Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Trendspot 2011 - KNVB Bepaal Je Ambitie - Marjan Heinen en Edo-Jan Meijer

1,204 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital Trendspot 2011 - KNVB Bepaal Je Ambitie - Marjan Heinen en Edo-Jan Meijer

 1. 1.
 2. 2. Voorstellen<br />
 3. 3. Marjan Heinen<br />Beleidsmedewerker sectie amateurvoetbal<br />Sinds 2007 bij KNVB werkzaam<br />Clubondersteuning - 6 districtskantoren<br /><ul><li>Clubambitie
 4. 4. Clubmanagement
 5. 5. Vrijwilligersbeleid
 6. 6. Financiën, sponsoring
 7. 7. Accommodatie
 8. 8. Etc.
 9. 9. Kennisdeling
 10. 10. Activeringsprogramma’s / SLA partners</li></li></ul><li><ul><li>Twee autonome secties: amateurvoetbal en betaald voetbal; 360 formatieplaatsen, 425 medewerkers, opgericht in 1889
 11. 11. 1.179.000 leden, 3.400 verenigingen, 32.500 wedstrijden per week
 12. 12. Kerntaken KNVB
 13. 13. Het organiseren van competities:
 14. 14. Vertegenwoordigend voetbal
 15. 15. Het ondersteunen van clubs</li></ul>© Inklude<br />Over de KNVB<br />
 16. 16. Edo-Jan Meijer<br />Internetstrateeg bij UNIT4 Internet Solutions<br />Teammanager ‘Creatie’<br />Ruim 10 jaar ervaring in internetoplossingen<br /><ul><li>KNVB
 17. 17. Wereld Natuur Fonds
 18. 18. Abvakabo FNV
 19. 19. Nuon
 20. 20. GAMMA
 21. 21. …</li></ul>@edojan<br />linkedin.com/in/edojan<br />
 22. 22. Unit4<br /><ul><li>Beursgenoteerd
 23. 23. 19 vestigingen wereldwijd, HQ Sliedrecht
 24. 24. Ruim 4200 medewerkers</li></ul>Unit4 internet solutions<br /><ul><li>Effectieve internetoplossingen
 25. 25. Full service: alle diensten onder 1 dak
 26. 26. Meer dan 15 jaar actief
 27. 27. 35 interactieve professionals
 28. 28. ‘E-commerce vooruitgedacht’</li></li></ul><li>Bepaal je ambitie<br />
 29. 29. Aanleiding<br /><ul><li>KNVB wil amateurverenigingen helpen om zich te ontwikkelen om daarmee het amateurvoetbal in Nederland voortdurend te verbeteren
 30. 30. Veel vragen vanuit de amateurverenigingen over de toekomst van de clubs
 31. 31. KNVB heeft relevante knowhow over visievorming maar deze landt nog onvoldoende bij de grote hoeveelheid clubs
 32. 32. KNVB wil amateurvoetbalverenigingen faciliteren met moderne oplossingen;‘’Leer het mij zelf te doen’’</li></li></ul><li>oplossing<br />Ontwikkeling van een laagdrempelige online programma waarin de KNVB haar amateurverenigingen op verschillende niveaus kan faciliteren met het analyseren van de club en het bepalen van hun ambities.<br />doelstellingen<br /><ul><li>Faciliteren van de ambitiebepaling van de club;
 33. 33. Ondersteunen van die mogelijke ambities;
 34. 34. In contact komen met amateurverenigingen
 35. 35. Inzicht in de situatie van de clubs om ze verder te helpen;
 36. 36. Vergaren van relevante clubinformatie tbv serviceverbetering KNVB</li></li></ul><li>3 traps raket<br />Doelgroep enthousiasmeren om hun ambitie te gaan bepalen<br />Verenigingen online faciliteren met het bepalen van hun ambitiesLancering programma BJA v1.0<br />Aanscherpen van het programma op basis van inzichten uit statistieken, rapportages en input van verenigingenLancering programma BJA v2.0<br />
 37. 37. STAP 1<br />Enthousiasmeren doelgroep<br />
 38. 38. Doelgroep enthousiasmeren<br />Om de doelgroep kennis te laten maken met het programma ‘Bepaal Je Ambitie’ is een KNVB Quickscan ontwikkeld<br />concept<br /><ul><li>In deQuickscan moet de bezoeker twaalf vragen beantwoorden;
 39. 39. Aan de hand van de antwoorden wordt een conclusie samengesteld;
 40. 40. In de conclusie worden ingangen richting het programma ‘Bepaal Je Ambitie’ gecreëerd;
 41. 41. In de conclusie worden relevante documenten aangeboden;
 42. 42. De KNVB Quickscan kan makkelijk worden gedeeld via social media.</li></li></ul><li><ul><li>E-mail nieuwsbrieven
 43. 43. DM
 44. 44. Voetbal.nl (bestuurders)
 45. 45. Kennisportaal
 46. 46. Goudenwissel.nl
 47. 47. Linkpartners
 48. 48. etc</li></ul>Traffic<br />
 49. 49.
 50. 50. STAP 2<br />Verenigingen faciliteren<br />
 51. 51. ontwikkelen programmaBJA<br /><ul><li>Om de verenigingen te faciliteren is een online programma ontwikkeld: “Bepaal je Ambitie”;
