Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pakikilahok at Bolunterismo

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 39 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Pakikilahok at Bolunterismo (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Pakikilahok at Bolunterismo

 1. 1. Gng Edna A. Manangan Guro sa EsP 9 Mataas Na Paaralang Juan c. Laya
 2. 2. • 1. Ang mga sumusunod ay kahulugan ng pakikilahok maliban sa: a. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. • B. Ang pakikilahok ay isang malayang pagpili. Hindi maaaring pilitin o pwersahin ang tao upang isagawa ito. • C. Ang pakikilahok ay maaaring tawaging bayanihan, damayan o kawanggawa. • D. Ang pakikilahok ay tumutulong sa tao upang maging mapanagutan sa kapwa.
 3. 3. • 2. Ito ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. • A. Bolunterismo • B. Dignidad • C. Pakikilahok • D. Pananagutan
 4. 4. • 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan kung bakit mahalaga na dapat may kamalayan at pananagutan sa pakikilahok? • A. Upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan • B. Upang magampanan ang mga gawain o isang proyekto na mayroong pagtutulungan • C. Upang maibahagi ang sariling kakayahan na makakatulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. • D. Upang maipakita ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan.
 5. 5. • 4. Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang _____. • A. Pananagutan • B. Tungkulin • C. Dignidad • D. karapatan
 6. 6. • 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi benepisyo ng bolunterismo? • A. Nagkakaroon ang tao ng personal na paglago • B. Nagkakaroon siya na makilalang higit ang sarili • C. Nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan • D. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa iba.
 7. 7. • 6. Sa Bolunterismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong iba na hindi mo tinulungan. Ang pahayag na ito ay: • A. Tama, sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong. • B. Mali, sapagkat ang hindi mo pagtulong ay isang bagay na maaaring makaapekto sa iyo. • C. Tama, sapagkat maaari kang managot sa iyong konsensiya sapagkat hindi ka tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa sa mga sandaling iyon.
 8. 8. • 7.Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng Bolunterismo? • A. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturuan ni Karen ang mga batang hindi nakapag-aral sa kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat. • B. Si Jerick ay pumupunta sa bahay ampunan ng mga bata upang alagaan ang mga ito tuwing bakasyon. • C. Tuwing eleksyon ay sinisigurado ni Rechelle na bumuto at piliing mabuti ang tunay na karapat-dapat na mamuno. • D. Sumali si Darlyn sa paglilinis sa kanilang barangay sapagkat nais niyang makiisa sa layunin nitong mapanatili ang kalinisin at kalusugan ng mga kapit-
 9. 9. • 8. Hindi nakalahok si Rico sa Oplan Linis ng kanilang barangay sapagkat inalagaan niya ang kanyang bunsong kapatid na may sakit ngunit siya ay nagbigay ng gamit sa paglilinis tulad ng walis tingting at sako na paglalagyan ng basura. Ano kayang antas ng pakikilahok ang ipinakita ni Rico? • A. Impormasyon • B. Konsultasyon • C. Sama-samang pagkilos • D. Pagsuporta
 10. 10. • 9. Ano-ano ang dapat makita sa isang tao na nagsasagawa ng pakikilahok at boluntertismo? • A. Pagmamahal, Malasakit at talento • B.Panahon, Talento at Kayamanan • C. Talento, Panahon at Pagkakaisa • D. Kayamanan, Talento at Bayanihan
 11. 11. • 10.Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay nagsasagawa ng kanilang taos pusong pakikilahok at bolunterismo. • A. Pagkakaisa • B. Kabutihang Panlahat • C. Pag-unlad • D. Naitataguyod ang pananagutan
 12. 12. • Sa mga panahon na nangangailangan ng mga volunteer at makikilahok sa mga gawain o proyekto sa iyong paaralan, barangay o lipunan, naranasan mo na bang ilaan o ibigay ang iyong sarili? Ano nga ba ang kahulugan para sa iyo ng Pakikilahok at Bolunterismo?
