Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)

1,218 views

Published on

Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)

 1. 1. Avaluació als alumnes de sisè curs de l’Educació Primària 16 de juny de 2010 Els continguts d’aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.
 2. 2. Objectius de la prova • Comprovar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’educació primària • Enfortir l’autonomia de centre proporcionant a cada un els elements per determinar els seus punts forts i els seus punts febles • Donar eines d’ajust i millora útils al llarg de l’etapa de primària • Afavorir el trànsit individualitzat a l’educació secundària
 3. 3. Característiques de la prova • És una prova universal per a tot l’alumnat de sisè de primària de caràcter extern • No determina el pas a l’educació secundària • Mesura les competències bàsiques
 4. 4. Organització i correcció 79 comissions d’aplicació distribuïdes territorialment i constituïdes per: • Un inspector/a, que exerceix com a president/a de la comissió • Un professional dels Serveis Educatius, que exerceix com a secretari de la comissió • Un nombre d’avaluadors externs igual o superior al nombre de centres de cada unitat territorial: un total de 2.589 docents de primària i secundària
 5. 5. Aplicació de la prova • Pilotatge de les proves: novembre de 2009 • Realització de les proves: 5 i 6 de maig de 2010 • Alumnes que fan la prova: 66.446 • Alumnat que no s’inclou en l’explotació de dades: • 7,4% (8,8% al 2009) d’alumnes amb necessitats educatives específiques (per primera vegada han estat les comissions les que han determinat a quins alumnes no se’ls havia de fer correcció externa) • Nombre de centres educatius: 2.116 (públics, concertats i privats)
 6. 6. Informació dels resultats • Informació a les famílies: 21 de juny de 2010 • Informació als centres educatius: 28 de juny de 2010
 7. 7. Novetats de la prova 1. Més exigència en comprensió lectora i expressió escrita: • Comprensió lectora: preguntes conceptuals, que demanen més capacitat d’abstracció • Expressió escrita: exercici d’ortografia en llengua catalana, castellana, i aranesa (dictat) 2. Avaluació de la llengua estrangera (comprensió escrita i oral)
 8. 8. Matemàtiques 2009 2010 100% Nivell alt 90% Nivell alt 20% (11.744) 26,60% 80% (15.554) 70% 60% Nivell mig 50% 55,80% Nivell mig (32.767) 50,00% (29.256) 40% 30% 20% Nivell baix Nivell baix 10% 24,20% 23,40% (14.211) (13.691) 0% Nota mitjana: 78 Nota mitjana: 78,2 58.501 alumnes Puntuació mitjana: 78,2
 9. 9. Matemàtiques (per competències avaluades) 90 80 80,7 82,9 70 78,2 75,7 76,7 78 77,7 73 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 Numeració i càlcul Espai, forma, mesura Relacions i canvi Puntuació Global
 10. 10. Matemàtiques (per nivell socioeconòmic del centre) 100% Alt 90% 13,50% Alt Alt 26,90% Alt 26,60% 80% 35,80% 70% Mitjà 60% 45,90% 50% Mitjà Mitjà 50,50% 50% 40% Mitjà 51,30% 30% Baix 20% 40,60% Baix Baix 10% 22,60% Baix 23,40% 12,90% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic mitjà socioeconòmic alt Nota mitjana: 70,3 Nota mitjana: 78,6 Nota mitjana: 82,9 Nota mitjana: 78,2
 11. 11. Matemàtiques (per titularitat del centre) Resultat alt Resultat alt 23,40% Resultat alt Resultat alt 26,60% (+5,8) 31,60% 35,80% (+6,6) (+6,1) (+7,4) Resultat mitjà 49,20% Resultat mitjà Resultat mitjà 50% (-4,7)) 51,20% Resultat mitjà (-5,8) (-7,7) 53,00% (-4,7) Resultat baix Resultat baix 27,40% Resultat baix Resultat baix 23,40% (-1,1) 17,30% (-0,8) (-0,3) 11% (-2,9) Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 76,5 Nota mitjana: 81 Nota mitjana: 83,3 Nota mitjana: 78,2 (+0,3) (+0,4) (+0,6) (+0,2)
 12. 12. Llengua catalana 2009 2010 100% 90% Nivell alt Nivell alt 24% 28,20% 80% (14.093) (16.399) 70% 60% Nivell mig Nivell mig 50% 51,80% 43,40% (30.418) (25.239) 40% 30% 20% Nivell baix Nivell baix 28,40% 10% 24,20% (16.514) (14.211) 0% Nota mitjana: 76,9 Nota mitjana: 73,7 58.152 alumnes Puntuació mitjana: 73,7
 13. 13. Llengua catalana (per competències avaluades) 90 80 83,9 70 76,9 77,1 73,7 60 68,9 68,9 50 40 30 20 10 0 2009 2010 Comprensió lectora Expressió escrita Puntuació Global
