma tüm cihazverilerini silerek veri önler.• Kurumsal silin : çalışan şirket ayrıldığında KEAGdir içinbağlantı, fotoğraf, vs. gibi kişisel verileri Faydalı bırakaraksadece kurumsal veri kaldırır.Denetim ve Raporlar:• Etkin olmayan veya denetim cihazları belirli Uygulaması yüklü• Cihazlar şifre uyumlu olup olmadığını kontrol eder.• Cihazlar tarafından Apps Out-of-the-box raporları, Model göreaygıtlar, vb...
 8. 8. Mobil Uygulama Yönetimi (MAM)Mobil Cihaz Yönetimi, politika yapılandırma varlık bilgi almak vebir mobil cihaz güvence ile durmuyor. MDM çözümü deyöneticilerin cihazlarda yüklü olan Apps yönetme olanağısağlamalıdır. Masaüstü Merkez en MDM ayrıca yöneticilerinaşağıdaki yönetim işlevleri yerine yardımcı olur Mobil UygulamaYönetimi (MAM) yeteneği sağlar:• App yönetimi• App dağılımı• VPP Birleşme• Raporlar
 9. 9. App yönetimi:• Gruplar / cihazlara (OTA) üzerinden Apps yönetmek.• Otomatik olarak App Storedan Uygulaması bilgi alabilirsiniz• Ağda kullanılan tüm Apps bir depo koruyun• Uygulamalar ve mobil cihazlarda kendi kurulum sayısı listesinigörüntüleyin.App dağılımı:• Cihazların cihazları ve grup içi ve App Store Apps hemDikişsiz dağılımıdır.• App Katalog Apps reklam ve kullanıcı kendilerini yüklemeyitercih yapar.• Kullanıcıların cihazlarda konuşlanmış Apps durumunu alır.• Artık gerekli değildir zaman Apps kaldırır.
 10. 10. Ses Alım Programı (VPP) ile Birleşme:• Ticari uygulamaları yüklemek için Apple Ses Alım Programı ilebütünleşir.• Otomatik Yükleme sonrasında kullanıcılara itfa kodları atamakveya takılı olmadığı zaman iptal olur.• Yetersiz itfa kodları haberdar olur.Raporlar:• Kapsamlı raporlar cihazınızda yüklü uygulamaları izlemek içinyardımcı olur.• Özel raporlar gibi elde edilebilir:– Cihazlar ile Apps - cihazda bulunan uygulamalar dayalı rapor üretir.– İle / özel uygulaması olmadan Cihazları - özel uygulaması dayalı raporüretir.
 11. 11. BT Varlık YönetimiVarlık Yönetimi merkezi bir yerde müşteri bir güncel bilgiler BTvarlıklarını tutmaya yardımcı olur. Bu belirli olayları uyarı yasak yazılımve kapsamlı raporlama, kendi yazılım lisansları yönetmek yazılımkullanımları izlemek, tespit etmek ve kaldırmak için izin verir.Özellikler•Komple donanım ve yazılım dökümü•Müşterilerinizin bilgisayarların periyodik tarama bir bugünkü veriolması•Yazılım lisansları yönetmek ve yazılım kullanım istatistiklerini takip•Grup benzer yazılım ve tek bir yazılım olarak lisanslarını yönetmek•Yasak yazılım Algılama ve otomatik kaldırma•E-posta yoluyla özel etkinlikler bildir•Donanım üzerinde kapsamlı raporlar, yazılım dökümü ve lisansauygunluk.
 12. 12. Uzaktan Kumanda• Çoğu durumda, belirli yapılandırmalarda sorun gidermek veyayapmak için müşteri masaüstü görüntülemek içingerektirebilir. Bu gibi durumlarda, Masaüstü Merkez MSPUzaktan Kumanda kullanışlı gelir. Hızlı bir şekilde müşterimasaüstüne uzaktan bağlantı kurmak ve gerekli değişiklikleriyapabilirsiniz. Eğer o bilgisayarın önünde ve aynı zamandaişbirliği içinde çalışmak için birden fazla eşzamanlı bağlantıolabilir sanki çalışabilir.
