SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Leksyon sa EsP 9
Gng. Edna A. Manangan
Guro
Mataas na Paaralang Juan C. Laya
San Manuel Pangasinan
Sanggunian: Learner’s Module in EsP 9
 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi
kahulugan ng Personal na Misyon sa
Buhay?
a. Ito ay batayan ng tao sa kanyang
pagpapasya
b. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o
motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari
sa iyong buhay
c. Magandang paraan ito upang makilala ang
sarili
d. Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa
 2. Ang Personal na Misyon sa Buhay ay
maaaring mabago o palitan
a. Tama, sapagkat araw-araw ay mayroong
nababago sa tao
b. Mali,sapagkat mawawala ang tuon ng
pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan
c. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang
tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay
d. Mali,sapagkat ito na ang iyong saligan sa
buhay. Magkakaproblema kung babaguhin
pa.
 3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon
lamang ang misyon natin sa buhay ng
kapangyarihan kung:
 A. nagagamit sa araw-araw nang mayroong
pagpapahalaga
 B. nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan
at katangian
 C. nagagampanan ng balanse ang tungkulin
sa pamilya, trabaho at komunidad
 D. kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa
kanyang kapwa
 4. Ito ay ang hangarin ng tao sa kanyang
buhay na magdadala sa kanya sa
kaganapan
a. Misyon
b. Bokasyon
c. Propesyon
d. Tamang Direksyon
 5. Ang ibig sabihin nito ay calling o
tawag.
a. Bokasyon
b. Misyon
c. Tamang Direksyon
d. Propesyon
6. Saan dapat makabubuti ang
isasagawang pagpapasya?
a. Sarili, simbahan at lipunan
b. Kapwa, lipunan at paaralan
c. Paaralan, kapwa at lipunan
d. Sarili, kapwa at lipunan
 7. Ang mga sumusunod ay pansariling
pagtataya sa paglikha ng Personal na
Misyon sa Buhay maliban sa:
a. Suriin ang iyong ugali at katangian
b. Sukatin ang mga kakayahan
c. Tukuyin ang mga pinapahalagahan
d. Tipunin ang mga impormasyon
 8.Sa paggawa ng Personal na Misyon sa
Buhay, kinakailangan na gamitan mo ng
SMART. Ano ang kahulugan nito?
a. Specific, Measurable,
Artistic,Relevance,Time Bound
b. Specific, Measurable,Attainable, Relevance,
Time Bound
c. Specific, Manageable, Attainable,
Relevance, Time Bound
d. Specific, Manageable, Artistic, Relevance,
Time Bound
 9.Bakit mahalaga na magkaroon ng
tamang direksyon ang isang tao?
a. Upang siya ay hindi maligaw
b. Upang matanaw niya ang hinaharap
c. Upang mayroon siyang gabay
d. Upang magkaroon siya ng kasiyahan
 10. Ayon kay Fr. Jerry Orbos, ang tunay
na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos
at kapwa. Ano ang maibibigay nito sa
tao sa oras na isinagawa niya ito?
a. Kapayapaan
b. Kaligtasan
c. Kaligayahan
d. Kabutihan
Pagtuklas ng Dating
Kaalaman
Paano ka
nagpapasya?
Isulat ang sagot sa Dyornal.
Sitwasyon sa
aking Buhay
Paano
isinagawa ang
pagpapasya?
Mabuting
Naidulot
Hindi mabuting
naidulot
Hal.
Hindi na kayang
tustusan ng
aking mga
magulang ang
aking pag-
aaral. Nag-
working
student ako.
Pinili kong
magpatuloy
sapagkat naisip
ko na magiging
mahirap akong
makakuha ng
trabaho kung di
ako nakatapos.
Nakatapos ako
at nagkaroon
ng magandang
hanapbuhay.
Nahirapan ako
sa pagiging
working
student.
Isulat ang sagot sa Dyornal.
Sitwasyon sa
aking Buhay
Paano
isinagawa ang
pagpapasya?
Mabuting
Naidulot
Hindi mabuting
naidulot
Hal.
Lagi akong
niyayaya ng
aking kaibigan
na lumiban sa
klase at
maglaro ng
computer.
Nagpasya akong
pumasok sa
halip na
lumiban
Sinunod ko ang
laging paalala
ng aking mga
magulang
Matataas ang
aking mga
marka.
Wala po.
Isulat ang sagot sa Dyornal.
Sitwasyon sa
aking Buhay
Paano
isinagawa ang
pagpapasya?
Mabuting
Naidulot
Hindi mabuting
naidulot
Hal.
1.
2.
3.
1. Ano ang
natuklasan mo sa
iyong sarili mula sa
gawain?
2. Bakit mahalaga na
magpasya ng tama?
3.Mayroon ba itong
magiging epekto sa
iyong buhay sa
hinaharap?
Pagtuklas ng Dating Kaalaman
Panuto: Mula sa naunang gawain ay gumawa ng Linya ng Buhay o Life
line. Isulat ang mga ginawang pasya sa mga sitwasyon na naranasan mo
sa iyong buhay. Tingnan ang halimbawa sa ibaba.
 5.
 2.Pagtulong sa aking mga magulang
 3.Pagsisimba 4.
 1.Pag-aaral ng mabuti araw-araw
Panuto: Ikaw naman dito.
 5.
 2.
 3. 4.
 1.
 1. Mula sa iyong ginawa,
nakikita mo bang tinatahak
mo ang tamang direksyon na
nais mong magyari sa iyong
buhay?
2.paano makakatulong sa
isang tao ang pagkakaroon
niya ng gabay o pattern sa
kanyang buhay?
Ipaliwanag.
3. Mahalaga ba sa isang
tao na magkaroon siya ng
kanyang magiging gabay sa
kanyang ginagawang
pagkilos at pagpapasya?
Ipaliwanag.
4. Ano kaya ng
tawag sa saligang
ito?
 1. Isulat ang mga taglay na positibong
katangian sa kwaderno.
 2. Isulat ang mga tagumpay na naranasan ng
mga nakaraang taon.

