SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
EsP 9 Modyul 10- Kagalingan sa
Paggawa
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim
Nilikha ni: Gng. Edna Manangan
Sanggunian: Learners Module in EsP 9
Sy 2015-2016
Natatandaan mo ba
kung bakit kailangang
gumawa ang tao?
Masasabi mo ba na kapag
tanyag at may produkto o
gawaing naisagawa ang isang
tao, may kagalingan na siya sa
paggawa?
 Ayon kay pope John Paul II (1981) sa
kanyang isinulat na “Laborem
Exercens”- Ang paggawa ay mabuti sa
tao, dahil sa pamamagitan nito
naisasakatuparan niya ang kanyang
responsibilidad sa sarili, kapwa at sa
Diyos. Ito ang magtutulak sa kanya
upang magkaroon ng “Kagalingan sa
paggawa”.
 1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga
 2. Pagtataglay ng Positibong Kakayahan
 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa
Diyos
Mga katangiang dapat taglayin
upang maisabuhay ang “Kagalingan
sa Paggawa”
A. Kasipagan- Ito ay tumutukoy sa
pagsisikap na gawin o tapusin ang
isang gawain na walang
pagmamadali at buong
pagpapaubaya.
1. Nagsasabuhay ng mga
Pagpapahalaga
 B. Tiyaga- Ito ay ang pagpapatuloy sa
paggawa sa kabila ng mga hadlang sa
kanyang paligid.
 Isinaisantabi niya ang mga hadlang sa
paggawa ng isang produkto o gawain gaya ng
pagrereklamo, pag-kukumpara ng gawain sa
iba, at pagdadahilan.
C. Masigasig- Ito ay ang
pagkakaroon ng kasiyahan,
pagkagusto at siglang
nararamdaman sa paggawa ng
gawain o produkto
D. Malikhain- ang produkto o
gawaing lilikhain ay hindi bunga ng
panggagaya kundi likha ng
mayamang pag-iisip.
 Orihinal at bago ang produkto.
Bunga ng ideyang maging iba at
kakaiba.
 E. Disiplina sa sarili- Ang taong
may disiplina ay nalalaman ang
hangganan ng kanyang
ginagawa at may paggalang sa
ibang tao.
 Ano-anong mga pagpapahalaga ang
naisabuhay mo na at kailangan mo pang
malinang?
 Anong mga hakbang ang iyong gagawin
upang ito ay maisakatuparan?
Mga tanong:
 A. Pagkatuto bago ang Paggawa-yugto ng
paggawa ng plano
 tunguhin (goals), pagbuo ng konsepto,
estratehiya, paghahanda, mga kasama sa
paggawa, pagtatakda ng panahon
2. Nagtataglay ng kakailanganing
kakayahan
 B. Pagkatuto habang Ginagawa- Ito ang
yugto na magtuturo ng iba’ibang estratehiya
upang magawa ang planong nabuo.
 C. Pagkatuto pagkatapos Gawin ang
isang Gawain- yugto ng pagtataya kung ano
ang naging resulta o kinalabasan ng gawain.
Mga Kakayahang kailangan upang magkaroon
ng matalinong pag-iisip upang maisabuhay ang
kagalingan sa Paggawa- Michael J. Gelb
1. Mausisa(Curiosita)
 Ang taong mausisa ay
mataming tanong na
hinahanapan ng sagot. Hindi
kontento sa simpleng sagot o
mababaw na kahulugan ng
nabasa o narinig.
Johnlu Koa- French Baker
2. Demonstrasyon
(Dimostrazione)
 Ito ang pagkatuto sa
pamamagitan ng mga di
malilimutang karanasan sa
buhay upang magtagumpay at
maiwasang maulit ang
anumang pagkakamali.
Sandy Javier.
3. Pandama (Sansazione)
 Ito ang paggamit ng mga
pandama sa pamamaraang
kapaki-pakinabang sa tao.
Maria Gennette Roselle
Rodriguez Ambubuyog-
Product and Support
Manager, Code Factory ,
Spain
4. Misteryo (Sfumato)
 Ito ang kakayahang yakapin
ang kawalang katiyakan ng
isang bagay, kabaligtaran ng
inaasahang pangyayari.
Ryzza Mae Dizon-Host,
Commercial Model, Artista
5. Sining at Agham
(Arte/Scienza)
 Ito ang pantay na pananaw sa
pagitan ng agham,sining ,
katwiran at imahinasyon.
 Pananaliksik
 Pagsisiyasat
Dr. Rafael D. Guerrero, Mananaliksik
Engr. Aisa Mijeno- nakaimbento ng Salt lamp
6. Kalusugan ng Pisikal na
Pangangatawan (Corporalita)
 Ito ang tamang
pangangalaga sa
pisikal na katawan ng
tao upang maging
malusog at hindi
magkasakit.
7. Ang pagkakaugnay-
ugnay ng lahat ng bagay
(Connessione)
 Ito ang pagkilala at
pagbibigay halaga na
ang lahat ng bagay at
pangyayari ay
magkakaugnay.
Handa ka na bang linangin at
isabuhay ang mga positibong
katangian at kakayahang ito?
Sa paanong paraan?
Anong produkto o
gawain ang iyong
lilikhain?
Anong mga pamamaraan ang
iyong gagawin upang magkaroon
ng kalidad at kagalingan ang iyong
gagawing produkto o serbisyo?
 Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang
paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay
kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos.
 Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang
paraan ng pagpuri at pasasalamat, pagbubutihin mo
ang lahat at ang balik ay pagpapala mula sa Diyos.
3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa
Diyos
Anong mahalagang konsepto ang
nahinuha mo mula sa aralin?
Paghinuha ng Batayang Konsepto
Gumawa ng isang Liham
Pasasalamat sa Diyos sa mga
kakayahan at biyayang
pinagkaloob Niya na makakatulong
upang magtagumpay sa buhay
para sa sarili, pamilya at bansa.
Gawaing Pagninilay Blg 10