 13. 13. Özellikler•Web tabanlı bir araç her yerden erişim sağlar.•Hiçbir birey kimlik uzak masaüstü erişmek için gereklidir•Bir bağlantı kurulmadan önce kullanıcı izni alarak kullanıcı gizliliği korur.•Uzak erişirken kullanıcıların klavye ve fare kilitleme destekler. Kullanıcılarekran ayrıca senin yaptığın değişikliklerin farkında değildir böylece karartılmışedilebilir.•Kilitlenmiş bir bilgisayara erişmek için "Mrk + Alt + Del" komutu göndermeyeteneği.•"Alt + Tab" komutunu kullanarak kullanıcıların uygulamalar arasında geçişyeteneği.•Uzaktan makineleri üzerinden dosya aktarımı yeteneği.•Uzaktan kumanda işlemleri sırasında 128-bit Gelişmiş Şifreleme Standardı(AES) şifreleme protokolleri Kullanımı.•Kolay geçiş seçenekleri ile Çoklu Monitör Desteği.
 14. 14. Yazılım Dağıtımı• Sistemleri yazılım yükleme manuel olarak en zaman alıcı biriştir. Masaüstü Merkez MSP Eğer merkezi bir konsoldanmüşterilerinizin masaüstü yazılım paketleri dağıtmak için izinverir. Yazılım kullanıcı müdahalesi olmadan bilgisayarda kurulualır. Bu yazılım yüklenebilir ile birlikte sessiz yüklemeseçenekleri belirterek Masaüstü Orta MSP yazılım paketlerieklemeniz gerekir. Yazılım yüklenebilir bu planlanan zamandamüşterilerinizin bilgisayarlara dağıtılacak alır yerden MasaüstüMerkezi Sunucu saklanacaktır.
 15. 15. ÖzelliklerPaket deposu oluşturma yeteneği. Bir kez oluşturulan paketleryazılımı yüklemek veya kaldırmak için kez herhangi bir sayıdayeniden kullanılabilir.MSI ve EXE Tabanlı Uygulamalar hem yükleme destekler.Yazılımı yüklemeden önce istemci bilgisayarlara yüklenebilirkopyalamak için Seçenek.Önce kurulum ve iptal değilse başarılı şekilde öncedenyükleme komut / komut çalıştırma destekler.Yazılım dağıtım zamanlama yeteneği.Sessiz yükleme ve kaldırma anahtarları ile öncedentanımlanmış uygulamalar listesinde.
 16. 16. Yama YönetimiMasaüstü Merkez MSP kullanarak Yama Yönetimi oldukçabasit. Sadece bir kez kurmak var ve daha fazla bir şeyyapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak yamamüşterilerinizin bilgisayarlarına ilgilenir. Bu yama sadeceMicrosoft uygulamaları ile bitmiyor, aynı zamanda AdobeAcrobat, Mozilla Firefox, Java, ve benzeri gibi diğer yaygınolarak kullanılan üçüncü parti uygulamaları desteklemek. Buperiyodik olarak Zoho Corp web sitesinden en son yamalar vegüncellemeler eşitler, gerekli bilgisayarlara dağıtır vegüncellemeleri dağıtım durumunu, satıcıları web sitesindengerekli yamaları indirmek, eksik yamalar tanımlamak içinmüşterilerinizin bilgisayarları tarar. El ile de herhangi bir kritikyamalar ve güncellemeler dağıtabilirsiniz.