 13. 13. Pakikilahok Tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng tao______ _______ _______
 14. 14. Bolunterismo Hal. Pagbibigay ng sarili nang hindi naghihintay ng kapalit ___________ ____________
 15. 15. •Anu-ano ang malaking maitutulong sa ating lipunan sa kasalukuyan ng Pakikilahok at Bolunterismo?
 16. 16. • Gawain 1- Case Study- Basahin at unawain mo ang case study. Pagkatapos ay sagutin mo ang mga tanong na kasunod. Isang araw ay nagbigay ng pangkatang proyekto si Bb. Fernando sa kanyang mag-aaral na magsagawa ng paglilinis sa pamayanan. Ito ay may kaugnayan sa kanilang aralin tungkol sa kalikasan. Wow! Excited na ako. Gusto kong makatulong para sa kalinisan ng kapaligiran! Ako din! Kailangan ko itong gawin para tumaas ang grade ko.
 17. 17. • 1. Magkapareho ba ang pagtugon ng dalawang mag- aaral? • 2. Ano-ano ang pagkakaiba? • 3. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang reaksyon mo at bakit? • 4. Ano sa iyong palagay ang tawag dito?
 18. 18. •Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagsasagawa ng pakikilahok at Bolunterismo?
 19. 19. Si Kevin Kaplowitz ay 15 taong gulang na magician sa Los Angeles. Sampung taon pa lamang siya ay nagsimula na siyang magpakita ng magic shows sa mga pasyente sa ospital at nursing homes. Hindi niya makalimutan na sa unang pagpunta niya sa isang burn unit sa isang ospital doon ay nakilala niya ang isang batang babae na nakaranas ng third-degree burns. Ginawan niya ito ng isang imahe ng hayop mula sa
 20. 20. • Nang ibigay niya ito sa bata ay tuwang- tuwa ito at nakita niya na napawi ang sakit na kanyang nararanasan. Dahil mayroon siyang taglay na talento sa pagmamagic, siya ay pumupunta sa mga kilalang restawran upang isagawa ito. Ang labinglima hanggang dalawangpung dolyares na kinikita niya dito ay ibinibigay niya sa mga ospital at mga batang mahihirap.
 21. 21. • Bakit kaya naging mulat si Kevin sa gawaing ito? Marahil ay nakikita niya ang kanyang ina na boluntaryong nagtuturo sa mga bata sa kanilang lugar gayundin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Karen na sumasayaw sa ospital upang pasayahin ang mga maysakit na naroon.
 22. 22. • Ang tunay na magic sa kwentong ito ay wala sa pagsasagawa ni Kevin ng iba’t-ibang trick kundi sa kanyang pagiging sensitibo at mapagbigay sa pangangailangan ng kanyang kapwa. • (Seeking the Holy in All Things by Melannie Svoboda, SND, pp. 97-98)
 23. 23. • 1. Ano ang tawag sa ginawang pagtulong ni Kevin Kaplowitz? • 2.Ano ang kanyang talentong taglay? Paano niya ito ginamit ng makabuluhan? • 3.Anong karanasan ang nakaimpluwensiya sa kanya na nag-udyok upang tumulong sa kapwa?
 24. 24. Pakikilahok at Bolunterismo Tungo sa Kabutihang Panlahat
 25. 25. • Ang tao ay may pananagutan na magbahagi sa kanyang kapwa at sa lipunang kanyang ginagalawan.
 26. 26. •Ang tao , anuman ang kanyang gulang, anyo, antas ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad.
 27. 27. • Ang lipunan ang natatanging lugar para makamit ang tunguhin ng tao. Mahalaga na makibahagi ang tao sa mga gawaing panlipunan upang makatulong sa pagbuo ng kanyang sarili.
 28. 28. • Ito ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat.
 29. 29. • 1. Impormasyon- pagbabahagi ng nalalaman o nakalap na impormasyon . • 2. Konsultasyon- pakikinig sa puna ng iba na maaaring makatulong sa tagumpay ng proyekto o gawain. • 3. Sama-samang Pagpapasya- pagpapasya ng lahat o ng nakararami. • 4. Sama-samang Pagkilos- Pagkilos ng lahat • 5. Pagsuporta-maipapakita sa mga tulong pinansyal, pagbabahagi ng talento o anumang tulong galing sa puso.
 30. 30. • Ito ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Hindi ito naghahangad ng anumang kapalit. Kilala rin sa tawag na Bayanihan, Damayan, Kawanggawa o bahaginan.
 31. 31. • 1. Time (Panahon) • 2. Talent (Talento) • 3. Treasure (Kayamanan)

×