 52. 52. De bezoeker moet, om dit programma te gebruiken zichzelf registreren en inloggen in ‘Bepaal je ambitie’;
 53. 53. De doelgroep heeft verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de KNVB in het algemeen, of met een toegewezen KNVB adviseur in het bijzonder;
 54. 54. De KNVB krijgt feedback van de vorderingen van de verenigingen. Hierdoor kan hij/zij ingrijpen of ondersteunen.
 55. 55. De output van het programma is een leidraad die de doelgroep faciliteert om aan de gewenste ambities te gaan werken.</li></li></ul><li>organisatiestructuur KNVB<br />KNVB Bondsbureau<br />Districten (6)<br />Verenigingen (2.500)<br />Beleidsbepalers (2.500 x 6)<br />
 56. 56. Vertaling naar Rollen in de BJA-tool<br />Administrator<br />KNVB Bondsbureau:<br />Coördinator<br />Districten:<br />Adviseur<br />Hoofdgebruiker<br />Verenigingen:<br />Gebruiker<br />Beleidsbepalers:<br />
 57. 57. Rechten van rollen<br />Administrator<br />Verantwoordelijk voor de content, inzage alle stats. Beheert Coördinatoren<br />Coördinator<br />Vertegenwoordigd één district.<br />Beheert adviseurs en begeleiders en koppelt deze <br />Adviseur<br />Adviseur is een procesbegeleider van een club. Houdt het proces van een vereniging in het programma BJA in de gaten. Adviseur kan ook een Hoofdgebruiker zijn. <br />Hoofdgebruiker<br />Is meestal een persoon binnen een vereniging zoals de voorzitter. <br />Kan zelf Gebruikers aanmaken<br />Gebruiker<br />Een deelnemer is een persoon binnen een vereniging die onderdeel is van een werkgroep<br />
 58. 58. Business rules “Bepaal JE ambitie”<br /><ul><li>De tool bestaat uit 4 hoofdsecties:
 59. 59. Interne analyse
 60. 60. Externe analyse
 61. 61. Ambitie bepalen
 62. 62. Ambitie realiseren
 63. 63. Elke sectie bestaat uit hoofdstukken, elk hoofdstuk bestaat uit vragen
 64. 64. Elke sectie begint met een quickscan en eindigt met een conclusie
 65. 65. Er kan altijd direct contact opgenomen worden met de KNVB/adviseur
 66. 66. KNVB biedt relevante documenten aan ter download
 67. 67. Afhankelijk van het gedrag in de tool kan de admin de content direct aanscherpen</li></li></ul><li>Globaal overzicht ‘Bepaal je ambitie’<br />
 68. 68. Globaal overzicht ‘Bepaal je ambitie’<br />
 69. 69. Globaal overzicht ‘Bepaal je ambitie’<br />
 70. 70. Beheer<br />Alle rollen (behalve gebruiker) hebben een dashboard met relevante informatie en/of functionaliteit.<br /><ul><li>Aanmaken en beheren rollen
 71. 71. Beheren eigen gegevens
 72. 72. Statistieken
 73. 73. Coördinator: stats van adviseurs en hoofdgebruikers
 74. 74. Adviseur: stats van hoofdgebruikers
 75. 75. Hoofdgebruikers: stats van gebruikers
 76. 76. Overige</li></li></ul><li>Globaal overzicht ‘Bepaal je ambitie’<br />
 77. 77. Keuze voor sitecore<br /><ul><li>Customer engagement
 78. 78. Gedrag van gebruikers in kaart kunnen brengen;
 79. 79. Mogelijkheid tot personaliseren van content via bezoekersprofielen;
 80. 80. Integratie statistieken;
 81. 81. Doelen managen;
 82. 82. Koppelen van online middelen (BJA, Quickscan, e-mail);
 83. 83. Website realtime kunnen personaliseren met relevante content;
 84. 84. Intuïtieve beheertools;
 85. 85. Schaalbaar;
 86. 86. Bewezen betrouwbaar;
 87. 87. Krachtig ontwikkelplatform, 100% gebaseerd op Microsoft .NET technologie.</li></li></ul><li>STAP 3<br />Aanscherpen en doorontwikkelen<br />
 88. 88. doorontwikkeling<br /><ul><li>Optimalisatie in content en communicatie aan de hand van:
 89. 89. Onderzoek positionering verenigingen; juli 2011
 90. 90. Onderzoek profielen bestuurders; augustus 2011
 91. 91. Aan de hand van de inzichten uit de statistieken en rapportages van het gebruik zal het programma in deze fase verder worden aangescherpt;
 92. 92. De antwoorden die de verenigingen geven op de vragen zullen in fase 2 als benchmarks worden toegevoegd;
 93. 93. Hiernaast worden periodiek de situaties van de verenigingen in kaart gebracht;
 94. 94. Hierdoor wordt het programma nog relevanter en effectiever;</li></li></ul><li>Bedankt<br />Marjan Heinen<br />KNVB<br />Edo-Jan Meijer<br />UNIT4 Internet Solutions<br />@edojan<br />

×