 17. 17. Özellikler•Tamamen otomatik Yama Yönetimi çözümü•Otomatik olarak yamalar dizileri ve yama bağımlılığını ele.•Microsoft ve Microsoft olmayan uygulamaları hem dağıtma yamalardestekler.•İşletim sistemi ve uygulamalar için hizmet paketleri dağıtmak.•Microsoft Forefront Client Security Yazılım Anti-Virus Definitiongüncellemelerini destekler.•Yamalı olmaktan özel yamalar / uygulamaları dâhil değildir.•Bilgisayarların güvenlik açığı durumunu belirlemek için sağlıkpolitikaları tanımlayan destekler.•Belirli olaylara uyarılar.•Sistem güvenlik Raporları, Yamalar, işletim sistemi, vb.
 18. 18. Desteklenen İşletim Sistemi ve Uygulamaları• Windows 7 (Enterprise, Professional, Ultimate)• Windows Vista (Enterprise, Business, Ultimate)• Windows Server 2008 R2 (Datacenter, Kurumsal & Standart)• Windows Server 2008 (Standard, Enterprise ve Web SunucusuEditions)• Windows Server 2003 (Standard, Web ve Small BusinessServer Edition)
 19. 19. • Windows 2000 Professional• Windows 2000 Server• Windows 2000 Advanced Server• Microsoft Office 2003• Microsoft Office 2007• Internet Explorer• Windows Media Player• . NET Framework• MSXML
 20. 20. Güç YönetimiMasaüstü Güç Yönetimi, verimli güç yönetimi teknikleri benimseyerekmüşterilerinizin enerji tüketimi kaydetmenize olanak verir. Enerji tüketimibenzeri, ekran koruyucu devre dışı belli bir süre sonra monitör / sabit diskkapatarak, olmayan çalışma saatleri de bilgisayar kapatma ve en azaindirilebilir.Özellikler•Güç düzenleri uygulamak için önceden tanımlanmış şablon•Bilgisayar açma-kapatma ekran koruyucular•Kapatma etkin olmayan bilgisayarlar•Sistem kesinti raporu Kaydettiğiniz ne kadar bilmek
 21. 21. USB Aygıt YönetimiVeri hırsızlığı bir tehdit ve bu cihazların ağa getirebilir virüs vecasus yazılım olasılığı: Örgütlerde taşınabilir cihazların artankullanımı iki ana risk oluşturmaktadır. Ağ yöneticisi olarak, bumüşterilerin veri güvenliğini sağlamak için sizinsorumluluğunuzdadır.Güvenli USB özelliği seçerek çeşitli roller ve bölümler dayalı USBAygıt kullanımı kontrol izin verir. Kısıtlama güvenlik dahadüzeyleri sağlayan, bilgisayar düzeyinde ve kullanıcı düzeyindehem de ayarlanabilir.
 22. 22. Özellikler•Taneli kontrolü sağlar•Seçici USB aygıtları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.•Bir kullanıcı için bir bilgisayar veya tüm bilgisayarların tümkullanıcılar için USB kullanımını kısıtlayın.•Etkili veri hırsızlığı ve virüs tehditleri azaltmak.
 23. 23. Desteklenen USB CihazlarMasaüstü Merkez MSP şu anda kullanıcı ve bilgisayarlar içinaşağıdaki USB aygıtları etkinleştirme veya devre dışı bırakmadestekler:•Fare•Disk Sürücüsü•CD-ROM•Taşınabilir Cihazlar•Disket•Bluetooth•Görüntü•Yazıcı•Modem
 24. 24. YapılandırmalarıYapılandırmaları Ekran Ayarları, Uygulama Ayarları, SistemAyarları ve Güvenlik Ayarları açısından müşterilerinizin masaüstüstandartlaştırmak için işletmeler sağlar. Bir organizasyon içindekullanıcılar ve bilgisayarlar için uygulanabilir 25 öncedentanımlanmış yapılandırmalar üzerinde bulunmaktadır. Bu tümçalışma, özel gruplar, vb. gibi hedef bilgisayarlara seçiminde dahafazla esneklik sunuyor ve hatta türlerine göre belirlibilgisayarlarda hariç tutabilirsiniz. Ayrıca, tek tek hedefbilgisayarlara dağıtılabilir yapılandırma durumunu görmek içinalacak.