More Related Content

What's hot

Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunanMaria Fe
 
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidadAng paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidadMaria Fe
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEdna Azarcon
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawaka_francis
 
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralGenefer Bermundo
 
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaRivera Arnel
 
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpokKasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpokjenelyn calzado
 
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptxESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptxSilvestrePUdaniIII
 
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoRoselle Liwanag
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)Len Santos-Tapales
 

What's hot (20)

Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
 
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidadAng paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
 
EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
 
EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
 
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
 
EsP 9-Modyul 4
EsP 9-Modyul 4EsP 9-Modyul 4
EsP 9-Modyul 4
 
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpokKasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok
 
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptxESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
 
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3  lipunang pang-ekonomiyaModyul 3  lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
 
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
 
EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5
 
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
 
Esp 9
Esp 9Esp 9
Esp 9
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
 

Viewers also liked

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Jillian Barrio
 
Gawain sa excite intermediate it
Gawain sa excite intermediate itGawain sa excite intermediate it
Gawain sa excite intermediate itmitch st andrew
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
 
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanThelma Singson
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Jillian Barrio
 
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...Sheffield University Management School
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
 
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa NaimpokLouise Magno
 
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oraska_francis
 
Esp 9 learning module
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning moduleJean Casalem
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Rhouna Vie Eviza
 
Katarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanKatarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanMycz Doña
 
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Louise Magno
 
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanLemuel Estrada
 
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwaPowerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwajosie_colo
 

Viewers also liked (20)

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
 
Gawain sa excite intermediate it
Gawain sa excite intermediate itGawain sa excite intermediate it
Gawain sa excite intermediate it
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
 
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
 
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
 
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...
Prof Jason Heyes & Dr Paul Lewis - Taking stock of changes in EPL: Trends, ca...
 
