Panel Cercetare, inovare si protectia proprietatii intelectuale - 27.09.2010

1,433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
197
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panel Cercetare, inovare si protectia proprietatii intelectuale - 27.09.2010

 1. 1. Panelul Cercetare, inovare si protectia proprietatii intelectuale
 2. 2. <ul><li>Mihai Gîrţu, U. Ovidius, CNCSIS </li></ul><ul><li>Lanyi Szabolocs, U. Sapientia </li></ul><ul><li>Tudor Luchian, U. A.I. Cuza </li></ul><ul><li>Adrian Duşa, U. Bucuresti, </li></ul><ul><li>Alexandru Ştrenc, OSIM </li></ul><ul><li>Radu Munteanu, U. Tehn. Cluj </li></ul><ul><li>Ovidiu Teşileanu, U. Bucuresti </li></ul>Membrii panelului Cercetare, inovare si protectia proprietatii intelectuale
 3. 3. Propuneri de politici publice ale panelului Cercetare, inovare si protectia proprietatii intelectuale Politica Universitatea Inovatio Universitatea Regio Universitatea Scientia  Asigurarea unui nivel de finantare a cercetarii corespunzator, multianual, predictibil si flexibil, prin competitii transparente si urmarind cresterea calitatii prin raportarea la standardele internationale Impact mediu : 2,26 Impact mediu : 1,81 Impact mediu : 2,52 Stimularea valorificarii economice a rezultatelor stiintifice prin incurajarea parteneriatelor cu agenti economici, autoritati locale si investitori si crearea unei culturi a protejarii proprietatii intelectuale Impact mediu : 2,25 Impact mediu : 2,09 Impact mediu : 2,04 Incurajarea parteneriatelor si colaborarilor nationale si internationale, care sa permita atragerea tinerilor cercetatori si implicarea lor in colective de cercetare inter si transdisciplinare Impact mediu : 2,21 Impact mediu : 1,7 Impact mediu : 2,55
 4. 4. <ul><li>Titlul initial al politicii 1 </li></ul><ul><li>Asigurarea unui nivel de finanţare a cercetării corespunzător (how much is appropriate?) , multianual, predictibil şi flexibil (vague; how flexible?) , prin competiţii transparente (policy) şi urmărind creşterea calităţii prin raportarea la standardele internaţionale (outcome) </li></ul><ul><li>Descrierea politicii Se urmăreşte asigurarea unui nivel de finanţare corespunzător, comparabil cu media europeană, multianual, predictibil şi flexibil, din surse publice şi încurajarea participării mediului privat în susţinerea activităţilor CDI. În acest scop, finanţarea din fonduri publice se va face prin competiţii transparente atât pentru cercetarea fundamentală cât şi pentru ce aplicativă. Se va putea pune astfel accent pe creşterea calităţii în cercetare prin raportarea la standardele internaţionale întâlnite la universităţile din primele 500 la nivel mondial (no such standards can be used as a policy!) . Atingerea acestor standarde va deveni determinantă în finanţarea ulterioară a activităţii de cercetare ştiinţifică. </li></ul><ul><li>Titlul politicii 1 </li></ul><ul><li>Asigurarea unei finanţări de nivel European, multianuale, predictibile, prin competiţii transparente şi bazate pe standarde internaţionale de calitate, a activităţilor de cercetăre-dezvoltare şi inovare. </li></ul><ul><li>(Autorităţile responsabile: Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică) </li></ul>Propuner ea 1
 5. 5. <ul><li>Finanţarea de nivel European din surse bugetare ( 1 % din PIB) </li></ul><ul><ul><li>Efecte: Infrastructura; Resurse umane; Diseminare si mobilitati </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>valoarea investiţiilor în infrastructura de cercetare, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r de cercetători, media de vârstă a cercetătorilor, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>intre primele 3 0-35 de ţări în ceea ce priveşte artic. ISI, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nr . de brevete EPO /populatie la jumătatea mediei europene, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r. de cercetători raportat la populaţie apropiat de media europeană, </li></ul></ul></ul><ul><li>Finanţarea multianuală, prin competiţii cu un caldendar previzibil, </li></ul><ul><ul><li>Efecte: continuitatea şi stabilitatea activit CDI ; atragerea şi fidelizarea specialisţilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r , FI şi n r citări al e articolelor publicate, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r brevete şi valoarea contractelor de transmitere