 25. 25. Özellikler•Kullanıcılar ve bilgisayarlar için 25 fazla ön tanımlıayarlar.•Koleksiyonları da aynı hedefler için Grupyapılandırmaları.•En sık kullanılan yapılandırmalar için Şablonlar.•Esnek hedef seçimi kriterleri.•Tek bilgisayarlara dağıtılan yapılandırmalarıdurumu.
 26. 26. Windows Sistem AraçlarıBakım sistem performansı için, periyodik bakım gereklidir.Windows Disk Birleştiricisi gibi dâhili araçlar sağlar, Disk ve CleanDisk kontrol edin. Ancak, kullanıcılar bir periyodik olarak buaraçları çalıştırmak veya yöneticilerin tüm bilgisayarlarda siziniçin çalışmasını sağlamak beklemek mümkün değildir. MasaüstüMerkez MSP Sistem araçları bakım müşterilerinizin sistemlerininperformansını periyodik olarak Windows Sistem Araçları çalışanzamanlayabilirsiniz için olanak sağlar.
 27. 27. Özellikler•Windows sistem araçlarını çalıştırmakplanlayın.•Bir disk üzerinde daha hızlı bir dosya deposu /alma için Disk Birleştiricisi•Disk hatalarını bilgi almak için Disk kontrol edin.•Sistem kullanılmayan dosyaları silmek için Disktemizleyin.
 28. 28. Yama Yönetimi - Masaüstü Merkez MSPtarafından desteklenen UygulamalarıMasaüstü Merkez kullanarak Yama Yönetimi Desteklenen Uygulamalarıaşağıdaki listede içerir. Desteklenen yazılım ayrılmıştır Microsoft ve Microsoftolmayan kolay başvuru için yama kategoriler.Microsoft Yamalar•Windows İşletim Sistemi•OS Bileşenleri•Internet Explorer•. Net Framework•Windows Media Player•Microsoft Office ve Unsurları
 29. 29. Microsoft Dışı Yamalar•Mozilla•Kerpiç•Sun Java (Oracle)•Google•Apple•RealNetworks
 30. 30. Masaüstü Merkez - MSP: ÖzelliklerMasaüstü Merkez MSP yönetilen servis sağlayıcıları etkinmüşterilerinin masaüstü ve sunucuları yönetmek için yardımcıolan bir web tabanlı Windows Masaüstü Yönetimi yazılımıdır. BuYazılım Dağıtım, Yama Yönetimi, BT Varlık Yönetimi, UzaktanKumanda, Yapılandırmaları ve Sistem Araçları gibi entegremasaüstü yönetim fonksiyonları sunuyor.
 31. 31. Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)Şirketler şirketin içine girmek cihazlar ince eleyip sık dokumakgerekir. Bir şirket sahibi ya da kişisel cihaz (KEAGdir) olabilir.Masaüstü Merkez yardım işletmelerin merkezi bir yerden mobilcihazlar yapılandırmak ve güvenliğini sağlamak için mobil cihazyönetimi gerçekleştirmek. Onları tek bir konsol kullanarakmasaüstü yönetimi ve mobil cihaz yönetimi de yerine yaparakyöneticilerin iş kolaylaştırır.
 32. 32. Masaüstü Merkez en Mobil Cihaz Yönetimi(MDM) aşağıdaki yapmanıza olanak sağlar:• Cihazların Kayıt• Profil Yönetimi• Varlık yönetimi• Uygulama Yönetimi• Güvenlik Yönetimi• Denetim ve Raporlar
 33. 33. Desteklenen Mobil CihazlarApple iPhone, iPad ve iOS 4 ve üzeri çalışan iPod Touch.Akıllı telefonlar ve Android 2.2 ve üzeri çalışan Tablet.Kayıt:•Cihazların Over-the-Air (OTA) kayıt•El yönetimi mobil cihazlar kayıt•CSV dosyası kullanarak mobil cihazların toplu kayıt•Bir kerelik şifre ve / veya kullanıcının Active Directorykimlik ile kayıt kimlik doğrulaması.
