Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

41,918 views

Published on

Lesson in Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9

Published in: Education
 • how to download?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • panu po ma download ito.pa share naman po>tnx po
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • panu po ma download ito.pa share naman po>tnx po
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • how to download this files?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

 1. 1. EsP 9 Modyul 10- Kagalingan sa Paggawa Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Nilikha ni: Gng. Edna Manangan Sanggunian: Learners Module in EsP 9 Sy 2015-2016
 2. 2. Natatandaan mo ba kung bakit kailangang gumawa ang tao?
 3. 3. Masasabi mo ba na kapag tanyag at may produkto o gawaing naisagawa ang isang tao, may kagalingan na siya sa paggawa?
 4. 4.  Ayon kay pope John Paul II (1981) sa kanyang isinulat na “Laborem Exercens”- Ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan niya ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ito ang magtutulak sa kanya upang magkaroon ng “Kagalingan sa paggawa”.
 5. 5.  1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga  2. Pagtataglay ng Positibong Kakayahan  3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos Mga katangiang dapat taglayin upang maisabuhay ang “Kagalingan sa Paggawa”
 6. 6. A. Kasipagan- Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na walang pagmamadali at buong pagpapaubaya. 1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga
 7. 7.  B. Tiyaga- Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid.  Isinaisantabi niya ang mga hadlang sa paggawa ng isang produkto o gawain gaya ng pagrereklamo, pag-kukumpara ng gawain sa iba, at pagdadahilan.
 8. 8. C. Masigasig- Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto
 9. 9. D. Malikhain- ang produkto o gawaing lilikhain ay hindi bunga ng panggagaya kundi likha ng mayamang pag-iisip.  Orihinal at bago ang produkto. Bunga ng ideyang maging iba at kakaiba.
 10. 10.  E. Disiplina sa sarili- Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hangganan ng kanyang ginagawa at may paggalang sa ibang tao.
 11. 11.  Ano-anong mga pagpapahalaga ang naisabuhay mo na at kailangan mo pang malinang?  Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang ito ay maisakatuparan? Mga tanong:
 12. 12.  A. Pagkatuto bago ang Paggawa-yugto ng paggawa ng plano  tunguhin (goals), pagbuo ng konsepto, estratehiya, paghahanda, mga kasama sa paggawa, pagtatakda ng panahon 2. Nagtataglay ng kakailanganing kakayahan
 13. 13.  B. Pagkatuto habang Ginagawa- Ito ang yugto na magtuturo ng iba’ibang estratehiya upang magawa ang planong nabuo.  C. Pagkatuto pagkatapos Gawin ang isang Gawain- yugto ng pagtataya kung ano ang naging resulta o kinalabasan ng gawain.
 14. 14. Mga Kakayahang kailangan upang magkaroon ng matalinong pag-iisip upang maisabuhay ang kagalingan sa Paggawa- Michael J. Gelb 1. Mausisa(Curiosita)  Ang taong mausisa ay mataming tanong na hinahanapan ng sagot. Hindi kontento sa simpleng sagot o mababaw na kahulugan ng nabasa o narinig. Johnlu Koa- French Baker
 15. 15. 2. Demonstrasyon (Dimostrazione)  Ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga di malilimutang karanasan sa buhay upang magtagumpay at maiwasang maulit ang anumang pagkakamali. Sandy Javier.
 16. 16. 3. Pandama (Sansazione)  Ito ang paggamit ng mga pandama sa pamamaraang kapaki-pakinabang sa tao. Maria Gennette Roselle Rodriguez Ambubuyog- Product and Support Manager, Code Factory , Spain
 17. 17. 4. Misteryo (Sfumato)  Ito ang kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaligtaran ng inaasahang pangyayari. Ryzza Mae Dizon-Host, Commercial Model, Artista
 18. 18. 5. Sining at Agham (Arte/Scienza)  Ito ang pantay na pananaw sa pagitan ng agham,sining , katwiran at imahinasyon.  Pananaliksik  Pagsisiyasat Dr. Rafael D. Guerrero, Mananaliksik Engr. Aisa Mijeno- nakaimbento ng Salt lamp
 19. 19. 6. Kalusugan ng Pisikal na Pangangatawan (Corporalita)  Ito ang tamang pangangalaga sa pisikal na katawan ng tao upang maging malusog at hindi magkasakit. 7. Ang pagkakaugnay- ugnay ng lahat ng bagay (Connessione)  Ito ang pagkilala at pagbibigay halaga na ang lahat ng bagay at pangyayari ay magkakaugnay.
 20. 20. Handa ka na bang linangin at isabuhay ang mga positibong katangian at kakayahang ito?
 21. 21. Sa paanong paraan?
 22. 22. Anong produkto o gawain ang iyong lilikhain?
 23. 23. Anong mga pamamaraan ang iyong gagawin upang magkaroon ng kalidad at kagalingan ang iyong gagawing produkto o serbisyo?
 24. 24.  Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos.  Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat, pagbubutihin mo ang lahat at ang balik ay pagpapala mula sa Diyos. 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos
 25. 25. Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa aralin? Paghinuha ng Batayang Konsepto
 26. 26. Gumawa ng isang Liham Pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan at biyayang pinagkaloob Niya na makakatulong upang magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at bansa. Gawaing Pagninilay Blg 10

×