a drepturilor de implementare a brevetelor, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>apropierea de media europeana </li></ul></ul></ul><ul><li>Finanţarea pe baza unor standarde internaţionale de calitate </li></ul><ul><ul><li>Efecte: ierarhizare corectă a valorilor ; diferenţierea colectivelor de cercetare în funcţie de rezultatele activităţii de cercetare, cresterea capacit a t ii colectivelor româneşti de a participa în colaborări internaţionale . </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nr şi valoarea proiectelor internaţionale câştigate, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nr parteneriatelor internaţionale stabilite şi materializate prin publicaţii comune, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>apropierea de media europeana </li></ul></ul></ul>Propuner ea 1 - obiective
 6. 6. <ul><li>Titlul initial al politicii 2 </li></ul><ul><li>Stimularea valorificării economice a rezultatelor ştiinţifice prin încurajarea parteneriatelor cu agenţi economici (all grants?) , autorităţi locale şi investitori şi crearea unei culturi a protejării proprietăţii intelectuale (outcome) . </li></ul><ul><li>Descrierea politicii Se are în vedere stimularea parteneriatelor cu agenţi economici, autorităţi locale şi investitori, care să permită constituirea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice [Should the authorities create technology parks? If so, how many and with what level of funding?] şi transferul de tehnologie către industrie şi servicii [ outcome, not a policy] . Această politică este menită să faciliteze crearea unei culturi a protejării proprietăţii intelectuale asupra creaţiilor realizate în mediul ştiinţific şi tehnic prin crearea de centre de transfer tehnologic, pregătirea specialiştilor în domeniu [Training in what?] şi formarea corpului de experţi capabili să reprezinte interesele universităţii în faţa oficiilor de proprietate intelectuală. [What are these experts actually going to do to represent the university before the offices?] </li></ul><ul><li>Titlul politicii 2 </li></ul><ul><li>Stimularea parteneriatelor pentru CDI dintre universităţi şi agenţi economici, a parteneriatelor de tip public-privat în ştiinţă şi tehnologie (dintre universităţi-agenţi economici-autorităţi locale) şi a instruirii antreprenoriale şi în domeniul proprietăţii intelectuale a cercetătorilor </li></ul><ul><li>(Autorităţile responsabile: Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) </li></ul>Propuner ea 2
 7. 7. <ul><li>Finanţarea de nivel European din surse private ( 2 % din PIB ) </li></ul><ul><ul><li>Efecte: Infrastructura; Resurse umane; Diseminare si mobilitati </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r şi val contractelor de cercetare ale universităţilor cu partenerii economici, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>val investiţiilor în infrastructura de cercetare si n r cercetători susţinuţi din astfel de contracte, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r brevete şi val contractelor de transmitere a drepturilor de implementare a brevetelor, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nr . de brevete EPO /populatie la jumătatea mediei europene, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r. de cercetători raportat la populaţie apropiat de media europeană, </li></ul></ul></ul><ul><li>Crearea si cofinantarea prin parteneriat public-privat de parcuri stiintifice si tehn. , </li></ul><ul><ul><li>Efecte: valorificarea economică a rezultatele activităţilor CDI </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r firmelor create în incubatoarele de afaceri ale parcurilor tehnologice şi viabile după o perioadă de 3 ani, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>val investiţiilor private în firmele nou create, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>val investiţiilor în infrastructura de cercetare a parcului, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r brevete şi val contractelor de transmitere a drepturilor de implementare a brevetelor, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>apropierea de media europeana </li></ul></ul></ul><ul><li>Crearea unei culturi antreprenoriale şi a protejării proprietăţii intelectuale </li></ul><ul><ul><li>Efecte: infiintarea de centre de transfer tehnologic, pregătirea specialiştilor în protejarea proprietatii intelectuale şi formarea corpului de experţi ai universitatilor (dept. cercetare) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r brevetelor depuse, val drepturilor de autor încasate, n r firmelor înfiinţate, etc. . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>apropierea de media europeana </li></ul></ul></ul>Propuner ea 2 - obiective
