SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
ESP 9 MODYUL 15
LOKAL AT GLOBAL NA
DEMAND
Balangkas ng Pagtuturo
Inihanda ni Gng. Edna A. Manangan
Guro sa EsP 9
Mataas Na Paaralang Juan C. Laya
Paunang Pagtataya
 1. Alin sa mga sumusunod na suliranin ang
dapat bigyan ng pansin ng pamahalan na
maaaring maging susi sa pag-unlad ng
ekonomiya nito?
 A. Ang patuloy na pagdami ng mga Pilipinong
walang trabaho
 B. Ang pagdami ng mga inaabuso sa ibang
bansa
 C. Ang kawalan ng sapat na impormasyon sa
mga trabahong lokal at global na angkop sa
hilig, talento at kakayahan.
Paunang Pagtataya
 2. Ang mga sumusunod ay mga bagay na
dapat isaalang-alang upang maging
matagumpay ang isang tao bilang kabahagi
sa mundo ng paggawa maliban sa;
 A. Ang kanyang hilig, talento at kakayahan
 B. Ang benepisyong makukuha para sa sarili,
pamilya at lipunan.
 C. Ang kursong kukunin ayon sa kanyang
kasanayan
 D. Ayon sa demand na kailangan sa paggawa.
Paunang pagtataya
 3. Isinasabuhay ng pamahalaan ang
kanyang tungkulin sa kanyang
mamamayan sa pamamagitan ng___.
 A. Paglikha ng maraming trabaho para sa mga
tao
 B. Paglulunsad ng mga programang
pampagkatuto na magagamit ng kanyang
mamamayan sa paggawa at mithiin ng lipunan
ang kabutihang panlahat
 C. Pagbibigay ng sapat na impormasyon sa
mga batas na nilikha para pangalagaan ang
Paunang Pagtataya
 4. Kung isasabuhay mo ang iyong
mga pangarap, alin sa mga
sumusunod ang maaaring
makatulong sa iyo?
 A. Pagsasabuhay ng mga kaalamang
ibinahagi ng magulang, guro at kaibigan
 B. Mga kasanayan ayon sa lipunang
kinabibilangan
 C.Pagpili ng kurso ayon sa talento, hilig at
kakayahan
Paunang Pagtataya
 5. Ang pagpili ng kurso, negosyo o
hanapbuhay ay makakatulong sa pag-unlad ng
ekonomiya ng bansa. Ang pangungusap
ay____.
 A. Tama, ang maling pagpili ay nangangahulugan
ng karagdagang problema sa isyu ng job
mismatch.
 B. Mali, ang pag-unlad ng bansa ay
responsibilidad ng pamahalaan
 C. Tama, sapagkat ito ay hakbang sa minimithing
trabaho at buhay sa hinaharap para sa sarili,
pamilya at bansa.
Paunang Pagtataya
 Panuto: Gamit ang talaan sa ibaba,
tukuyin kung alin ang angkop na
track o strand para sa kursong
kukunin ayon sa talento,
kakayahan at hilig para
magtagumpay sa iyong mithiin.
Isulat ang sagot sa Dyornal.
BAM, HESS, TECH/VOC,
STEM
 6. Si Ponchit ay anak ni Mama
Chit na nakilala sa
ipinagmamalaking chitcharon sa
kanilang probinsya. Ang ideyang
ito ay mula mismo kay Ponchit sa
kanyang ideyang ipagsama ang
chitcharon at chitchirya.
BAM, HESS, TECH/VOC,
STEM
 7. Nagtratrabaho bilang kahera at
stockman si Benedick sa
negosyo ng kanyang tiyuhin na si
Ka Estong. Ang kaalamang
mayroon siya ay namana niya sa
kanyang Lola Paz na may
angking galing at talino sa
negosyo
BAM, HESS, TECH/VOC,
STEM
 8. Madalas mapagalitan si
Jerome sa kanyang tatay dahil sa
pagbutingting ng mga gamit sa