 34. 34. Profil Yönetimi:•Politikaları / Profiller Yapılandırma - kurumsalkaynaklara erişmek için ilke ayarları yapılandırın.•Sınırla - kamera kullanımı, youtube, safaritarayıcı, vb sınırla•Kurumsal erişimi - e-posta gibi şirket hesaplarınaerişim sağlayın, Wi-Fi, VPN.•Cihaz Grubu - departmanı, yere göre cihazlarınmantıksal bir grup oluşturun veya kurumsal veKEAGdir ve uygulamak politikaları, kısıtlamalar ayırtve gruptaki tüm cihazlara Apps dağıtmak için.
 35. 35. Uygulama Yönetimi :•Yönet ve içi ve App Store Apps hem dağıtmak•Ticari Apps sorunsuz dağıtımı için Apple Ses Alım Programı (VPP) ilebütünleşir.•Kendilerini seçin ve Apps kurmak için kullanıcıları için App Kataloğunda Appsyayınlayın.Güvenlik Yönetimi:•Şifre : yetkisiz erişimi önlemek için sıkı şifreyi zorla•Uzaktan Kilit : yanlış / kayıp cihazların kötüye önlemek için•Temizlemeyi tamamlayın : kayıp / hırsızlık yeni gibi yapma tüm cihazverilerini silerek veri önlemek için.•Kurumsal silin : çalışan şirket ayrıldığında KEAGdir için bağlantı, fotoğraf, vbgibi kişisel verileri Faydalı bırakarak sadece kurumsal veri kaldırmak için.
 36. 36. Denetim ve Raporlar:•Etkin olmayan veya denetim cihazları belirliUygulaması yüklü•Cihazlar şifre uyumlu olup olmadığını kontroledin.•Cihazlar tarafından Apps Out-of-the-boxraporları, Model göre aygıtlar, vb
 37. 37. Mobil Uygulama Yönetimi (MAM)Mobil Cihaz Yönetimi, politika yapılandırma varlık bilgi almak vebir mobil cihaz güvence ile durmuyor. MDM çözümü deyöneticilerin cihazlarda yüklü olan Apps yönetme olanağısağlamalıdır. Masaüstü Merkez en MDM ayrıca yöneticilerinaşağıdaki yönetim işlevleri yerine yardımcı olur Mobil UygulamaYönetimi (MAM) yeteneği sağlar:•App yönetimi•App dağılımı•VPP Entegrasyon•Raporlar
 38. 38. App yönetimi:•Gruplar / cihazlara Air (OTA) üzerinden Apps yönetmek.•Otomatik olarak App Storedan Uygulaması bilgi alabilirsiniz•Ağda kullanılan tüm Apps bir depo koruyun•Uygulamalar ve mobil cihazlarda kendi kurulum sayısı listesini görüntüleyin.App dağılımı:•Cihazların cihazları ve grup içi ve App Store Apps hem Dikişsiz dağılımı•App Katalog Apps reklam ve kullanıcı kendilerini yüklemeyi tercih yapmak•Kullanıcıların cihazlarda konuşlanmış Apps durumunu alın•Artık Apps’i kaldırmak için gerekli zaman değildir
 39. 39. Ses Alım Programı (VPP) ile Bütünleşme:•Ticari uygulamaları yüklemek için Apple Ses Alım Programı ilebütünleşir.•Otomatik Yükleme sonrasında kullanıcılara itfa kodları atamak veyatakılı değil zaman iptal•Yetersiz itfa kodları haberdarRaporlar:•Kapsamlı raporlar cihazınızda yüklü uygulamaları izlemek için yardımcıolur.•Özel raporlar gibi elde edilebilir:Cihazlar ile Apps - cihazda bulunan uygulamalar dayalı rapor üretir.Ile / özel uygulaması olmadan Cihazları - özel uygulaması dayalı raporüretir.
