Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panel Societatea cunoasterii - 27.09.2010

958 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Panel Societatea cunoasterii - 27.09.2010

 1. 1. Panel 6SOCIETATEA CUNOAŞTERII<br />Propunere de politici<br />
 2. 2. UNIVERSITATEA ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII<br />
 3. 3. Cunoaştere şi inovare tehnico-ştiinţifică şi socială<br />Comunități de învățare reale și virtuale<br />Adaptare curriculară<br />Respectarea intereselor de cunoaștere ale studenților și valorificarea experiențelor anterioare de învățare<br />Dezvoltarea şi diversificarea rolurilor şi competenţelor academice<br />
 4. 4. CELE 3 PROPUNERI DE POLITICI<br />1<br />2<br />3<br />
 5. 5. PROBLEME<br />
 6. 6. SCOPURI<br /> 1<br /> 2<br />3<br />
 7. 7. IMPACT<br /> 1<br /> 2<br />3<br />
 8. 8. OBIECTIVE GENERALE<br />
 9. 9. ARGUMENTE PRO<br /> 1<br /> 2<br />3<br />
 10. 10. RISCURI<br /> 1<br /> 2<br />3<br />
 11. 11. BENEFICIARI<br />toţi studenţii/absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior<br />adulți care doresc să se reîntoarcă la învățare.<br />personalul din universităţi,<br />instituţiile de decizie şi implementare relevante (MECTS, agenţii subordonate)<br />Angajatori și comunitatea de afaceri<br />
 12. 12. AUTORITĂȚI INIȚIATOARE<br />Antreprenori: UEFISCSU, ARACIS<br />Autoritate iniţiatoare: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului<br />Alte instituţii relevante: ACPART, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, comisiile parlamentare de specialitate<br />
 13. 13. RESURSE<br />O analiza a categoriilor/valorii resurselor implicate de aceste politici presupun cercetări specifice.<br />
 14. 14. Vă mulțumim!<br /> Membri ai Panelului 6 Societatea cunoașterii<br />Prof. Univ. Dr. Cezar Bîrzea<br />Prof. Univ. Dr. Laurențiu Șoitu<br />Conf. Univ. Dr. Simona Sava<br />Conf. Univ. Dr. Emil Stan<br />Cercet. Șt. Dr. Magdalena Balica<br />Cercet. Șt. Dr. Ciprian Fartușnic<br />Andra Roescu<br />

×