bahay. Ang hilig na ito ni Jerome
ay hindi nawala hanggang sa
siya’y nagbinata.
BAM, HESS, TECH/VOC,
STEM
 9. Ang gusto ng tatay ni Jennifer
para sa kanya ay maging isang
abogado at mamahayag. Si
Jennifer ay mahiyain ang hilig
niya ay gumuhit at magpinta na
taliwas sa kakayahan na dapat
taglay ng abogado at
mamahayag.
BAM, HESS, TECH/VOC,
STEM
 10. Bata pa lang si Dyosa ay hilig
na niyang gumupit at ilang
gawain na may kaugnayan sa
pagpapaganda. Pangarap niyang
magtayo ng isang beauty parlor.
Answer key
Answer key
 1. c 2. b 3.b 4. d 5. c
 6. BAM/TECH-VOC
 7. BAM
 8. TECH-VOC
 9. HESS
 10. TECH-VOC
Gawain 1
Tara Maglaro Tayo!!
4 pics 1 word
B. Pagtuklas ng Dating
Kaalaman
Hulaan ang salita na ipinapakita ng
mga larawan….
Pangalawang larawan….
Pangatlong larawan…
Pang-apat na larawan….
I C E F F O K R W O
Ang sagot
ay….. Office
work….
Ano ang isang salita na ipinapakita ng
mga larawan?
Unang larawan….
Heto ang
pangalawa….
Heto ang
pangatlo….
At ang pang-
apat….
A N G B I I N G N G P A B A S
N A
Ang sagot ay….
PANGINGIBANG-
BANSA….
Hulaan nyo pa ang mga ito…
Unang larawan…. Pangalawang larawan…
Pangatlong
larawan….
At ang pang-apat…
O M C U P R E T M S G A E
Ang sagot ay….
COMPUTER
GAMES…
Isang salita na lang….hulaan
n’yo!
Unang larawan… Pangalawa…
Pangatlo… At pang-apat…
W A G G N A I H A Y A B
Ang sagot ay…
GAWAING BAHAY….
Gawain 2
Panuto: Isaayos ang mga sumusunod na
kaisipan ayon sa kanilang pagkakasunod-
sunod. Isulat ang sagot sa Dyornal
B. Pagtuklas ng Dating
Kaalaman
 __a. Sa mga kaalamang ito natuto akong
makisalamuha at makipagkapwa.
 __b. Kasama na dito ang pagpili ng maaaring
kuning larangan o karera
 __c. Ako ay natatanging nilikha na
pinagkalooban ng buhay.
 __d. Mula dito unti-unting lumalabas ang aking
hilig, talento at kakayahan
 __e. Na aking magagamit sa pagsasabuhay
ng aking mga mithiin sa buhay
 F. Bahagi ng aking buhay bilang isang tao ang
aking pamilya.
 G. Para sa aking sarili, pamilya, kapwa at
lipunang kinabibilangan.
 H. Sila ang nagturo ng mga pangunahing
kaalaman na kailangan ko sa buhay
Gawain 1
Halika at Maglakbay Tayo!!!!
c. Paglinang ng Kaalaman,
Kakayahan at Pag-unawa
Panuto: Pumikit sandali habang
nagbabalik-tanaw at isipin ang mga gawain
sa tahanan paaralan, at lipunan.
Sagutin sa iyong isip ang
sumusunod na tanong.
 1. Anong mga
karaniwang gawain
ang gusto mong
ginagawa?
 2. Ang mga gawain bang ito ay nagdudulot ng
kasiyahan sa iyo? Bakit?
 3. May kaugnayan ba ang mga gawaing ito sa
iyong hilig, talento at kakayahan? Ipaliwanag.
 4. Tugma ba ang mga gawaing ito sa iyong
mithiin sa buhay? Pangatwiranan
 5. Anong kurso ang sa palagay mo ang pwede
mong kunin na may kaugnayan sa trabaho o
gawain na lagi mong ginagawa?
Gawain 2
Punan ang hinihingi ng sumusunod na talahanayan
Tingnan ang Module ng mga mag-aaral sa EsP 9
Salamat at Mabuhay!!
c. Paglinang ng Kaalaman,
Kakayahan at Pang-unawa