 40. 40. Desktop Central MSP kullanarak elde edebilirsiniz?Masaüstü Merkez müşterinizin masaüstü bilgisayar ve sunucuyönetimini basitleştirir. Eğer işinizi halletmek için istemcilerarasında çalıştırmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine, ofiste yada evde bile olmanın konforunda hepsini yönetebilirsiniz.Otomatikleştirin Uygulamaları Yükseltme ve OS-e en son hizmet paketiiçin, vb, Yama Yönetimi, Uygulama Dağıtımı gibi rutin görevlerin enStandartlaştırın böylece tarayıcı proxy / ana sayfa ayarları, masaüstü duvarkağıdı ayarları, Outlook ayarları, güç ayarları ve benzeri müşterilerinizinbilgisayarınızın masaüstünde, sistem ve uygulama ayarları.Güvenli , USB aygıt kullanımını kısıtlayan bugünkü yamaları ve hizmetpaketlerini yüklemek, yerel kullanıcılar ve gruplar, vb yönetmek, güvenlikpolitikalarını uygulayarak müşterilerinizin bilgisayarlardaSorun uzaktan onların bilgisayarın denetimini alma ve gerekli değişiklikleriyaparak müşterilerine masaüstü hizmeti sağlar.Monitörler ve transfer dosyaları arasında geçiş ve kontrol varken bilekullanıcının klavye ve fare devre dışı bırakabilirsiniz.
 41. 41. EvraklarÇevrimiçi KaynaklarBilgiBankasıOnların olası nedenleri ile birlikte Masaüstü Merkez MSP ile karşılaşabileceğiniz ortak hıçkırıkcevap çalışır.Nasıl eniçinAdım Adım instrctions Masaüstü Orta MSP kullanarak belirli görevleri Tamamladılar için.SSS Masaüstü Merkez MSP ile ilgili temel sorulara cevap yardımcı olur.Video Videolar Masaüstü Merkez MSP ile ilgili tüm temel sorulara cevap yardımcı olur.
 42. 42. Denetle tüm müşterilerine yazılım / donanım varlıklar, yazılımlisanslarını yönetmek ve uyumlu olmasını sağlamak, yazılımkullanımları izlemek ve herhangi bir yetkisiz yazılım yüklemelerialgılamak / kaldırmak.
 43. 43. Masaüstü Merkez MSP - Ürün Genel BakışÇözüm Mücadelesi• Müşteriler sistem yönetimi ihtiyaçlarını katlanarak artmıştır. Budoğru ve en iyi çözümü ile bu ihtiyacın karşılanması için MSP(Yönetilen Servis Sağlayıcı) sorumlu bir görev haline gelir. BizMasaüstü yönetimi her zaman MSP için önemli bir iş olmuştur veşimdi Mobil Cihaz Yönetimi biliyorum(MDM) en yeni üyesi haline gelmiştir. MSP bu gerçeği göz ardıedemeyiz. Bu nedenle, "Kapasite Yönetimi" en son teknoloji ile takipve operasyonel verimliliği ile maliyet optimizasyonu dengeleyerekçözüm teklifleri uygulamak için zorunlu yani olur.