More Related Content

What's hot

mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...GeraldineKeeonaVille
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaRoselle Liwanag
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoESMAEL NAVARRO
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Cansinala High School
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibiledmond84
 
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastongKasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastongVanessa Cruda
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)LiGhT ArOhL
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunanMaria Fe
 
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...jellahgarcia1
 
Lokal at global na demand
Lokal at global na demandLokal at global na demand
Lokal at global na demandJA NA
 

What's hot (20)

mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
 
EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7
 
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng orasModyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibil
 
EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
 
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastongKasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
 
EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
 
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3  lipunang pang-ekonomiyaModyul 3  lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
 
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
 
EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10
 
Lokal at global na demand
Lokal at global na demandLokal at global na demand
Lokal at global na demand
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 

Viewers also liked

Modyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oraska_francis
 
Esp 9 learning module
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning moduleJean Casalem
 
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpokka_francis
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Jillian Barrio
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Jillian Barrio
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEdna Azarcon
 

Viewers also liked (7)

Modyul 14.
Modyul 14.Modyul 14.
Modyul 14.
 
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
 
Esp 9 learning module
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning module
 
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
 

Similar to Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdfmodyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdfMaCristinaPazcoguinP
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Manuel Dinlayan
 
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copyEsp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copyLemuel Estrada
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1ESMAEL NAVARRO
 
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxJasminAndAngie
 
COT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptxCOT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptxAlrea3
 
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docxedukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docxANNALYNBALMES2
 

Similar to Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (20)

ESP DLL CO2-2023.docx
ESP DLL CO2-2023.docxESP DLL CO2-2023.docx
ESP DLL CO2-2023.docx
 
1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx
 
1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx
 
1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx
 
Module 14 session 1
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1
 
Module 14 session 1
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1
 
birtud.docx
birtud.docxbirtud.docx
birtud.docx
 
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdfmodyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
modyul9mmmmmmnangmaingatnapaghuhusga.pdf
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
 
COT 2.pptx
COT 2.pptxCOT 2.pptx
COT 2.pptx
 
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copyEsp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
 
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
 
DIGNIDAD-Q1.pptx
DIGNIDAD-Q1.pptxDIGNIDAD-Q1.pptx
DIGNIDAD-Q1.pptx
 
COT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptxCOT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptx
 
ESP MODYUL-13
ESP MODYUL-13ESP MODYUL-13
ESP MODYUL-13
 
ep8pkmk.pptx
ep8pkmk.pptxep8pkmk.pptx
ep8pkmk.pptx
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docxedukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
 

More from Edna Azarcon

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Edna Azarcon
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict ManagementEdna Azarcon
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Edna Azarcon
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEdna Azarcon
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEdna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEdna Azarcon
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Edna Azarcon
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEdna Azarcon
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoEdna Azarcon
 

More from Edna Azarcon (13)

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict Management
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at Bolunterismo
 

Recently uploaded

Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxEduardoReyBatuigas2
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...Gerlyn Villapando
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoChristineJaneWaquizM
 
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptxJoelleG1
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoRheaRoseCapuz
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxSundieGraceBataan
 

Recently uploaded (20)

Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
 
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
 

Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

 • 1. Leksyon sa EsP 9 Gng. Edna A. Manangan Guro Mataas na Paaralang Juan C. Laya San Manuel Pangasinan Sanggunian: Learner’s Module in EsP 9
 • 2.  1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kahulugan ng Personal na Misyon sa Buhay? a. Ito ay batayan ng tao sa kanyang pagpapasya b. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari sa iyong buhay c. Magandang paraan ito upang makilala ang sarili d. Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa
 • 3.  2. Ang Personal na Misyon sa Buhay ay maaaring mabago o palitan a. Tama, sapagkat araw-araw ay mayroong nababago sa tao b. Mali,sapagkat mawawala ang tuon ng pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan c. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay d. Mali,sapagkat ito na ang iyong saligan sa buhay. Magkakaproblema kung babaguhin pa.
 • 4.  3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin sa buhay ng kapangyarihan kung:  A. nagagamit sa araw-araw nang mayroong pagpapahalaga  B. nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan at katangian  C. nagagampanan ng balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho at komunidad  D. kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa kanyang kapwa
 • 5.  4. Ito ay ang hangarin ng tao sa kanyang buhay na magdadala sa kanya sa kaganapan a. Misyon b. Bokasyon c. Propesyon d. Tamang Direksyon
 • 6.  5. Ang ibig sabihin nito ay calling o tawag. a. Bokasyon b. Misyon c. Tamang Direksyon d. Propesyon
 • 7. 6. Saan dapat makabubuti ang isasagawang pagpapasya? a. Sarili, simbahan at lipunan b. Kapwa, lipunan at paaralan c. Paaralan, kapwa at lipunan d. Sarili, kapwa at lipunan
 • 8.  7. Ang mga sumusunod ay pansariling pagtataya sa paglikha ng Personal na Misyon sa Buhay maliban sa: a. Suriin ang iyong ugali at katangian b. Sukatin ang mga kakayahan c. Tukuyin ang mga pinapahalagahan d. Tipunin ang mga impormasyon
 • 9.  8.Sa paggawa ng Personal na Misyon sa Buhay, kinakailangan na gamitan mo ng SMART. Ano ang kahulugan nito? a. Specific, Measurable, Artistic,Relevance,Time Bound b. Specific, Measurable,Attainable, Relevance, Time Bound c. Specific, Manageable, Attainable, Relevance, Time Bound d. Specific, Manageable, Artistic, Relevance, Time Bound
 • 10.  9.Bakit mahalaga na magkaroon ng tamang direksyon ang isang tao? a. Upang siya ay hindi maligaw b. Upang matanaw niya ang hinaharap c. Upang mayroon siyang gabay d. Upang magkaroon siya ng kasiyahan
 • 11.  10. Ayon kay Fr. Jerry Orbos, ang tunay na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos at kapwa. Ano ang maibibigay nito sa tao sa oras na isinagawa niya ito? a. Kapayapaan b. Kaligtasan c. Kaligayahan d. Kabutihan
 • 14.
 • 15.
 • 16. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. Hindi na kayang tustusan ng aking mga magulang ang aking pag- aaral. Nag- working student ako. Pinili kong magpatuloy sapagkat naisip ko na magiging mahirap akong makakuha ng trabaho kung di ako nakatapos. Nakatapos ako at nagkaroon ng magandang hanapbuhay. Nahirapan ako sa pagiging working student.
 • 17. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. Lagi akong niyayaya ng aking kaibigan na lumiban sa klase at maglaro ng computer. Nagpasya akong pumasok sa halip na lumiban Sinunod ko ang laging paalala ng aking mga magulang Matataas ang aking mga marka. Wala po.
 • 18. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. 1. 2. 3.
 • 19. 1. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili mula sa gawain?
 • 20. 2. Bakit mahalaga na magpasya ng tama?
 • 21. 3.Mayroon ba itong magiging epekto sa iyong buhay sa hinaharap?
 • 23. Panuto: Mula sa naunang gawain ay gumawa ng Linya ng Buhay o Life line. Isulat ang mga ginawang pasya sa mga sitwasyon na naranasan mo sa iyong buhay. Tingnan ang halimbawa sa ibaba.  5.  2.Pagtulong sa aking mga magulang  3.Pagsisimba 4.  1.Pag-aaral ng mabuti araw-araw
 • 24. Panuto: Ikaw naman dito.  5.  2.  3. 4.  1.
 • 25.  1. Mula sa iyong ginawa, nakikita mo bang tinatahak mo ang tamang direksyon na nais mong magyari sa iyong buhay?
 • 26. 2.paano makakatulong sa isang tao ang pagkakaroon niya ng gabay o pattern sa kanyang buhay? Ipaliwanag.
 • 27. 3. Mahalaga ba sa isang tao na magkaroon siya ng kanyang magiging gabay sa kanyang ginagawang pagkilos at pagpapasya? Ipaliwanag.
 • 28. 4. Ano kaya ng tawag sa saligang ito?
 • 29.  1. Isulat ang mga taglay na positibong katangian sa kwaderno.  2. Isulat ang mga tagumpay na naranasan ng mga nakaraang taon.