More Related Content

What's hot

Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralGenefer Bermundo
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEdna Azarcon
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaRoselle Liwanag
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Cansinala High School
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoESMAEL NAVARRO
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)LiGhT ArOhL
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunanMaria Fe
 
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16JA NA
 
Katarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanKatarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanMycz Doña
 

What's hot (20)

EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
 
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15
 
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
 
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng orasModyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
 
Es p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarterEs p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarter
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
 
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
 
EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7
 
Katarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanKatarungang Panlipunan
Katarungang Panlipunan
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
 
EsP 9-Modyul 1
EsP 9-Modyul 1EsP 9-Modyul 1
EsP 9-Modyul 1
 

Similar to Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand

esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxVielMarvinPBerbano
 
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9Ryzel Babia
 
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptxhalaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptxRenatoofong
 
esp9modyul15-180313150433.pptx
esp9modyul15-180313150433.pptxesp9modyul15-180313150433.pptx
esp9modyul15-180313150433.pptxMaryGraceAlbite1
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxFidel Dave
 
DLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docxDLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docxRamilGarrido4
 
ESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptx
ESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptxESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptx
ESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptxAmiraCaludtiag2
 
EsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxEsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxJuliusBayaga
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Manuel Dinlayan
 
grade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfgrade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfRoyAndrada1
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docxEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docxAniceto Buniel
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docxEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docxAniceto Buniel
 
ESP-9_Q4_Week-2.pdf
ESP-9_Q4_Week-2.pdfESP-9_Q4_Week-2.pdf
ESP-9_Q4_Week-2.pdfGerrieIlagan
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfMerylLao
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroelviesabang
 

Similar to Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand (20)

esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
 
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9 MODYUL 15
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9 MODYUL 15EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9 MODYUL 15
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9 MODYUL 15
 
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptxhalaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
 
esp9modyul15-180313150433.pptx
esp9modyul15-180313150433.pptxesp9modyul15-180313150433.pptx
esp9modyul15-180313150433.pptx
 
EsP-First-Q-2022-23.docx
EsP-First-Q-2022-23.docxEsP-First-Q-2022-23.docx
EsP-First-Q-2022-23.docx
 
Module 15 session 2
Module 15 session 2Module 15 session 2
Module 15 session 2
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdfEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
 
DLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docxDLL_ESP 4_Q2_W3.docx
DLL_ESP 4_Q2_W3.docx
 
ESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptx
ESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptxESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptx
ESP 9 QUARTER 4, LAS 3.pptx
 
EsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxEsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
 
grade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfgrade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdf
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docxEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docxEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.docx
 
Module 13 session 3
Module 13 session 3Module 13 session 3
Module 13 session 3
 
ESP-9_Q4_Week-2.pdf
ESP-9_Q4_Week-2.pdfESP-9_Q4_Week-2.pdf
ESP-9_Q4_Week-2.pdf
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
 

More from Edna Azarcon

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Edna Azarcon
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict ManagementEdna Azarcon
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Edna Azarcon
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEdna Azarcon
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEdna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEdna Azarcon
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Edna Azarcon
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoEdna Azarcon
 

More from Edna Azarcon (12)

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict Management
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at Bolunterismo
 

Recently uploaded

420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptxJoelleG1
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...KeanuJulian
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 

Recently uploaded (20)