 44. 44. Çözüm• Masaüstü Merkez MSP merkezi bir noktadan masaüstübilgisayarlar, sunucular ve mobil aygıtlar için yönetim rutinleriotomatikleştirmek için yardımcı olan bir entegre Masaüstü ve MobilCihaz yönetim yazılımıdır. Masaüstü Merkez yükleme yazılımı, yamalarve istemci bilgisayarlara hizmet paketleri gibi normal masaüstüyönetim faaliyetleri otomatik, güvenlik politikaları uygulayarak, USBkısıtlayarak istemci bilgisayarlar sabitleyen, duvarkağıtları, kısayollar, yazıcı, vb.. üniforma yapılandırmaları uygulayarakmasaüstü standart, vb..,ve denetim sağlayan tam donanım / yazılım envanter, lisans uygunlukbilgileri, Basitçe ağ sistemleri, vb.. yasak yazılım kullanımı tespit, buyöneticiler, otomatik standart, güvenli yardımcı olur ve denetimmüşteri sistemi ağı ile ağ sistemleri.• Masaüstü yönetimi rutinleri otomatik benzer, aynı zamanda, profil vepolitikaları dağıtmak VPN, E-posta hesapları, vb.., Wifi için aygıtlarıyapılandırmak, kullanımıyla ilgili kısıtlamalar uygulamak için istemcimobil cihaz yönetimi otomatik hale getirebilirsinizkamera, tarayıcı, vb.., ve istemci cihazlar güvenli şifre, Uzaktan kilitleme/ silme, vb.. sağlayan gibi
 45. 45. İçin Masaüstü Merkez kullanın• Düzenli Masaüstü Yönetimi Faaliyetleri otomatikleştirme• Ağında OS yapılandırmaları ve Uygulama standart halegetirilmesi• Tehditler Geniş Sınıfımızda Güvenli Masaüstü• Günden güne Sorunları• Denetim müşteri BT Varlıklar• Müşteri mobil cihazlar yönetin
 46. 46. Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)• Over-the-Air (OTA) Yönetim• Yapılandırın: Posta, VPN, WiFi, vb.• Politikaları: Parola etkinleştirin, vb. Apps kullanarakKısıtlamalar• App Yönetimi: ve App Store uygulamaları içi dağıtın• Güvenli: Uzaktan Kilit, Uzaktan silin, Clear ParolaYazılım Dağıtım• MSI ve EXE Tabanlı Uygulamalar yükleme veya kaldırma• Yazılım Dağıtımları Programı• Run öncesi ve sonrası kurulum komut
 47. 47. Yama Yönetimi• Dağıtma Windows işletim sistemi ve uygulamalar için Yamalar/ güncellemeler• Yama Yönetimi otomatik• Patch Dağıtım Statüsü bilgileriVarlık Yönetimi• Yazılım: Lisans Yönetimi, Lisans Uyum, ve yazılım ölçümü• Donanım: Donanım Üreticileri, Donanım türleri, Abone BaşıAylık Donanım Kurulumu• Yasak Yazılımı Otomatik Kaldırma• Donanım ve Yazılım Envanteri Out-of-the-Box Raporlar
 48. 48. Uzaktan Kumanda• Web tabanlı Uzaktan Kumanda• Çoklu Eşzamanlı Bağlantılar işbirliği izin ver• HIPPA, SOX, vb. gibi Düzenleyici Standartlar UyumRaporlar• Güç Yönetimi Raporu: Talep Programı İadesi için sistemUptime Raporu• Up-to-date Kullanıcı Oturum Açma Detayları için kullanıcıoturum açma Raporları• Yamalar, yapılandırmalar ve Denetim Etkinlikler ile ilgiliraporlar
 49. 49. Sistem Araçları• Araçlar Takvimi Yürütme• Disk Birleştiricisi• Check Disk• Uzaktan Kapatma• Her Görev Statüsü bilgileriYapılandırmalarıKullanıcılar ve Bilgisayarlar için 25 üzerinde önceden tanımlanmışYapılandırmalarıSık Kullanılan Yapılandırmalar için şablonlarMasaüstü, Bilgisayar, Uygulama ve Güvenlik Ayarları standardizeDesteklenen İşletim SistemiPencereler: 2000, XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7 ve Windows 8 (32-bit ve 64-bit)Mac: 10.6 ve 10.7Mobil Cihazlar: iOS 4 ve üzeri & Android 2.2 ve üzeridir.
 50. 50. Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Bize Ulaşınwww.educore.com.tr444 2673

×