Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atentado conta a saude

984 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atentado conta a saude

 1. 1. Unha vez máis... Un atentado contra asaúde e a liberdade das mulleres!!!
 2. 2. Seguramente lembras o “costume”de certas culturas orientais, de llevendar os pés ás mulleres desdeque eran moi pequeniñas...Ata hai aproximadamente 50 ou 60anos aínda se continuaba a faceren moitos casos...
 3. 3. Aquelas prácticas, que procedían duntrazo do arquetipo de muller: “a mullerbela ten os pés moi moi pequenos”, nonsó lle producían espantosas dores aolongo do período de crecemento, pararematar por deixala mutilada para oresto da súa vida, senón que lleimpedían xustamente ANDAR... ir aosluares que quería ir, deambular mesmopolo seu propio contorno, en definitiva,moverse...Probabelmente é o trazo máis
 4. 4. Nomeadamente impedíanlleANDAR... ir aos luares que quería ir, deambular mesmo polo seu propio contorno, en definitiva, moverse... Probabelmente é o trazo máisvinculado, real e simbolicamente coa autonomía e a liberdade...
 5. 5. Aquí tes unha mostra doque supuña todo aquilo
 6. 6. Pois mira a onde chegamos agora, dun xeito moito máis “sofisticado”...Esta é a última moda en Xapón!!
 7. 7. E, por último, a xoiadas xoias...
 8. 8. FERRADURASINCLUÍDAS!!!
 9. 9. As mulleres que levan este tipo de calzado non teñen os pés “afeitos” porque pertencen axeracións nas que xa non se vendaban de pequeniñas.
 10. 10. Os prexuízos para a columna, para os propios pés, para a capacidade de movemento e, en definitiva, para a saúde física epsíquica en xeral, son evidentes... e van revestidos doutra escravitude: a moda...
 11. 11. O das ferraduras...Sen comentarios. Podes tirar conclusións ti mesma!!!
 12. 12. Sempre podemos dicir (oupensar) que isto aquí nonsucede...
 13. 13. ???????
 14. 14. Todos estes modelos pertencen á “moda occidental”
 15. 15. Tallas 36, tacóns de 18cm, ciruxía plástica demamas, coxas, barriga,cara...a que estamos asistindo?
 16. 16. Rebelarnos contra todoisto é rebelarnos contra a desigualdade e contra a violencia simbólica!!!

×