Meeting Masters in 2008: trends & consequences
Meeting Masters in 2008: trends & consequencesMeeting Masters in 2008: trends & consequences
Meeting Masters in 2008: trends & consequences
 
Modyul 14.
Modyul 14.Modyul 14.
Modyul 14.
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
 
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
 
Esp 9 learning module
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning module
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
Modyul 10
Modyul 10Modyul 10
Modyul 10
 
Katarungang Panlipunan
Katarungang PanlipunanKatarungang Panlipunan
Katarungang Panlipunan
 
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
 
M8 ppt
M8 pptM8 ppt
M8 ppt
 
Kalayaan
KalayaanKalayaan
Kalayaan
 
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
 
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwaPowerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
 

Similar to Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxJeanOlod2
 
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxIanCeasareTanagon
 
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxGrade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxRizzaDalmacio
 
ESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptxESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptxEMELYEBANTULO1
 
EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...
EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...
EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...RichelleJuego
 
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa PaggawaMODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa PaggawaMarisaRebuyaAbnerSam
 
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa PaggawaMODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa PaggawaMarisaRebuyaAbnerSam
 
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptxmodyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptxJADIAZ4
 
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptxESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptxAiaGomezdeLiano
 
Ang positibong pananaw sa paggawa
Ang positibong pananaw sa paggawaAng positibong pananaw sa paggawa
Ang positibong pananaw sa paggawaMartinGeraldine
 
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptxJoyceAgrao
 

Similar to Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa (20)

gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653 (2).pptx
 
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptxgr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
gr9-modyul10kagalingansapaggawa-190303122653.pptx
 
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptxGrade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
Grade 9 edukasyon sa pagpapakatao.pptx
 
Jocelle-ESP-ppt.pptx
Jocelle-ESP-ppt.pptxJocelle-ESP-ppt.pptx
Jocelle-ESP-ppt.pptx
 
Modyul 10 kagalingan sa paggawa
Modyul 10 kagalingan sa paggawaModyul 10 kagalingan sa paggawa
Modyul 10 kagalingan sa paggawa
 
ESP 9 Q3 Week 3.pptx
ESP 9 Q3 Week 3.pptxESP 9 Q3 Week 3.pptx
ESP 9 Q3 Week 3.pptx
 
ESP9-WEEK3..pptx
ESP9-WEEK3..pptxESP9-WEEK3..pptx
ESP9-WEEK3..pptx
 
ESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptxESP ( COT 2 )-new.pptx
ESP ( COT 2 )-new.pptx
 
EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...
EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...
EsP 9, Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at Wastong Pamamahala ...
 
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa PaggawaMODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
 
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa PaggawaMODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
MODYUL 10 PPT.pptx Kagalingan sa Paggawa
 
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptxmodyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
modyul 10 kagalingan sa paggawa.pptx
 
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptxESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
 
Module 10 session 1
Module 10 session 1Module 10 session 1
Module 10 session 1
 
Module 10 session 3
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3
 
ESP9, Q3,W5.pptx
ESP9, Q3,W5.pptxESP9, Q3,W5.pptx
ESP9, Q3,W5.pptx
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Ang positibong pananaw sa paggawa
Ang positibong pananaw sa paggawaAng positibong pananaw sa paggawa
Ang positibong pananaw sa paggawa
 
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
 

More from Edna Azarcon

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Edna Azarcon
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict ManagementEdna Azarcon
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEdna Azarcon
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEdna Azarcon
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Edna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEdna Azarcon
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Edna Azarcon
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoEdna Azarcon
 

More from Edna Azarcon (12)

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict Management
 
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
 
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
 
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at Bolunterismo
 

Recently uploaded

PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................ferdinandsanbuenaven
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstaddelleOrendain
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..AlyszaAbecillaPinion
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxChristineJaneWaquizM
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanMarico4
 
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxAzirenHernandez
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 

Recently uploaded (20)

PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 

Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa

 • 1. EsP 9 Modyul 10- Kagalingan sa Paggawa Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Nilikha ni: Gng. Edna Manangan Sanggunian: Learners Module in EsP 9 Sy 2015-2016
 • 2. Natatandaan mo ba kung bakit kailangang gumawa ang tao?
 • 3. Masasabi mo ba na kapag tanyag at may produkto o gawaing naisagawa ang isang tao, may kagalingan na siya sa paggawa?
 • 4.  Ayon kay pope John Paul II (1981) sa kanyang isinulat na “Laborem Exercens”- Ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan niya ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ito ang magtutulak sa kanya upang magkaroon ng “Kagalingan sa paggawa”.
 • 5.  1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga  2. Pagtataglay ng Positibong Kakayahan  3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos Mga katangiang dapat taglayin upang maisabuhay ang “Kagalingan sa Paggawa”
 • 6. A. Kasipagan- Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na walang pagmamadali at buong pagpapaubaya. 1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga
 • 7.  B. Tiyaga- Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid.  Isinaisantabi niya ang mga hadlang sa paggawa ng isang produkto o gawain gaya ng pagrereklamo, pag-kukumpara ng gawain sa iba, at pagdadahilan.
 • 8. C. Masigasig- Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto
 • 9. D. Malikhain- ang produkto o gawaing lilikhain ay hindi bunga ng panggagaya kundi likha ng mayamang pag-iisip.  Orihinal at bago ang produkto. Bunga ng ideyang maging iba at kakaiba.
 • 10.  E. Disiplina sa sarili- Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hangganan ng kanyang ginagawa at may paggalang sa ibang tao.
 • 11.  Ano-anong mga pagpapahalaga ang naisabuhay mo na at kailangan mo pang malinang?  Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang ito ay maisakatuparan? Mga tanong:
 • 12.  A. Pagkatuto bago ang Paggawa-yugto ng paggawa ng plano  tunguhin (goals), pagbuo ng konsepto, estratehiya, paghahanda, mga kasama sa paggawa, pagtatakda ng panahon 2. Nagtataglay ng kakailanganing kakayahan
 • 13.  B. Pagkatuto habang Ginagawa- Ito ang yugto na magtuturo ng iba’ibang estratehiya upang magawa ang planong nabuo.  C. Pagkatuto pagkatapos Gawin ang isang Gawain- yugto ng pagtataya kung ano ang naging resulta o kinalabasan ng gawain.
 • 14. Mga Kakayahang kailangan upang magkaroon ng matalinong pag-iisip upang maisabuhay ang kagalingan sa Paggawa- Michael J. Gelb 1. Mausisa(Curiosita)  Ang taong mausisa ay mataming tanong na hinahanapan ng sagot. Hindi kontento sa simpleng sagot o mababaw na kahulugan ng nabasa o narinig. Johnlu Koa- French Baker
 • 15. 2. Demonstrasyon (Dimostrazione)  Ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga di malilimutang karanasan sa buhay upang magtagumpay at maiwasang maulit ang anumang pagkakamali. Sandy Javier.
 • 16. 3. Pandama (Sansazione)  Ito ang paggamit ng mga pandama sa pamamaraang kapaki-pakinabang sa tao. Maria Gennette Roselle Rodriguez Ambubuyog- Product and Support Manager, Code Factory , Spain
 • 17. 4. Misteryo (Sfumato)  Ito ang kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaligtaran ng inaasahang pangyayari. Ryzza Mae Dizon-Host, Commercial Model, Artista
 • 18. 5. Sining at Agham (Arte/Scienza)  Ito ang pantay na pananaw sa pagitan ng agham,sining , katwiran at imahinasyon.  Pananaliksik  Pagsisiyasat Dr. Rafael D. Guerrero, Mananaliksik Engr. Aisa Mijeno- nakaimbento ng Salt lamp
 • 19. 6. Kalusugan ng Pisikal na Pangangatawan (Corporalita)  Ito ang tamang pangangalaga sa pisikal na katawan ng tao upang maging malusog at hindi magkasakit. 7. Ang pagkakaugnay- ugnay ng lahat ng bagay (Connessione)  Ito ang pagkilala at pagbibigay halaga na ang lahat ng bagay at pangyayari ay magkakaugnay.
 • 20. Handa ka na bang linangin at isabuhay ang mga positibong katangian at kakayahang ito?
 • 22. Anong produkto o gawain ang iyong lilikhain?
 • 23. Anong mga pamamaraan ang iyong gagawin upang magkaroon ng kalidad at kagalingan ang iyong gagawing produkto o serbisyo?
 • 24.  Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos.  Kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat, pagbubutihin mo ang lahat at ang balik ay pagpapala mula sa Diyos. 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos
 • 25. Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa aralin? Paghinuha ng Batayang Konsepto
 • 26.
 • 27. Gumawa ng isang Liham Pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan at biyayang pinagkaloob Niya na makakatulong upang magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at bansa. Gawaing Pagninilay Blg 10