 8. 8. <ul><li>Titlul initial al politicii 3 </li></ul><ul><li>Încurajarea parteneriatelor şi colaborărilor naţionale şi internaţionale [Strategy] , care să permită atragerea tinerilor cercetători [Where are they attracted from?] şi implicarea lor în colective de cercetare inter- şi transdisciplinare. [Outcomes] </li></ul><ul><li>Descrierea politicii Se urmareste încurajarea parteneriatelor şi colaborărilor naţionale şi internaţionale pentru rezolvarea unor probleme de complexitate inalta si/sau inter-/transdisciplinare. [Outcomes] Se are in vedere crearea masei critice de cercetatori prin coagularea colectivelor in centre si institute de cercetare interdisciplinare. [How?] Se va stimula crearea unui climat de atractivitate a carierei în cercetare şi crearea condiţiilor de formare a tinerilor cercetători. [Training in what?] </li></ul><ul><li>Titlul politicii 3 </li></ul><ul><li>Formarea resursei umane pentru CDI, coagularea acesteia în poli de excelenţă în cercetare şi stimularea parteneriatelor şi colaborărilor naţionale şi internaţionale. </li></ul><ul><li>(Autorităţile responsabile: Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică) </li></ul>Propuner ea 3
 9. 9. <ul><li>Creşterea gradului de atractivitate a carierei în cercetare </li></ul><ul><ul><li>Efecte: Resursa umana; Infrastructura; Diseminare si mobilitati </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r teze de doctorat finalizate, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r, FI şi n r citări al articolelor publicate, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r brevete şi val contractelor de transmitere a drepturilor de autor , etc. . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r. de cercetători raportat la populaţie apropiat de media europeană, </li></ul></ul></ul><ul><li>C oagularea colectivelor în centre şi institute de cercetare universitare, </li></ul><ul><ul><li>Efecte: f olosirea în comun a infrastructurii de cercetare ; înlesnirea investiţiei în echipamente de anvergură prin cofinanţări ; asigurarea complementarităţii expertizei ştiinţifice </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r de centre de cercetare de excelenţă, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r de institute de cercetare universitare cu recunoaştere internaţională, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>apropierea de media europeana </li></ul></ul></ul><ul><li>S timularea colaborării şi a participării la reţele nationale şi internationale de cercetare </li></ul><ul><ul><li>Efecte: reduce fragmentarea sistemului CDI ; încurajează abordarea unor probl . complexie inter-/transdisciplinare ; schimb de expertiză şi bune practici ; afirmarea internaţională a colectivelor româneşti ; acces la finanţarea prin programe internaţionale majore </li></ul></ul><ul><ul><li>Măsurarea rezultatelor : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r şi val proiectelor internaţionale câştigate, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n r parteneriatelor internaţionale stabilite şi materializate prin publicaţii comune </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicatori de succes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>apropierea de media europeana </li></ul></ul></ul>Propuner ea 3 - obiective
 10. 10. Pro filul universitatilor 2025 dpdv al cercetarii Accentul pus pe componenta educaţională face ca infrastructura de cercetare să nu fie foarte dezvoltată, iar resursa umană să fie preocupată în principal de excelenţa în activitatea didactică. Colectivele care desfăşoară şi activitate de cercetare sunt puţin numeroase şi izolate. Atragerea tinerilor şi menţinerea colectivelor de cercetare este dificilă ca urmare a resurselor limitate. Infrastructura performantă şi capacitatea de a atrage resurse umane valoroase, permit desfăşurarea unei activităţi de cercetare competitive pe plan naţional şi internaţional. Există colective puternice de cercetători în