Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kardeş okul projesi sunu

11,458 views

Published on

kardes okul

Published in: Education, Spiritual, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kardeş okul projesi sunu

  1. 1. Kardeş Okul Projesi Bilgilendirme Sunusu Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon Ekibi
  2. 2. Kardeş Okul Projesi Nedir? <ul><li>Bakanlığımız, Türk Cumhuriyetleri ile başlattığı eğitim işbirliğini okullar düzeyinde de gerçekleştirmek için 1995/40 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan &quot;Kardeş Okul Projesi&quot; uygulamasına işlerlik kazandırılması amacıyla söz konusu genelgeyi 17 Haziran 2008 tarihinde güncellemiştir.(2008/48 Sayılı genelge) </li></ul>
  3. 3. Kardeş Okul Projesi Nedir? <ul><li>Kardeş Okul Projesi ile ortak hedeflere sahip ve ortak ilgi alanlarında önceliklerini belirlemiş okulların  bir araya gelmesine, eşleştirilen okullardaki yönetici, öğretmen  ve öğrencilerin bilgilenme ve gelişimine,  okullardaki iyi örnek uygulamalarının  tanıtılmasına, eğitim öğretimin olumlu yönde etkilenmesine katkıda bulunması hususlarına öncelik verilecektir. </li></ul>
  4. 4. Okuluma Kardeş Okul Projesi Hazırlamak için ne yapmalıyım? <ul><li>İlk önce yurtdışından okul bulmak </li></ul><ul><li>Okul ararken şunlara dikkat ediniz : </li></ul><ul><li>İki ülke arası ulaşım , okulların aynı özelliklere sahip olması (ilköğretimle ilköğretim eşleşmesi gibi), ekonomik koşulların yakınlığı, kullanılacak olan ortak dil. </li></ul><ul><li>Okulla iletişime geçildikten sonra EK1 formunda yer alan maddelere göre iki okulun eşleştirmesi yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kardeş Okul Uygulaması Koordine Kurulunun onayına sunulur. </li></ul>
  5. 5. Okuluma Kardeş Okul Projesi Hazırlamak için ne yapmalıyım? <ul><li>Koordine kurulundan alına uygundur onayından sonra iki okul arasında protokol imzalanır. </li></ul><ul><li>İmzalanan protokolden sonra iki okul arasında yapılan görüşmelere göre karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilir. </li></ul><ul><li>Yapılan ziyaretlerde genelde ; karşılıklı kültür paylaşımı ön planda tutulur, öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirini tanıması, öğrencilerin aynı ortamda ortak etkinliklerde bulunmaları, faaliyetler gerçekleştirmeleri ( mesela bir düğünde kına yakmanın canlandırılması, ebru sanatının gösterilmesi…gibi) , bununda dışında bölgeyi tanıtıcı gezi programları planlanır. </li></ul>
  6. 6. Kardeş Okul Projesi Belgeleri <ul><li>Kardeş Okul ile ilgili yönetmelik ve diğer ekler dahil ihtiyacınız olan tüm belgelere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Proje Koordinasyon Ekibi sayfasından ulaşabilirsiniz. </li></ul><ul><li>http://proje.edremit-meb.gov.tr </li></ul><ul><li>Projelerinize rehberlik hizmeti için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Teşekkür Ederiz </li></ul>

×