 14. 14. Llengua catalana (per nivell socioeconòmic) 100% Alt 90% 14,40% Alt Alt 28,60% Alt 28,20% 80% 37,50% 70% Mitjà 37,40% 60% Mitjà Mitjà 50% 44,00% 43,40% Mitjà 40% 45,60% 30% Baix 20% 48,30% Baix Baix 10% 27,70% Baix 28,40% 16,90% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic socioeconòmic alt mitjà Nota mitjana: 65,1 Nota mitjana: 74,1 Nota mitjana: 78,5 Nota mitjana: 73,7
 15. 15. Llengua catalana (per titularitat del centre) Resultat alt Resultat alt 24,50% Resultat alt Resultat alt 28,20% (+3,6) 34,20% 32,40% (+4,2) (+5,5) (-0,4) Resultat mitjà 42,30% Resultat mitjà Resultat mitjà 43,40% (-8,2) Resultat mitjà 44,90% (-8,4) 51,90% (-11,2) (-5) Resultat baix Resultat baix 33,20% Resultat baix Resultat baix 28,40% (+4,6) 20,90% 16% (+4,2) (+3,3) (+5,7) Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 71,6 Nota mitjana: 76,8 Nota mitjana: 78,4 Nota mitjana: 73,7 (-3,4) (-2,9) (-3,9) (-3,2)
 16. 16. Llengua castellana 2009 2010 100% Nivell alt 90% 21% Nivell alt (12.332) 28,70% 80% (16.767) 70% 60% Nivell mig Nivell mig 50% 51,60% 41,50% (30.300) (24.202) 40% 30% 20% Nivell baix Nivell baix 27,40% 29,80% 10% (16.090) (17.417) 0% Nota mitjana: 75,1 Nota mitjana: 71,2 58.386 alumnes Puntuació mitjana: 71,2
 17. 17. Llengua castellana (per competències avaluades) 90 80 82,4 70 75,1 77,9 71,2 60 66,1 63,5 50 40 30 20 10 0 2009 2010 Comprensió lectora Expressió escrita Puntuació Global
 18. 18. Llengua castellana (per nivell socioeconòmic) 100% Alt 90% 16,50% Alt Alt 28,50% Alt 28,80% 80% 39,40% 70% Mitjà 36,40% 60% Mitjà Mitjà 50% 41,50% 42,40% Mitjà 40% 41,70% 30% Baix 20% 47,10% Baix Baix 29,20% Baix 29,80% 10% 19,00% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic socioeconòmic alt mitjà Nota mitjana: 63,6 Nota mitjana: 71,4 Nota mitjana: 76,1 Nota mitjana: 71,2
 19. 19. Llengua castellana (per titularitat del centre) Resultat alt Resultat alt 24,10% Resultat alt 28,80% (+6,6) 35,80% Resultat alt (-7,8) (+9,9) 46,30% (+4,5) Resultat mitjà 41% Resultat mitjà (-8,7) 41,50% Resultat mitjà 42,20% (-10,1) (-12,5) Resultat mitjà 40,60% (-9) Resultat baix Resultat baix 34,90% Resultat baix 29,80% (+2,10) 22% Resultat baix 13,10% (+2,4) (+2,6) (+4,5) Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 68,9 Nota mitjana: 74,7 Nota mitjana: 79,4 Nota mitjana: 71,2 (-3,8) (-3,9) (-4,3) (-3,9)
 20. 20. Llengua anglesa 2010 100% 90% Nivell alt 80% 39,10% (22.708) 70% 60% 50% Nivell mig 25,30% 40% (14.711) 30% 20% Nivell baix 35,50% 10% (20.634) 0% Nota mitjana: 71,4 58.053 alumnes Puntuació mitjana: 71,4
 21. 21. Llengua anglesa 100% Alt 90% 18,90% Alt Alt 80% 38,10% 39,10% Mitjà Alt 70% 23% 59,20% 60% 50% Mitjà Mitjà 26,50% 25,30% 40% Baix Mitjà 30% 58,10% 22,60% 20% Baix Baix 35,40% 35,50% 10% Baix 18,20% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic mitjà socioeconòmic alt Nota mitjana: 59,5 Nota mitjana: 71,4 Nota mitjana: 80,6 Nota mitjana: 71,4
 22. 22. Llengua anglesa (per titularitat del centre) Resultat alt 31,90% Resultat alt Resultat alt 39,10% 49,60% Resultat alt Resultat mitjà 80,90% 25,40% Resultat mitjà 25,30% Resultat mitjà 25,70% Resultat baix 42,70% Resultat baix Resultat mitjà 35,50% Resultat baix 14,00% 24,70% Resultat baix 5,10% Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 67,7 Nota mitjana: 76,9 Nota mitjana: 88,7 Nota mitjana: 71,4
 23. 23. Llengua francesa 2010 100% 90% Nivell alt 23,50% 80% (80) 70% 60% Nivell mig 50% 49,00% (167) 40% 30% 20% Nivell baix 10% 27,60% (94) 0% Nota mitjana: 74,5 341 alumnes Puntuació mitjana: 74,5
 24. 24. Llengua aranesa 2009 2010 100% 90% Nivell alt Nivell alt 26% 25,00% 80% (14) (18) 70% 60% Nivell mig 50% Nivell mig 45,80% 54,50% (33) 40% (30) 30% 20% Nivell baix Nivell baix 29,20% 10% 20,00% (21) (11) 0% Nota mitjana: 78,2 Nota mitjana: 70,1 72 alumnes Puntuació mitjana: 70,1
 25. 25. Avaluació als alumnes de sisè curs de l’Educació Primària 16 de juny de 2010 Els continguts d’aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.

×