numeroase domenii de studiu/cercetare, unele dintre acestea integrate în centre de cercetare implicate în parteneriate naţionale şi chiar internaţionale. Deţin infrastructură de cercetare de cel mai înalt nivel şi atrag resursele umane cele mai valoroase, comparabile cu cele ale unor universităţi din top 500. Este creată o masă critică de cercetători în fiecare domeniu de studiu/cercetare. Există structuri organizatorice stabile şi flexibile, de tipul centrelor şi chiar institutelor de cercetare afiliate universităţii, care reunesc colective de cercetare ce colaborează cu cele mai prestigioase grupuri la nivel internaţional. Infrastructura si resursele umane Univ. REGIO Univ. INOVATIO Univ. SCIENTIA
 11. 11. Pro filul universitatilor 2025 dpdv al cercetarii Temele abordate sunt cu precadere problemele cu relevanţă regională şi/sau de nişă. În mod izolat, colaborarea cu colective naţionale prestigioase poate permite, abordarea unor teme de cercetare fundamentală sau aplicativă de interes naţional sau chiar internaţional. Disponibilitatea de fonduri din domeniul privat duce la orientarea către colaborări cu parteneri economici naţionali, ceea ce permite rezolvarea unor probleme practice prin cercetare aplicativă. Cercetarea fundamentală, nu este exclusă, temele de cercetare concentrându-se pe soluţionarea unor probleme complexe şi/sau interdisciplinare cu relevanţă preponderent naţională. Temele de cercetare abordate sunt de frontieră, de mare complexitate, inter- şi transdisciplinare, cu o relevanţă şi impact internaţional. Deşi temele de cercetare fundamentală sunt preferate de mulţi cercetători, de multe ori, acestea produc rezultate aplicabile în industrie şi servicii. Tematica Univ. REGIO Univ. INOVATIO Univ. SCIENTIA
 12. 12. Pro filul universitatilor 2025 dpdv al cercetarii importantă.Accesul dificil la finanţare datorită competitivitătii limitate impune fie stabilirea de parteneriate cu universităţi în care cercetarea este puternic reprezentată fie căutarea unor surse regionale private. Accesul la fonduri de cercetare este câştigat prin competiţii naţionale iar, prin intermediul unor parteneriate internaţionale, se poate obţine şi finanţare externă.Finanţarea din partea mediul privat este Resursele materiale şi umane existente permit un acces facil la fonduri de cercetare, prin câştigarea atât a competiţiilor interne cât şi a unora internaţionale. Finanţarea din partea marilor companii este importantă, ceea ce pune în cumpănă cercetarea fundamentală şi cea aplicativă. Accesul la finantare Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare sunt de înalt nivel doar în mod izolat, acolo unde există colaborări cu colective naţionale prestigioase. Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare sunt de înalt nivel, ceea ce conduce la o recunoaştere naţională şi internaţională a instituţiei. Rezultatele ob ţ inute i n activitatea de cercetare sunt de cel mai i nalt nivel, (top 500) , ceea ce conduce la o vizibilitate interna t ională de excep t ie a institu t iei. Rezultate Univ. REGIO Univ. INOVATIO Univ. SCIENTIA
 13. 13. Pro filul universitatilor 2025 dpdv al cercetarii Transferul tehnologic se realizează în mod izolat, fără o implicare structurată a universităţii, prin acele grupuri inovative care reuşesc să obţină rezultate cu impact economic şi social regional şi local. Relaţiile strânse cu mediul privat conduc la costituirea şi dezvoltarea unor oficii de transfer tehnologic şi la pregătirea tinerilor cercetători în domeniul proprietăţii intelectuale. Activităţile de cercetare sunt continuate de unele grupuri de cercetare prin dezvoltare tehnologică în cadrul unor incubatoare de afaceri din cadrul parcurilor ştiinţifice şi tehnologice. Multiplele programe de cercetare fundamentală de cel mai înalt nivel conduc Ia rezultate ce sunt aplicate în tehnologii de vârf. Centrele de transfer tehnologic sunt puternice, legate de parcuri tehnologice create în parteneriat public-privat, prin iniţiativa universităţii. Idei revoluţionare conduc la crearea de noi companii (spin-off), dar şi la constituirea de parteneriate cu companii internaţionale pentru proiecte de anvergură. Transferul tehnologic Univ. REGIO Univ. INOVATIO Univ. SCIENTIA
 14. 14. Cercetare, inovare si protectia proprietatii intelectuale Va multumesc pentru atentie! Mihai G îrţu [email_address]

×