420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 

Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand

 • 1. ESP 9 MODYUL 15 LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND Balangkas ng Pagtuturo Inihanda ni Gng. Edna A. Manangan Guro sa EsP 9 Mataas Na Paaralang Juan C. Laya
 • 2. Paunang Pagtataya  1. Alin sa mga sumusunod na suliranin ang dapat bigyan ng pansin ng pamahalan na maaaring maging susi sa pag-unlad ng ekonomiya nito?  A. Ang patuloy na pagdami ng mga Pilipinong walang trabaho  B. Ang pagdami ng mga inaabuso sa ibang bansa  C. Ang kawalan ng sapat na impormasyon sa mga trabahong lokal at global na angkop sa hilig, talento at kakayahan.
 • 3. Paunang Pagtataya  2. Ang mga sumusunod ay mga bagay na dapat isaalang-alang upang maging matagumpay ang isang tao bilang kabahagi sa mundo ng paggawa maliban sa;  A. Ang kanyang hilig, talento at kakayahan  B. Ang benepisyong makukuha para sa sarili, pamilya at lipunan.  C. Ang kursong kukunin ayon sa kanyang kasanayan  D. Ayon sa demand na kailangan sa paggawa.
 • 4. Paunang pagtataya  3. Isinasabuhay ng pamahalaan ang kanyang tungkulin sa kanyang mamamayan sa pamamagitan ng___.  A. Paglikha ng maraming trabaho para sa mga tao  B. Paglulunsad ng mga programang pampagkatuto na magagamit ng kanyang mamamayan sa paggawa at mithiin ng lipunan ang kabutihang panlahat  C. Pagbibigay ng sapat na impormasyon sa mga batas na nilikha para pangalagaan ang
 • 5. Paunang Pagtataya  4. Kung isasabuhay mo ang iyong mga pangarap, alin sa mga sumusunod ang maaaring makatulong sa iyo?  A. Pagsasabuhay ng mga kaalamang ibinahagi ng magulang, guro at kaibigan  B. Mga kasanayan ayon sa lipunang kinabibilangan  C.Pagpili ng kurso ayon sa talento, hilig at kakayahan
 • 6. Paunang Pagtataya  5. Ang pagpili ng kurso, negosyo o hanapbuhay ay makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang pangungusap ay____.  A. Tama, ang maling pagpili ay nangangahulugan ng karagdagang problema sa isyu ng job mismatch.  B. Mali, ang pag-unlad ng bansa ay responsibilidad ng pamahalaan  C. Tama, sapagkat ito ay hakbang sa minimithing trabaho at buhay sa hinaharap para sa sarili, pamilya at bansa.
 • 7. Paunang Pagtataya  Panuto: Gamit ang talaan sa ibaba, tukuyin kung alin ang angkop na track o strand para sa kursong kukunin ayon sa talento, kakayahan at hilig para magtagumpay sa iyong mithiin. Isulat ang sagot sa Dyornal.
 • 8. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  6. Si Ponchit ay anak ni Mama Chit na nakilala sa ipinagmamalaking chitcharon sa kanilang probinsya. Ang ideyang ito ay mula mismo kay Ponchit sa kanyang ideyang ipagsama ang chitcharon at chitchirya.
 • 9. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  7. Nagtratrabaho bilang kahera at stockman si Benedick sa negosyo ng kanyang tiyuhin na si Ka Estong. Ang kaalamang mayroon siya ay namana niya sa kanyang Lola Paz na may angking galing at talino sa negosyo
 • 10. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  8. Madalas mapagalitan si Jerome sa kanyang tatay dahil sa pagbutingting ng mga gamit sa bahay. Ang hilig na ito ni Jerome ay hindi nawala hanggang sa siya’y nagbinata.
 • 11. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  9. Ang gusto ng tatay ni Jennifer para sa kanya ay maging isang abogado at mamahayag. Si Jennifer ay mahiyain ang hilig niya ay gumuhit at magpinta na taliwas sa kakayahan na dapat taglay ng abogado at mamahayag.
 • 12. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  10. Bata pa lang si Dyosa ay hilig na niyang gumupit at ilang gawain na may kaugnayan sa pagpapaganda. Pangarap niyang magtayo ng isang beauty parlor.
 • 14. Answer key  1. c 2. b 3.b 4. d 5. c  6. BAM/TECH-VOC  7. BAM  8. TECH-VOC  9. HESS  10. TECH-VOC
 • 15. Gawain 1 Tara Maglaro Tayo!! 4 pics 1 word B. Pagtuklas ng Dating Kaalaman
 • 16. Hulaan ang salita na ipinapakita ng mga larawan….
 • 20. I C E F F O K R W O Ang sagot ay….. Office work….
 • 21. Ano ang isang salita na ipinapakita ng mga larawan? Unang larawan…. Heto ang pangalawa….
 • 23. A N G B I I N G N G P A B A S N A Ang sagot ay…. PANGINGIBANG- BANSA….
 • 24. Hulaan nyo pa ang mga ito… Unang larawan…. Pangalawang larawan…
 • 26. O M C U P R E T M S G A E Ang sagot ay…. COMPUTER GAMES…
 • 27. Isang salita na lang….hulaan n’yo! Unang larawan… Pangalawa…
 • 29. W A G G N A I H A Y A B Ang sagot ay… GAWAING BAHAY….
 • 30. Gawain 2 Panuto: Isaayos ang mga sumusunod na kaisipan ayon sa kanilang pagkakasunod- sunod. Isulat ang sagot sa Dyornal B. Pagtuklas ng Dating Kaalaman
 • 31.  __a. Sa mga kaalamang ito natuto akong makisalamuha at makipagkapwa.  __b. Kasama na dito ang pagpili ng maaaring kuning larangan o karera  __c. Ako ay natatanging nilikha na pinagkalooban ng buhay.  __d. Mula dito unti-unting lumalabas ang aking hilig, talento at kakayahan  __e. Na aking magagamit sa pagsasabuhay ng aking mga mithiin sa buhay
 • 32.  F. Bahagi ng aking buhay bilang isang tao ang aking pamilya.  G. Para sa aking sarili, pamilya, kapwa at lipunang kinabibilangan.  H. Sila ang nagturo ng mga pangunahing kaalaman na kailangan ko sa buhay
 • 33. Gawain 1 Halika at Maglakbay Tayo!!!! c. Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa
 • 34. Panuto: Pumikit sandali habang nagbabalik-tanaw at isipin ang mga gawain sa tahanan paaralan, at lipunan.
 • 35. Sagutin sa iyong isip ang sumusunod na tanong.  1. Anong mga karaniwang gawain ang gusto mong ginagawa?
 • 36.  2. Ang mga gawain bang ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa iyo? Bakit?  3. May kaugnayan ba ang mga gawaing ito sa iyong hilig, talento at kakayahan? Ipaliwanag.  4. Tugma ba ang mga gawaing ito sa iyong mithiin sa buhay? Pangatwiranan  5. Anong kurso ang sa palagay mo ang pwede mong kunin na may kaugnayan sa trabaho o gawain na lagi mong ginagawa?
 • 37. Gawain 2 Punan ang hinihingi ng sumusunod na talahanayan Tingnan ang Module ng mga mag-aaral sa EsP 9 Salamat at Mabuhay!! c. Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pang-unawa